2013. április 30., kedd

2013. Május – Kristálykód aktiválásA hónap mantrája:

TISZTA TUDÁS SZÍVVEL, ISTEN SZERETETE

MEGNYILVÁNUL BENNEM LÉTEM ÜZENETE!Május hónap ugyancsak erőteljesen hangol bennünket mind testi, mind lelki szinteken. Az előző hónapok FényDNS beavatásai előkészítettek egy olyan aktiválást, mely ebben a hónapban válik teljessé. Ez a hónap olyan kristályerőket ébreszt fel bennünk, melyek eredendő létezésünk kódjait tartalmazzák. A Fény-Dns kódolása kristály-rezgés szinten történik bennünk. Ezek a kristályfény esszenciák olyan információkat tartalmaznak, melyek tudati szintünknek megfelelően képesek aktiválni bennünk a testi és energetikai átalakuláshoz szükséges programokat.

Az új energiák áradásával folyamatos átalakulás zajlik a Földön. Ez az átalakulás minden szintre kiterjed, legyen az tudati, lelki vagy fizikai sík…

A szellemi tudatosság ott rejlik minden létezőben, csak meg kell nyitni azokat a csatornákat (kapukat) melyek lehetővé teszik, hogy magasabb tudati szintjeinkhez hozzáférjünk.

A csatornák aktiválását azokkal az energiákkal tehetjük, melyeket most a magasabb tudatossági szférákból befogadunk és magunkba építünk. Ezek az energia-integrálások sokszor megterhelik fizikai testünk (alsó testeink: fizikai-, éter-, emocionális-, mentális-,) rezgéseit, mert alkalmazkodóképességünk a kiindulási energiáktól függ. Azaz milyen frekvencián rezeg saját testünk.

Minél jobban felkészülünk a befogadásra és folyamatosan tisztítjuk testünket és energiaközpontjainkat, annál inkább tudatában leszünk a bennünk és körülöttünk zajló változásoknak. Ha a befogadott tudatosság-energiák elérik bennünk az aktiváláshoz szükséges szintet, akkor megnyílnak az összekötő csatornák, és azt a szintet már használni tudjuk. Ezt hívják kódolásnak.

Mikor kódokat kapunk, nem mást teszünk, mint megnyitjuk azt a tudati csatornát, minek energiáit már be tudjunk fogadni saját rezgéseinkbe, hogy összekapcsolódhassunk felsőbb énünk valóságával. Természetesen ezt felsőbb segítséggel aktiváljuk, szellemi tudatunk irányításával, mesterek, angyalok támogatása mellett. Ők azok, akik a megnyitáshoz szükséges többletenergiát a magasabb szférák rezgéseiből biztosítják. Mint mikor beindul egy motor: sokkal több üzemanyagot használ fel, mint amikor folyamatosan egyenletes tempóban halad. Ezt a többletenergiát elsősorban fény formájában biztosítják nekünk a felsőbb tudati szférákból lesugározva. A befogadás után már a mi dolgunk azokat szinten tartani vagy fejleszteni. Itt már nekünk is be kell kapcsolódnunk a tudatos munkába. Aki aktiválta „sorskódjait”, annak használnia és fejlesztenie kell energiáit a tudati emelkedés érdekében. Ez most elsősorban egyéni szinteken történik, mivel az energiaminőségek még nagyon inhomogének. Most nekünk kell felfelé lépnünk…

Már nagyon sokan integrálták magukba a spirituális fejlődéshez szükséges tudatosságot. Egyre több kommunikációs csatorna nyílik, melyeken keresztül sok segítség és információ érkezik. Ezek az „útmutatók” arra hivatottak, hogy a spirituálisan megalapozott tudatiságot felébresszék.

A tudatosság energiák összehangolása és egységessé tétele a következő lépés, mely a kristály-tudatosságban fog megtörténni.A kristálytudat képes befogadni, tárolni és feldolgozni olyan információkat, amiket mostani, emberként használt, tudati szintjeink nem értelmezhetnek. Egyszerűen nem ismerik fel, kívül esnek az érzékelésük tartományán (mint pl. az ultrahang a fülnek). A kristálytudatosság az angyali szintekre emeli a tudati tartományokat, mert energiarezgései a kristályrácsok következtében nagyobb teret kapnak. Ennek a tudatosságnak a szintjei a rácspontok elhelyezkedésével és távolságának arányaival fejlődnek tovább. Módosulatai alakzatának megfelelően több dimenziót képesek egyszerre befogni és kezelni. Úgy képzeljük el, mint egy tudati kaleidoszkópot, melyben több dimenziós összefüggések állnak össze képpé…

Az átalakulás folyamata már a felsőbb dimenziós létezésünkben megkezdődött. Ahogy rezgéseink emelkedésének jóvoltából mi is feljebblépünk, szinte belesimulunk abba a magasabb tudatunkba, amit akkorra már előkészítünk magunknak. De ehhez az alapot, azaz mostani tudatszintünket és energiamintázatunkat, fel kell kellően készíteni. Ez az átalakulás folyik most… a felsőbb csakrák kristályosodásán keresztül az alsóbbakon át, a fizikai test Dns-szintű transzmutációjáig.

Miért csodálkozunk, ha furcsán, fáradtan, vagy éppen túlpörögve érezzük magunkat?

Segíthetjük az átalakulás egyenletes lefolyását, ha eleget mozgunk, pihenünk, meditálunk, és tudatosan befogadunk, azaz ellenállás nélkül megnyitjuk magunkat kristály-tudatunk integrálása előtt.

Jó munkát!A hónap FényDNS aktiválása az 5. szál:

Az 5. szál azokat a Kristálykódokat tartalmazza, melyek a Teremtésben létező minden információt képesek értelmezni. Ezen keresztül történhet meg minden spirituális minőség értelmezése.

Amikor ezen a szálon dolgozik a Fény, olyan tudásokat vagyunk képesek lehozni és értelmezni a szellemi világokból, melyek segítenek egyéni és kollektív szinten is az emelkedés folyamatában. Amikor valaki Fényüzeneteket közvetít, akkor ezen a szálon keresztül érkeznek a tanítások.Aki folyamatosan figyelte az oldalon közölt változásokat és hangolásokat azt tudja, hogy pár évvel ezelőtt egy nagyon erőteljes és fontos energiateret hoztak létre a Föld körül szellemi segítőink. Ez a Krisztus-hálóba integrált kristályrács energiatér kialakítása volt. Ennek folyamatos frekvenciarezgése képes összekapcsolódni a bennünk működő kristálykódokkal, legfőképpen a tobozmirigy energiakristályaival.

Ezen a kristályfrekvencián folyamatosan érkeznek információk, akár tudatosan vagy tudattalanul fogadjuk is őket. Azóta minden évben újra hangolják bennünk azokat a frekvenciákat (csatornákat), melyeken keresztül rákapcsolódunk a Kristályrácsra. Ez az elmúlt évek gyakorlata alapján májusban történik meg.


Éppen ezért ebben a hónapban újabb szinten vezetnek végig bennünket a 9 kristálykapu beavatáson, azon a kilenc csatornán, melyeken keresztül kódrendszerünk beolvasása megtörténik.

