2012. március 7., szerda

A Spirituális Ébredés Piramisa


"Összpontosíts a jelen pillanatra. Figyelj a dolgokra ítélkezés nélkül. Hagyd, hogy a végtelen teljessége megmutatkozzon. Emlékezz döntésedre, hogy a Földre jössz az átalakulás egyedülálló időszakában. " 


A modern embert kezdetektől arra nevelik, hogy kifelé figyeljen. Ironikus módon mindannyian azzal a vággyal születtünk, hogy felemelkedjünk, anélkül, hogy egyáltalán tudatában lennénk annak, hogy mit is jelent a felemelkedés. Gyerekként a gyermekkor lépésein keresztül kívánunk felemelkedni, várjuk, hogy felnőjünk, hogy megtehessük azt, amit a felnőttek. 


Amikor a mesterfokot elérjük, figyelmünket azonnal a következő elérhető szintre fókuszáljuk. Ez olyan, mintha már maguk a sejtjeink hordoznák azt a  vágyat, hogy mindig az értelem soron következő szintjére lépjünk és engedjük a kiterjedés iránti vágyunkat. Végül a lelki újraegyesülés és a Forrással való összeolvadás után a fény végső kiterjedésére vágyódunk. 

Mi van akkor, ha felismerjük, hogy  a felemelkedésre buzdító mozgatóerő, ez a vágyódás valójában egy nagy ajándék arra, hogy támogasson bennünket saját isteni voltunk felfedezésében? 

Folyamatosan változunk, továbblépünk és újrateremtődünk.  Ezt a kiterjedést nem  lehet megállítani. 

A félelem most uralkodó tapasztalattá válik a bolygón.  A félelem csak az anyagi világban létezik, és a félelmen keresztül ismerjük meg az anyagiság igazságát. A félelem sok ajándékkal szolgál.  Hatásos emlékeztető arra, hogy mennyire anyagi ez a bolygó és mennyire erős az illúzió fala, vagy ahogyan Adamus fogalmaz: ezek azok a  tudatrétegek melyek alapján tájékozódunk ebben a harmadik dimenziós világban.  Nem más ez, mint a tömeg tudatosságának - illúzióépítménye. 

Tudd, hogy isteni fényed bármin áthatol.  

Az illúzió rabjai az anyagi létbe görcsösen kapaszkodva keresik a biztonságot.  Vannak, akik azzal a céllal érkeznek ide, hogy a fény útját járókat szolgálják az anyagiságon keresztül.  Az ő jelmondatuk: "a harmadik dimenziós valóság fényét akarom szolgálni a mély anyagi félelem révén. A félelem megtapasztalását fogom támogatni, hogy azok, akiknek rá kell ébredniük a fényükre, megtehessék azt!

Ismerd fel, hogy a benned lévő erő határtalan! Korlátokat csak az elme szabhat neked. 

Hány illúzióépítményt emeltünk realitásnak címkézve  tudatunkban az elismerés, a béke és a szeretet nevében?  A realitás egy egyezség alapján megteremtett modell, melytől korlátozott arányú eltérés megengedett. 

Gondoljuk csak meg: egykor a Földet laposnak gondolták.  Volt idő, mikor lehetetlen volt egy ember számára, hogy egy mérföldet kevesebb, mint négy perc alatt fusson le.  Sőt, Kolombusz előtt még Amerika sem létezett, legalábbis nekünk, itt Európában...

Nos, minden ilyen esemény változásokat idézett elő a korlátozott nézetek energetikai hálóján, vagyis a tudatosságban megfigyelhető volt egy Kvantumugrás. ( EMF gyönyörűen leírja ezt a  folyamatot harmadik háló rendszerével, de nevezhetjük akár a száz majom elméletének is.) 

Most ismét egy Kvantumugrás felé tartunk - talán meglepődsz, de ha e sorokat olvasod bizony aktív részese vagy a folyamatnak - és kezünkben a lehetőség a multidimenzionláis létezés megélésre. 

Sri Ram Kaa és Kira Raa az ébredési folyamatot a Spirituális Ébredés Piramisával ábrázolta, melyben a tudatosság négy szintjét különböztetik meg. 

Felemelkedett Tudat
Isteni/Jelenlét/Boldogság

Felemelkedés Tudatosság
Középpontban: "Minden van"
Spirituális függetlenség/Béke/Spirituális öröm

Spirituális Aktivizmus
"Mi Fókusz"/ Érzelmi öröm és Igazságosság

Anyagi Világ Tudatszintje
Én Fókusz/Belemélyedés a Félelembe, Aggodalomba,                                                                 Biztonságba, Hatalomba és Szexbe


A piramis alapja az Anyagi Valóság Tudatiszintje.  Ezt a szintet ismerjünk mi harmadik dimenziós valóságként, amelybe a fizikai valónkban testet öltünk, ahová leszületünk.  

