2012. augusztus 31., péntek

08.28-09.08.Sárga Ember HullámvarázsA Hullámvarázs jelmondata:„Nyitott kehely vagyok. Én vagyok a világegyetem bőségének örömteli megnyilvánulása.”

Sárga Ember EB [eb]

A szabad akarat ereje Bölcsesség – megélni Tűz DélÁrnyékoldal:A bőség beteljesedésének és a nem hajlandóság témái, az intellektus alá- ill. felülértékelése, ítélkezés, kritizálás, állandó elégedetlenség, makacs önfejűségFényoldal: Teremtőerő, a forrást az anyagban fejezi ki, bőség, aratás, kehely, gyorsítás, mély bölcsesség, az én-szuverenitás kiteljesedése, táguló tudatosság, nyitott üresség, rezonancia, együttrezgés, összehangolódásA vihar kisöpörte a nem odavaló dolgokat, most rajtunk a sor, hogy megteremtsük szabad akaratunk erejével azt, amire fogékonyak vagyunk, ami hiányzik életünkből.

Használd Eb seprűjét és seperd tisztára a napodat a múlt tapasztalataitól, a kis én akadályaitól.

Eb színe a bronz búzamező árnyalata, az univerzális mezők nap érlelte termése, mely növekszik és beteljesedik

Köve a kalcittal szórt kvarc, császártopáz, sagenit, kriszpit.Eb arra kér, hogy köss barátságot az elmével, öleld magadhoz nagyszerűségét, és azt a képességét, hogy segít neked teljes mértékben megvalósult emberi lénnyé válni. Nyisd ki kelyhedet, fogadd be az ég ajándékait.

Ez a pecsét, teremtő erő. Az anyagban való kifejezés, a manifesztáció ideje ez a tizenhárom nap.By Maja OrákulumBöjtös- Tölgyfa Mária

http://majanaptar.csillagmag.hu/

Hiszel a varázslatban? - Augusztus 31.Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Do You Believe In Magick – Powerful Influences with the upcoming Venus Full Moon – August 25, 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/

Ha megteszitek, akkor használjátok a Vénusz telihold hatalmát / erejét, hogy csodát tegyetek!

Augusztus 31. péntek
A múltban sokat osztottam meg a Vénusz tranzittal kapcsolatosan, mely ez év júniusában történt meg, amikor a Vénusz áthaladt a Nap képe előtt. A Vénusz az Istennő energiát képviseli, és világra hozza a szépség, alkotóképesség, szenvedély, egyensúly, romantika és szeretet / szerelem minőségeit.

Az egyiptomiaknál jelképe az [egyiptomi] füles kereszt, melyet az Életadóként ismertek. Ez időben, amikor hatása olyannyira szükséges, magunkat felruházhatjuk ezekkel a minőségekkel. Egyenlő fontossággal, a Nap roppant nukleáris és spirituális ereje látja el „üzemanyaggal” életünket kívülről belülről. Sok ősi kultúra hitte, hogy a Nap minden Lélek forrása. Ő a Naprendszerünk szíve és uralkodója, fényt és láthatatlan erőt adva. A Vénusz telihold idején visszatérek Avalonba egy csodálatos, a lelkiség útján járó [spirituális] zarándok csoporttal, akik csatlakoznak hozzám, ahogy együtt beleszőjük ezeket a vénuszi minőségeket a kozmikus pókhálóba a szertartáson és rituálén keresztül.

2003 óta nem tértem vissza Avalonba, vagy Gastonbury-be, amikor az andara kristályt először vitték el ezekre a szent földekre, és bemutatták egy szertartáson a 33 fős első csoporttal, kik feleltek az Istennő hívására, és megtapasztalták az andara varázslatát. Azóta micsoda hihetetlen út volt, hiszen részesültem abban a kiváltságban és alázatban, hogy elvigyem az Anya Andara kristályt minden földrészre. Szertartások százaiban álltam azon éjszaka óta, hogy megosszam az andara szépségét emberek ezreivel a világ minden táján. Minden lépés egy áldás volt, és a remény és a feltétlen [abszolút] tudás érzését nyújtotta számomra, miszerint mi, emberi fajként előrehaladunk. Ahogy csoportunk összegyűlik e legbámulatosabb időben, 21 andara kristályt fognak elvinni mind Anglia, mind Skócia szent helyeire, útjuk megtétele előtt, hogy a Fény oltalmazóival legyenek a világ körül november 13-i a teljes napfogyatkozás, a 12:12:12 és a 12:12:21 galaktikus igazodása okán. Ez olyan, mintha a szeretet kövét helyeznék el a Földanya stratégiai pontjaira, hogy a kozmikus rácsozatot szeretettel töltsék.

Épp most vittem ezeket a nagyon különleges kőlényeket a Shasta-hegyre, ahol mindegyiket megáldották a Telosból folyó vizekkel. A Sárkányvonalat, mely összeköti a Shasta-hegyet és Glastonbury-t [Angliában], erővel töltik majd fel az imádsággal és az összpontosított szándékkal. Amikor visszatérek Amerikába, ismét beleszövöm majd az ibolyaszínű lángot a rejtelmes hegybe, mely generátor kristályként szolgál azon föld számára, ahol én leszek október hó okán.

2003-ban a Harmonikus Összhang idején, egy égi együttállás történt meg, újraegyesítve az isteni férfiasságot és az isteni nőiességet abban, mely a „Kard és Kehely házasságaként” [egyesüléseként] volt ismert. Következő [augusztus 31.-én] pénteken a Vénusz telihold idején ez a működőképessé tétel [aktiváció] történik majd meg mindegyikőnkben, hiszen világunk felgyorsult, és egy még magasabb rezgésszámon rezeg. A Földön minden szent hely igazodik majd a Nap napenergiájához és a Földanya Istennő energiájához. Ennyire jelentős ez az idő földi fejlődésünkben [evolúciónkban].

Egy varázslat ideje ez, ha hiszitek. Kezdjétek el a napot a Nap megszületésének tiszteletével, és fejezzétek be az estét egy szívből jövő ünnepléssel, ahogy összegyűlünk a világ minden tájáról a Vénusz telihold alatti szertartásban. A Nap és a vénuszi energiák egyesülnek, és mindnyájunkat egy szertelen szeretettel, összhanggal [harmóniával], szépséggel és könyörülettel áldanak meg. Ez egy lehetőség megnyílni a szeretet / szerelem felemelkedettebb energiájának. Bolygónk csupán két rezgéssel működik: a szeretettel, vagy a félelemmel és elkülönüléssel. Mivel a szeretet / szerelem a leghatalmasabb gyógyító és átalakító, ez időben számos szinten létezik egy csodálatos lehetőség a pozitív változások érdekében.


Ez egy sarkalatos pillanat egy nagyszabású [monumentális] évben, melyben megnyílunk a tudat / tudatosság és egy „új világ” születésének magasabb szintjeinek következő hullámára. A szándék kitűzése az összes kapcsolatért lesz felerősítve ezekben az energiákban. Kapcsolat, mellyel bírtok önmagatokkal, otthonotokkal, társaitokkal, családotokkal, munkátokkal, egészségetekkel és szolgálatotokkal.

Az andara kristályt hazahozván Avalonba a e telihold idején, a szeretet útja, és az, melyben mi mind osztozhatunk, ahogy együtt szőjük a hálót. Mindegyikőnk kiemelkedő közreműködő a változásokban, lévén, hogy a saját módunkon mi maguk vagyunk a változások. Senki sem nagyszerűbb és senki sem kevesebb a másiknál. Folytatni fogjuk, hogy legyen sok lehetőségünk kitisztítani a múltat, és elsöpörni azt a káprázatot [illúziót], mely előidézi számunkra, hogy a félelem és ítélkezés szemén keresztül lássuk a világot. Minél több időt töltünk el azzal, hogy a szeretet szemén keresztül szemléljünk, annál jobban vagyunk felhatalmazva a varázslattal, mellyel mindnyájunk rendelkezik, viszont pusztán megfeledkeztünk róla.


Ezen az éjszakán hozzatok létre egy a Vénusz Istennőnek felajánlott oltárt. Helyezzetek el oltárotokon egy fehér és egy vörös rózsát, egy fehér és egy vörös gyertyával. Közületek azok, akiknek van andara kristályuk, helyezzétek el azt egy rózsaszirmos tál vízbe. Időzzetek el, hogy csendben / nyugalomban legyetek, és hálával fogadjátok el / ismerjétek el utatokat, még a nehéz leckék miatt is, melyek utazásotok részei. Adjatok hálát azoknak az egyéneknek, akik a legnagyobb tanítóitok voltak, általában ők azok, akikről úgy érezzük, hogy a legnagyobb fájdalmat, vagy kihívást okozták számunkra. Az az igazság, hogy lehetőséget adtak nekünk, hogy Mesteri fokra vigyük a feltétel nélküli szeretetet, könyörületet és megbocsátást. Hívjátok az Istennőt, hogy védje meg kapcsolataitokat, házasságotokat, és családotokat a külső hatásoktól, és tegyetek erőfeszítést arra, hogy szeretettel elismerjétek őket. Hozzátok vissza a romantikát erre az estére, és azok, akik új társat keresnek, ez egy erőteljes éjszaka, hogy Vénuszhoz folyamodjunk, hogy megnyissa szívünket és felnyissa szemünket, és hogy szeretet / szerelem legyen. Gyújtsátok meg a gyertyákat, és érezzétek a nap erejét egyesülni a vízből a vénuszi energiával. Tartsátok a tál vizet a szívetek fölé, és mondjátok a következőt: „Isteni Anya / Atya, Isten és Istennő, vigyetek el engem oda, ahová akarjátok, hogy eljussak. Hadd találkozzak azzal, akivel akarjátok, hogy találkozzak! Mondjátok el nekem, mit szeretnétek tőlem, hogy mondjak! Tartsatok meg utatokon! Mutassátok meg nekem… Mutassatok utat… Készen állok továbblépni!”

Azok, akik a fejükben aggodalommal és kétellyel megrekedve találják magukat, ez egy erőteljes éjszaka, hogy a gondolkodó elmét a tudó szívvel újra összekapcsolják, azáltal, hogy emlékeznek arra, bármit adunk az energiának, hatalommal / erővel ruházzuk fel, így energiáitokat adjátok mindannak, melyet megteremteni vágytok és térjetek vissza a varázslathoz! Hagyjátok a tál vizet a holdfényben, és következő reggel örömmel és hálával ajánljátok fel vissza a Földanyának. Ha hisztek, csodákat fogtok megtörténni látni mindenhol körülöttetek!

Azok, akik rendelkeznek a „2012 holdciklus és szertartáskönyvemmel” számos szertartást találtok a könyv hátsó részében, melyeket ezen az éjjelen lehet elvégezni.