Ez a kódrendszer folyamatosan hangolja tudati-, és energiatesteinket. A technikát 2009/2010-ben adták át és azóta minden év májusában végigvezetnek rajta, csak egy magasabb szinten. A beavatás 9 kapuja egy-egy lépcsőfok az isteni tudatosság felé, önmagunk megismerése által.

A beavatási sor a hónap első napján kezdődik és végigvezet minket az egész hónapon. Ha követed a kódok frekvenciáit és szánsz időt azok tudatos aktiválására, a hónap végére egy új energetikai jelzőrendszer működik már benned…

Csodás fejlődést és tudatosodást mindenkinek!
A hónap fontosabb napjai:Május 1. – Április végén érkező felkészítő erők aktiválták azt a fénycsatornát, melyen keresztül a kristálybeavatás kódjai érkezhetnek. Május első napja éppen ezért a Kristálykapu aktiválás kezdete, az Opálkapun való átlépés napja. Három-négy évvel ezelőtt az aktiválás előkészítő kódjait már magunkhoz vehettük a kapukon való átlépéskor (akkor már ezt az utat megmutatták). Most újabb erőkkel léphetünk át rajtuk magasabb frekvenciákra hangolódva… így újra megnyílt a kristály-út, csak egy magasabb szinten. Ha a mai naptól, az azt követő minden 3. napon átlépsz egy-egy kristálykapun, tudatosságod újabb energiáit ébresztheted fel magadban. Az átlépés utáni napokon engedd, hogy a befogadott erők áthangolhassanak a neked megfelelő módon.

Ehhez azonban először a kristálymeditációs teredet kell aktiválnod, ehhez a gyakorlatot itt találod:


A Kristálykapu beavatás lépéseit és beavató-kódjait itt végigolvashatod, majd aktuálisan az adott napon meditációban lépj át a megadott kapun:
Május 3. – A lélek szabadságának napja. Ezen a napon az első beavatás felszabadító ereje, a félelmektől való megszabadulás ígérete ragyogja át a lélekteret. Ez a szabadság hatalmas erőket mozdít meg a lélekesszenciákban, melyek, ha szívünk nyitva, képesek tetterővel támogatni bennünket vágyaink megvalósulásának útján. Fontos, hogy ezeket a vágyakat képesek legyünk lehozni a fizikai ember szintjére. Ebben Földanya áldása és segítő ereje is támogat, ha szívünkkel összekapcsolódunk szeretetével. A természet támogató energiáit legkönnyebben magában a természetben tudjuk magunkhoz venni. Érdemes tehát szabad levegőn tartózkodni, és csodálni szeretettel Földanya sokszínűségét.Május 4. – A 2. kristálykapu aktiválás napja, a Kalcit kapu belépési kódjai aktiválódnak. Ez az erő a negatív gondolatformák átalakításának rendszerét aktiválja. Ma figyelj a gondolataidra és vedd észre a téged hátráltató programokat, vagy automatikus reakciókat. Helyettesítsd őket szeretetteljes gondolatokkal és képekkel. Ma erőteljesek az érzelmi teremtés energiái, így bármit is szeretnél erősítsd meg egy pozitív érzelemmel.Május 5. – Amikor a hónap és a nap száma a dátumban megegyezik, mindig egy olyan energiakapu nyílik, mely annak a rezgésnek fokozott energiát biztosít. Ilyenkor nemcsak a szám kódrezgése, hanem együttes hatása is érvényesül. Így ma az 5-ös és az 1-es (10) szám hatása erőteljes. Az ötös szám mágikus ereje, az Istenember és az Univerzum rezgéseit tartalmazza. Az ötödik elem az Akasha vagy Éter szent rezonanciája, így a szabad teremtés megvalósulása. Ez a számkód segíti megnyitni tudatunkat a megismerés vágyára, de ugyanakkor kitartó erőt biztosít, hogy az a tudást türelemmel tudjuk fogadni. Ez a számrezgés segít, hogy a dolgokat szabadabban, több szemszögből legyünk képesek meglátni.

Az egyes az egység isteni száma, a kezdet, a vezérlő erő. Ez a számkód segít, hogy önmagunkra hangolódva a bennünk lévő egyetlen igazság szavára hallgatva léphessünk tovább. Ma tehát magadba figyelve, az Univerzum támogató energiáit beengedve gondold végig, mi az, amit valójában szeretnél az élettől, majd engedd, hogy kérésed behívja a segítő erőket.