Ezen a szinte az Énünket a fizikai testünkkel azonosítjuk, félünk a test halálától, a dualitás "igazságai" alapján tájékozódunk, az egyén itt elvek, hitek menték közösségekhez, mozgalmakhoz, csoportokhoz csatlakozik.  Belemélyed a félelembe, az aggodalomban. Erősen működik az alsó három csakrája, fontos az anyagiasság, a szexualitás.

(Adama telos főpapja az ikerlángoknál említette, hogy a szerelem színe azért a vörös nálunk, mert az alsó három csakra alapján választunk társat, a fizikai vonzalom a meghatározó. Nem engedjük fel a szívbe a szerelmet.) 

Az Anyagi Világ tudatszintje bizalmatlan az idegenekkel, a külső, megszilárdított, legitim hatalmi formákat elismeri, míg belső hatalmát figyelmen kívül hagyja.  

A második szint a Spirituális Aktvizimus. A felébredés folyamatának kezdete, amikor olyat is észreveszünk, amit máskor nem. Az egyén valamilyen erős érzelmi megtapasztalással bíró élethelyzet hatására - gondoljunk csak bele, hány ilyen véletlenről hallunk - újraértékeli eddig hitét a saját valóságáról és szélesíteni kezdik a látókörét. Jellemzően  például elolvas olyan cikkeket, melyek addig nem akadt meg a figyelme.  Ekkor az egyén cselekedeti vagyis aktivitása révén egy újfajta hatalom érzetét tapasztalja meg. Elkezdi látnia szélesebb valóságot, törekszik a magasabb rendű elvek betartására, amelyet az egyre fokozódó felelősségérzete ösztönzi.  E szakasz arra tanítja az egót, hogy tekintsen túl az elme határain. 

Az első két szintnél elmondhatjuk, hogy erősen kapcsolódik hitrendszerekhez.  Ahhoz, hogy beléphessünk a harmadik, vagyis a Felemelkedés Tudatosság Szintjére el kell engednünk az ítélkezést!  Amikor elengeded a jóval és rosszal kapcsolatos ítélkezést és a téged körülvevő események szemlélőjévé válsz, az idő megszűnik, feltárva mindazt, amire vártál!" 

Döntésed tisztán és határozottan kell kinyilvánítanod: "IGEN! Kijelentem, hogy készen állok, hogy szilárdan akarom és amikor ítélkezem, amikor látom, hogy megjelenik az, ami az én  igazságomnál alábbvalóm akkor MEGFIGYELŐVÉ válok. Nem leszek döntőbíró többé!"

Az ítélkezés nem más, mint gondolati energia, az elme terméke, mely semmiképpen sem jöhet a szívből. Glenda Green Jézus közvetítésében így ír: "Élj szíveddel - ne az eszeddel - azért, hogyéleted előre megírt folyamatát vidd véghez vagy írd át. Agyad erőtlen ahhoz, hogy mindezt elvégezze. Szíved vágya azonban teljesülni fog."

A Felemelkedési Tudatosság szakasza számomra azokat bizonyos mesteréveket jelentik. Megtanulni ítéletmentesen szívből élni, tudatosan gondolkodni, a nehéz helyzeteinkben felismerni azt, hogy mi teremtjük a saját valóságunkat.  Talán ez a legnehezebb szakasz, hisz itt mélyen és őszintén önmagunkban kell hinnünk, saját teremtő erőnkben. 

Ez a nagy mélységek, megtapasztalások és a tisztánlátás ideje. 

A nap huszonnégy órájában légy tudatában
Isten jelenlétének. Mert csak így jöhet el a beteljesülés. 
Ki láthatja előre, melyik pillanatot választja ki Ő 
arra, hogy megmutatkozzék? Ezért kell mindig 
éberen figyelnünk.
- Matri Vani -


A negyedik szint pedig a Felemelkedett Tudat, ahová a Szíved fog elvezetni! 


"Mindenki egy magasabb cél szolgál azon a szinten, amelyen mozog. Mindenki ébren van a saját tudatossági szintjén!"


Felhasznált források:
A cikk jelentős részét Sri Raam Kaa és Kira Raa 2012 van választásod című könyve adta. Ahogy teltek az évek, egyre több és több dolgot értettem meg úton a piramisban! Köszönet érte! Eszembe jutottak persze Adamus kapcsolódó cikkeit a Tudati rétegekről és  a tudatos valóságteremtésről, a plejádiak és Kuthumi közvetítéseit is.  Olvassátok el Ti is. Minden Egy!

Kata

 Kapcsolódó bejegyzések linkjei:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése