2011. szeptember 30., péntek

2011. Október – Az Elfogadás kegyelmének beengedése
A hónap mantrája:
 
ÉLET IGAZSÁGA – TEREMTÉS TÖRVÉNYE
ELFOGADOM LÉTEM, MINT ISTEN SZENT ERÉNYE!


Ez a hónap nagy próbák és nagy lehetőségek időszaka is egyben. Most számot adhatunk a bennünk rejlő bölcsességről. Képesek vagyunk-e elfogadni az eddig tanultakat önmagunk igazságaként? Meglátjuk-e ezen igazságon keresztül lehetőségeinket? Képesek vagyunk-e élni ezekkel a lehetőségekkel, és elmerjük-e fogadni ezek ajándékait?
Gondolkozz el azon: megadta volna-e neked Isten az Életet és a Létezés lehetőségét, ha nem érdemelnéd meg?
 
 
Jézus szerint ez a hónap az ellenállás feladásáról és a szívbéli befogadás megértéséről szól:
 
Amit elfogadunk, az bizonyosságként erősít bennünket! Erre az igazságra vezetnek rá minket a hónap történései bennünk. Az ellenállás nem engedi, hogy részünkké váljék valami, eltaszítja. Így kilendít minket a közép-pontból, melybe minden beletartozik. Ha képesek vagyunk mindent, mint csak Létezést elfogadni, azzal saját létünknek is helyt adunk. A Létezéshez hozzákapcsolódni olyan belső bizonyosságot ad, mely elismer és azonossá lesz. Nem a felszínt, a megnyilvánulást vagy akár a megnyilvánulatlanságot szemléli, mert fókusza a közös Eredet: a VANság. A Lét-jogosultság minden(ki) sajátja, ezzel mond igent az Életre. Az, hogy ez a jog hogyan válik eszközzé, az már a létezés egyedi aspektusain keresztül derül ki.
A belső bizonyosság a LÉTezés mellett tesz tanúbizonyságot, mert az elfogadás csak itt kapcsolódhat az igazsággal.
 
Bizonyosságunk: minden Létezés az elfogadás által teljesedhet ki!
 
 
A beteljesülés csak az elfogadáson keresztül képes megvalósulni bennünk. Elfogadás nélkül nem tudunk megnyílni az Élet ajándékainak, mert nem érezzük magunkat méltónak rájuk.
Sokszor alulértékeljük önmagunkat. Mások véleményét vesszük saját magunkra vonatkozó igazságnak. Éppen ezért, ha ők azt állítják, hogy ez vagy az nem jár nekünk, mi még nem tartunk itt vagy ott, akkor sajnálkozva és belül csalódottan hajlamosak vagyunk ezt elhinni.
De mi alapján mondják meg nekünk, mi az, amire méltóak vagyunk? Ki dönti el, mi az, ami jár nekem és mi az, ami nem?
 
Hát csak MI MAGUNK! Mindaz igaz lesz ránk, amit elhiszünk magunkról.
 
 
Ha elhiszed, hogy méltatlan vagy, akkor ezzel a hittel máris falakat emeltél minden kegyelem elé. Nem tud elérni téged, mert nem fogadod be, hited (méltatlanságod) okán.
Mit is mondott Jézus? „Legyen hitetek szerint.”
Ezzel megmutatta a megismeréshez vezető utat: hidd, hogy megérdemled (mert már a tiéd) és megkapod!
Igazából minden létezés fő feladata az Önmagára ismerés! Ez viszont nem valósulhat meg elfogadás, azaz Ön-elfogadás nélkül!
Amikor Ön - Tudatra jutunk, igazából Isten - Tudatra jutunk, hiszen Önmagunkat Isten lényegeként ismerjük fel. Ez az Egész Ért-elme!

Tudatunkkal felismerni, hová tartozunk!
Amíg az elmetudat irányít, földi rezgésekkel áthatottan, addig az ember az anyagi síkhoz tartozónak vallja magát. Tudata nem engedi be a magasabb rezgésű gondolatok által teremtett képeket. Ezért hiába is beszélsz neki angyalokról, vagy a szellemi Világokról, nem tudja felfogni annak igazságát.
 
 
Amint azonban megnyílik a magasabban rezgő energiáknak és hajlandó befogadni azok tanításait, már a megértése is eljut ezen dolgok felismeréséhez. Ekkor már a Hit-csatorna, mely az isteni Létezés Igazságait hivatott közvetíteni bennünk nyiladozik…
A Hit azonban elfogadás (befogadás) nélkül csak felszínes fogalom.
Sokan úgy vélik a hit azt jelenti, hogy járnak a templomba, időnként meggyónnak és „feloldozást kapnak”.
 