Ez a nap most az évben Anyák napjának ünnepe is, amikor az Istennői erők támogatását is élvezzük. Az anyaság misztériuma a bennünk élő Istennői erő (és itt nem számít a nemi identitás) felébredése, intuitív oldalunk megerősödése. Figyelj ma a megérzéseidre, mert jövőbe mutató üzeneteket hoznak.Május 7. – A 3. kristálykapu aktiválás napja, az Achát kapu kódjainak felnyitása. Ez a nap a lelki harmónia megtalálásának ideje, a bennünk élő hamis képek, hátráltató erőinek elengedése. Tudatos figyelemmel segítheted ezeknek a hiedelemrendszereknek a feltárását magadban. Ha figyelsz magadba, akkor észreveheted azoknak a sorsfordító eseményeknek a megjelenését az életedben, melyek lehet, hogy apró dolgoknak tűnnek, de olyan átformáló erejük van, melyek segítik további fejlődésedet. Légy tudatos figyelemben!Május 10. – A 4. kristálykapu aktiválás napja, ugyanakkor Újhold istennői rezgéseinek behatása. Energiáink kinyílnak és elkezdjük az élet támogató oldalát megérezni, a korábban behívott segítő fények most tudnak szétáradni bennünk. A kristályaktiválás egy következő szintre lép az Isteni Szeretetmező aktiválásával. A Smaragd kapu beavatása segít a bennünk lévő isteni békére találva, Ön-Magunk lennünk.Május 11.-12. – Ez a két nap most együttes erőben vibrál. A 11-es mesterszám ereje és a 12-es az isteni ciklusosság szent száma segít megnyitni energiaterünkben a magasabb rendű minőségeket. A megismerés vágya addig lesz bennünk, míg annak rezgését egy magasabb aspektusba emelve meg nem értjük az összefüggéseket.Május 13. – A 5. kristálykapu aktiválás napja, Zafír kristálykódok beáramlása. A mai napon a lélekterünkből olyan önvád energiák szabadulnak fel, melyek nehezítik a szabad felelősségvállalást emberi életünk terén. Ha a mai napon régi érzések, önmagadat elmarasztaló képek, események jelennek meg benned, akkor tudatosítsd, hogy szeretnének elmenni tőled és szeretettel, megbocsátással engedd el ezeket az energiákat. Érezd, ahogyan könnyebbé válsz az elengedéssel.Május 16. – A 6. kristálykapu aktiválás napja. A Jáde kapu kristályenergiái segítenek, hogy lelkünk bátorságát magunkba engedve felvállaljuk önmagunkat emberi életünkben is. Ha átadod magad a kristályerőnek, képes leszel olyan önzetlen cselekedetekre, melyek a magasabb tudatosság fényeiből táplálkoznak.Május 19. – A 7. kristálykapu aktiválás napja, a hiedelmek feloldása a Rubin kapu energiáiban. Ez az erő segít, hogy EGY-ségben érezd önmagad a Teremtés minden dimenziójában. Ma sokszor szembesít téged szellemi öntudatod azokkal a benned lévő gátakkal, amik miatt kevesebbnek vagy éppen többnek érzed önmagad másoknál. Ha figyelsz ezekre a jelekre, láthatod, hol „csúszott el” az értékítélő rendszered. Tudatosan visszaállíthatod az Egész-séges szintre.Május 19-20. – Pünkösd napjai… Nem véletlenül zárja le ez az erő a 7. kristálykapu hangolását, a HIT szent erejében. Pünkösdkor a Szentlélek Tűzfénye kapcsol össze bennünket az EGY-SZÍV rendszerével, melyben elfogadjuk Istennel való közösségünket. A pünkösdi szent erő segít a megértés igazságával egyfajta belső mesteri beavatás részesévé válnunk. Ez a Szentlélek leáradásának és az Áldás elfogadásának időszaka. A Szentlélek maga a tiszta isteni erő, a megnyilvánító Akarat létrehozója a befogadás által… Ezt a befogadó erőt tárja fel bennünk, melyen keresztül a saját akaratunkban kinyilváníthatjuk az istenit! Így ölel át mindannyiunkat az isteni Akarat és Kegyelem Fénye. Olyan lélekkapcsolat alakul ki ezen a két napon az emberek között, mely az EGY LÉLEK isteni Fényébe emel mindenkit. Ez egy áhítattal teljes érzés, mely olyan, mintha itt is lennél, meg nem is... Egyszerre nagynak és aprónak is érzed magad. Csak engedd, hogy beleolvadj a Szentségbe, ami körbeveszi most a Földet, hogy megérezhesd, mit jelent a minden és mindenki EGY. Ez a beavatás felkészít téged a következő kapun való belépésre…Május 22. – A 8. kristálykapu aktiválás napja, új szintre lépés, életerő aktiválás. A Fluorit kapu beavató kódjaival olyan terek nyílnak meg bennünk, ahová eddig elrejtettük identitástudatunkkal kapcsolatos félelmeinket. Ha átlépjük a kapu feloldó terét, új erők szabadulhatnak fel a kötöttségek alól.Május 25. – A 9. kristálykapu aktiválás napja, és Telehold energiáinak támogató ereje hatja át a teret. Ez a nap az erő napja. Ma minden felerősödik akár jó, akár kevésbé jó bennünk és körülöttünk. Fontos, hogy figyeld a reakcióidat ezekre a dolgokra, mert ott vannak benned gátak, ahol túl hevesen reagálsz… Ma az Akvamarin kapu terébe lépve, átadhatod magad az isteni Akarat rezgéseinek. Szellemi vezetésed elfogadva átadod magad a Gondviselés védelmező fényeinek. Engedd megtörténni!Május 28. – A 10. kristálykapu aktiválás napja, az Aranykapu terének feltárulása. Most beavatást nyerhetsz Önvalód tiszta isteni tudatosságába, természetesen azon a szinten, ahogyan te készen állsz rá. Fénytesteiden keresztül most megérezheted azt az egységes létezőt, aki jelen vagy, fénylő tudatodban a Teremtésben. Ha kitárul előtted az aranykapu és belépsz rajta, csak légy jelen és köszöntsd Önmagad Isteni fényét! Áldás rád!Május 30. – A mai napon a beavatások lezárása történik. A megkapott kristályfrekvenciák kódjai átrezgik testi, lelki és szellemi energiatereinket és behangolják aurarendszerünk és erőközpontjaink frekvenciáit a megélt új szintekre. A mai naptól ezekkel a kódokkal rendelkezel, ez az új alapod a további fejlődésedhez. Ma érdemes felajánlást tenni, hálaimát mondani mindezekért a kegyelmekért.Május 31. – A hónap utolsó napján felkészítő és harmonizáló energiák érkeznek hozzánk. Olyan erőkkel vérteződhetünk fel, melyek segítenek magunkban meglátni a jobb lehetőséget és beszólítani az azokat segítő energiákat. Ma ha teheted pihenj sokat és engedd, hogy csak átjárjanak az energiák.Csodás kristálytudatosodást mindenkinek!Áldással: Pusztai Orsolya
2013. április 14., vasárnap

Uriel - A szeretet meggyógyít
2013. április 12.


Itt Uriel, Isten Fénye!


E világ szeretett Fényei, minden a kollektív kívánsága szerint alakul. A tavasz eljövetele sokat váratott magára, de elkezdődött immár.

A számotokra szokatlan időjárási jelenségek azonban tovább folytatódnak.

Az Európában tapasztalt hosszú hideg időszak, az északi sark jégsapkájának olvadásával áll összefüggésben. Ez talán paradoxan hangzik számotokra, de a hideg nálatok, a felmelegedés következménye. A változó légáramlatok a bolygó tisztítását szolgálják. A szélsőségek tovább folytatódnak, de régióitok továbbra is mérsékeltek maradnak. A Golf-áramlat is tovább áramlik az ismert irányaiban és a mostani változásoknak nem kiváltó oka.

A pénzügyi, banki, hatalmi és manipulatív rendszereitek ideje a végét járja. Az Igazságra Fény derül és ezen korrupt rendszerből hasznot húzók nem képesek fenntartani pozíciójukat. Az emberiség ellen elkövetett bűncselekmény teljes hordereje sokakat mélyen ráz majd meg, így sok időt, szeretetet és szívmunkát fog igényelni, hogy az embereket újra visszavezessétek a bizalomhoz és a reményhez.

De pontosan erre van szüksége a világnak: szeretetre, bizalomra, reményre, bizonyosságra és kreatív teremtő erőre.

Nem a szavak, a tettek bírnak meggyőző erővel, ezért kérlek benneteket szeretett fényes világítótornyaim, váljatok példaképpé, amik a szívetekben mindig is lenni akartatok és éljétek meg a feltétel nélküli szeretetet.

Sokáig kellett várnotok, de most eljött az idő számotokra, hogy mindannyitok életét és jövőjét a kezetekbe vegyétek.

A Fénymunka megkezdéséhez nem lesz hangos nyilvános felhívás, mert az mindenki szívében felhangzik. Ha most hallod ezt a hangot a szíved mélyén, ami azt mondja: Igen, kell, akarok vagy szeretnék valamit tenni, akkor elért hozzád a hívás. Egy félelem és elnyomás nélküli világ létrehozásának alapfeltétele a béke. A szellemi világ fényes erői a további háborús tevékenységekkel való felhagyást látják a legszükségesebbnek. Eljött a pillanat, hogy az egész világon megvalósítsátok a békét és hogy ’lefegyverezzétek’ az utolsó ’háborúgyárosokat’ és a rettegésből hasznot húzókat.

Arra kérünk benneteket csatlakozzatok hozzánk és szakadatlanul áramoltassátok velünk együtt a szeretet folyamát a háborús övezetekbe, a Közel- és Távol-Keletre és az afrikai kontinensre. Küldjétek a szeretet feltétel nélkül és az meg fogja találni a tartós béke felé vezető utat. Ne hagyd magad megtéveszteni, ha a károgók hangosabbak lesznek, a szeretet áramlásában a világ békére fog lelni. Fontos a segítségetek, mert Ti vagytok, akik a szeretetet lehorgonyozzátok az anyagba.