[Előrendeléseket felveszek a 2013 holdciklus és szertartáskönyvemhez szeptemberben. Azok, akik előre rendelnek, egy személyes üzenetet fognak kapni, ahogyan azt minden évben megteszem. Meglehetősen gyorsan kiárusítottuk [tavaly], így bátorítalak benneteket, hogy rendeljétek meg előre. Lesz egy szertartáskönyv az északi félteke és lesz egy a déli félteke spirituális családjából valók számára, és elérhetők lesznek mind angolul, mind németül. A szertartás és ünneplés egy kombinációja lesz, sok kultúrából és az első vallás, a Föld vallás tanításaiból, valamint lesznek eszközök, hogyan dolgozzatok annak a 2013. év energiájával, mely az emberiséget megajándékozza. Mivel sokan szeretik ezt karácsonyi ajándékként átadni, legyártatom a könyveket, hogy december 15-én készen álljanak a postázásra. A könyvek megrendelhetők: http://www.whitewolfjourneys.com/]

Nyissátok fel szíveteket a Vénusz teliholdnak, és érezzétek magatokat összekapcsolódni az Istenivel!

Szeretet, varázslat és holdfény: Robbyne


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/Translated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/


Kapcsolódó bejegyzések2012. augusztus 15., szerda

Augusztus 15 - 27. - Kék Vihar Hullámvarázs feladataiMa új hullám veszi kezdetét.


Az elkövetkező tizenhárom nap a viharé. Készüljünk fel rá, hogy kisöpör mindent életünkből, ami már nem szolgál minket, ha akarjuk, ha nem. Engedjük bele magunkat ebbe az energiába és frissüljünk fel a vihar tisztító esői által.

Az előző hullám arra világított rá, mik azok a dolgok, legyenek tárgyak, emberek, munka, amik már csak gátolnak utunkon, fejlődésünkben. Itt az idő, hogy elengedjük őket.

A holnapi nap különösen erős energiákat mutat. A Vihar négyszeresen lesz jelen ezen a napon. Év, Nap, Hullám, Vezető Energia! Lovagoljunk a szelek szárnyán, tisztuljunk meg, töltődjünk fel, élvezzük a szabadság extázisát, ne féljünk fenekestől felforgatni, elengedni régi életünk!Kék Vihar Hullámvarázs


Maja Orákulum:

Cauac színe a mély lila, ami a fénytest királyi öltözékébe bújtatott odaadást és tudatosságot jelképezi. Azt, hogy képesek vagyunk repülni, még az inkarnáció öltözékeiben is. A lila a belső vihar szimbóluma is, valamint a villámlényeké, akik segítenek neked az átalakulás folya­matában.

Cauac energiáival eleinte úgy érezheted, hogy életed nem működik már úgy, ahogy eddig. A régi megoldási minták már nem elegendőek, és egyszerű érzékeléseid új jelentést kapnak. Lehet, hogy harcolsz ma­gaddal, ilyesmiket mondogatva: “Összecsaptak a fejem fölött a hullámok

Egyszerűen csak elérkeztél a falhoz, ameddig önmagad által ismert éned tart. Engedd, hogy Cauac viharának energiái megtisztítsanak.

A tagadás felerősíti az érzéseket, amíg tudatossá nem válnak. Tudd, hogy folyamatod sejtszintű, és génszintű emlékezetedet is gyógyítja, akárcsak az emberiség és a bolygó kollektív gondjait. Egyszerűen fogadd el tapasztalataid igazságát, függetlenül attól, milyen intenzívek, vagy nehezek. Fogadj el mindent, ami veled történik, és vissza fogod nyerni az életenergiát, amit a fejlődés szolgálatába állíthatsz.A Cauac által megtestesített harmonikus bölcsesség a szabadság. Az az állapot, amikor nem korlátoz hit, karma, szükség vagy körülmény semmilyen választásodban vagy cselekedetedben. A szabadság a nyitott valóság, melyben tudod, hogy minden pillanatban tiéd a választás lehe­tősége. Ez a létállapot egyfajta belső valóság érzékelésből ered. Annak megértése ez, hogy te vagy a színész, aki bármely pillanatban bármilyen szerepet eljátszhat, anélkül, hogy hozzá kötődne. Életed kéziratával dolgozol, kötődéseiddel, észleléseiddel, hogy felszabadítsd őket. Ebből a perspektívából származik a legteljesebb szabadság: megtanulni termé­szetes harmóniában és egységben élni az Isten akaratával.Böjtös- Tölgyfa Mária

Fehér Elektromos Világáthidaló

http://majanaptar.csillagmag.hu/

2012. augusztus 5., vasárnap

Jennifer Hoffmann - Augusztusi energiák

The Energies of August 2012 a message from Jennifer HoffmanKözreadja:
www.foldicsillagok.huKezdem azzal a csodálatos érzéssel, hogy egyáltalán talpon tudtam maradni még mindig és képes vagyok augusztusban is írni, lélegezni tudatosan gondolkodni. Mert amit júliusban tapasztaltunk meg, az rendkívül erős és fárasztó volt, és elvitt bennünk a belső mélységünk lehető legszéléig, hogy lássuk azt, milyen messze lehet még kiterjednünk, mert csak így tudhatjuk meg azt, hogy mennyire messze jutottunk már. Gondoljatok bele, mi mindenen mentünk keresztül, egészen az 1990-es évek óta, sőt azelőtti időszaktól. Mennyivel jobban értjük már meg azokat a tapasztalásainkat most és mennyivel mélyebben kapcsolódunk hozzájuk és mennyivel gyorsabban tanulunk, fejlődünk, amelyek segítenek bennünk az átalakulásunkban.Augusztus hónap egy különleges időszak, mert az elején és a végén is Telihold van, így ez a hónap a Kék Hold hava is egyben. Ez ritkán fordul elő és erőteljes energiákkal jár együtt. Augusztus másodikáig esélyt kaptunk arra, hogy kiterjedjenek az energiáink, így azután augusztusban valami új van kialakulóban, ami a hónap végére teljesedik ki. Augusztus mozgalmas lesz, de nem abból a szempontból, melyeket a korábbi években tapasztaltunk meg ebben az időszakban. Energetikailag nem lesz olyan nehéz, megpróbáló, és nem szór szét darabokra bennünket. Persze ez személy szerint attól is függ, hogy ki, hol tart az útja során. Néhány júliusi kihívás még folytatja útját. Többek számára észrevehetőbb elmozdulásokkal, ugyan lassabb ütemmel, de örvendetes változásokkal és olyan csodálatos megnyilvánulásokkal, melyek esélyt adnak az életünket élvezni is.De nem ez az időszak jött el, hogy hátradőljünk, és azt várjuk hogy valami rendkívüli esemény magától fog bekövetkezni. Július azért volt ennyire nehéz, mert szembe kellett nézni magunkkal, választási lehetőségeinkkel, és azokkal a dolgainkkal, amiket megtettünk, de még ennél is fontosabbakkal, azokat amiket elkerültünk megtenni, mert féltünk a bizonytalanságtól, zavarosnak, kétségesnek látszó lefolyásuktól, vagy attól féltünk, hogy megsértjük mások érzéseit, vagy engedjük magunkat meggyőzni, vagy ott ahol éljük az életünket összehangolódunk azokkal, akik valamit akarnak, elvárnak tőlünk, vagy egyszerűen szükségük volt ránk. Attól a ponttól kezdve, az Uránusz/Plútó kvadrát óta, melynek hatása alatt még mindig vagyunk, és amely ugyancsak felerősödik újra szeptemberben: az Igazság, Hitelesség és az Összehangolódás lett a vezérszavunk. Ahová sugározzuk az energiáinkat, és ahogy tesszük ezt, ott úgy éljük meg mindezeket a saját Igazságunkon keresztül, amennyire, hitelesek és összehangoltak vagyunk, vagy ahogy szándékaink szerint teremtünk minden gondolatunkkal, hitünkkel és választásainkkal.Ez nem azt jelenti, hogy az augusztus könnyű lesz, csak azt hogy kevésbé lesz intenzív mint az előző, ha szándékaitokban maradtok és ráfókuszáltok az eredményeire, arra amit szeretnétek anélkül hogy a részletekre kitérnétek. Az egyik dolog amire nem emlékezünk még, az hogy nem kellene ilyen keményen dolgozni, többet kellene kikapcsolódni, szórakozni és az is hogy az elengedés nem jár nehézséggel, valamint annak a szükségességét hogy készen kell állni arra, hogy mindig a következő leckét tanuljuk meg. Néha amikor a gyógyító munkánkra fókuszálunk, elfeledkezünk arról hogy integráljuk azt, amit eddig tanultunk, és nem kellene mindent "munkának venni", ami szórakozásra való. Ti teszitek az életet szórakoztatónak, élvezetesnek és izgalmassá? Milyen szórakoztató volt elodázni egy dolgot egy másik alkalomra. De ez az idő most nyitott és azért kaptátok mert elértétek ezt.Szeptemberben a nagy utunk során látni fogjuk eredményeit az erőfeszítéseinknek, de erről nem tudok többet mondani. Nem azért mert titokzatos lennék (nem vagyok az), de már hónapok óta hallom, hogy valami nagy dolog fog történni szeptemberben és sokan másokkal is megosztom ezt az információt, de nem tudjuk mi fog történni. Írtam már a 2012-es előre látható eseményekről, arról hogy földönkívüliek látogatják meg a Földet, az év e szakaszában. Így meglehet hogy ez az ami történik majd, és ezért is minden érdekesebbé válik decemberig. Így pihenjetek, ne felejtsetek el, lélegezni, tartsátok a fókuszotokat, az öröm, a béke, a szeretet, a bőség megteremtésén az életetekbe, így létrehozhatjátok ezt ugyanúgy a világotokban. Bőséggel és csodálattal teli áldásokat kívánok az életetekbe és örömben és békességben kiteljesedő hónapot. Ne feledjétek el, hogy a Merkúr augusztus 8.-ig még mindig retrográd és az árnyékát 22.-ig megtartja. A legjobb ebben a hónapban az, hogy a Vénusz június30. óta kilépett a retrográd árnyékából.Copyright (c) 2012 by Jennifer Hoffman. All rights reserved. You may quote, translate, reprint or refer to this message if you mention the author name and include a working link to
http://enlighteninglife.comForrás: http://spiritlibrary.com/uriel-heals/the-energies-of-august-2012

Kapcsolódó bejegyzések:Külső hivatkozás

A kegyelem angyala - AnanhelAnanhel annyit tesz: "Isten kegyelme", s az ő dolga megtapasztaltatni veled, milyen a nyitott szív, melybe belecsordul Isten szeretete. Amikor ő elragadtatásba visz, tested minden sejtje hozsannát zeng az Úrhoz, minden gondolatod mély hálaadás közepette Felé irányul.

Nyisd ki a szíved, hogy befogadd a kegyelmet, és felajánld magad az Örökkévalónak! Isten és az ő angyalai odaadásodra és mélységes szeretetedre áhítoznak. Cserébe olyan szeretetet kapsz, amilyet elképzelni sem bírsz, míg át nem érezted. Elég egyetlen pillanatot eltölteni ebben az ölelésben, s máris megtudod: hazataláltál. Felhagysz a hiú küzdelemmel, merő odaadás vagy. A kegyelem időről időre váratlanul elérhet, olykor csak pillanatokra, máskor napokra elragadtatásba ejtve téged, majd ismét eltűnik. Célja: felébreszteni lelkedben a Hon emlékét és siettetni utadat.

Az angyalok és Örök Éned szüntelenül meg akarnák adni neked mindazt a segítséget, amelyre szükséged van, de csukott szívedbe nem hatolhatnak be. A kegyelem állapota lehetővé teszi, hogy megtöltsenek szeretettel, ihlettel, bölcsességgel és elragadtatással. Maga Gábriel arkangyal sem kereshette volna fel Máriát, küldetésére emlékeztetvén őt, ha Mária nem lett volna a kegyelem állapotában.

A bűnbánat elzárja a szívet, meggátolva, hogy felismerd igazi önmagadat. Megismételt rossz tapasztalatok alakítják ki azt a képzetet, hogy csak olyan képet mutathatsz, amilyet hited szerint mások elvárnak. Ha nem vagy elég biztos önmagadban, s nem mered érzéseidet kifejezni, azok úgy felgyülemlenek, hogy túlterhelődsz, és már semmit vagy képes érezni. A bűntudat azonban tovább hajt, nem enged megpihenni, egyre többet követel. Semmi sem elég jó neki, s te végül megfeledkezel saját igazad nagyságáról.

A bűntudat nem igazi tudat, hanem az indulatok mozgását gátló, az energia szabad áramlását leállító jelenség. Az indulatok szabad kifejezése növeli képességedet a rezgésre és a befogadásra. A bűntudat úgy álcázza magát, hogy másokat kárhoztat, eléri, hogy alkalmatlannak vagy hibásnak érezd magad, esetleg megtámadja a testedet, fájdalmat támaszt a nyakadban vagy a fejedben, miután kifejezésre juttattál bizonyos érzéseket. Kötelezd el magad arra, hogy elismered és kifejezed igazi érzéseidet, legyenek azok akármilyenek. Az érzések az isteni bölcsesség ajándékai, ők közlik veled, mi jó neked és mi nem. Minél inkább hajlasz az igazság kimondására, annál szabadabbnak fogod érezni magad. Reagálásodat az egyes helyzetekre többé nem terheli múltbeli tagadások kolonca, így megfelelő és spontán lesz. Fény és szeretet foglalja el a bűntudat helyét, szíved megnyílik, hogy befogadja Ananhel csodálatos kegyelmét.

Karma és kegyelemA kegyelem a mi poláris gondolkodásunkban elválaszthatatlan a törvénytől, ugyanúgy, ahogy Keleten a megszabadulás a karmától. A két fogalomkör viszonyáról szeretnék néhány szót szólni:

A karma ősi, szanszkrit szó, amely a „kri” (cselekszik) szógyökből származik, és cselekedetet vagy tettet jelöl, amelynek mindig van hatása és következménye. A karma felfogása Keleten és Nyugaton meglehetősen különböző, hiszen pl. a jainizmus a karmát azon finomanyagi energiák összességének tekinti, amelyek az ember energiarendszerében gyűlnek össze, és fátyolként borulnak az önvaló tudatos érzékelésére, míg Nyugaton a karma elsősorban a cselekedetek hatását jelenti, amit gyakran azonosítanak a „Ki mint vet, úgy arat” népi bölcsességgel. A két megközelítés tehát jelentősen különbözik: Keleten a karma alapvető okának az önvalótól történt eltávolodást tekintik, ami csak akkor szűnik meg, ha az ember ismét visszatér hozzá, ami legtöbbször a megvilágosodás által érhető el. Ez tehát egy szellemileg felfelé törekvő, függőleges szemlélet.

Nyugaton a leegyszerűsített változat lényege, hogy visszakapjuk azt, amit másnak tettünk. Ez viszont egy vízszintes irányú megközelítés, amely elsősorban az érzelmek által vezérelt cselekedetekre és azok következményeire utal, figyelmen kívül hagyva a függőleges szemléletet. Ami közös mindkét felfogásban az az, hogy karma csak a polaritás, az ellentétek világában van, hiszen itt minden cselekedetnek megvan a maga ellentétpárja, s ez a kettő vonzza egymást, de úgy is mondhatjuk, hogy kiegyenlítődésre törekszenek. További közös pont az, hogy mindkét szemléletben jelen van az idő. Az egység világában viszont nincsen idő, nincsen karma, mivel nincsen kettészakítottság, hiszen az ellentétek itt egységben vannak.

A mi nyugati felfogásunk alapján kissé nehezebb az ősi keleti tanításokat megérteni, már csak azért is, mert gondolkodásmódunk és évezredes hagyományaink több ponton is eltérnek a távol-keletiektől. Éppen ezért a karmának egy olyan aspektusát szeretném megemlíteni, amely közelebb áll a mi szemléletünkhöz – miközben hangsúlyozom, hogy soha nem szabad szem elől téveszteni a keleti felfogás végső célját: a tiszta önvaló elérését sem.

Valószínűleg sokaknak feltűnt, hogy az utóbbi évtizedben egyre erőteljesebben figyelhető meg a lebomlás, a határok és korlátok eltűnése, a rend és a törvény felpuhulása az élet szinte minden területén. Feltételezésem szerint ez a folyamat akkor kezdett felerősödni, amikor a Neptunusz belépett a Bakba, és véghaladt rajta, azaz kb. 1985-1999-ig. A Neptunusz a Bakban oldja a hierarchiákat, a törvényeket, a rendet, a struktúrát, a kötelességtudatot, a felelősségtudatot, a határokat, a tekintélyelvet – hogy csak a legközismertebbeket említsük. Növeli viszont a felelőtlenséget, és eszményíti a jogokat. A Bak jegye, uralkodó bolygóján, a Szaturnuszon keresztül közvetlen kapcsolatban áll a karma nyugati felfogásával, hiszen e planétát az Idő és a Karma urának is nevezik. Ez utóbbi elnevezést nemcsak szigorúsága és kérlelhetetlensége miatt kapta, hanem azért is, mert egyértelműen megszabja énünk határait, amelyeket meg kell ismernünk és tapasztalnunk, hogy előre jussunk személyiségünk fejlődésében. Mint az Idő ura, megmutatja, hogy minden haladáshoz, fejlődéshez idő és érés kell, nem lehet kihagyni lépcsőfokokat, a sorsot kijátszani pedig lehetetlen. A személyiség határain csak az juthat túl, aki mindezt elfogadja, megéli, és létrehozza magában a szellemi esszenciákat.

A Bakon áthaladó Neptunusz pedig mindezt – úgy tűnik – elmosta, hiszen alapvető tulajdonságai közé tartozik a határok feloldása, a ködösítés, a bódulat, a megtévesztés. Mivel minden archetípusnak van diszharmonikus és harmonikus megnyilvánulása, így a Feloldódás és a Törvény archetípusa találkozásának diszharmonikus megnyilvánulása az, amit a hétköznapok szintjén láthatunk: a rend, a törvény, a struktúra és a felelősség feloldódása, elmosódása, sőt eltűnése. Ezzel párhuzamosan pedig a mértéktelenség, a felelőtlenség és a kábulat fokozódása. Mindez azt sugallja, hogy „Lám, lám, a cselekedeteknek (pl. bűnözés) nincs is komoly következményük, csak ijesztgettek bennünket ósdi babonákkal!” A felszín valóban ezt mutatja. Mivel azonban sokrétű világban élünk, mélyebbre tekintve felfedezhetjük e két archetípus találkozásának ajándékát is, amelyet a New Age már több, mint tíz éve hirdet, csak sajnos meglehetősen materialista formában. Ha a Bak, mint a Törvény képviselője, találkozik a Neptunusszal, ami a mi keresztény hitvilágunkban az Isteni Kegyelem szimbóluma (is), a kegyelem egyenesen a legkeményebb törvényekre hat, és enyhíti, bizonyos fokig oldja is őket.

Ezt a materializmusba belecsúszott lelkes New Age könyvek úgy propagálják, hogy „Nincsenek határok! Nincsenek korlátok! Mindent lehet, csak hívni kell az angyalokat!” és „Most minden karma feloldódik, és felemelkedünk a Plejádokra!” Amiben természetesen van némi igazság, de ennek felfedezéséhez csökkenteni kell a neptunuszi ködöt, és növelni a Bak letisztultságát. Mivel évek óta én is úgy gondolom, hogy jelentős segítséget kapunk a karma feloldásához, az elmúlt tíz év tapasztalatát e témában az alábbiakban foglalhatom össze:

A feloldó energiák, hatások valóban jelen vannak a mindennapjainkban, és szinte mindenre kiterjednek, aminek van kellemetlen és kellemes hatása is. Spirituális szinten számomra ez azt jelenti, hogy a Kegyelem most sokkal közelebb van hozzánk, mint valaha, így könnyebb kapcsolatba lépni vele, és a segítségét kérni. Akik hozzá fordulnak, behívják az életükbe, azok valóban csodákat élnek meg. A Kegyelem és a Törvény találkozása az emberi karmában úgy nyilvánul meg, hogy a Kegyelem felpuhítja a régi, megmerevedett, berögzült tudati mintákat (a karma alapjait), amit pontosan a feloldó energiák jelenléte miatt sokkal könnyebben és gyorsabban fel tudunk dolgozni, mint korábban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a karmikus gócpontok, a nehéz élethelyzetek sorozatosan jönnek, szinte levegőt sem tudunk venni két feloldás között. A Kegyelemmel való „együttműködéshez” azonban nekünk, nyugati embereknek egy meglehetősen nehéz tanulnivalónk van: a ráhagyatkozás. Ez azt jelenti, hogy meg kell éreznünk sorsunk formáló erőit, és hagynunk kell, hogy vezessenek, még akkor is, ha racionális eszünkkel nem tudjuk, hogy mi és hogyan fog velünk történni. Ehhez pedig kénytelenek leszünk újra megtalálni magunkban a feltétlen bizalmat a tőlünk hatalmasabb spirituális erőkkel szemben, amit racionális énünk kifejlesztése közben valahol elhagytunk. Azaz a Neptunusz legmagasabb oktávjával, a Kegyelemmel való együttműködés egyben egy óriási tudati fejlődést is jelent, ami tulajdonképpen egy lemaradás behozása: Kultúránkban jelenleg az ember bal agyféltekéje (a racionalitás, a materializmus) túlfejlett, szemben az igen elhanyagolt jobb agyféltekével (álmok, látomások, finom érzékelések, láthatatlan világok). Úgy tűnik karmánk akkor oldódhat valójában, ha jobb agyféltekénk képességei felfejlődnek a bal agyfélteke már jól kiművelt képességeihez, amihez a Kegyelem ad lehetőséget és tanulási feladatot is. A karma feloldásának van még egy jelentős tényezője, amelyet szintén a Neptunusz legtisztább rezgései segítenek elő: az együttérzés kifejlesztése, amely emelkedett szinten jelenti a határok feloldását. Ha az együttérzés kifejlődik az emberben, akkor az önmagára beszűkült tudata kitágul, hiszen át fogja élni, hogy minden létező Egy, és amit másnak tesz, azt önmagának teszi.

