2011. július 31., vasárnap

Tekints visszaMielőtt még messzebbre utaznánk, arra kérünk, csatlakozz hozzánk a szent pihenőben.
Ez az a pillanat, amikor a nyitott ajtó előtt állunk, amelyet olyan régóta keresünk. Immár biztos, hogy átkelünk ezen az átjárón. A sok hátráltató tényező a múlté. Ebben a szent pillanatban megpihenhetünk, és visszatekinthetünk a határtalan messzeségre, amelyet magunk mögött hagytunk, hogy megérkezhessünk a nyitott kapu elé. Ahogy magad mögé nézel, világosan láthatod a hosszú utat, amelyet megtettél. Most szinte fájdalmas részletességgel látszik minden küzdelmed és szenvedésed, akárcsak a nagy fájdalmak és örömök, amelyeket megéltél. 
Mély, szerető együttérzéssel áldj meg mindent, amit tapasztaltál, hiszen tudod, hogy mindez segített téged, elvezetett e küszöbhöz.
Tekints végig azokon az embereken, akikkel utad során találkoztál. Emlékezz azokra, akik mint szeretteid, tanáraid segítettek, és kiváltképp azokra, akik utadban álltak, gátolni akartak az előrehaladásban. Habár annak idején ellenségnek tűntek, most nézd meg őket újra. Rá fogsz jönni, hogy ők segítettek téged a leginkább. Milyen nagy tanárok voltak ezek a feltételezett ellenfelek, akik nem hagytak nyugodni, amíg rá nem vettek a változásra, hogy a túlélés érdekében erősebb legyél, folyamatosan arra kényszerítettek, hogy együtt érző megértést fejlessz ki magadban. Emlékezz azokra is, akik szerettek téged, néhányan közülük nyíltan, néhányan nem. Ó, az összetört szívek, amiket  mindannyian magunk mögött hagyunk. Csupán azért nyitjuk ki szívünket szerető bizalommal, hogy időről időre újra csalódnunk kelljen. Megfogadjuk, hogy soha többé nem szeretünk, de természetesen a földi fogadalmakat mindig megszegjük. Ismét kinyitjuk szívünket, néha némi vigaszt találva egy olyan kapcsolatban, amelyet az Ég akaratának tekintünk. A tengernyi szeretet továbbvitt minket utunkon: lényegünk összeolvadása túl mélyen érintett meg ahhoz, hogy felejtsünk. Ízelítőt kaptunk a lelken szent egyesüléséből, amely után lényünk legmélyén folyamatosan sóvárogtunk. Persze volt úgy is, hogy tönkretettük és összetörtük a felajánlott szíveket. Tudtunk nagyon kegyetlenek és hidegek lenni - és gyakran voltunk is. Bizony, nem mindig mi voltunk az áldozat. Sokszor áldoztunk fel nemes,nagyszerű, csodálatos küldetéssel dobogó, fájdalommal teli szíveket a szerelem oltárán. A Szeretet nagy színházában minden szerepet eljátszottunk. És mi volt ennek a vad drámának a célja? 
A kiteljesedés és tökéletesedés érdekében bekövetkező egyensúly régi problémája. Minden egyes kapcsolat, amelyet átéltünk, tükör volt, tökéletesen mutatván azt, amilyenek voltunk vagy épp nem voltunk. Gyakran kíméletlen tükrök voltak ezek, mert változásra és növekedésre kényszerítettek. 
Felfedeztük lényünk addig elhanyagolt belső tájait, és erősebbek, teljesebbek lettünk. Kapcsolataink gyakran kíméletlenül szembesítettek olyan tulajdonságainkkal, amelyeket megtagadtunk, és valami nem hozzánk tartozóként utasítottunk el. Amikor szembesülünk velük, egyszerre éreztünk tömény undort és kényszerítő vonzást. Végül megtanultuk, hogy minél inkább ragaszkodunk partnerünkhöz, annál inkább eltávolodik tőlünk.  Amikor pedig ő próbált kalitkába zárni minket, akkor elszöktünk: vagy valóságosan vagy az egykedvű beletörődésbe menekülve vagy a halálba. Ez történik, amikor azért ragaszkodsz valakihez, hogy megszüntesd magadban a hiányt. Ez a kapcsolatok legnagyobb ellentmondása. Az egység és a teljesség kitartó keresése újra és újra beterelt minket egy partnerkapcsolatba. Úgy éreztük, hogy a teljes egység csak rajtunk kívül valósulhat meg, akkor, ha meg tudjuk találni ehhez a tökéletes személyt. És nagyon sok időt töltöttünk annak a társnak a keresésével, aki majd meggyógyít, és teljessé tesz minket. Bárcsak elég kegyesek lennének az istenek, és megengednék, hogy megtaláljuk az igaz szerelmet! Könyörtelen, soha véget nem érő keresés ez, amelynek vagy csalódás a vége, vagy a felvilágosult szabadság. Előbb vagy  utóbb kezdtük felismerni, hogy az igazi egység csak bennünk valósulhat meg. Vágyaink tárgyát kívül keresni - hiábavaló kutatás volt csak. Amint befelé fordítottuk a figyelmünket, megtaláltuk, amit oly régóta kerestünk. Annyira egyszerű volt, mégis olyan sokáig tartott! Az a furcsa, hogy ha egyszer megalkotod férfi és női sajátságaid belső egységét, ez végül megkönnyíti a tökéletes külső partner megtalálását - ha akarsz ilyet. Most már érted, hogy megtestesüléseid hosszú körforgásai alatt minden választott partnered - hiszen mindegyiket te választottad! - segített, hogy a teljesség felé haladj. Nem számít, milyennek tűntek kívülről a kapcsolatok: boldogok vagy szomorúak, viszonzatlanok vagy beteljesültek voltak - sokat segítettek. Mindazoknak, akik segítettek a felébredéshez vezető utadon, kérlek, küldd a mély hála, a szeretet és a megbocsátás fénysugarát. 
Talán most már felismered, hogy bár gyakran gondoltad, hogy hibákat követsz el, valójában nem hibáztál. Megtestesüléseid körforgása tökéletes volt - az egyensúly szimfóniája magába foglalja az összes szükséges elemet, hogy megalkothasd saját, egyedülálló dalodat. A kitérők, vargabetűk is mind szükségesek voltak; ezek biztosították növekedésed "üzemanyagát".  
Most, hogy emlékszel, ki vagy, talán csodálkozol azon, hogyan tudtad ilyen hosszú időre elfelejteni? Miért volt  ilyen fáradságos küzdelem felébredni? Miért kellett olyan sokáig érezned a tudatlanság mély álmának folyamatos fájdalmát és szenvedését? Bizonyára rászedtek. Lehet, hogy kiestél egy magasabb rendű lény kegyéből? Kérlek benneteket, testvéreim, értsétek meg, hogy a háromdimenziós lét szférájába való teljes beolvadás feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy megvalósítsátok célotokat. Ha ép emlékezettel szálltatok volna alá az anyagba, ki tudtátok volna fejleszteni a  többi ember iránti részvétet és megértést? Avagy alsóbbrendűnek, nyűgnek tartottátok volna őket? Emlékezz csak Atlantiszra, és találsz erre példát. Atlantisz történelme tökéletes példája annak, milyen veszélyes a szellemi arrogancia, fölény, amely végül nem vezethet máshoz, csak a végső pusztulásához annak, amit szentnek tartunk. Az egyensúly elérésének érdekében időről időre le kellett alacsonyodnunk, és ezt megtettük. Minden egyes emelkedettebb inkarnációért béketűrően és lealacsonyító módon kellett szolgálnunk. Ennek ellenére a lealacsonyítottaktól megtanultuk a méltóság érzését, s a királyi megtestesülésekből kifejlesztettük az alázatét. Emlékezzetek: "Szolgálva uralkodunk. Uralkodva szolgálunk."Kétségtelenül eltartott egy ideig, amíg kiegyenlítettük eltérő pólusainkat, de szükségünk volt arra, hogy első kézből tapasztaljuk meg a változó ellentétek teljes spektrumát. Amint visszapillantunk inkarnációink évmillióknak tűnő sorára, felismerjük, hogy a Mennyei Idő mértékével földi létünk rövid, mégis rendkívül gyümölcsöző volt. Hol máshol tudtuk volna ilyen teljesen megjeleníteni magunkat tevékeny, cselekvő Szeretetként? Milyen nagyszerű alkalom arra, hogy kifejezzük lényünk teljességét különböző testeken, emlékeken és érzelmeken keresztül! Összeházasítjuk a szellemet az anyaggal, alkímiai egységet teremtve a formátlan és a forma, a látható és a láthatatlan között. Ez az egység először és elsőként a saját lényükben jön létre! Ez önmagában is megéri a harc és alvás éveit. És minden valójában csak egyetlen pillanat volt, amely túl rövid ahhoz az idő végtelen történetében, hogy említésnél többre méltassuk. 