És amint átengeditek magatokon a szeretet áramlását, úgy váltok ti magatok is szeretetté, hazatértek. Nem könnyű feladat számotokra azt szeretni, amitől féltek, ami korlátoz benneteket vagy próbál elnyomni benneteket, de ez a szeretet mesterfokához vezető út, melyben sikeresek lesztek. Ebben teljes mértékben élvezitek a szellemi világ, az angyalok és a felemelkedett meseterek támogatását is. De a szeret útján való sikeres haladás legfontosabb alapfeltétele: önmagatok szeretete!

Csak akkor szeretheted a hozzád közelállókat vagy akár az ellenségeidet, ha átgondolod azt, amit már 2000 éve tanítottak nektek. Minden az egyénnel kezdődik, a te világnézeteiddel, a te gondolataiddal és saját lényed vízióival!

És én azt mondom: Te vagy a Szeretet, Te vagy a Fény!

Minden meg van benned, amire szükséged van, hogy életedet szeretetben éljed, ne kívül keresd, hanem belül lelj rá.

Ne imádkozd:„Ne vígy minket a kísértésbe”, mert a ’kísértés’ az a te általad választott életlecke, hanem kérd meg belső lényedet, felettes énedet, véd- és őrangyalodat: „Vezess engem a kísértésben [kísértés során].”! Bízz a belső vezetésedben különösen a nehéz helyzetekben, amikor kétségek gyötörnek, hogy a szeretet útja és az egyéni utad, az általad alakított életmód helyes-e. A ’kísértés’, mely látszólag a simulékonyabb, alárendelődő, könnyebbik utat kínálja, még néhányszor szembe jön utadon, amikor anyagi előnyök vagy a biztonságérzet megszerzéséről van szó; szeretet lény csak Önmagadnak higgy [Önmagadban bízz]!

Ha láthatóvá válnak számodra a változások, üdvözöld őket. Nem minden látszik szeretetteljesnek és harmonikusnak, ami azzá változik!

Ez olyan, mint a test megtisztulásánál, az első mérgek kiválasztódnak, ha a gyógyulás kezdetét veszi. Ez az időszak fenyegetőnek tűnhet, azonban ez a szervezet gyógyulásának nagyon pozitív jele.

Tartózkodj továbbra is a szeretetben és a hitben, elkísérlek és megáldalak Téged. Minden létező ősforrásának feltétel nélküli szeretete a Tiéd.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Amíg a Főnix felrepül - Újjászületés„Aki tiszta fény, s a világossághoz folyton visszatér, 

nem éri veszély: az állandóságban él.” 

Tao Te King 

Az újjászületés univerzális fogalom, hiszen egyaránt megtalálhatjuk a makrokozmoszban (a természetben) és a mikrokozmoszban (az ember életében). Az élet örök körforgásához tartozik, amely különböző szinteken – szellemi, lelki, testi – és különböző periódusokban következik be. Az időt tekintve vannak kisebb: havi, éves, és nagyobb: több évtizedes, majd évszázados ciklusok.Az alábbiakban az embert legközelebbről érintő szellemi, lelki és testi újjászületés általános sémáját szeretném bemutatni, az abban résztvevő sorsformáló erők hatásaival, a közben felmerülő legáltalánosabb problémákkal és enyhítési lehetőségeikkel együtt.Az élet hullámzásához tartozik az a szakasz, amikor egy dolog már elérte csúcspontját, és elkezd hanyatlani. Ebben a hanyatló szakaszban egyre jobban megmutatkozik a lebomlás, az adott dolog halála, míg végül eléri a megsemmisülés pontját, ami egy idő után átvezet egy új dolog megszületéséhez.


Ez a dolog szinte bármi lehet: tárgy, érzelem, kapcsolat, foglalkozás, élethelyzet. A sorsa mindegyiknek ugyanaz. Az ember életében többször van olyan helyzet, ahol véget kell vetnie valaminek, le kell építenie, és idővel ennek „hamvaiból” valami újat kell létrehoznia. Vannak könnyebb és vannak nehezebb lebontó ciklusok. Most a nehezebbekről szeretnék szólni.


Az ember többnyire csak akkor figyel fel ezekre a folyamatokra, amikor már mélyen benne van egy fájdalmas, veszteséges helyzetben. Ilyenkor sokszor nem tudja, miért kegyetlen vele a sors, és miért veszi el tőle azt, ami neki kedves. Ennek megértéséhez az embert szellemi, lelki és testi szinten kell egyszerre megnézni. 

Minden jelentős folyamat szellemi szinten indul el, majd áttevődik lelki szintre, végül pedig a testben, majd a környezetben jelenik meg. A sorsformáló erők időnként jelzik, hogy valaminek vége van, nincs tovább, mert új útra kell lépni. Ha valaki nem figyel saját belső lénye üzeneteire, amely először szellemi-lelki szinten jelzi a változtatás szükségességét, akkor jönnek a „durvább” jelzések, most már testi szinten. Ezek kezdetben kisebb szerencsétlenségek, apróbb balesetek, amelyek már képesek felhívni az illető figyelmét, hogy valamit nem jól csinál. Ha erre sem változtat, akkor következik be a drasztikus sorscsapás, ami fizikai síkon játssza le azt, amit szellemi síkon kellett volna megtenni. (A teljesség kedvéért meg kell jegyezni: vannak sorscsapások, amelyek semmilyen lelki felkészültséggel nem kerülhetők ki.) Hogy néz ez ki az életben?


Az igazi újjászületési folyamat alapvetően változtatja meg az embert, ezért az első szakaszában, a leépítésben, alapvető hiedelmeket és félelmeket mozgat meg. Többnyire olyat, amin az ember önszántából nem változtatna. A legalapvetőbb félelmek a létfenntartáshoz tartoznak, amit manapság könnyű kiváltani az emberekből.

Ha például valakinek viszonylag jó munkája van, amiből el tudja tartani a családját, akkor számára a munkahely elvesztése komoly megrázkódtatás. Elég gyakran fordul elő, hogy a „jó munkahellyel” rendelkező ember egyszer csak érzi magában, hogy már nem az „igazi” ez a hely, és jó lenne valami mást csinálni, ami jobban illik az egyéniségéhez, amiben jobban ki tudja bontakoztatni adottságait. Ez a szellem és a lélek első jelzése, hogy eljött a váltás ideje. Erre a leggyakoribb reakció az elnyomás, ugyanis a szellem és a lélek kívánsága ellenkezik az anyagi valósággal. Senki sem kockáztatja meg, hogy csak úgy otthagyja a biztos megélhetést adó állását, csak azért, hogy máshol kibontakozhasson. A jelzések pedig folytatódnak: a lélek egyre nyugtalanabb lesz, emberünk egyre kellemetlenebbül érzi magát a munkahelyen, egyre több feladattal terhelik meg, egyre kevesebb pénzért dolgozik, stb. Ez a válság folyamata, ahol az új irányba terelő erő ütközik a régihez való ragaszkodással, ami emberi szempontból érthető is. Az átalakító erő azonban mindenképpen át fogja hatni az embert fizikai síkon is, ezért, ha nem hajlandó követni szelleme útmutatását, akkor testi szinten kell megélnie, kényszer jelleggel, azaz el fogják bocsátani.