Visszatérve a New Age tanításainak valóságmagjára, úgy gondolom, hogy szinteket átugrani nem lehet, azaz nem lehet máról holnapra könnyen és kacagva letenni minden nehézséget az életünkben, mondván, hogy „most elengedem”. A Szaturnusz, a Törvény erői nem tűntek el, csak a neptuni hatások miatt még ma is kevésbé láthatóak, elmosódottabbak, megfoghatatlanabbak – de vannak, és működnek.

A feloldó erők kellemes hatása az, hogy manapság sokkal könnyebben megvalósulnak céljaink, vágyaink, mint régebben. Ezt a médiumi üzenetek úgy fogalmazzák meg, hogy „az asztrális sík összeolvad a fizikaival”. Vannak erre utaló jelek, és az is biztos, hogy már kb. 6-8 éve sokan azt tapasztalják, hogy kívánságaik igen gyorsan teljesülnek. Ennek van egy humoros oldala is, hiszen többen panaszkodtak már arról, hogy hamar megkapták, amit kértek, és csak utólag jöttek rá, hogy „nem ilyen lovat akartak”. A pórul járt panaszkodók egytől egyig arra a következtetésre jutottak, hogy nagyon pontosan kell megfogalmazniuk kéréseiket, mert ha csak egyetlen pontot is kihagynak, biztos, hogy a félreértett változat valósul meg. Akik észreveszik ezt a lehetőséget, azok egy tanulási folyamaton mennek keresztül, hiszen addig, amíg pontosan azt kapják, amire szükségük van, tudatosítaniuk kell magukban igényeiket, körülményeiket, határaikat, és nem utolsó sorban szembesülniük kell azzal, hogy amit kértek, hogyan hat ki életük minden területére és környezetükre.

Ez utóbbit pedig nagyon fontosnak tartom a tudatosodásban, hiszen ez úton rá vannak kényszerítve, hogy olyat kérjenek, ami nemcsak az ő javukat szolgálja, hanem harmóniában van a környezettel is. Ha nem ilyet kérnek, nagyon hamar visszaüt rájuk. A karma szó szerinti jelentése, a cselekedetek következménye, tehát a szemünk előtt van: nem kell évszázadokat várnunk, amíg learatjuk tetteink gyümölcsét, hanem elég néhány év, vagy hónap is. Ennek pedig meglehetősen erős tanító hatása van, hiszen még ebben az életben, a saját bőrünkön tapasztaljuk meg cselekedeteink, gondolataink és vágyaink következményét – ha egy kicsit odafigyelünk.

Így a Karma Ura még erősebben jelen van az életünkben, mint gondolnák, de most a feloldás erőivel és a Kegyelem istennőjével karöltve mutatja az utat vissza, a tiszta önvalóhoz.
"Legyen áldásod rajtunk
a ragyogó fény áldott világossága.
Fény vegyen körül, és a fény belőlünk,
a lelkünkből sugározzon tovább.
Napfényes legyen körülöttünk az élet,
és melegítse fel a lelkünket is,
míg csak átragyog és bevilágít mindent."

Részlet egy óír imádságból


Írta: Szabó Judit
 
Forrás: http://www.spiritualis-tanitasok.hu/ezokegy.html
 
 
Kapcsolódó bejegyzések
 


 

 


2012. augusztus 4., szombat

A Világegyetem átkalibrálása - KryonPatagónia, Dél-Amerika - 2012. január 27.
( Forrás:
http://www.kryon.com/k_channel11_Patagonia%201-12.html )


Üdvözöllek benneteket kedveseim, Kryon vagyok a Mágneses Szolgálattól!

Olyan sok minden van, amit el szeretnék mondani, de csak gyengéden induljunk. Tiszteljük a teremben lévő energiát. Létrehoztunk magunk körül egy buborékot, a bölcsesség buborékát, úgy hogy, aki hallani akarja, hallani fogja. Sokakhoz beszélünk, nem csak azokhoz, akik itt vannak a teremben. Arra kérlek benneteket, becsüljétek a pillanatot, mert értetek van. Ez nem egy üres információ. Egy nagyon mélyreható emberi bélyegző van rajta. Ez azt jelenti, hogy bármit is mondok nektek, azt ti teremtettétek. Tisztában vagyok vele, hogy ez az üzenet két nyelven hangzik el (spanyolul és angolul). Az információ összetett, mégis egyszerű. Szükség van arra, hogy figyelj, hogy megértsd azokat a fogalmakat, amelyeket azok készítettek elő, akik a fátyolnak az innenső oldalán vannak és akik tudják, hogy kik vagytok.

Váltás történik ezen a bolygón. És ha te valóban egy öreg lélek vagy, akkor az hatással van rád és mindenkit más módon érint. Hogy úgy mondjam, mindenki más módon fog reagálni erre az energiára. Az öreg lelkeknél az az érdekes, hogy habár öreg lelkek, mindegyikük nagyon különböző élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, mindnyájan külön és egyedien fogtok reagálni a bolygó váltásának energiájára. Azonban, mindnyájan éreztek valami jelentőset. Azt érzed, hogy növekszik a bölcsességed és a tudásod és, hogy a bolygón lévő energia a tudatosságod irányába mozdul, nem pedig az ellenkező irányba.

Ez a negyedik közvetítés "Az emberiség átkalibrálása" sorozatban. Beszéltünk ugye az ember átkalibrálásáról, Gaia átkalibrálásáról, még arról is, hogy a DNS-etek hogyan kalibrálódik át. Aztán elérkeztünk ahhoz, amit nem is feltételeztetek, miként kalibrálódik át a Világegyetem. Ez egy kemény hipotézis, amit ma hallotok majd tőlem, mert olyan fogalmakat tartalmaz, amelyek nem férnek bele a 3D-be. Úgyhogy, lassan fogunk haladni.

Az időAnnak az energiának az előrejelzéseivel kezdjük, amelyben éppen vagytok. Mondjuk, hogy van egy versenypálya, amelyen versenyautók futnak. Képzelj el egy olyan pályát, ami nagyon nagy... valóban nagy. Mondjuk, a versenyzőknek évekig tart, hogy körbeérjenek a pályán. Elfáradnak. Néha kiszállnak az autóból és egy új sofőr száll be. Néha az új sofőr is elfárad és a régi visszajön és beszáll. Így a versenyautót néha tapasztalt sofőr vezeti és néha nem. Ahogy haladnak a pályán, eltarthat nekik évekig, hogy csak egyszer körbeérjenek.

Mondjuk, hogy van a pályának egy nehéz szakasza, amelyik tele van kátyúkkal. Vannak, akik nem látják ezeket és a kezdő vezetők belefutnak a kátyúkba. Az öregebbek el tudják kerülni. Számodra most a 3D-s érzékeléseddel nem nehéz elképzelni ilyesmit. De ez az idő metaforája.

A pálya az időről alkotott 3D-s elképzeléseteket jelenti, kivéve, hogy ti azt gondoljátok, az egy egyenes vonal. Nem az. Körbe fut. Most azonban felejtsük el a kört és tételezzük fel, hogy te vagy a sofőr az egyik autóban. Mondjuk, hogy már sokszor voltál ezen a pályán. Egy kezdő sofőr azt gondolhatja, hogy a pálya egyenes és végtelen, mert eltűnik a horizonton. De mint öreg lélek, te tudod, hogy a pálya valóban hatalmas és a görbülete egyszerűen nem látszik, ahogy a Föld görbülete sem. Így, mint öreg lélek sofőr, azt is tudod, hol vannak a problémás helyek a pályán. Azzal is tisztában vagy ebben a metaforában, hogy miközben haladsz előre és kinézel az autódból, egy jövőt látsz és ugyanakkor a múltat. Ez egy olyan feltevés, amelyet a 3D-s elme nem képes felfogni - hogy amint változtatod a jövőt és ahogy áthajtasz rajta megváltoztatod a múltat is. Egyedül ez a feltevés magyarázza meg, hogy történhetnek egyáltalán jövendölések 2012-re.

De 2012 egyszerűen csak a pálya egyik nehéz pontja és az ősök tudták, hogy ez el fog jönni. Meg tudták jövendölni a pályán előttük álló problémát, mert az egy körnek a része. Jól ismert dolog ez az időben és azok, akik esetleg nevet adnának neki, hívhatják úgy, hogy időfraktál. Az emberiség történelmi múltjában néhány, az ilyen nehéz részek közül valóban az emberiség megszűnéséhez vezetett. Néhány az emberiség újrakezdését eredményezte. Az energia, amelyben most vagytok, potenciálisan egy kettősséggel bír. Azzal, hogy újrakezdhetitek, vagy elkezdhettek valamit, amit a bolygó soha nem látott ezelőtt.

22 évvel ezelőtt azt mondtuk: "Készüljetek a váltásra". "Készüljetek arra, hogy az időjárás megváltozik" - mondtuk. Ezek a dolgok most eljöttek. Nem azért következtek be, mert Kryon, vagy a próféták azt mondták, hanem mert az öreg lelkek látták közeledni a nehézségeket. Ők már keresztülmentek ezen az időcikluson és tudták hol vannak ezek a helyek. "Ismert" terület volt ez számukra.

Amit még elmondhatok és a legnehezebb dolog számotokra, hogy felfogjátok, a következő: ahogy kormányoztok ezeken a nehézségeken keresztül és haladtok előre a pályán, megváltoztatjátok az egész pálya energiáját. Ezért, ahogy a jövő felé haladtok, megváltoztatjátok a múltat. Ez nem egy egyszerűen megérthető elv, azonban nagyon sokat megmagyaráz a lineáris elme számára arról, hogy miként lehetségesek ezek a dolgok. Mert a ti 3D-s felfogásotokban azt hiszitek, hogy a jövőbeli élményeitek annak az eredménye, ami a múltban történt veletek. Csak egy irányba haladtok és maguk az elvárásaitok is egy egyenes vonalon sorakoznak. A múltbeli élményeitek az összes vagyonotok - és ez nem elég jó.