Forrás: Solara - Csillagszülöttek

2011. július 28., csütörtök

MesterszámokA korai számmisztikai tanításokban mesterszámként a 11, 22 és a 33 szerepelt. Lynn Buess azonban 11-től 99-ig vizsgálta a mesterszámok rezgését.

Mi a mesterszám?

Az esetek többségében egy öreg lélekre utal, aki azzal küldetéssel jött a Földre, hogy hozzájárulhasson az emberiség fejlődéséhez a spiritualitás, a tudomány, a vallás, az oktatás stb. terén, amihez felszínre hozhatják előző életeik során megszerzett tudásukat (akár misztérium iskolákban beavatások által szerzett tudást). Olyan dinamikus lelkekre is utalhatnak, akik más bolygókról vagy naprendszerből azért születtek a Földre, hogy egy meghatározott küldetést teljesítsenek. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy a mesterszám jelenléte a születési képletben nem jelenti azt, hogy a tudás az ölünkbe hullik. A szám által hordozott magasabb rezgés csakis az egyén által tudatosan a lélek felébredése felé megtett lépésekkel bontakozhat ki. A mesterszám jelenléte egyrészről lehetőség, másrészről kötelesség is. Azt se felejtsük el, hogy minden ember képlete más és más, és minden esetben a számok egymásra hatását kell figyelembe vennünk. 

Lássuk a számokat! Elsőként a rezgés harmonikus megnyilvánulását írom le, és csak ezt követően térek ki röviden az eltúlzott és a passzív jelenlétére.


11
Harmonikusan: médiumi vagy tisztánlátó képesség, a magasabb tudatosság kifejezésére törekszik.  
Eltúlozva: fanatikus, szélsőséges vallási kultuszokhoz vagy szektákhoz csatlakozik, eszméket jobban tiszlet embereknél
Passzívan: inspirációit figyelmen kívül hagyja, túlérzékeny, fél a spirituális tudástól

22
Harmonikusan: magasabb bölcsességét egy szervezet élén kamatoztatja, személyes büszkesége fölé helyezve az egyetemes célt
Eltúlozva:  túlértékeli önmagát, tudását és képességeit, visszaél bölcsességével
Passzívan:  érzéketlen mások igényeivel szemben,  féltékeny mások sikereire

33
Harmonikusan: remek tanácsadó, humanitárius szolgálatot végez, "kozmikus gondnok"
Eltúlozva: intoleráns nézetek és szokások iránt, mások ember problémáit meglátja, erőszakosan akar segíteni, miközben saját problémáival nem akar szembesülni
Passzivan: kerüli a felelősséget, mártíromságra hajlamos, nem akar változni

44

Harmonikusan: belső bölcsességét használva képes a megfelelő alapok, a stabilitás megteremtésére, gyakorlatias jövőbelátóként működik, a csoporttudat kialakításában kulcsszerepe van
Eltúlozva: merev ideológia és hitrendszer, pénzen keresztül irányít, közömbösen nézi, ha mások hiányt szenvednek valamiben
Passzívan: jót ötleteinek kivitelezését másoktól várja, nem viseli jól a fegyelmet, kritizálja a sikeres embereket

55

Harmonikusan: saját akaratát az isteni akarattal kívánja összhangba hozni, ösztönöz másokat is a reformokra, változtatásra, az új gondolkodásmódok kialakítására
Eltúlozva: kerüli a felelősséget, az elköteleződést, kishitű, türelmetlen, kritizál másokat
Passzívan: élete negatív történéseiért a sorsot vagy másokat okol, túlzott agresszióra hajlamos

66

Harmonikusan: segíti az embereket, az állatokat, a bolygót akár szervezett formában, kiváló tanácsadó és gyógyító, válhat belőle ihletett művész
Eltúlozva:  bizonytalan, kétségbeesett, érzelmileg zavaros
Passzívan: képtelen felismerni saját érzelmi blokkjait, a csendes, szenvedő áldozat szerepében tetszeleg

77
Harmonikusan: embereket szolgáló rendszereket hoz létre, intuícióját ötvözi műszaki - tudományos ismereteivel
Eltúlozva: az intellektuális elithez akar tartozni, elvonul az elefánt csont tornyába, ahol elméleteknek él
Passzívan: barátságtalan, közönyös, pesszimista, megtagadja az érzelmeit

88

Harmonikusan a vezetői módszerek javítását célzó törvényeket tanítja, feladatait úgy delegálja, hogy mindenki érezhesse személyes hatalmát
Eltúlozva: hatalmi komplexusa van, gőgös és arrogáns, fondorlatos módon igyekszik a csúcsra kerülni
Passzívan: nem bízik intuíciójában és a magasabb tudatosságban, mások meggyőződéseire nincs tekintettel, a hatalommal szemben passzívan ellenáll

99
Harmonikusan: bepillantást nyer a bolygónkra vonatkozó nagy tervbe, és a felemelkedésért dolgozik, az öntudatosság és önismeret kiváló tanára
Eltúlozva: önző, a csoportot használja fel saját felelősségének elkerülésére, kapcsolataiban ideálisnak mutatja magát
Passzívan: hajlamos depresszióra, fájdalmaiban, sérüléseiben elmerülni, búskomor, nem tud szívből örülni mások boldogságának

10X10=100

Az az evolúciós rezgésszám, amely  megnyitja a tudatfejlődés útjának új szintjéhez vezető ajtót.  Forrás: Lynn Buess

Születésed előtt tudtad...
Az életednek jó érzést kellene okoznia számodra!

Megszületésetek előtt tudtátok, hogy tényleges tapasztalatotok elsődleges alkotóeleme, amely egyéni és közös fejlődésetek és örömötök szempontjából a legértékesebb, az egymással megélt kapcsolat lesz. Az volt a tervetek, hogy élvezni fogjátok kapcsolataitok sokféleségét, és kiválasztjátok belőle a részleteket, amelyekből kialakul majd az, amit teremtetek - és íme, itt vagytok.