Ezoterikus körökben közismert példa az, ha valakit a sorsa arra akar felszólítani, hogy forduljon befelé, ne foglalkozzon annyit a külvilággal, de az illető nem akarja észrevenni a figyelmeztetéseket. A szellemi feladat lecsúszik fizikai szintre, és az illetőt olyan baleset vagy betegség éri, amelynek következtében több hetet, hónapot kénytelen eltölteni egyedül egy szobában, többnyire annyira legyengült állapotban, hogy a saját gondolatain kívül semmivel sem tud foglalkozni

Az újjászületési és átalakulási folyamatokban két rendkívül erőteljes archetípus játszik nagy szerepet: a Szaturnusz és a Plútó. Mindkettő képes hatalmas veszteségeket és ajándékokat hozni az ember életében. Ha a saját bőrünkön tapasztaljuk meg a hatásukat és erejüket, akkor fejet hajtunk előttük, és önként követjük útmutatásukat.

A Szaturnusz átalakító erejének első üzenete: maradj csendben, fordulj befelé, távolodj el a világ zajától, keresd a csendben a te belső vezetődet. A Szaturnusz archetípusa azt kívánja tőlünk, hogy időről-időre korlátozzuk a fizikai síkú tevékenységünket, és figyelmünket korunk előrehaladtával egyre inkább befelé és a transzcendens világok felé irányítsuk. Elvonulással, lemondással, böjtöléssel, egyedülléttel, elmélkedéssel, imával, önvizsgálattal tehetünk eleget kérésének. A Szaturnusz fájdalmas veszteségeket is okozhat, aminek alapvető célja az archetípus egyik jellegzetes tulajdonságában rejlik: megszabadít minden felesleges kolonctól. Ha úgy érezzük, a Szaturnusz üzen nekünk, akkor végiggondolhatjuk, hogy mi van az életünkben, amitől itt az ideje megválni – és jobb, ha önként mondunk le róla. Ezzel eleget teszünk a Szaturnusz másik követelésének is: az esszencia képzésnek. Ezt azt jelenti, hogy a lényegesre kell koncentrálnunk, meg kell szabadulnunk a felszínes, üres, értéktelen cselekedetektől, beszédtől, kapcsolatoktól, emberektől. E redukció egyik közismert „kiváltási lehetősége” a böjt, ami elsősorban szellemi célú, mivel lazítja a test és a szellem kapcsolatát az utóbbi javára, másodlagos hatása a fogyás, ami a feleslegtől való megválás egy formája. A helyesen böjtölő (nem fogyókúrázó!) elcsendesedik, jobban átlátja egész életét, és következtetéseket vonhat le saját cselekedeteiből.

A Szaturnusz archetípusának egyik legfontosabb feladata, hogy az egót szembesíti saját határaival, és azzal a szellemi törvénnyel, hogy „ki mint vet, úgy arat”. Az újjászületési folyamatban úgy segít bennünket, hogy a törvényszerűen bekövetkező veszteségek és visszavonulási szakaszok révén rávezet, hogy mitől kell megszabadulnunk, hol vannak jelenleg a határaink, és milyen következményekkel járnak cselekedeteink.

Ha az ember nem veszi észre, vagy nem akarja követni a Szaturnusz jelzéseit, akkor a drasztikusabb oldalával találkozik: mindenhol gátakba ütközik, korlátozva, beszorítva érzi magát, rosszabb esetben hosszas kórházi kezelésben részesül (még rosszabb esetben börtön vár rá).

Az újjászületési folyamat másik, igen erőteljes irányítója a Plútó archetípusa. Ez az erő sajnos drasztikusabban jelenik meg minden szinten, és drámai eseményeket, változásokat hoz. A Plútó képes porrá zúzni mindent az életünkben, és képes hamvainkból feltámasztani is. Szimbóluma a főnix madár. Amekkora pusztító ereje van, akkora a felépítő ereje is. Az újjászületési folyamat első, leépítő részében szellemi szinten azt kívánja elérni, hogy megváltoztassuk legalább egy, alapvető hiedelmünket.A hiedelmek, meggyőződések nagyon mélyen élnek bennünk, és többnyire tudattalanul irányítják életünket. A hiedelmeknek is van „életciklusuk”: életünk bizonyos részében segítenek, később pedig már gátolnak bennünket. A Plútó archetípusa jelzi nekünk, hogy ideje megszüntetni egy hiedelmet, és újat kell alkotni helyette. Ezek a hiedelmek többnyire arról szólnak, hogy hogyan működik a világ körülöttünk, vagy milyen vagyok én belülről. Amikor eljön a megváltoztatás ideje, akkor elkezdenek szaporodni az olyan események az ember életében, amelyek ellentmondanak egy bizonyos meggyőződésének. Mivel azonban ez a meggyőződés többnyire mély és erős, csak megrázó élmények hatására fog feltűnni, hogy valami nincs rendjén, nem úgy működik, ahogy megszoktuk. A Plútó gyógyító ereje abban áll, hogy a tudattalan mélységéből a tudatos szintre emeli azt a dolgot, amin változtatnunk kell. Ahogy a kellemetlen események sokasodnak, úgy jöhetünk egyre inkább rá, hogy mi a közös ezekben az esetekben, és milyen meggyőződésünkkel függnek össze. Ez a felismerés drámai, hiszen egy alapvető hiedelmünkről derül ki, hogy nem igaz, aminek természetesen messzire ható következményei vannak. Joggal érzi úgy az ember, hogy kihúzták a talajt a lába alól, és nincsen mibe kapaszkodnia.

Ez az állapot átvezet az újjászületési folyamat következő szakaszába, amit úgy is jellemezhetnénk, hogy a senki földje. Ez olyan belső állapot, ahol a veszteség már bekövetkezett, ahol már szembe kellett néznünk a félelmeinkkel, de leginkább saját tehetetlenségünkkel. Az első szakaszban az ember még – akár reflexből is – harcol az események ellen. Az első szakasz végén már sejti, hogy felesleges küzdenie, de még néha próbálkozik, mielőtt végleg megadja magát. Ez a második szakasz sem könnyű, mert először azzal kell szembenéznie, hogy legyőzték, tehetetlen, kiszolgáltatott. Másodszor pedig azzal, hogy nem használ semmi sem. Hiába próbál bevetni mindenféle égi-földi praktikát, semmi eredménye. Nem nyílnak meg a kapuk, nem válaszolnak az angyalok, nem működik a csettintős módszer, és végtelen reménytelenség, kilátástalanság ül az emberre. Ennek az állapotnak a szimbolikus képe a szürke sivatagban való vég nélküli menetelés. A régi világot már elhagytuk, mert összeomlott, az újat pedig még nem értük el, de nem is látszik az alagút végén a fény. Mikor lesz már vége?! – kérdezi újra és újra az ember, de nem jön válasz.

Ez a szakasz megfelel a születés előtti csendnek és visszahúzódásnak. Olyan, mint tél végén a táj, amikor még mindent hó borít, és úgy tűnik, soha nem jön el a tavasz. A valóságban azonban az élet hatalmas erői a mélyben nagyon erősen munkálkodnak az új élet létrehozásán, de idő kell, amíg áthatják a síkokat, és megjelennek a fizikai világban.