Ahogy megváltoztatjátok a pályát, megváltoztatjátok a pálya szabályait is. Tehát, amit mondani szeretnék nagyon leegyszerűsítve, hogy egy új szemléletmódra van szükségetek. Az öreg lelkek fogják elsajátítani először és ők majd elvetik a magokat az emberiség többi része számára. A fiatalok is megszerzik, mert nekik benne van az Akasha örökségükben. Lassacskán megváltozik maga az emberi természet és egy olyan új gondolkodásmódra vált, ahol már nem csak az vezet benneteket, amit az általatok múltnak vélt időben tapasztaltatok. Ez egy csodálatos lehetőség. Nem ti vagytok az egyedüli bolygó, amelyik átélte ezt. Azonban, ti vagytok az egyetlen bolygó a galaxisotokban, amelyik most éli át.

A nagyobb kép


Most olyan dolgokat fogtok hallani, amelyek ezoterikus értelemben hihetetlenek. A galaxisotok tudja, mi történik itt a Földön. Nem az életformákról beszélek, amelyek a galaxisotokban élnek. Magáról a fizikáról beszélek, amiről azt hiszitek, hogy csak, mint "szabályok" rendszere létezik. A Világegyetem együttműködik a ti váltástokkal - számított rá - mert ti ezért jöttetek.

Nos, itt válik nehezebbé a magyarázat. Ti úgy gondoljátok, a fizika csupán azoknak a szabályoknak az összessége, hogy a dolgok miként működnek? Hadd tegyek fel egy kérdést: Mit gondoltok mit neveztek el a csillagászok "intelligens tervezés"-nek? Minden valószínűség ellenére, a Világegyetem életre lett teremtve. A fizikáról azt feltételezitek, hogy véletlenszerű, olyan törvényeket követve, amelyek véletlenszerűek. Mégsem így történnek a dolgok. Minél jobb eszközökhöz jutnak a csillagászok, annál inkább rájönnek, hogy lennie kell egy intelligenciának a tervezésben. Ezt mivel magyarázzátok? A tudásuk csak a matematika. Amit magad előtt látsz, amit galaxisnak hívtok, az olyan mintha hatost dobnál a kockán egymás után tízezerszer! Értelemmel nem lehet felfogni, ez nem véletlen és nem követi a természetben jól ismert harang alakú görbét. Ezért mondják azt, amit mondanak.

A teremtésnek kellett, hogy legyen egy vezérelve. Vajon ez megváltoztatja a véleményed a fizikáról, vagy arról, amit magad előtt látsz? Így hát elkezdek nektek beszélni arról, miként kezd a valódi fizika együttműködni veletek. Ezt az időfraktált már hosszú ideje ismerték és mehettetek volna több irányba. Más szavakkal, a tudatosságnak sokféle lehetősége állt előttetek. Nézzétek csak az ősök próféciáit. Azt mondták, hogy majd kitör egy világháború. Azt mondták, hogy megsemmisül az emberiség. Sok spirituális rendszer világvégét kiáltott, amikor majd összegyűjtik a lelketeket. Sok rendszer szerette volna elérni, hogy higgyetek ebben vagy abban, hogy fel kell készülnötök erre vagy arra és ezek közül semmi nem történt meg. Vajon mond ez valami keveset az előttetek álló váltásról? Egy más szemléletű gondolkodásmód közeleg. Ez a szemléletmód már olyan problémákkal foglalkozik majd, amelyek pillanatnyilag "megoldhatatlannak" tűnnek. Hadd kezdjünk néhány hihetetlen dologgal.

A Naprendszer mágnesessége


Most kedves társam, azt szeretném ha lassan haladnál, mind magad, mind a fordító miatt. 22 évvel ezelőtt elmondtuk, hogy a Föld mágneses mezője válságos volt a tudatosságotok számára. A mágnesesség kvantum-energia. Ugyanúgy a gravitáció és a fény is. Egy kvantummező vesz körül benneteket éspedig a Föld mágneses mezője. Elmondtuk, hogy ha az emberi tudatosság változik, a mágnesesség is megváltozik. Kénytelen. Ki kell, hogy egészítse, amit ti tesztek. Úgy kell neki helyezkednie, hogy be tudja fogadni, amit tesztek. Hogyan növekedhetne a bolygó tudatossága, ha a mágnesesség ugyanolyan maradna? Sehogyan. Tehát a mágnesességnek mozdulnia kell.

Tehát, az egész a bolygótok mágneses erővonalainak váltásával kezdődött, ami ma már írott történelem és olyan valami, amit én több mint 20 éve megjövendöltem. Most már az iránytűk megmutatják, hogy mindaz, amiről beszéltem, itt van. Az erővonalak 1989 óta jócskán elmozdultak.

De többnek is kell lennie. Mit gondoltok, mi más tudja megváltoztatni az egész bolygótok mágnesességét? Újra kell hangolódnia és ahhoz, hogy ezt megtegye, segítségre van szüksége. A Naprendszeretek a bolygó mágneses változásának a motorja. Ha valamit is tudtok arról, hogy a Naprendszer hogyan működik és az energiákról, akkor kezd értelme lenni a dolognak.

A Naprendszeretek magja a Nap. Kibocsát valamit, amit Napszélnek hívnak, ami szinte teljes egészében mágnesesség. Egy mágneses energia, ami szó szerint kilövell a Napból és ennek a tartalmát kizárólag a Nap hozza létre. Ennek a mágneses energiának neve is van - helioszféra. Ezt a mágneses szelet "nekifújja" a ti Földetek mágnesességének és ez változtatja a bolygótokat.

Mert ha az energia mindig ugyanolyan lenne a Földön, akkor nagyon kevés dolog változna valaha is. Azok számára, akik szeretnék ezt egy kicsit tudományosabban, azt mondhatnánk, hogy a Nap mágnesessége ezt a szelet nekifújja a Föld mágnesességének és két kölcsönhatásba lépő mágneses mezőt kapunk. Ez létrehoz valamit, amit induktanciának hívunk, ami a tudomány számára rejtély. Ez az átfedésben lévő mágneses mezők "levese", ami lehetővé teszi az energiának az információcserét és erőforrás nélküli erősítését. A Földön ez a jelenség alkalmazásban van, de a jellemzőit rejtélyesnek tekintik.

Tehát, itt van, hogy mi fog történni. Figyeljétek a változásokat a Napotokon. Nevezhetitek őket Napviharoknak, de az csak az értetek történő átkalibrálás, ti pedig aggódni fogtok miatta. Ez pedig azért van, mert sok érzékeny elektronika van a bolygón és körülötte és ezek az eszközök majd reagálnak. Arra számítasz, hogy a bolygó mágneses mezeje ugyanaz marad, de nem maradhat ugyanaz, amikor egy gigantikus Napvihar van folyamatban. A kommunikáció bizonyos formái megszakadnak. Talán még az áramszolgáltatás is megszakad.

Figyeljétek a Napot, mert ott is folyamatban van a váltás. A dolgok az intelligens tervezés következtében történnek, Isten és a Teremtő szeretete hatására, a dolgok megváltoznak a ti tudatosságotok számára. A gondolkodásnak egy új módja fejlődik ki, ami szó szerint minden ember DNS-mezőjét érinti. Ez megváltoztatja a DNS-ben található információt és lehetővé teszi az emberi lény számára, hogy egy olyan új valóság jellemzőit fogadja be és erősítse, amilyennel eddig soha nem rendelkezett.

Amihez most fogok, az még inkább fizika: valami készülődik már nagyon régóta. Magának a Naprendszernek a mágnesessége változik. Itt van tehát a kihívás: menj, találd meg, hogy ez így van. Szó szerint látni fogod, ahogy a Naprendszer halad az űrben. Közben keresztezi az űr bizonyos sajátosságait, ez valamennyire megváltoztatja a mágnesességet, ami akkor egészen más lesz, mint amilyen valaha is volt. Ettől pedig megváltozik a Nap. Vajon látod a ciklust? A ciklikus valóságnak egy töredékében egyik erősíti a másikat. A ti középpont körüli mozgásotok megváltoztatja a Naprendszert. A Naprendszer új pozíciója megváltoztatja a Nap jellemzőit. A Nap jellemzői a helioszfére által kerülnek a bolygóra, ez pedig hatással van a ti DNS-etekre.

Most az intellektuális beállítottságúak majd azt fogják mondani: "Nos, ennek semmi értelme. Ezek a folyamatok, amelyek készek hatni a Földre, ott voltak korszakokkal ezelőtt is, készen arra, hogy metsszék a Naprendszer vonalait. Ezek a dolgok nem "csak úgy" megtörténnek. Vagyis, megtörténtek volna mindenképpen. Nem számít, hogy éppen történik-e tudatváltás vagy nem."

Elfogadom ezt az érvelést, de egy magyarázattal. Mondjuk, az 1600-as években egy űrhajó elhaladt a bolygó mellett zenét sugározva, mint a bolygó számára zenét közvetítő rádióállomás. Most hadd kérdezzem meg tőletek: vajon valóságos lehetett az adás? Igen, én azt mondom, valóságos. Vajon a zene valódi lehetett és gyönyörű? Igen. Vajon az űrhajó régóta úton lehetett? Igen. Vajon a bolygón hányan hallották a zenét? És a válasz az, hogy senki! És ez kizárólag azért, mert a rádióvevőt még nem találták fel.

De ebben a példában az űrhajó mindig is úton volt. Értitek a metaforát? A mágneses változások mindenképpen megtörténtek volna, de ha a Föld nem állt volna készen, senki nem hallotta volna a zenét. Nem lett volna reagálás és az emberek olyanok maradnának, amilyenek mindig is voltak, ha egyáltalán lennének emberek - mert vannak, akik azt mondják, hogy a legjobb úton vagytok, hogy újra elpusztítsátok önmagatokat.

Változtatva a jövőt, megváltoztatjátok a múltat. Átrendezitek a Naprendszeretek energiáját és még valami mást is. Nektek ezt nehéz megérteni, kedveseim, de mindenképpen elmondjuk: a dolgok, nagyon-nagyon messze tőletek is változnak. Ti ezt nem hiszitek, mert túl messze vannak ahhoz, hogy elmélkedjetek rajta és a 3D-ban, a távol lévő dolgok nem férnek bele a valóságotok buborékjába. Azonban, kvantum állapotban ezek veletek vannak.

Az egész galaxis úgy forog, mint egy tányér, olyan módon, ami minden intuíciónak ellentmond. A csillagok és a csillagrendszerek nem a Newtoni fizika szabályai szerint keringenek, amihez hozzászoktatok mindenfelé magatok körül, a saját Naprendszeretekben. Mert a csillagok és a csillaghalmazok számára a ti galaxisotokban a középponttól való távolság nem számít. Minden csillag egyként forog körbe. Ez azért van, mert a galaxis össze van akadva a saját középpontjával. Ebben az állapotban nincs idő vagy távolság. A tudatosság változása ezen a bolygón megváltoztatta a galaxis középpontját. Ez pedig azért van kedveseim, mert ami itt történik, arról "tud" a középpont.