Születésed előtt, amikor eldöntötted, hogy az Előőrsnek ebbe a tér-idő valóságába összpontosítod magad, feltett szándékod volt örömödet lelni a folyamat minden egyes pillanatában. Nem Fizikai nézőpontból akkor tisztában voltál vele, hogy teremtő vagy, és olyan környezetbe érkezel, amely hatalmas lehetőségeket kínál a teremtés örömteli, megelégedésedre szolgáló élményhez. Tisztában voltál vele, hogy teremtő vagy, és földi tapasztalatod tökéletes alap lesz, ahonnan  számos, megelégedésére szolgáló megteremtését indíthatod el - és íme, itt vagy. 

Mielőtt megszülettél volna ebben az anyagi testben, tudtad, hogy ha itt vagy, lesznek mások körülötted, és mindenekelőtt a másokkal fennálló kapcsolataidból erednek majd az ellentétek, amelyeket megélsz. Azt is tudtad, hogy éppen ezek az ellentétekkel teli kapcsolatok biztosítják az alapot egyéni fejlődésedhez, és ez az alapja hozzájárulásodnak is az Örökkévaló fejlődéséhez. Te pedig lelkesen üdvözölted, hogy mindannyian hatni fogtok egymásra - és íme itt vagy.

Az ittléteddel kapcsolatos terveidben semmi olyasmi nem szerepelt, ami küszködéssel vagy megpróbáltatásokkal járna. Nem az volt a meggyőződésed, hogy múltbeli hibák vagy egy tönkrement világ helyreállításáért öltesz fizikai formát, sőt nem is azért, hogy fejlődj (olyan értelemben, mintha valamiféle hiányosságod lenne). Ellenben tudtad, hogy ez a fizikai tapasztalat az ellentétek egyensúlyát biztosító környezet, ahol egyre kiforrottabb egyéni döntéseket hozol, amelyek egyaránt hozzájárulnak egyéni fejlődéséhez és Minden Létező együttes fejlődéséhez is. Tudtad, hogy az ellentéteknek ez a világa mozdítja elő fejlődésedet, amely a szó szoros értelemben az Örökkévalóságba helyezi az Örökkévalót. Te pedig mérhetetlenül nagyra becsülted a Föld nevű bolygó ellentétekkel teli környezetét, mert tisztában voltál vele, hogy az ellentétek képezik a fejlődés alapját, és a fejlődés örömteli lesz - és íme, itt vagy.

Mielőtt megszülettél volna testedben, tisztában voltál a sokféleség és a változatosság értékével, mert tudtad, hogy minden újabb vonzalmad, vágyad vagy elképzelésed ezekből az ellentétekből születik meg. Azt is tudtad, hogy ezek az ellentétek nem csak a fejlődés valós alapját biztosítják, hanem örömteli tapasztalatod e Lét minden részének és minden rész minden elemének legvégső oka.  Tudtad, hogy az egész a tudatosságodba folyamatosan és szüntelenül belerobbanó örömteli pillanatokért létezik - és íme, itt vagy.

Születésed előtt az ellentéteket azon kínálatként fogtad fel, amelyből majd választasz. Tudtad, hogy a környezet terített asztal, ahonnan válogathatsz, és ebben a környezetben semmi sem állandó, mert állandóan megjelenő új vágyaid miatt folyamatosan változik - és íme, itt vagy.

Születésed előtt tudtad, hogy mindig azzal választasz, ha ráirányítod valamire a figyelmedet. Tisztában voltál vele, hogy Tudatosságodat fogod Fizikai testbe és tér-idő valóságba összpontosítani; és Figyelmed, összpontosításod vagy gondolataid révén fogsz a körülötted lévő ellentétes lehetőségek menüjéből választani - és íme, itt vagy. 

Születésed előtt tudtad, hogy a földi környezet, minden - fizikai és Nem Fizikai - környezet rezgéseken alapul, amit a Vonzás törvénye irányít (hasonló a hasonlót vonzza; és tudtad, hogy bármire figyelsz, azzal magadhoz hívod, hogy személyesen legyen részed benne - és íme, itt vagy.

Születésed előtt tudtad, hogy a Föld nevű bolygón rád váró tapasztalatodra gondolva nem azt kérted, hogy olyan környezetbe szüless, amelyben egyformaság és egyetértés uralkodik, ahol már minden változatot mérlegeltek, és minden döntést meghoztak arról, hogy az életet hogyan kellene élni, mert hatalmas teremtő voltál, aki azért érkezett, hogy saját döntéseket hozzon, és megteremtse a maga örömteli tapasztalatát. 


Tudtad, hogy a sokféleség lesz a legjobb barátod, az idomulás pedig ennek minden szinten az ellenkezője. A szó szoros értelmében belevetetted magad, mert buzgón vártad, hogy kiismerd magad, majd a saját  egyéni, fontos és nagyhatalmú nézőpontodból elkezd felfedezni ellentétekkel teli környezetedet, amelyből kibontod teremtéseidet - és íme, itt vagy.

Sok ember ad hangot aggodalmának és csalódottságának - és időnként dühének és neheztelésének -, amiért nem őriz tudatos emlékeket ezekről a születést megelőző döntésekről. Mi azonban úgy véljük, ennél valami sokkal fontosabbat őrizve érkeztetek ebbe a testbe. Saját Vezérlőrendszerrel születettek, amelynek segítségével - utatok minden egyes lépésénél vagy gondolatánál - tudhatjátok, mikor tértek el a születésetek előtti életfelfogásoktól, és mikor jártok jó úton. 

Szeretnénk, ha tudatában lennél saját Vezérlőrendszerednek, hogy Nem Fizikai tudásod biztonságával összhangban fedezhesd fel a teremtésnek ezt az új határvidékét. 

Szeretnénk, ha segíthetnénk neked újra tudatosan kapcsolatba lépni azzal, aki valójában vagy, és ha segíthetnénk kicserélni számtalan téves előfeltevést - amelyeket tévedésből tanultál meg anyagi utadon - az élet Egyetemes, Törvényen alapuló elveire.

Szeretnénk segíteni nektek megoldani a képtelennek tűnő kapcsolatok rejtélyét; összeilleszteni a részleteket, hogy miért osztoztok milliárdokkal bolygótokon. Szeretnénk segíteni nektek újra felfedezni a különbözőség szépségét; és mindenekelőtt helyreállítani mindennél fontosabb kapcsolatotokat az Örökkévalóval, a Nem fizikai Forrással, ami valójában  vagytok - és íme, itt vagyunk.  

Abraham
(Esther-Jerry Hicks: A kapcsolatok törvénye)
Kapcsolódó bejegyzések linkjei:


Adamus - Tudatos valóságteremtés sorozat korábbi részei


2011. július 24., vasárnap

Maják - Az Idő HarmóniájaA maya időszámításon alapuló Dreamspell kalendárium

A természeti népek szentként tisztelik és szeretik a Földet, és hiszik, hogy az emberek, növények, állatok, a víz, a föld, az ég az élet ugyanazon megszakíthatatlan körforgásnak részei.
A nyugati civilizáció sokáig úgy tekintett a törzsi kultuszokra, mint babonák és naiv hiedelmekre veszedelmes keveredésére a mágiával és a kegyetlen áldozati szertartásokkal.
Voltak idők, amikor a keresztények azon vitatkoztak, vajon emberek közé lehet-e számítani az afrikaiakat, vagy az indiánokat, s az ilyen hozzáállás a törzsi kultuszok időnkénti tűzzel-vassal történő irtásához vezetett. Erre a sorsa jutott a kelták és az ősmagyarok hitvilága is.
Csak az utóbbi száz év alaposabb kutatásai bizonyították be, hogy az animista vallások követői gyakran mélyebb és igazibb vallási érzülettel rendelkeznek, mint sok civilizált keresztény. A természet ölén élő népek sokkal érzékenyebben reagálnak a természet titokzatosnak vélt erői megnyilvánulásaira, sokkal alázatosabban érzik, hogy nincsenek egyedül ezen a világon.
A modernizáció azonban egyre inkább elidegenítette az embereket a Természettől, az Élet tiszteletétől, és lassan az emberiség elérte azt a korszakot, amikor a magány érzése, a félelem és elidegenedés bevésődött a sejtjeibe. Mindennel elveszítettük a kapcsolatot, ami valaha fontos volt. Gyökeresen megváltozott az emberek Időről alkotott felfogása is.
A természeti népek az Idő fogalmát is egészen másképpen értelmezték, mint korunk embere. Az időt nem lineárisnak, hanem ciklikus folyamatnak tekintették, és a különböző ciklikus változásokhoz igazították az életüket, értve ez alatt a gazdaság működtetését éppen úgy, mint a különböző ünnepeket, törzsi /társadalmi rítusokat.
Az ősi kultúrák tanulmányozása során sokszor bizonyítást nyert, hogy elődeink mennyire pontosan megfigyelték a bolygók, a Nap és a Hold mozgását, és néha ma is elcsodálkozunk azon, hogyan tudtak olyan pontos feljegyzéseket készíteni a mai modern eszközök nélkül.
Az Idő nem lineáris. Az Időről való gondolkodás arra tanított minket, hogy csak halad előre, egyik ponttól a másikig. Úgy gondolom, hogy sokkal pontosabb, ha az Időre, mint spirálra, mint ciklusokra gondolunk. Az ősi időben, a mi Föld Anyánk ősi és minden életformája harmóniában és tiszteletben élt. Lehetséges meggyógyítani a Földet és visszaállítani az ősi állapotát, ha egyesítjük az Ősi Időket a jelennel. Ezt megvalósítva, először is fel kell szabadítani magunkat a lineáris Idő hitének korlátjától.
Mi alkotjuk meg a saját valóságunkat. Bármely okból vagy célból, de az emberiség öntudat-tömege magáévá tette a lineáris időt és egy nagyon korlátozott valóság kialakítását. Amint egyikünk kiemelkedik az öntudat-tömegből, segít változni az egésznek, mert minden egyéni cselekedet, gondolat, érzés visszahat az emberiség kollektív tudatára.
A jelenleg használatos Gergely naptár 12 változó beosztású hónapból áll és nincs látható kapcsolata egyetlen természetesen előforduló ciklussal sem. Ezzel elszakítják azokat, akik használják, a Természettel való kapcsolatuktól. Sajnálatos módon az emberek nagy többsége a Földön ma nagyon szorosan kötődik ehhez a naptárhoz. Minden törvény és pénzügyi tranzakció ehhez a naptárhoz kötődik.
Ha sikerülne a Gergely naptár idegen, erőszakos időrendszeréből kilépni, és visszatérni a Természetes Idő rezgésébe, ez nem csak individuális szabadságot hozna az emberiség számára, hanem segítene az emlékezésben, a Természethez és a Nőiség tiszteletéhez való visszatéréshez. Segítene visszatalálni a Létezés harmóniájához.
Hogyan lehetséges mindez?
Néhány ősi kultúra, mint az ősmagyarok, kelták, mayák a 13 hónapos holdévet alkalmazták.
Ez azt jelenti, hogy a naptár 13 egyenként 28 napos hónapot tartalmazott.
- ... egy év alatt a hold pontosan 13-szor kerüli meg a földet 
- ... a használatban lévő globális, sztenderd kalendár/naptár szerint egy hónap NEM felel meg egyetlen természetes ciklusnak sem?
- ... a "kalendár" kifejezés egy Latin/Római eredetű szóból a "Calends"-ből fakad, melyet a havonta fizetendő adósságok és számlák nyilvántartására használt könyvelésre értettek?
- ... az idő nem pénz, az idő művészet és kreativitás 
- ... szeptember "hetet" jelent (a számszerű hét értelmében), s mégis a kilencedik hónap?
- (hasonló ez az októberrel (eredeti értelme szerint nyolcadik) és a novemberrel is (kilencedik))
- ... márciust Mars-ról a római had-istenről nevezték el
- ... július és augusztus Júliusz és Augusztus császárokról kapták nevüket
- Ha egy házat építenél, akkor valószínűleg egyenlő mértékegységekből álló mértékeket használnál, ugye?
- A jelenlegi kalendár egyenlőtlen mértékegységeket használ: 
- egy hónap tartamában 31 nap után 28 vagy 29 nap tartam következik, majd 31 nap, 30 nap és így tovább.
A 13 hónapos naptár hónapjai mindig pontosan 28 naposak.

Ezt a típusú naptárt - a 13 hónapos 28-napos naptárt - aktívan támogatta a Nemzetközi Kereskedelmi és Iparkamara 1931-ben. A naptár változását támogatta - többek között Mahatma Gandhi volt indiai államfő is.
A 28-napos hónap egyszerűsíti a könyvelést és azt jelenti, hogy adott nap mindig a hét ugyanazon napjára esik, minden évben ugyanúgy.
A Holdnaptárat azért hívják így, mert a 28-napos női cikluson alapszik, és egyben a hold átlagos kerülési időtartamának is megfelel.
Szinodikus ciklusnak hívják az újholdtól újholdig tartó 29.5 napos időtartamot. Mégis, a sziderikus holdciklus - mely azt méri, hogy a hold mikor jelenik meg újra ugyanazon a ponton az égen - időtartama 27.1 nap. Ezért átlagosan 28 nap a holdciklus időtartama.
A 13 Hónapos Holdnaptár használata konkrét lépés a félelemből a szeretetbe, a káoszból a harmóniába, a háborúból a békébe. Az idők végezete a régi, erőszakot és megosztottságot erősítő kor végét jelenti.
Attól függetlenül, hogy az emberek tudomást vesznek róla vagy sem, a föld egy év alatt kerüli meg a napot, s ezzel leírja a nap körül a napgyűrűje pályáját. A 13 hónapos, egyenként 28 napos holdnaptár egyéni használatával ez a napgyűrű válik tudatossá. S ezért, amint ezt a az egyszerű váltást meglépjük, és a tizenhárom hónapos holdnaptárat használjuk életünkben, így ezzel egy év alatt a keringő föld nap körüli ritmusával megfelelően egybeáll a tudatunk. Ez fokozott figyelmességet és tudatosságot jelent mindannyiunk számára, olyan emberi minőségeket, amelyeket eddig korábban nem is tapasztalhattunk. A zidő valódi megértése tudatunk kiteljesedéséhez vezet.

A Tizenhárom Hónapos Holdnaptár univerzálisan tükrözi a tökéletes harmóniát, mely megjelent szinte minden emberi kultúrában - a Táltosoknál, a Druidáknál, Egyiptom papjainál, Kína kultúrájában, az inkáknál, s a majáknál, hogy csak néhányat említsünk.
A 13 Hónapos/28-napos Holdnaptár mentsvár a Földanyának, mert kozmikus törvények szerint alakítja azt a ritmust, mely megfelel a napi frekvenciáknak. Ezekhez a napi frekvenciákhoz igazodva erősödik tudatosságunk - ez, egy választható evolúciós út.
Az Álomvarázs Naptár a "Dreamspell", egy hétköznapi spirituális eszköz, amit José Argüelles több évtizeden át tartó kutató munkájának köszönhetünk.. A Maya naptárral van szoros kapcsolatban - ámbár a két naptár nem azonos. A legfontosabb hasonlóság a két naptár között a természetben előforduló energia-ciklusok felismerése. Ezek az energia-ciklusok jól ismertek az ősi Mayák előtt és az idő természetével kapcsolatos bölcsességük többségét tartalmazza a naptárjuk. Az ősi Mayák értették az idő ciklusokon keresztüli létezését. Tanulmányozták és feltérképezték a Föld Anya, a Hold, a Nap, a Fiastyúk, a Galaxis és az Univerzum ciklusait. E ciklusokról Ők tanítottak a legtöbbet nekünk.