Az emberi újjászületésben is pontosan ez történik: amikor a senki földjén vagyunk, szellemünk, lelkünk intenzíven munkálkodik az új élet létrehozásán, természetesen szellemi-lelki síkon, amiből fizikailag még semmit sem érzékelünk. Mivel az első szakaszban valami nagyon alapvető dolgot veszítettünk el, most egy másik alapvető dolgot kell újjáépítenünk. A legtöbb erő pedig mindig az alapok létrehozásához kell. Ebben a szakaszban az ember energiái szellemi síkon a legaktívabbak, de nem tudatosan. Az érintett úgy érzi, hogy hihetetlenül fáradt, pedig alig csinált valamit (ha nem fekszik éppen betegen). Erői a láthatatlan síkra koncentrálódnak, mert ott már elkezdődött az újjáépítés. Fizikailag ilyenkor nagyon tanácsos sokat pihenni, és a megszokottnál jóval több jó minőségű folyadékot (ásványvíz, gyógytea, stb.) inni a belső folyamatok támogatásához. Bele kell törődni, hogy agyunkat szinte semmire sem használhatjuk, és nem olvashatjuk el a begyűjtött könyveket, miközben testünk kimerülve fekszik. A legtöbbet a megadás, a nyugalom és a pihenés segít.


Ez lelkileg nagyon kritikus szakasz, mert az ember már belátta, hogy valamit másként kell csinálnia, többnyire el is döntötte, hogy mit fog helyette tenni, hinni, de a várt eredmény még nem következett be. Ekkor elkezd kételkedni magában: Lehet, hogy mégis tévedtem? Rosszul döntöttem? Miért nem javul meg a helyzet, ha már másként gondolom? Kétségek és félelmek tömege rohanja meg az embert. Itt csak a hit és a türelem segít. Ez a szakasz szintén közelebb viszi az embert valódi belső lényéhez és a transzcendens törvényekhez. A gyakorlatban az emberek többsége kimerül és elcsügged ebben a reménytelen szakaszban … aminek azonban egyszer mégis vége szakad. Pontosabban akkor, amikor szellemi, lelki és éteri szinten már felépült az új minta, és elkezd megjelenni fizikai szinten is.

Az újjászületési folyamat utolsó szakasza a legkellemesebb, mert ez az új élet megszületése és kibontakozása. A sok kín és gyötrődés után mégiscsak eljön a fény, de addigra mi már átalakultunk. Először észrevesszük a belső változást: másként gondolkodunk, más értékeket tartunk fontosnak, és a hétköznapokban másként reagálunk bizonyos dolgokra. Ez a változás örömteli, mert azt tapasztaljuk, hogy jobban működik bennünk minden, mint eddig; mintha magasabb szintre emelkedtünk volna, mintha kitisztult volna bennünk valami. És ez nagyon jó érzés. Az újjászületés folytatódik, és az átalakulás megjelenik a külvilágban is: bekövetkezhetnek váratlan, jó események, új, nagyszerű emberekkel találkozhatunk, vagy valami eddig ismeretlen tehetség bontakozik ki bennünk, ami új célt és értelmet ad az életünknek. Összességében véve úgy érezzük: feldolgoztuk a veszteséget, megoldottuk a sorsfeladatot, és most az életünk egy magasabb szinten, kiteljesedettebben folytatódik. Csak innen látjuk, hogy eddig miben éltünk, és úgy érezzük, megérte a szenvedést.

Ez az újjászületési folyamat legáltalánosabb mintája, amit az életben szinte mindenki megtapasztal, akár enyhébb, akár drámaibb formában. És gyakorlatilag ez a beavatások „forgatókönyve” is, kortól és kultúrától függetlenül. Csak az születik új életre, új tudatszintre, akiben meghal a régi én, és az elavult hitrendszer. A különböző kultúrák ezt más-más eszközökkel érték el. Napjainkban pedig az élet és az egyéni sors végzi ezeket a „beavatásokat”, ami azért nehezebb, mert sokan szellemileg felkészületlenek, nem tudják mi vár rájuk, és egyedül kell megbirkózniuk a feladattal.

Végezetül szeretnék kitérni azokra a félreértésekre, amelyek a mai ezotériában terjedtek el e témával kapcsolatban. A beavatási/újjászületési folyamatok közös szellemi jellemzője, hogy az ego vereséget szenved, és egy része meghal, amely rész transzformálódik, és az isteni én magába emeli. Ez a transzformáció csak akkor megy végbe, ha az ember a lelke legmélyéig átéli a legyőzöttséget, leterítettséget, a veszteséget és a kiszolgáltatottságot.

Ugyanis csak ebben az állapotban képes ráeszmélni saját kicsinységére. Ekkor tudja meg, hogy akarhat ő bármit, tehet bármit, teljesen tehetetlen azzal a hatalmas erővel szemben, ami most éppen vonszolja őt. Ha van benne alázat és bölcsesség, akkor belátja, hogy két választása van: vagy engedelmeskedik a sorsának - amit még nem is ismer - és akkor legyőzötten ugyan, de viszonylag ép bőrrel megússza a dolgot, vagy büszkén saját feje után megy, és akkor egyre súlyosabb helyzetbe kerül, aminek halál is lehet a vége. Az ego feladásához ez elég meggyőző helyzet szokott lenni, és az ember ugyan nem önként és vidáman, de feladja saját akaratát – a legyőzöttség és megtiportság teljes élményével.

A mai ezoterikus félreértések egyik jellegzetessége, hogy mindent intellektuálisan, fejben szeretnek elintézni. Sokan azt hiszik, ha már tudják, mi, hogyan történik, és mi a „megoldás”, akkor már túl is vannak az egészen, nem kell vele tötyörögni. Sajnos ez az ego egyik „ezoterikus” manővere: az ezoterikus ismeretek ugyanis nem arra valók, hogy pontosan kiszámíthatóvá tegyük az életünket, és elkerüljünk minden nehézséget. Ez a bebiztosítás az ego feladata, amit ezoterikus álruhában is végez. Sokan tévesztik össze az egót az isteni énnel, lelküket pedig a gombnyomásra működő távirányítós készülékkel. Ennek semmi köze a spirituális élethez. Nem elég azt mondani, hogy „Jó, most már tudom, hogy ez csak az egóm, értem, mit kell másképp tennem, jöhet az újjászületés!” Erre soha nem támad fel a főnix, mert meg sem halt. Az átélést nem váltja ki, csak támogatja az intellektuális ismeret.

Ha valaki életében elindul egy újjászületési folyamat, sokat segít, ha tudja, nagyjából mi vár rá, mibe kapaszkodhat, mi segít elviselni a fájdalmakat, de a transzformációval járó szenvedést nem lehet elkerülni. Ha nincs legyőzöttség, leterítettség, megsemmisülés a lélek mélyéig, akkor nincs újjászületés, felemelkedés és tudati tágulás sem –, ami pedig az emberi élet egyik legfontosabb spirituális célja. Az újjászületések végtelen sorozata egyre közelebb visz a középponthoz, és ahhoz az állapothoz, ahol már sem megszületni, sem meghalni, sem újjászületni nem kell. De, mire elérünk oda, már teljesen mindegy lesz, hogy megszületünk, vagy nem, hogy belülről, vagy felülről szemléljük az élet örök körforgását.

Szabó Judit - Megjelent: Elixír magazin –forr. hagiasophia.hu2013. április 11., csütörtök

Uriel Arkangyal: TalálkozásokItt Uriel, Isten Fénye.


Üdvözöllek Benneteket, szeretett Lények!