Számunkra nagyon érdekes a tudományos reagálásotok minderre. Láttátok, hogy a Világegyetem "teremtő eseményéből" hiányzik bizonyos energia ahhoz, hogy olyanná formálódjon, amilyen. Ráadásul, felfigyeltek a galaxis forgásának szokatlan módjára, amit épp az imént állapítottam meg. Kiszámítottátok, mindahhoz, hogy ez a helyén maradjon, lennie kell olyan 3D-s anyagnak, ami itt hiányzik, még nevet is adtatok neki - sötét anyag. Milyen mulatságos! Valaha is gondoltatok már arra, hogy itt egy többdimenziós effektus működik, amelyet már meg tudtok figyelni és ki tudtok számítani - aminek roppant ereje van, de nem látható? Ez egyáltalán nem "anyag" és nem 3D-s. Ez kvantum energia.

Hadd mondjak még valamit a fizikáról. Újra csak le fogom egyszerűsíteni. Amit csak láttak a tudósaitok a fizikában, minden párosan történik. Pillanatnyilag, a ti 3D-s világszemléletetekben a fizikának négy törvénye van. Ezek az energia típusainak két párját ábrázolják. Végül ez majd hat lesz. Ami a galaxisotok középpontjában van, amit ti fekete lyuknak hívtok, az nem szimpla dolog. Az is kettős jellegű. Olyan, hogy "szingularitás" nem létezik. Azt mondhatnátok, hogy egy két részből álló energia - egy gyenge és egy erős kvantum erő. És a legfurcsább dolog, hogy ez tudja ki vagy. Ez a Teremtés motorja. Más galaxisokban ez különbözik a tiétektől. A tiétek kivételes.

Magát a galaxisotok fizikáját az állítja be, amit ti itt csináltok. A csillagászok megvizsgálhatják a kozmoszt és különböző fizikát fognak felfedezni különböző galaxisokban. Vajon lehetséges, hogy valami hasonló történik más galaxisokban is? Erre nem fogok válaszolni.

Másképpen gondolkodni
Kedves emberi lény, nagyobb dologról van szó, mint gondolod. Öreg lélek, többről van itt szó, mint gondolod. Ezért esedezünk, hogy maradj ezen a bolygón és változtasd meg a sejtszerkezeted, hogy aknázd ki az Akashád és kezdj el befelé szemlélődni. Más szavakkal, ne azt tedd, hogy fogod a múltat és kivetíted a jövendő valóságodba, mert most képes vagy olyan dolgokat tenni, amilyeneket azelőtt soha nem voltál képes. Gaia együttműködik. A Világegyetem együttműködik és a Fénymunkások olyan világszemlélet felé tartanak, ahol megnyilvánulások történnek.

Személyesen, a saját tested illetően, sokan közületek egyre fiatalabbak lesznek, ahelyett, hogy öregednének. Megoldásokat találsz olyan problémákra, amelyekről azt gondoltad megoldhatatlanok. Mostanában azt hallod, hogy a népesség növekedése legalább egymilliárd lélek tízévenként. A múlt tapasztalatából kiindulva, milyen probléma következik ebből? Globális népességrobbanás. Az eredmény, hogy úgy érzed, élelem- és vízhiány lesz, túlnépesedés és éhínség. A múlt tapasztalatai szerint ezek a dolgok várhatók.

Hadd mondjam el kedves emberi lény, miféle feltételezés ez. Ez arra a feltevésre épül, hogy az emberi lények egyszerűen túlságosan buták ahhoz, hogy ezt észrevegyék és fogalmuk sincs, mit tegyenek, hogy megváltoztassák. Ez a régi felfogás, egy régi emberi természetre alapozva. Figyeljetek, mi történik. Figyeljetek... mi... történik. Rá fogtok jönni és elegáns megoldások születnek a múlt megoldhatatlan problémáira.

A tudománynak majdnem minden területén ez közeleg. Ez fog segíteni abban, hogy az emberi lények hosszabb és egészségesebb életet élhessenek, háború nélkül. El fog jönni az idő kedveseim, amikor már terrorizmus sem lesz. Ó, lesznek kibillenések, kedves emberi lény. Ez az élettel jár. De nem ország-ország ellen és spirituális csoport-spirituális csoport ellen.

Ennek a magjait vetitek el most és a Világegyetem tudja, hogy kik vagytok. A galaxisotok visszhangzik a győzelmetektől! A halálnak nincs méregfoga. Azt mondom nektek: mindannyian korszakok óta szereplői vagytok ennek az idejövetelnek. Az öreg lelkek kezdik megjeleníteni az új valóságot. Nekem nincs órám. Nem tudom megmondani, mennyi időt fog ez igénybe venni. De az elmúlt 18 évben nagy változást hoztatok létre, mi ezt az energiát látjuk.

A rendszerek áthangolása és egy új látásmód
Igaz is, mi történik a Naprendszerrel, amikor megváltozik a mágnesesség? Már kezditek látni, hol kezd majd az asztrológia is váltani. Vannak, akik majd kezdik a kvantum-szűrőt alkalmazni az asztrológiában. Ez történik most. Mi a kvantum-csillagjegyed? Más, mint a 3D-s. Ó, eljön majd a nap kedveseim a tudományban, amikor a tudósok képesek lesznek alkalmazni egyfajta, általam kvantumszűrőnek nevezett dolgot, hogy módosítsák, amit látnak. Ez egy teleszkópok számára kifejlesztett szűrő lesz, ami egy szuperhűtőt is tartalmaz magának a szűrőnek a hűtésére. A csillagászok képesek lesznek kitekinteni a kozmoszba és, most először, kvantum jellemzőket látni.

Az első dolog, amit észrevesznek, hogy az két dolog a galaxis középpontjában, nem pedig egy. A következő dolog a színek az emberi lény körül. És a tudományban elkezdődik egy teljesen új szakasz: "Az emberi aura energiájának tanulmányozása" néven. Mindezek közelednek.

Hogy mennyi időt vesz ez igénybe? Ez tőletek függ. Időközben vessétek el az egyetértés, a békés természet, a megbecsülés és a szeretet magvait. Lassúak legyetek a haragra, lassúak a drámára. Öltözzétek fel a mesterek tulajdonságait és olyanná válnak a képességeitek is, azonnal. Enyhüljetek meg minden dologban. Egymásra nézzetek másként.

Eljön majd az idő, amikor nem lesz háború. Azok, akik a teremben vannak és azok, akik hallgatják vagy olvassák ezt az üzenetet, tudni fogják, hogy igazam van. Figyeljetek ezekre a dolgokra a tudományotokban. Amikor megtörténnek, emlékezzetek erre a napra, amikor elmondtam, hogy ez valójában hogyan is működik.

Áldott az emberi lény, aki úgy fogta fel ezt az üzenetet, mint személyesen róla szólót és nem a kozmoszról. Ez a belső lényről szól és a lélek utazásáról - és arról a belső Világegyetemről.

És ez így van.

KryonKapcsolódó bejegyzések
2012. augusztus 3., péntek

A Világáthidaló hullám - 2012. 08. 02 - 14.

Maja orákulum: 6. VILÁGÁTHIDALÓ (CIMI)

“Kiejtés: ki mi


Minőségei: megadás, elengedés, halál, átváltozás, megbocsátás, alá­zat, kinyilatkoztatás

Az előző hullámban, az Égenjáróban befogadtuk az újat, most itt az ideje, hogy elengedjük a régit. A mostani felgyorsult világban ez bizony manifesztálódhat eddigi életed teljes megváltozásában. Ebben az időszakban jobban átláthatjuk, megláthatjuk azokat a területeket, amiken változtatnunk kell, s ha ezt nem tesszük, az élet bizony közbeszól, s maga intézi el a változást, elengedést!

Erősítsük meg magunkat, s ne féljünk az új kihívásoktól, feladatoktól. Bízzunk abban, hogy minden változás, elengedés, „kis halál” fejlődésünket szolgálja! Minden okkal történik, ha rögtön nem is mutatkozik meg a cél.

A múlthoz való ragaszkodás korlátozza lehetőségeidet. A megadás­ban felszabadulsz a jelen pillanatban, a halál ölelésében, elengedésben és megbocsátásban. Az önátadás szabadság. Bocsáss meg önmagadnak. Bocsáss meg mindenkinek, engedd el. A megbocsátás a halál- és átala­kulási folyamatok sarokköve. A megbocsátás megnyitja a kaput a felté­tel nélküli szeretet előtt

Cimi segítségedre van abban, hogy keresztülláss életed nehezebb, kellemetlenebb aspektusain . Egyik legnagyobb tanítása az egyszerű megadás az olyan eseményeknek, mint a válás, csalás, balesetek, beteg­ség vagy halál. Mit akarnak ezek az erős tanítások feltárni előtted? A szimbolikus halál gyakran beavatást hoz erőd újra testesítésére.

Ne feledd: ami ellen harcolsz, az ellenállásoddal együtt növekszik. Engedd el a pesszimista, fatalista hitrendszerek miatti küzdelmeidet. Cimi leckéje magában az ellenállásban rejlik. Add át magad ítélkezés nélkül. Cselekedj az elengedés és önátadás folyamatában. Tartsd fenn a tiszta szándékot, és figyeld, ahogy a régi minták egyszerűen elolvadnak és elhalnak.

A világáthidaló hullámban a megadás és az elengedés hívására kell figyelnünk. A megadás pontosan azt jelenti, hogy megszabadulunk a vágytól, hogy mindent kontrolláljunk. Más szóval ezeken a napokon megszabadulhatunk mindentől, ami fejlődésünkben gátol, legyen az tárgy, szokás, viselkedési forma, barát. Minél tudatosabban képesek vagyunk véghezvinni ezeket a kis halálokat, annál könnyebben halad fejlődésünk folyamata. Be kell fejeznünk egy ciklust ahhoz, hogy újat kezdhessünk.

Böjtös- Tölgyfa Mária
http://majanaptar.csillagmag.hu/

2012. Augusztus – Isteni Valónk elfogadása…A hónap mantrája:

MEGÉRTÉS KAPUI KINYÍLNAK MOST BENNEM

ELFOGADOM ISTENTŐL ÁLDOTTNAK ÉLETEM!Az év nyolcadik hónapja ugyancsak tartogat számunkra beavatásokat és hangolásokat. Ezen időszakban nagyon erőteljesen hangolják össze létezésünk aspektusait, a test, a lélek és a szellem tereit.

Szellemünk a tiszta tudat, teremtő gondolat, mely létrehozza azt az ideát, energiaképet, mely megvalósulni törekszik a teremtésben.

Lelkünk az érzelmek által feltöltött teremtő erő, mely megismerni vágyik azáltal, hogy kapcsolódni tud mind a szellemi, mind a fizikai sík energiáival. Így szerez tapasztalatot, mely szellemünk tudatosságát gazdagítja, és old meg feladatokat, mely lelki tereinket tisztítja.

Testünkben az az akarati erő dolgozik, mely megnyilvánítja (optimális esetben) szellemi gondolataink és lelki érzelmeink (vágyaink) energiáit a fizikai síkon, és tapasztalatai által beteljesíti a teremtést.