DREAMSPELL

Pacal Votan egy ősi maya király, aki i.sz. 631-től 683-ig inkarnálódott a Földön. Ő alapította Palenque-t, a maya várost Mexikóban. Pacal sírboltja> Palenque-ben, a Felajánlások Templomában található. Pacal Votan hagyatéka a Telektonon prófécia, amelynek jelentését José Argüellesnek sikerült megfejtenie. Munkásságának eredménye a Dreamspell létrehozása, és a Maya Faktor című könyve, amely a '80-as években jelent meg, se sajnos a ma napig sem készült belőle magyar nyelvű fordítás.

A maya időszámítás ciklusai

A maya tudomány szerint, minden egyes nap, egy energiahatás, amely a Napból érkezik el hozzánk. Ez egy 20 napos szoláris ciklus, melyet 20 KIN, vagy törzs jellemez. A KIN-ek jelképek, minden egyes KIN, minden egyes nap egyedi energetikai mintával rendelkezik. A KIN-nek ősi maya jelképek.
A Dreamspell Calendar 20 törzse (szoláris ciklusa)
1. Sárkány 2. Szél 3. Éjszaka 4. Mag 5. Kígyó 6. Világösszekötő
7. Kéz 8. Csillag 9. Hold 10. Kutya 11. Majom 12. Ember 13. Égenjáró
14. Varázsló 15. Sas 16. Harcos 17. Föld 18. Tükör 19. Vihar 20. Nap
Minden KIN különböző tulajdonságokat foglal magába. PL.: 1 IMIX - VÖRÖS SÁRKÁNY a teremtés ereje, kezdeményező erő, szülés, születés, elsődleges mozgató energia, de idetartoznak például az anyával kapcsolatos problémák, az uralkodás, stb.
A sárkány napok kiváló alkalmat adnak tervek elindításához, jó alkalom ez a döntéshozatalra, a táplálásra, fizikai és szellemi értelemben is. A bizalom területein élhetünk át próbákat.
Ezek a sugárzó szoláris energiák a születési inkarnálódás alkalmával elsősorban tartalmi minőséget szolgáltatnak.
A következő mindennapi hatás - a 13 napos Galaktikus Energia Ciklus.
1.mágneses; 2. lunáris; 3. elektromos; 4. önlétező; 5. felhang;
6. ritmikus; 7. rezonáló; 8. galaktikus; 9. szoláris; 10. planetáris;
11. spektrális; 12. kristály; 13. kozmikus.
Ezek a ciklusok első sorban a dinamikus erőt képviselik. Az ábrán a maya számok láthatók, a pont az 1, a vonal az 5, és egyszerűen, csak össze kell adni őket, hogy megkapjuk a számokat.
A következő ránk ható energia a 4 napos Föld Energia Ciklus. Így tehát minden napnak van egy színe is. Minden egyes KIN állandó színnel rendelkezik pl. Vörös Sárkány, Kék Vihar,stb.
VÖRÖS - a dolgok kezdete, lendülete
FEHÉR - ami a vörösben elkezdődött, itt a növekedés fázisában van
KÉK - bekövetkezik az átalakulás, transzformáció
SÁRGA - befejezés, lezárás,a teljes beérés
Mindannyian rendelkezünk egy GALAKTIKUS SZIGNATÚRÁVAL, amely a születésnapunk energetikai konstrukciója. Megmutatja, hogy milyen energia hullámban inkarnálódtunk, milyen helyet foglalunk el ebben a hullámban, mi a vezető energiánk ebben az inkarnációban, melyeik energia családnak vagyunk a tagja, milyen az un. kapcsolathálónk, melyik az a KIN, amely a miénkkel analóg, vagy ellentétes, ki az okkult partnerünk,vagy belső kincsünk, amely segít emlékezni - mindig valami olyat képvisel, amely az életünkben kibontakozásra vár.

A Lunáris Ciklus 28 napos 13 Hold hónapból álló ciklusa

Ez az energia a Holdból érkezik hozzánk. Egy év 13 Hold-hónapból áll, és minden hónap 28 napból áll A hónapok száma - 13 - szorozva a napok számával - 28 - az összesen 364 nap. A Föld viszont 365 nap alatt kerüli meg a Napot, ezért minden év tartalmaz egy extra, vagy Időn Kívüli Napot.
A Dreamspell időszámítása szerint az év utolsó napja mindig július 24, az új év első napja pedig mindig július 26. Az Időn Kívüli Nap minden évben július 25.
Az új év kezdete mindig ugyan ahhoz a kozmikus eseményhez kapcsolódik. Ez az esemény pedig minden évben A Szíriusz csillagának és a mi Napunknak az együttállása a hajnali égbolton.
Az Időn Kívüli Nap mára a béke jelképes ünnepévé vált. Ünnep, amit meditációval kezdünk, átgondoljuk az elmúlt év eseményeit, az élethelyzeteinket, azt az utat, amit bejártunk az elmúlt egy év alatt. Értékelünk, megfogalmazzuk mindazt, ami változásra vár, és örülve az új lehetőségeknek, az új évnek, folytatjuk a napot alkotással, kreatív folyamatokkal, zenével, tánccal, énekkel. 15 éve újra él ez a nagyon szép hagyomány immár világszerte.

A 260 napos Tzolk'in ciklus

a 20 napos szoláris ciklus és a 13 napos galaktikus ciklus kölcsönhatása. A Tzolk'in ciklus megértése, a szoláris energia és a galaktikus energia gondolatának kombinálása és kölcsönhatása egymással. Ha összeszorozzuk a 20-at és a 13-at, 260-at kapunk. 260 kombinációja van a szoláris és a galaktikus energiáknak.
A 20 napos szoláris ciklust a baloldali oszlop reprezentálja. A szoláris ciklus a Sárkánnyal kezdődik fent és a Nappal végződik lent. A 13 oszlop mindegyike egy 20 napos ciklust reprezentál. A 260 négyzet mindegyikében van egy sorszám, amelyik reprezentálja a 13 napos galaktikus ciklus számát 1-től 13-ig. Ha megnézzük az első oszlopot fentről lefelé, akkor a számok eggyel kezdődnek és növekednek 13-ig. Aztán a számok újra kezdődnek.
A 20 napos szoláris ciklust a baloldali oszlop reprezentálja. A szoláris ciklus a Sárkánnyal kezdődik fent és a Nappal végződik lent. A 13 oszlop mindegyike egy 20 napos ciklust reprezentál. A 260 négyzet mindegyikében van egy sorszám, amelyik reprezentálja a 13 napos galaktikus ciklus számát 1-től 13-ig. Ha megnézzük az első oszlopot fentről lefelé, akkor a számok eggyel kezdődnek és növekednek 13-ig. Aztán a számok újra kezdődnek.