Ébredő tudatotok érzékenyebbé tett bennetek. Most olyan dolgokat észleltek intuitívan vagy néha testileg is, amik korábban el voltak zárva előttetek. Ha eddig a szexuális vonzerő volt a legnagyobb embereket összehozó erő, úgy most, az érzékelt szellemi és lelki hasonlóság a kapcsolat. E szerint változnak át kapcsolataitok, amit már korábban felvázoltam.

Minél tovább nőtök bele az Egység-Tudatba, annál kevésbé befolyásolnak a duális világ elképzelései, amik a hiány kiegyensúlyozásán alapszanak.
Így szeretett Lények, egyeseknél egy olyan időszak jöhet, amikor valószínűleg magányosnak és elszigeteltnek fogjátok magatokat érezni, annak ellenére, hogy ennek az ellentettje van fejlődőben.

Az egótok az, ami a fenyegetettségből származó veszteség miatt fél és a rég bevált mechanizmusokat aktiválja, hogy helyreállítsa a biztonságérzetet és a kapcsolatot.

Személyiségtől és bevésődétől függően ez akcióra sarkallhat benneteket, visszahúzódóvá vagy önmegtagadóvá tehet vagy egy ijedős szerepkörhöz vezethet. Legyen bármilyen is a múltbeli reakciómintátok, Lényetek közben a korlátozás miatt sínylődik.

De éppen Lényetek kiterjesztése vezet el benneteket a szeretethez, a magabiztossághoz és a Minden -Egy-Tudathoz. Lényetek kiterjesztése az, ami megváltoztatja az érzékeléseteket és ami megnyitja az utat a szellemi világba.

A szívben otthonra talált [lehorgonyzódott] Lényed köt össze Minden Létezővel. A szívben érzed néha a megmagyarázhatatlan ismerős érzést, amikor számodra ismeretlen emberekkel találkozol.

Gyakran érkezik hozzám a kérdés, hogy ismerem-e ezt vagy azt a bizonyos személyt egy korábbi inkarnációból, és legtöbbször a válasz egyértelműen igen, sok inkarnációból.

Egy találkozás sem véletlen, és gyakran lehetőséget ad a személyes fejlődésre. Így például egyetlen pillanat alatt felismerheted a szeretetet, mely megnyitja szívedet és megeleveníti a szellemi otthonod emlékét és a következő pillanatban tudod, ez a szeretetet a legnagyobb, amit valaha megtapasztaltál és mégis ez a találkozás csak egy múló pillanat, mely ebben az életben nem kerül folytatásra. Szívedben felismerheted a találkozás értelmét és a boldogságot, amit okozott, rajtad áll, hogy kifejleszd ezt a képességet.

A szellemi családod körbevesz téged, mert nem te voltál az egyetlen, aki inkarnálódott! Egy nagyobb közösség része vagy, akik a kezdetektől fogva megosztják egymással tapasztalataikat, kölcsönösen segítséget és támogatást nyújt egymásnak.Mióta megtetted a lépést, hogy testet ölts, sok Testvéred kísér Téged téren és idő át. Nem mindegyikük döntött a fizikai test létrehozása mellett, hanem sokan fontos feladatot vállaltak át, érted, anélkül, hogy valaha maguk is járnák a dualitás útját. Velük is találkozol utadon és lassan közeledik a pillanat, amikor ezt tudatosan is megteheted.

Valószínűleg ismered az életben hirtelen jött inspirációkat, ötleteket vagy a problémákra kínálkozó hirtelen jött megoldásokat, amik sokáig nem voltak szem előtt. Nagy a lehetősége, hogy ilyenkor az ’angyalok’, a szellemi Testvéreid keze benne van a dolgokban.

Talán azok közé tartozol, akik hirtelen az idő szűkössége ellenére is pontosan odaérnek a megbeszélt időpontokra, mely lehetősége azelőtt ki volt zárva. Vagy azok közé tartozol, akik mindig találnak parkolóhelyet, még akkor is, ha túl kevés áll rendelkezésre?

Biztos lehetsz benne, hogy a szellemi testvéreid segítenek neked, egyesek közöttük, ’sportként’ űzik a tér és idő hajlítgatását, hogy neked a lehető legkevesebb gondod adódjon. Lehetőséged akkor nyílik erre, ha kinyilvánítod a szándékodat [kimondod a kérésedet], mert a szabad akaratod számukra megkérdőjelezhetetlen [nyilván csak az teljesül, ami nem ütközik kozmikus törvényekbe- ford. megj.]. Egy szabad parkoló vagy a biztosított szabad út vagy egy megbeszélt időpont elérésének kozmoszba küldött kívánsága, így találja meg a beteljesedés útját.

De a szellemi világ számára a te spirituális és szellemi érésed és kiteljesedésed a legnagyobb érdeklődés tárgya. A nem inkarnálódott szellemi [lelki] családodból mindig készen állnak részek, hogy felvegyék veled a kapcsolatot, hogy segítsenek téged. Ennek a lehetőségnek a megvalósulását szélesítette ki saját fejlődésed és az energiarezgés folyamatos emelkedése. A kulcs, a Teremtéshez, a Teremtőhöz és a feltétel nélküli szeretethez való élő tudat kapcsolódása. Ez a kulcs a szívedben rejlik, találd meg és használd, válj az Egység-Tudat részévé.

Ha a környezetedben élő ’felebarátaidban’ felismered a szellemi testvériséget, jól haladsz utadon. Hagyd, hogy a szeretet vezessen és légy nyitott a vele való találkozásra.
Megáldalak szeretett Lényem és engedelmeddel átölellek és beborítalak Minden Létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével.

Uriel vagyok Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de - kristalyhang.wordpress.com/
2013. április 2., kedd

Aisha North - 293. rész


2013. március 31.

Mint sokan meg is bizonyosodhattok róla, az energiahullám ide- oda dobál benneteket. Reméljük azért néha friss levegőhöz is juttok. Úgy gondoljuk, hogy ezek az állandó energiaáramlások megváltoztatnak benneteket. Egy egészen új létszintre emelkedtetek. Ez mindannak a hatása, hogy állandó beáramlás történik a bolygótokra, ezáltal pedig drasztikusan megváltoztok.

Lehet, hogy a fizikai test ugyanolyannak érződik, mégis változások történtek. A dallammal együtt pedig ti is megváltoztok. A kórus melyet együtt alkottok, megváltoztatta a dallamot annyira, hogy az egész Teremtés érzékelheti ezt. Ez pedig mindenkire kihat, így a reakció is megváltozik a finom szinten és a sokkal észrevehetőbb szinten is. Jusson eszetekbe, hogy vannak körülöttetek akik a teljes erejükkel megpróbálják elfojtani ezt a felfedést, így ők is azt fogják érezni, hogy bele kell húzniuk. Innen vannak a meglepő és heves támadások, mellyel találkozhattatok. Ne feledjétek a hangotok és a puszta jelenlétetek jelzi, az egyre erősebb és erősebb fénynek a beérkeztét. Azoknak akik a sötétebbhez szoktak, ez a ragyogó fény szinte szúrni fogja az elméjüket egészen le a magvukig. Ők védekezni fognak, és bárkit megtámadnak aki csak az útjukba kerül.