Éppen ezért, hogy e három részünk harmonikusan együttműködhessen, augusztus hónapban olyan isteni képességeket és erényeket hangolnak bennünk, melyek az isteni törvények tudatos és gyakorlati megélését is segítik.

Ezek megértésével leszünk képesek szembenézni létezésünkkel és a múlt terheinek elengedésével. Meg kell értenünk és elengednünk a ragaszkodások lehúzó energiáit és segítenünk kell saját felszabadulásunkat. Képesek lehetünk most már tisztán megélni testi, lelki és szellemi szabadságunkat, hogy kényszerektől mentes, szívbéli döntések okán élhessünk.


Jézus tanítása szerint ez az időszak az elfogadás hónapja. Létezésünk aspektusainak elismerése és befogadása folyik. Minden inkarnációnk által tanulunk és fejlődünk, így azok tudásai és tapasztalatai erősítenek bennünket. Ezen erőkhöz viszont csak tudatos elfogadással és megértéssel férhetünk hozzá. Gyermek kezébe nem adnak kést... Viszont ha készen állsz, olyan életek energiái nyílnak ki az Emlékezet által, melyek segítenek a tudatos fejlődés útján téged. Földi és szellemi szinten is nagy találkozások részese lehetsz. Azok a lelki erők, melyek benned már az elfogadás energiáival átitatottak, megmutatkoznak és feloldják a régi sérelmeket. Ha ehhez szükséges egy találkozás, akkor az megtörténik. A Létezés bennünk így teljesedhet ki ezen elfogadás és megértés által. Nagyon fontos a hónapban, hogy kerüld a tagadást, mert azzal eltávolítod magadtól a megértés lehetőségét.

Három héten keresztül gyakorolhatjuk létezésünk elfogadását és inkarnációink tapasztalatainak feltárulását. De segítenek ebben a felkészítő és feloldó fázisok a hónap elején és végén. Hiszen nem elég feltárulni az emléknek, annak tapasztalatát be kell építenünk, hogy bölcs tanítását használni tudjuk további feladatainkban.

A hónap energiája: ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA és a LÉTEZÉS értelme, hogy megértéssé válhasson bennünk a hit.


Ebben a hónapban a karmikus tanács mindenki élettervét, életfeladatát átvizsgálja, és az eddig megtett cselekedetek és tudatos fejlődés szerint jóváírhatnak feladatokat.

Figyelik gondolataink és érzelmeink igazságtartalmát, a szeretet és a hit minőségét és erejét bennünk.

Itt mindent a lélekenergiához, a tudatszinthez és az egyén karmikus terheihez mérten megélhető feladatmegoldásokat figyelik. A szellemi tanács nem hasonlítgatja egymáshoz az embereket és a lelkeket, így nem azért fognak értékelni, vagy lepontozni, mert a Béla ezt vagy azt csinálta te meg nem.

Egyszerűen megvizsgálják, hogy önmagadhoz, a lehetőségeidhez képest hogyan éltél a szeretet számodra megadatott erőivel és teremtő lehetőségeiddel.

Mind egyénileg, mind pedig kollektív szinten várhatóak karmikus könnyítések (vagy éppen gyorsítások, karmasűrítések) Isten kegyelméből.

Ehhez azonban tudatos felismerésre és elfogadásra van szükség emberi szintünkön, mert ha ellenállás van bennünk, az a jóváírásokat hátráltatja.

Ez a karmikus „felülvizsgálat” a kegyelmi időszak lezárása előtt történik. Most mindenki egy olyan folyamatban van benne energetikailag, mely alatt intenzívebben alakíthatja, fejlesztheti tudatosságát és energiaközpontjait. Az elmúlt 30 évben a tudati fejlődés olyan gyors tempóban haladt, melyre nem volt példa e teremtő ciklus során. Kinyíltak síkjaink kapcsolati erői és az átalakulásunkat, fejlődésünket szolgáló energiák sokkal erőteljesebben fértek hozzánk.
Ezáltal mindenki olyan tudati lépcsőfokra léphetett fel, melyre szíve szerint már készen állt (akkor is ha ez a sorsában nem volt előre meghatározva).

Ez a tudat-váltási folyamat év végéig még ilyen erőteljesen próbál ösztönözni minket a megismerésre és a tudatos megélésre.

Nagyon fontos, hogy mindig igazat mondjunk magunknak és másoknak, vállaljunk felelősséget önmagunkért, és bátran cselekedjük meg mindazt, ami szívünk szerint vezet bennünket.

Így léphetünk biztonsággal feljebb a tudati lépcsőn…Augusztus a Szivárvány-energiák megnyílásának időszaka. Ez az isteni erő a magas szellemi síkok, a Teljesség dimenzióinak energiáit hozza el nekünk. A velünk élő szivárvány gyermekek már horgonyozzák ezt az energiát, de ilyen kapuk még nem nyíltak a Föld energiaterében, melyek most várhatóak a hónap folyamán.

Ez a tudatosság, melyet a szivárvány energiák hoznak el, abba a szellemi egységbe és összetartozásba segít beleemelkednünk, amikor már a lineáris gondolkodást elhagyva egy multi-dimenzionális tudati vezérlés irányítását fogadjuk el. Magunkba engedjük tisztán szellemi gondolatainkat, és képesek leszünk meglátni a magasabb, isteni összefüggéseket az eseményekben.


Ehhez azonban olyan isteni képességek kell, hogy kibontakozzanak bennünk, melyekkel hozzá tudunk kapcsolódni tudatosan ehhez az energiához.

Éppen ezért a hónap hetei alatt olyan átalakító erők érkeznek, melyek az isteni erények kibontakozásában segítenek. Folyamatosan állítanak majd olyan próbák elé, melyben bizonyíthatjuk, melyek azok a képességek, amikkel már rendelkezünk, és mi az, amiben még fejlődnünk kell. E próbák alapján kezdik el tudatosságunk terein át behangolni a szükséges isteni képességeket fizikai emberünk energiáiba.

Ha például folyamatosan időzavarban szenvedsz, csak nyugalom, a türelem képességének hangolása alatt állsz…

Ha állandóan „idegesítő” emberekkel találkozol, gondolj arra, hogy talán az elfogadás erényének próbáján esel át éppen…

Augusztus hónap a 8-as szám uralmával az anyagba hozatal és az anyagi, pénzügyi dolgok energiáival dolgozik. Így ha még tartozásod lenne bárkinek, bármikorról univerzálisan, akkor számíthatsz rá, hogy most törlesztened kell. Ezért ha látszólag ok nélkül „folyik ki” a kezed közül a pénz, csak ajánld fel a Gondviselésnek Isten akarata szerint.

Légy bizakodó és hittel teli, mert az Aranykor küszöbén állsz…


A hónap fontosabb napjai:


Augusztus 1. – A szellemi térből olyan segítő erők és fénylények érkeznek, akik előkészítenek bennünket az isteni erők befogadására. Ma különösen szép és szeretetteljes dogok várnak rád, vedd észre ezeket magadban és magad körül. Üdvözöld a segítőket és köszönd meg a munkájukat. Engedd, hogy tegyék isteni dolgukat… A mai nap az Áldás isteni erőinek napja, ezért minden amit szíveddel megáldasz teremtő erőd fényével töltődik fel és segíti utadat.Augusztus 2.
– Telihold energiái hatják át a teret. Ebben a hónapban kétszer is láthatjuk a Hold teli, tiszta arcát, mintegy kezdeti és lezáró energiát adva a hónapnak. Ebből is látható milyen fontos, hogy tudatalattinkból előhozzuk és elengedjük mindazokat a gátakat, akadályokat, melyek már nem segítenek előrelépnünk utunkon. Holdanya most különösen erőteljesen küldi ránk ezüst fényét. Megszólítja bennünk ösztönvilágunkat, érzelmi tereink elzárt zugait, hogy elfogadva segítségét tisztulhassunk. A mai napon a Megbékélés energiái dolgoznak bennünk, hogy lelkünk tisztulhasson. Érdemes ma Holdmeditációt tartani és elengedni minden békétlenséget és ragaszkodást.HOLD szertartás

Először is keress egy nyugodt helyet, ahol figyelmedet teljesen önmagadnak és a szertartásnak szentelheted.

Gyújts füstölőt (a Holdhoz az aloe, az ylang-ylang és a mirha tartozik), hogy illata betöltse a levegőt, és rakd körbe a teret gyertyával (a Hold színe az ezüst, de a fehér is tökéletes). A füstölés a tisztítási eljárás része is egyben, de ugyanakkor a felszálló füst ezen túl magával viszi az imánkat, könyörgésünket, ezért már ősidők óta része a szertartásoknak. Erre azért van szükség, hogy a köztünk és a szellemvilág közötti közvetítő erők összekapcsolódhassanak.

Szólítsd meg a szertartáshoz a védelmező erőket és szellemi segítőket…

A Hold angyala Gábriel arkangyal, aki a víz elem és a női befogadó erő angyala is.

Gábriel segít neked egy ezüst spirállal összekapcsolni téged a Hold és Földanya szeretetével, hogy intuitív vágyaidat megvalósíthasd és isteni ösztöneidet használhasd.

Gábriel segít, hogy reményeid és álmaid a Hold erejével megtámogatva a megvalósulás felé induljanak.

A telehold angyala Ofaniel.

Ofaniel segítségével teleholdkor szeretetteljes gondolatokat tudsz küldeni azoknak, akiknek szeretnél. Ezzel segíthetsz neki az életében pozitív változást elfogadnia. Képzeld magad elé azt, akinek üzenni szeretnél, küldd felé a gondolatot szeretettel és kérd meg Ofanielt, segítse őt a befogadásában.

Áldd meg szeretettel azt, aki a gondolatodban előtted van, majd engedd el a képet…

A Hold energiái hatással vannak reményeinkre, álmainkra, intuícióinkra. Ugyanakkor az agyi területeket is befolyásolják. Ereje hat az érzékiségre és befolyásolja hangulatunkat.

Hat a tudatos intelligenciára és a gondolatok szeretetteli képeire, ugyanakkor a tudatalatti irányítójaként is számon tartják. A Hold itt az anyagi térben mindennek a ritmusosságát, ciklusait biztosítja. Hat a növekedésre, a mindenben benne rejlő víz elem okán. Éppen ezért az anyaság és a táplálás energiája is hozzá kötődik.

A Hold szertartások hatását növelik a hozzá tartozó ásványok, pl. holdkő és szelenit. Erejük segít a holdmeditációkban. Az igazgyöngy is segíti a Hold energia befogadását.Pontosan gondold át, mire szeretnél segítséget kérni, és képzeld el annak sikeres kimenetelét.

Szólítsd meg most segítő angyalaidat és Holdanyát, kérd, hogy támogassanak kérésed megvalósulásában… és lásd, ahogy egy ezüstös fénysugár indul el Holdból feléd.