Galaktikus Aktiváló Portál Napok

A Tzolk'in ábrán felfedezhető fekete háttérrel, fehér szám. Ezek a négyzetek felelnek meg a Galaktikus Aktiváló Portál napok elnevezésének. Mint ahogy az ősi mayák tanulmányozták a Föld energia ciklusait, néhány napon megfigyelték, hogy ezek nyitottak, ablakok, vagy portálok, amelyeken az energiák a dimenziók között áramolnak.
Mag Napok
A Mag napok megfelelnek annak a 20 napos szoláris ciklusnak, amelyik a Tzolk'in ciklus közepén található. Ez az időtartam a 121-től a 140-ik Kin napig tart. Ez a periódus is úgy tekinthető, mint egy portál, de különbözik a galaktikus aktiváló portáloktól. A Mag napok alatt a létezésünk magja munkálódik és emelkedik. A maya energiák a Maya csillagból, a Fiastyúk csillagkép 3. csillagából, dolgoznak velünk, mint egyénekkel, ahogy segédkeznek nekünk, úgy segítenek a Föld Anyának is.

A Haab, a 365 napos ciklus.
A Haab a maya naptár második szintje. Ez 365 nap hosszú és megfelel a Föld Nap körüli keringésének. Ez 18 db 20 napos hónapnak, és egy db 5 napos hónapnak felel meg. Minden hónap maya neve megfelel a 20 szoláris ciklus egyikének. Megjegyzendő, hogy a 20 napos szoláris ciklus nem szükségszerűen indul a ciklus elején. A Szoláris ciklus azon napja található az elején, ahol a tavaszi napéjegyenlőség van.

26000 éves Nagy Ciklus
A maják pontosan ismerték a mi naprendszerünk és a Fiastyúk csillagkép - más néven Plejádok között fenálló szoros kapcsolatot. A Fiastyúkot, mint 7 csillagot látjuk az égbolton, valójában azonban 8 csillagból épül fel, és a 8. csillag a mi Napunk. A teljes csillagkép, beleértve a mi naprendszerünket, egy óriási spirált formál a Tejút galaxisban. A Plejádok központi napja az Alcyone csillaga, a mi napunknak 26000 év szükséges az Alcyone körüli utazáshoz. Ez a maják nagy ciklusa.
Itt található egy nagy fényöv, az un. Foton öv, amely Alcyonon keresztül kiterjed a galaktikus spirálba. Alcyone mindig a foton övben tartózkodik.
A Nap 2000 év alatt halad át a Foton övön, majd belép a galaktikus éjszakába ahol 11000 évet tölt, újra belép a fénybe ahol 2000 évet tölt, majd 11000 év galaktikus éjszaka következik.
2012 téli napfordulójáig, amikor a Föld teljes keringési pályája a Foton övben lesz, véget ér a galaktikus éjszaka, és egyben véget ér a 26000 éves Nagy Ciklus, és ez a vége a maja időszámításnak.
Ekkor azonban egy nagyon érdekes együttállás lesz a Plejádok csillagképben - a mi Napunk és Maya csillaga teljesen szinkronizált lesz, ami nagy események bekövetkeztére enged utalni, többek között arra, hogy az Ősi Bölcsesség, a Tudás visszatér a Földre, felértékelődik a női jelleg - a természet, a Föld, a test, visszatér a gondolkodás intuitív, sámáni hagyománya.
Az, hogy az ősi bölcsesség visszatér a Földre, nem azt jelenti, hogy a több ezer éve letűnt korokat kell életre keltenünk, hanem azt, hogy alázattal átemeljük ezekből a korokból mindazt, ami itt és most a ma emberének további fejlődését segíti.
John Major Jenkins maya kutató a 2012 - A maya világteremtés c. könyvében így ír: " 2012. a kozmikus középpontra nyitott kapu, bizonyos értelemben a kozmikus forrás megérkezése a helyi téridőbe, vagy más szóval a megújulás a központi tűzbe való visszatérés által."
Már csupán egy naptárváltás megvalósítása az emberiség egyesülését és szinkronizációját segítené elő. A rendszer lényege, hogy az emberiség magát egy harmonikus időegységhez szinkronizálja - a mai kiszámíthatatlan mérték helyett - s ezzel az egyéni tudat is harmonikus jellegű meglátásokra válik hajlamossá.
Az itt leírt rövid ismertető, figyelemfelkeltés kívánt lenni. Aki nyitott a témára a következő oldalakon talál bővebb információt:
www.rinri.hu /nagyon átfogó, információban gazdag magyar nyelvű oldal /
www.tortuga.com
www.13moon.com
www.lawoftime.org /angol nyelvű oldalak /  

Forrás: Havasi Mia - fenytemplom.com

Maxwell Igan - Az ébredés (The Awakening)
Maxwell Igan "The Awakening" című filmje magyarul feliratozva. Film az eljövendő változásokról, az emberiség ébredéséről, 2012-ről, rólad és a valóság szerkezetéről.

Hórusz szeme sorozat1. A misztériumok iskolája
2. Osiris, a reinkarnáció ura3. A Szfinx4. Az élet virága5. Szakkara, a kristálykomplexum6. Szakkara, a kvantumgépezet7. Dendera, a csillagászat hajnala8. Edfu, a megértés útja9. Kom Ombo, a szabadság kapuja10. Philae, a női alkotórész

Dan Evehema hopi főnök utolsó üzenete az emberiséghez
Nagyon boldog vagyok, hogy üzenhetek nektek. Történelmünk egyaránt telített örömmel és szomorúsággal. Nagyon örülök, hogy a mi hindu testvéreink lehetőséget adtak arra, hogy megosszuk veletek ezeket az érzéseket, mert mi tudjuk, hogy sokan közületek hasonló gondokkal küzdenek. Mi hopik hiszünk abban, hogy az emberi faj a kezdetek óta túl jutott már három különbözö világon és életformán. Minden egyes korábbi világ végén az emberi életet a Nagy Szellem "Massauu" megtisztította vagy megbüntette, főként a romlottságnak, a kapzsiságnak és a Nagy Szellem tanításától való elfordulásnak megfelelően. Az utolsó nagy megsemmisítés az özönvíz volt, amely mindent megsemmisített, de néhány hüséges ember a Nagy Szellemtől kért és engedélyt kapott arra, hogy Vele élhessen ezen az új világon. A Nagy Szellem azt mondta, hogy "Ez a tiétek, ha ti élni akartok az én szerény, alázatos és egyszerű életem szerint. Ez nehéz, de ha elfogadjátok a tanításaim és parancsaim szerinti életet, ha soha nem vesztitek el hiteteket az életben, akkor én adok nektek, jöhettek és élhettek velem." A hopik és mind, akik megmenekültek az özönvíztől, ekkor a Nagy Szellemmel egy szent szövetséget kötöttek.


Mi hopik esküt tettünk, hogy mi soha nem fordulunk el Tőle. Számunkra a Teremtő törvényei soha nem változnak vagy szűnnek meg. A hopik számára a Nagy Szellem az Erő. Ő e teremtett világ kezdetekor az első emberek számára úgy jelent meg és úgy beszélt velük, mint egy ember. Ő tanított minket arra, hogy hogyan éljünk, dolgozzunk, merre menjünk és milyen élelmet vegyünk magunkhoz, adott nekünk magvakat, hogy ültessünk és arassunk. Adott nekünk szent kő táblákat, melyekbe ő belesuttogta a rend összes tanítását, hogy megőrizzük az ő földjét és életét. Ezekre a kőtáblákra parancsok, próféciák és figyelmeztetések készültek. A Pók asszony és az ő két unokája segítségével készültek el. Ők voltak a Nagy Szellem bölcs és erős segítői.