Időnként így nehéz lesz ebben az új fényben állni. Hisz annyi mindenre fényt derít, nem csak bennetek hanem körülöttetek is, ez pedig fájdalmas lehet. Amit láttok azt nem mindig könnyű megemészteni. Mégis azt mondjuk, hogy pontosan ott vagytok ahol lennetek kell, függetlenül attól mi jelenik meg a saját intim körötökben vagy a társadalmatokban az elkövetkező napokban. Tudjatok róla, hogy minden jól van és minden okkal történik. Ne feledjétek, ez nem az ”ítélet napja”, s nem végítélet, de még végső elszámolás sem. Csupán egy megtisztítás, eltüntetve mindazt ami a fény előtt állna. Így legyetek hát hálásak, bármi is jelenik meg az életetekben ebben a pillanatban. Egyáltalán nem azért jelenik meg, hogy rosszul érezzétek magatokat. Csak azért jelennek meg, hogy megmutassák az utolsó poggyászt amitől meg kell válnotok, mielőtt megtennétek az végső lépéseket előre.

Ez a folyamat (össze)zavaró lehet, amint az egyik pillanat teljes boldogság(üdv) állapotából, a másik pillanat zavaros állapotába kerültök. Lehet hogy úgy érződik, egyet léptek előre és kettőt vissza, de ez nem így van. Függetlenül attól hogy amit tapasztaltok, az akár kellemes vitorlázás vagy épp a lélegzethez sem juttok állapot, de mindenképpen előrelépés.

Pihentessétek a fáradt fejeteket és az összezavarodott testeteket. Tudjatok róla, hogy a leggyorsabb módon, állandóan előrefelé haladtok. Lágyan segítünk az előrejutásban, hogy abba az irányba tekintsetek ami a legjobb lehetőséget adja az előrehaladáshoz. Azt se feledjétek, hogy nem vagytok egyedül ebben, még akkor sem ha teljesen egyedi az ahogy utaztok. Elérhető a segítség ahhoz, hogy beteljesítsétek a dicsőségért történő kalandotokat. A dicsőséget meg fogjátok találni, lényegtelen milyen mélyen is vagytok a régi mocsokban időnként. Nem ragadtok bele többé, és ahogy ráébredtek erre már nem vesztegetitek az időtöket a vele való harcra. A megadás ismét kulcsfontosságú és nem feladást jelent, csupán elfogadást. A folyamat elfogadását úgy ahogy van. Amikor ezt megteszitek, meglátjátok hogy a gyors áramlat továbbvisz a végső pihenőhelyetek felé. Oda ahol végre beléphettek egyszerűen a teljességetekbe, és az aggodalmat pedig a hátatok mögött hagyhatjátok.


Aisha North: 292. rész


Kép: Marcin Stryczek


2013. március 29.


Itt vagyunk kedves barátaink, ismét kezdődhet egy új nap a paradicsomban. Hiszen ez az, nem? Nem azért mondjuk ezt hogy megsértsünk valakit, aki még a szülés utolsó fájásainál tart. Csupán azért mondjuk, hogy mint emlékeztető álljon itt, hogy senki nem marad le. Már most a paradicsomban vagy. De, ha valamilyen oknál fogva még nem jutottál erre a következtetésre, akkor hadd mutassunk rá, hogy mélyen magadban már így érzed és a figyelmed többi része pedig követni fogja ezt.

Engedjétek meg, hogy megmagyarázzuk. Már oly sokszor említettük, ha az önvalódon kívül próbálod a paradicsomot keresni, számos nyomát megtalálhatod a természet szépségében vagy egy másik lélek szerető tekintetében. Viszont ha a körülötted lévő bőséges szomorúságra és nyomorra figyelsz, akkor nem is juthatsz más következtetésre mint, hogy egy rémálomban élsz. Egy rémálom, egy igazi illúzió. Így amikor teljesen felébredsz, magad is látni fogod, hogy mindez csupán füst és tükör. Egyáltalán nem állandó, nemsokára elpárolog, ahogy elkezdtek kiemelkedni az átváltozás bábjából. Ekkor meglátjátok, hogy ti állandóak vagytok, hiszen minden módon hallhatatlanok vagytok. Körülöttetek pedig minden egy áramló energiahullámzás, ami nem több egy látomásnál.

Ahogy újjászülettek a valódi énetekbe, sokkal élesebb tekintettel tudtok a környezetetekre tekinteni. Ekkor meglátjátok, hogy nincs semmi végleges ebben az úgynevezett ”valóságban”, mely úgy tűnik nyomást gyakorol rátok. Pusztán az emberi elme képzelete, egyfajta előadás ami elhiteti veletek a valódiságát. Pedig nem valósabb mint egy színházi előadás, melyet színészek játszanak el. Függetlenül attól, mennyire sikeres és híres, előbb- utóbb ez is lekerül a programról, ahogy a színdarab is. Hiszen a darabot is csak addig adják elő, amíg van aki eljön és megnézi. Most egyenként felébredtek, elhagyjátok az ülőhelyeket és kiléptek ebből az ”életszínházból”, vagy minek nevezzük ezt a harmadik sűrűségű ”valóság” előadást, melyet oly mohón figyeltetek sokáig.

Kapcsolódtatok ehhez a darabhoz, hiszen ti is részt vettetek benne színészként. Viszont ahogy megnyíltatok és befelé néztetek, elhagytátok a színpadot és a nézőtérre mentetek, ahonnan még néztétek az előadást. Most viszont eljött az idő, hogy teljesen elhagyjátok a színházat. Ideje visszatérni az igazi életbe és elkezdeni úgy élni, ahogy a teremtői státuszotokhoz illik. Hiszen valójában igazi teremtők vagytok. Többé már nem a szófogadó színész a szerepetek, aki a diktátorok parancsait követi. Már a nézői szerep sem a tiétek, borzongva figyelve a történéseket, vagy nevetve ahogy a színészek kibontják a történeteket.

Ettől kezdve ti vagytok az életetek rendezői. Ahogy erre ráébredtek, tudni fogjátok, hogy eljött az idő elhagyni a régi színházi nézőteret. Ideje kimenni a napra és elkezdeni a paradicsom szabad polgárának életét élni. Hiszen egy paradicsomban éltek. Ez nyilvánvalóvá válik ahogy kinyitjátok a szemeteket és megnyitjátok a szíveteket, hogy magatokba tudjátok inni azt a gyönyörűséget ami itt van. Nem csak az Anyatermészetet, hanem minden egyes emberi lényben megtalálhatót. Ti valódi lakosai vagytok a paradicsomnak. Az egész bolygót paradicsommá fogjátok változtatni, amint abbahagyjátok a visszatekintést a régi színészkedésre, mely olyan kétségbeesetten próbál visszacsalogatni benneteket a dohos kis színházába.

Ezentúl itt vagytok magatoknak és elő tudjátok adni azt az életet amiről mindig is álmodtatok. Egy teljes életet. Minél előbb ráébredtek erre annál jobb, hiszen minden a rendelkezésetekre áll. Nincs készlethiány, ahogy újra kapcsolódtok ahhoz a mindent átható életforráshoz, amely fellelhető az egész Teremtésben. Ekkor elkezdhettek a szívetekből teremteni, hiszen itt rejlik a valódi kapcsolódás. Ahogy eléritek ezt az igazságot, sosem fogtok kifogyni semmiből. Meglátjátok milyen beteljesítő is ez, végre teremteni valamit ami valódi és igaz, ami örökké tartó. Ez pedig a valódi paradicsom, melybe beléptetek kedves barátaim.

Fordította: Tom Fodor