Lásd meg, hogy a megszólított segítő megérkezik hozzád a Fénnyel. Engedd magadba útmutató erejét és engedd, hogy az erő dolgozzon benned. Hagyd, hogy a segítő átadjon neked egy üzenetet vagy támogató, tanító energiát. Figyeld, mi történik… láthatsz képeket, színes fényeket vagy hallhatsz tanításokat, különböző hangokat. Lehet, hogy a megszólított segítő angyal ad neked valamit. A meditáció végéig maradj a szeretetben.

Meditáció után köszönd meg a segítséget, majd engedd vissza a segítőket és az erőket a helyükre. Képzeld el, hogy a felszabadított energiák visszajutnak a saját dimenziójukba vagy az anyatermészethez.

Ezután szeretettel szedd össze a kellékeidet, ásványokat, gyertyákat. Végig tudatosítsd köszönettel magadban, hogy megtetted, amit szerettél volna. Csak hagyd az isteni erőket dolgozni… Gyújts egy külön gyertyát köszönetképpen a segítségért.

Most már csupán annyit kell tenned, hogy hittel vársz. A számodra kedvező változás elindult…Augusztus 4 - 5
. – E két nap együttes erővel bír. 4-én beáradó energiák a Kegyelem fényei, melyeket 5-én a Feloldozás isteni energiái koronáznak meg. Szombaton megnyílnak bennünk olyan területek, melyeket mélyen elrejtettünk magunkban, vagy már úgy gondoljuk róluk, hogy elrendeztünk ezeket a dolgokat. Megkeresnek olyan személyek vagy emlékképek, akik/amik segítenek szembenéznünk és elengednünk. Ez egy kegyelmi állapot, hogy ne kelljen tovább cipelnünk felesleges, lehúzó terheket. Vasárnap, Atya napján pedig a Feloldozás fényei kimossák belőlünk az önvád és hibáztatás bezáró és elkülönítő energiáit. Szeretettel kísérjük ki magunkból és engedjük a fényekkel eltávozni belőlünk ezeket a felesleges érzéseket és gondolatokat. Nem baj, ha csak úgy „minden ok nélkül” sírva fakadsz… engedj teret a lezárásnak. Őrangyalod segít, csak szólítsd meg!Augusztus 6.
– Az első hangoló hét kezdete. A Szeretet isteni erényének fényei fognak most körbe minket. Szeretetangyalok érkeznek és a 6. dimenzió rózsaszínes Szeretet-fényeiből hoznak mindenkinek ajándékot, csak fogadd el. Ez a Szeretet-erő segít a hónap tanító energiáinak beépülésében.Augusztus 8. – A 8-as szám duplán rezeg e napon. Földi feladataink és anyagi helyzetünk kerül előtérbe. Ma érdemes végiggondolni van-e bármilyen tévhit, akadály vagy esetleges fogadalom, ami megakadályozza, hogy az univerzum gazdagsága és ajándékai eljussanak hozzád… Ha ezeket felismerve elengeded, olyan lehetőségeket tár eléd a sors, melyek behozzák életedbe mindazt, amire szükséged van. Ma teremtő akaratunk energiái erősödnek fel bennünk, így érdemes odafigyelni a gondolatainkra.

Mondogasd mantraként:

„Csak jó dolgok történnek velem. Minden célomat könnyedén elérem szeretetem és hitem által. A bőség energiája folyamatosan áramlik hozzám. Köszönöm Istenem mindazt, amivel megajándékozol engem gondviselésed kegyelmeként. Elfogadom! Életem boldog és sikeres, észreveszek és a javamra fordítok minden lehetőséget, mit Atyám küld nekem. Életemben minden rendben van!"Augusztus 12. – Az első hét lezárása. Az Alázat isteni erénye árad most hozzád és segít felismerned, senki nem több vagy kevesebb a másiknál, csak a saját útján járva próbálja felfedezni önmagát, ugyanúgy ahogyan te is. Ha önmagunk felismerésére és jobbá tételére törekszünk, példát mutatva mindenkinek segítünk magunk által, Isten akarata szerint. Légy alázatos önmagaddal és ne bátsd magad azért mert a tanulási folyamatban néha nem minden sikerül tökéletesen. Nem az a hiba, ha elrontunk valamit, hanem az, ha nem javítjuk ki!Augusztus 13. – A második hét első napján a Tisztaság/Igazság erénye és lelke érkezik… Az életedben mindent átjár, felfed és megnyilvánít. Most megteheted, hogy az igaztalan dolgokat kiteszed az életedből. Tudatosan törekedj az Igazság megnyilvánulására az életedben. Így kapcsolódhatsz Önvalód magasabb részeihez, mert nem tagadod önmagad hazugságokkal. Ideje, hogy levedd a társadalom és az elvárások (megfelelni vágyás) lepleit magadról. Vállald bátran, hogy Istenhez tartozol!Augusztus 15.
– Galaktikus kapu nyílik az angyali világok magas síkjaiból, hogy angyali létünk erői és erényei segíthessenek bennünket. Ma vegyük magunkhoz ezeket az energiákat és lássuk, ahogyan szárnyainkat kitárjuk a Fénynek.Augusztus 17. – Újhold erői áradnak szét. Minden újholdkor energiáink letisztultan állnak az érkező beavató és alakító hatások előtt. Ekkor energiarendszerünk olyan csúcsponti állapotban van, amikor képes magába fogadni és ugyanakkor magából átadni a szükséges energiákat. Ebben az állapotban sokkal könnyebben kezdünk neki bármilyen átalakulásnak, mert az emberi tudat ilyenkor sokkal fogékonyabb. Az újhold kitágítja tudati tereink horizontját, ezzel befogadóvá tesz minket mindenre, minden új-ra. A leáradó és beállító erők ekkor kezdik el munkájukat fizikai síkon is, hiszen először szellemi és lelki tereinket hangolják. Ha tudatos befogadók vagyunk, fizikailag is érezhető változásokat tapasztalhatunk. Ez a nap a legalkalmasabb a tisztulásra. Ma is csodálatosan segíti a meditációt a Hold ereje.Augusztus 19. – A második hét lezáró napján újabb segítő Fények vesznek körbe minket. a Mértékletesség lelke segít, hogy Önmagad központjába kerülhess. Ez az isteni erény megmutatja neked, hol billentél ki a túlzott akarással a harmóniából. Hol vannak benned túltöltött vagy éppen energiahiányos területek az életedben. A fizikai élet dolgai emberként ugyanúgy fontosak, ahogyan a szellemi fejlődés is. Ha bárhol túlzásokba estél, most a Mértéket megmutatja neked Szíved!Augusztus 20. – A harmadik hangoló hét kezdetén a Szelídség lelke, a Jóság energiái áradnak hozzád. E napon, nemzeti ünnepünkön Szent Koronánk szellemi teréből Boldogasszonyunk vigyázó erői érkeznek. Szent Koronánk beavató erői, mint csodálatos és fénylő kupola leereszkednek a Kárpát-medence fölé. Most minden magyar lélek megszentelődik Jézus megváltó fénye, és Boldogasszonyunk értünk mondott imáinak ereje által.

A tatárlakai amuletten található (agyagkorong, kora i.e. 5200 év) székely-magyar rovásírás jelentése:

Oltalmazónk, minden titok dicső Nagyasszonya,

vigyázó két szemed óvjon Nap Atyánk fényében!Augusztus 22. – Az energiarendszereink összehangolása zajlik testi, lelki és szellemi szinteken. Furcsa érzések és gondolatok, finom vibrálás és kóválygás lehetségesJ… Engedjük, hogy Isten akarata szerint megtörténjenek a hangolások. Az ellenállás blokkokat idézhet elő, ahol fájdalmas területek képződhetnek. A Megbocsátás és Szeretet lelkét hívd magadba, kérd Urunkat, megváló erejével szabadítson fel téged!Augusztus 24.
– A kegyes Szív energiái áradnak hozzánk, mellyel megértjük a „Minden úgy jó, ahogy van” elvét. Ma kapcsolódj rá meditációban az EGY-SZÍV isteni dobbanásaira, hogy az Univerzum áramában újra otthon legyél…Augusztus 26. – A harmadik ciklus befejezésével újabb tudati hangolás történik gondolati, érzelmi és akarati tereinkben. A Hit - Remény – Szeretet, Szentháromság erők beavatása folyik energiarendszereinkben. Ez a behangolás, most új rezgésszinteket állít be energiaközpontjaink és fénytesteink tartományaiban. Ma pihenj sokat és adózz magadban hálával az isteni Kegyelemért.Augusztus 27. – A levezető és beépülő periódusban felszabadulnak benned olyan tulajdonságok, melyek behangolása sikeres volt benned. Új képességek, erények fejlődtek ki, melyek most már segítségedre vannak utadon. Figyeld meg, miként reagálsz most egy-egy dologra? Miként változott meg a hozzáállásod? Hogyan tudsz őszinte szívvel örülni mindennek?Augusztus 29. – A mai napon krisztusi Énünktől kapunk egy személyes beavatást a 11-es szám erőiben.

A 11 igazi erőhöz kapcsolódik; ez jelenti a fizikai és lelki erőt is.

A Tarotban a 11. kártya az Erő ( a harmadik sarkalatos erény), az energia, elszántság, önbizalom és a győzelem, magas frekvenciájú vibrálásokat képviselő Mesterszám. A Szellemi energia, mely uralkodik az anyag felett. Ösztönök feletti uralom. Férfi és női vonások egyesítése. Az Erő, Az Ész. A MÁGIA. A Napnak 11 éves ciklusa van. Itt új ciklust kell kezdenünk egy magasabb, szellemibb szinten, de kiegyensúlyozott módon. A Tizenegy a 10+1 szintézise, az új ciklust jelenti, de amelynek kivitelezése az előző 1-10-ig tartó ciklusban megszerzett erő, bölcsesség, szeretet, uralom saját vágyaink felett, szerénység, igazság hatékonyságától függ…

Ha gyakran felbukkan életünkben a 11-es szám, pl. mindig ekkor pillantunk az órára, azt jelenti, hogy a Szellem fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy szenteljünk több figyelmet a saját spirituális, szellemi fejlődésünknek. A 11:11 egy aktiváló kód, ami közvetlenül a Felsőbb Énünkhöz kapcsol minket, hogy haladhassunk és fejlődhessünk.Augusztus 31. – Újabb telihold, mely lezárja a hónap energiáit. Most benned egyesül az isteni és a földi gyermek. Lásd magad, ahogyan a Földön állva, hatalmas alakként az Univerzumban a Fény koronázza homlokod! Köszönd meg Atyádnak és Földanyának is, hogy emberként létezhetsz. Áldott vagy!Vezessen téged az Elfogadás lelke utadon!Áldással: Orsi

2012. július vége

Pusztai Orsolya

Kristálycsakra (http://www.kristalycsakra.eoldal.hu/)
 
 
Kapcsolódó bejegyzések