Mielőtt a Nagy Szellem elrejtőzködött, Ő és a Pók asszony az emberek különböző csoportjainak vezetői elé különböző színű és méretű kukoricát tettek, hogy válasszanak élelmet ezen világon. A hopik voltak az utolsók, akik felvették és kiválasztották az élelmüket ezen a világon. A hopik választották a kukorica legkisebb csövét. Aztán Massauu mondta, "Megmutattátok nekem, hogy bölcsek és alázatosak vagytok, ezért hopinak (a béke embereinek) fognak hívni titeket és én tirátok bízom minden föld és élet őrzését, védelmét és gondozásban tartását számomra, amíg visszajövök az utolsó napokban, mert én vagyok az Első és az Utolsó."


Ezért, és ezóta a hopik a magasabb egyházi rendbe vannak felszentelve, a föld és minden élő dolog a kezükbe van helyezve. Ő minden élet szülőjévé vált a földön. Joga van tanácsot adni és kiigazítani az Ő gyermekeit azon a békés módon, ahogy Ő képes. Így mi soha nem adhatjuk fel a béke üzenetünk tudását, amely gazdagítja gyermekeinket. Aztán más spirituális vezetőkkel együtt a mi jövendő gyermekeink végzete megpecsételtetett.


Számunkra parancs e világ speciális imákkal és rituálékkal való egyensúlyban tartás e földön, és sok univerzumon belül, amely folytatódik ezekben a napokban is.


A Pók asszony két unokája ezeket a szent kőtáblákat adta. E két testvért utasította a Nagy Szellem, hogy szállítsák oda, ahová meghatározta. Az idősebb testvérnek haladéktalanul keletre kellett mennie, a felkelő naphoz, a megadott úticéljához, ahol azonnal meg kell keresnie a fiatalabb testvérét, aki a Nagy Szellem földjén fog maradni. Az idősebb testvér küldetése, amikor visszatér, hogy segítse fiatalabb testvérét (a hopit) véghez vinni a békét, a testvériséget és az örökkévaló életet az Ő visszatérésén.


Hopit, a fiatalabb testvért, utasította, hogy fedjen be minden területet és jelöljön meg jól lábnyomával és szent jelekkel tartson igényt e földre a Teremtő és a béke számára a földön. Mi létrehoztuk ceremóniáinkat és szent kegyhelyeinket egyensúlyban tartani e világot a Teremtőnek adott első ígéretünknek megfelelően. Ez a mi vándorlásunk oka, amíg mi a Teremtővel találkozunk az Öreg Oribe-nál (a hely, ahogy megszilárdul) 1000 év alatt. Ez volt az a találkozás, amikor Ő a próféciákat átadta számunkra, hogy átadjuk nektek most a szétbomlás Negyedik Világának lezárulásakor és a béke Ötödik Világának kezdetén. Ő nagyon sok próféciát adott nekünk, hogy adjuk tovább nektek és tovább. Ezért van az, hogy mi tudjuk, itt az idő felfedni az utolsó figyelmeztetéseket és utasításokat az emberiség számára. Azt mondta nekünk, hogy tartósan telepedjünk le itt Hopiföldön, ahol mi találkoztunk a Nagy Szellemmel és várjuk idősebb testvérünket, aki keletre ment és visszatér hozzánk. Amikor visszatér erre a földre, akkor egymás mellé helyezi az Ő kő tábláit és megmutatja az egész világnak, hogy ők igaz testvérek. Ekkor az égen az út megtelik és valaminek a kigondolása befejeződik, a hopi elgondolások szerint ez a hamvak palackja, egy palack, amit ekkor ledobnak a földre, fel fog forrni minden a nagy tér belsejében és semmi nem fog növekedni nagyon hosszú ideig. Amikor a vezetők az ördögi úthoz fordultak a Nagy Szellem helyett mi megmondtuk, hogy ez az élet nagyon sokféle módon megsemmisülhet. Ha az emberi természet nem törődik a mi próféciánkkal és nem fordul egyes eredeti spirituális figyelmeztetéshez. A három segítő, akiket a Nagy Szellem küldött segíteni a hopiknak a békés földi élet előidézésében, azt mondta, hogy nem kellene megváltoztatni otthonunkat, ünnepeinket, hajunkat, mert az igazi segítők nem ismerhetnének fel minket, mint igazi hopikat. Így aztán mi várakozunk mindezekben az években.

Mint ismeretes a mi Igaz Fehér Testvérünk, amikor jön majd, erőtől duzzadó lesz és vörös fejfedőt és vörös palástot fog viselni. Nagy népesség fog hozzá tartozni, nem egyházi, de nagyon sajátos formában. Magával hozza majd a szent kőtáblákat. Vele lesz két nagyság, mindkettő nagyon bölcs és erős. Egyiknek a swastika jele vagy szimbóluma lesz, amely az egyszerűséget és a Nőiességet, az élet teremtőjét reprezentálja majd. A harmadik vagy a második a mi Igaz Fehér Testvérünk két segítője közül a nap szimbólumának jelével fog rendelkezni. Ő is sok emberrel lesz és bölcs és erős. Nekünk a szent Kachina ceremóniáinkban van egy tök csörgönk, amely már ma használja a mi Igaz Testvérünk erős segítőinek eme szimbólumait.


A próféciához tartozik, hogy ha ezek hárman kudarcot vallanak küldetésük beteljesítésében, akkor nyugatról valaki úgy fog jönni, mint egy nagy vihar. Sokan lesznek vele számban és könyörtelenségben. Amikor jön, úgy fogja ellepni a földet, mint a vörös hangyák és egy nap alatt elfoglalja a területet. Ha a teremtő által kiválasztott három segítő teljesíti szent küldetését és még ha csak egy, két vagy három igaz hopi van ott, hogy gyorsan birtokba vegye a Nagy Szellem, Massauu végső ősi tanítását és utasításait, akkor mindenki előtt láthatóvá válik, hogy a világunk megmenekült.


A három el fog helyezni minket egy új élettervbe, amelyik az örök élethez és a békéhez vezet minket. A föld megújul, ahogy ez volt a kezdetek óta. A virágok újra virágoznak majd, a vad játékok visszatérnek meddő területekre és bőségben lesz élelem mindenki számára. Azok, akik megmenekültek, mindent egyenlően megosztanak és mindannyian felismerik a Nagy Szellemet és egy nyelven beszélnek.


Mi most nagy gondokkal nézünk szembe, nem csak itt, hanem szerte a földön. Az ősi kultúrák megsemmisültek. Embereink területeit mások foglalták el, nem hagytak számukra sajátjuknak nevezhető területet. Miért történik ez?


Azért, mert sokan feladták vagy manipulálták az eredeti spirituális tanítást. Az élet újta, hogy a Nagy Szellem mindent a világ embereinek adott, mégis az eredeti iránymutatásokat nem tisztelték. A nagy betegségnek hívott kapzsiság miatt, amely megfertőzött minden területet és országot, az egyszerű emberek elvesztik azt, amit évezredek alatt őriztek.


Mi most nagyon a végén vagyunk az útnak. Sok ember nem igazán ismerte fel a Nagy Szellem igaz ösvényét. Ők valójában nem tisztelik a Nagy Szellemet vagy a mi Föld Anyánkat, aki mindannyiunknak az életet adja.


Minket irányít az ősi próféciánk, ahogy ennek lennie kellene. Azt mondták nekünk, hogy valaki megpróbál felmenni a holdra: hogy valamit visszahoz a holdról; és aztán, a természet az egyensúlya elvesztésének jeleit mutatja. Most látjuk, hogy mi jön. Az egész földön most sok jele van annak, hogy a természet nem igazán van egyensúlyban. Árvizek, szárasság, földrengések, és nagy viharok vannak és okoznak sok szenvedést. Mi nem akarjuk, hoy ezek megjelenjenek országunkban és imádkozunk a Nagy Szellemhez, hogy óvjon meg az ilyen dolgoktól. De most a jelek, nagyon hasonló dolgok történhetnek hamarosan a mi földjeinken is.


Most úgy kell tekintenünk egymásra, mint testvéreinkre. Nincs már idő arra, hogy megosszuk az embereket. Ma felhívok mindenkit, jobbra az otthonomtól, Hotevilla-tól, ahol mi a pletyka vétkében vagyunk és megosztjuk az egyes családokat; és kint az egész világon, ahol rablás, háború és hazugság történik mindennap. Ez a megosztottság nem lesz a mi üdvösségünk. A háborúk csak háborúkat hoznak, soha nem békét.


Csak a Spirituális Békében történő egyesülés által, mások iránti szeretettel szívünkben, a Nagy Szellem és Föld Anya szeretetével szívünkben, menekülünk meg a szörnyű Megtisztító Naptól, amelyik már elöttünk áll.


Sok ember van köztetek a világon, akik a legbecsületesebb emberek. Mi ismerünk titeket spirituálisan, mi vagyunk az "Emberek Nagyszüleinek Társasága", akiket eltölt az értetek és mind életért a földön szóló ima, soha nem megfeledkezve semmiről vagy senkiről a ceremóniáinkban. A mi imánk a jó és boldog életről, a bőséges termést tápláló lágy és szelíd esőről szól. Imádkoznunk az egyensúlyért a földön, a békében élésért, és hogy egy gyönyörű világot hagyjunk gyermekeinkre, ami még eljöhet. Tudjuk, hogy jó szívetek van, de a jó szív nem elég, hogy kisegítsen bennünket ezekből a nagy problémákból. A múltban sokan közületek megpróbáltak segíteni a hopiknak, és mi mindig hálásak leszünk a támogatásotokért. De most a segítségetekre van szükségünk a legrosszabb módon. Mi azt akarjuk, hogy a világ emberei tudják helyzetünk igazságát.


A föld, amit a Szabadság Földjének hívnak és ünnepelnek sok napon keresztül emlékeztetve a világ embereit ezekre a dolgokra. Még mindig, több mint 200 éve az eredeti amerikaiaknak nincs egy szabad napjuk. Mi elszenvedjük a végső inzultust. Az embereink most vesztik el azt az egy dolgot, ami életet ad, az életet jelenti - a mi ceremoniális területünket, amelyet elvettek tölünk. Hotevilla az utolsó szent koncentrált, nem felosztott tradicionális ősi amerikai szent oltár a Teremtő számára. Ahogy a prófécia mondja, ennek a szent erekjének meg kell őriznie spirituális ösvényének nyitottságát. Ez a falu a hopik spirituális forgataga, amely sok megvilágosodott bennszülött amerikait és más igaz szíveket vezet haza az Ő saját egyedi kultúrájukhoz. Hotevillát az utolsó ismert spirituális vének alapították, fenntartani a békét és egyensúlyt ezen a kontinensen dél-Amerika csúcsától Alaszkáig. Sok barátunk mondja, hogy Hotevilla egy szent oltár, egy nemzeti és világ kincs és meg kell őrizni. Szükségünk van a segítségetekre.


Hol van a szabadság, amiért ti mind harcoltatok és áldoztatok a gyermekeitekért? Csak az indiai emberek azok, akik elvesztik vagy minden amerikai elveszíti azt a dolgot, amiért eredetileg idejött megkeresni? Mi nem osztjuk meg az elnyomás szabadságát, de mi van az újságokban, milyen kormány az, amelyik azt akarja, hogy az emberek elhigyjenek olyan dolgokat, ami valójában nem történik meg. Nincs nekünk szólásszabadságunk, mert saját embereink üldöznek a hitünkről való beszéd miatt.


Az utolsó szakaszban vagyunk és az utolsó erő az, amely el akar vinni minket a szülőföldünkröl.


Sok mindennel meg vagyunk verve, ide értve a hopi lét rítusát és hogy életünket a mi vallásos tanításunk szerint alakítjuk. A hopi vezetők figyelmeztették a vezetőket a Fehér Házban és a vezetőket az Üveg Házban, de nem hallgattak rájuk. Így, ahogy mi próféciánk mondja, most fel kell ráznunk az egyszerű és jó szívű embereket, hogy ne féljenek segíteni nekünk a végzetünk teljesítésében békében ezért a földért. Mi most egy keresztútnál állunk, vajon minket az örök létbe vagy a teljes megsemmisülésbe vezet. Hisszük, hogy az emberi lény spirituális ereje az imán keresztül olyan erős, hogy meghatározza az életet a földön.


Így sok embernek kell eljönnie a hopik földjére, hogy találkozzanak velünk. Közüleket néhánnyal találkozhatunk a földünkön. Sokszor kérdezik, hogy hogyan segíthetnek nekünk. Most remélem és imádkozom, hogy a segítségetek megjöjjön. Ha módodban áll az igazságot terjeszteni, újságokon, rádión, könyvekben, befolyásos emberekkel való találkozások során, mondd az igazat! Mondd el, hogy mit tudsz az igazságról. Mondd el mit láttál itt; mit hallottál tőlünk; mit láttál a saját szemeddel. Így, ha mi elesünk, hadd mondhassuk el, hogy megpróbáltuk, jogosan végig, megtartottuk a béke ösvényét, ahogy minket eredetileg eligazított a Nagy Szellem. Valóban boldogulnánk, ha mi mind felismerjük a múltbéli hibáinkat és visszatérünk az igaz útra - békében élünk testvéreinkkel, megosztjuk anyánkat, a földet minden más élö teremtménnyel. Ezen a módon elhozhatnánk az új világot. Egy világot, amelyiket a Nagy Szellem irányítana és a mi anyánk táplálna és boldog lenne minden.


Isten áldjon meg, mindegyikőtöket, Ő ismeri a mi békéért szóló imáinkat, amelyek találkoznak a tiéitekkel, ahogy a nap felkel és jár.


Vezethessen a Nagy Szellem biztonságosan a szeretet, béke és szabadság ösvényére, Isten ezen a Föld Anyán.


Őrizhessenek a szeretet és a fény szent ősei biztonságban benneteket földjeiteken és otthonaitokban.


Imádkozz az Istenhez, hogy adjon számodra valamilyen fontos dolgot ebben a nagy munkában, ami előttünk áll, elhozni a békét a földre. Mi, hopik hordozzuk a szent kőtáblákat és most várjuk a mi Igaz Fehér Testvérünk és mások eljövetelét, komolyan készen a munkára a Teremtő békéjéért a földön.


Legyetek jól, gyermekeim, és gondolkodjatok a közösség és béke jó gondolatáról. Béke minden életért a földön és béke minden másikkal az otthonainkban, családjainkban és országainkban. Mi nem igazán különbözünk a Teremtő szemében. Ugyanaz a Nap Atya világít a szeretetével mindegyikünkre naponta, mint ahogy a Föld Anya egyformán hajlandó a mi asztalunkért létezni, nem igaz? Mi mind után egyek vagyunk.


Dan Evehema fönök,
o (105) Spirituális vezetö,
Eldest Elder Greeswood


Gyalogkakukk Klán Társaság Atya / Kígyó Lelkész / Kachina Atya.
Hotevilla, Arizona, Hopi Független Nemzet.--------

Dan Evehema A Hopi indiánok spirituális vezetője, akinek 1946 után a Hopi bölcsesség és próféciák feltárása volt a feladta. 1999. január 15-én, 108 éves korában halt meg. Magyar szöveg forrása: http://ebredes-hajnala.hu