Egyébként ez sokaknak segít, mert ha ő elhiszi, hogy a pap feloldozta, akkor ezen hite által képessé válhat a bűntudatát, önhibáztatását elengedni… csak az a gond, hogy ez csupán az ember hite.
De van a lelkünknek és a szellemünknek is Hit energiája.
Mit is jelent ez?
Az, hogy lelkünk a tiszta lelki energiákban hisz, szellemünk pedig a szellemi Fény igazságában. Ez a három azonban EGY! Hiszen mindezen részeink hozzánk tartoznak.
A szellemem a lelkem és a testem is ÉN VAGYOK! Ezek Hitem fokozatai, Isten megismerésének lépcsői. Önmagam megvallásának segítői Tudatosságai.
Ehhez azonban fel kell ismernem ezen részeimet, hogy Hitem energiáit EGYesítve elfogadhassam ÖN-MAGam.
 
 
Az elfogadás útja a gondolkodásmód megváltoztatása, a hozzáállás átalakítása, mely megnyitja bennünk a megismerés (felismerés) igényét.
Ekkor megnyílhatunk arra a Tudatosságra, mely már nem emberi, hanem isteni szemmel lát bennünket.
 
Így áradhat le a Hit csatornáján a szellemi Tudatosságból, Lélektudatunkon át ide, emberünkig a felismerés: Isten Bennem Van és Én Benne Vagyok! Minden Igaz, amit el tudok fogadni és Hittel meg tudok erősíteni. Ehhez azonban tisztán vágynom kell erre a felismerésre és befogadnom azt, ugyanilyen tisztán, isteni Hittel, szellemi Akarattal!
Hited megerősítésében segít, ha elmondod tiszta szívvel a Hit Imáját:
 
                                                       Hiszek Atyám a teremtő erőben 
Hiszek önmagamban és az élet erejében
Hiszek a fényben és a szeretetben
Hiszek az örök életben és az újjászületésben
A hit fénye járjon át
A hitem erős legyen
Adj erőt Atyám, hogy a hit
Tiszta legyen bennem!
 
Ámen
 
Ha megtanulnánk itt, földi emberként hinni lelkünkkel és szellemünkkel, isteni Hitünkkel, akkor olyan Igazságokat teremtenénk, melyek szellemi erőből hatnának ránk, megvalósítva mindezt itt, akár azonnal a fizikai síkon is.
Erre gondolt Jézus mikor azt mondta: ha csak akkora hitetek lenne mint egy mustármag, hegyeket mozdítanátok el vele…
Hiszen abban az apró magban benne van a nagy fának a hite, és ez a Létezés síkjainak összekapcsolója: a HIT!
A tiszta hit összekapcsolja emberi, lelki és szellemi tudatosságodat. A Hited által tudsz megnyilvánulni itt a Földön, a szellemed hite által!
Ha Ő nem hinne benned, megsemmisülnél emberként és lélekként is…
Ha Isten nem hinne Benned, nem lennél se szellem, se lélek, se test. Egyszerűen nem léteznél.
Mekkora hite van akkor Istennek, hogy a Teremtést fenntartja és folyamatosan működteti?
 
Költői kérdés volt… De megpróbálhatod megválaszolni.
 
Október energiái segítenek megerősítened hited és elfogadnod Önmagad. Lesznek benne kicsit megpróbáló időszakok, főleg a hónap második felében. De mindez csak Önmagad nagyságára és Fényére ébreszt rá, mert Isten gyermekeként, szeretve és tisztelve Önmagad, bármire képes vagy.
 
Erős, tiszta hitet és Fénylő Szeretet kívánok nektek. Segítsétek egymást, hiszen MIND EGYEK VAGYUNK!
 
 
A hónap fontosabb energianapjai:
 
 
Október 1. – Nagyon erőteljes energiák érkeznek, melyek a novemberi 11:11 dimenziókaput készítik elő. Már most elindulnak a szellemi terekből azok a segítők, akik ebben a lehorgonyzásban közreműködnek. Olyan Fényfátyolszerű energiát hoznak magukkal, mely képes nagyon magasan rezgő energiája okán mindenen áthatolni. Ezt a fátyol-energiát kezdik el hullámzóan, fel-, és le- mozgatni és ezzel egy finom rezgést beindítani. Úgy képzelheted el, mint amikor nagyon lassan szeretnél kirázni mondjuk egy selyemfüggönyt… Rezgése simogatóan kelt hullámzást a szubatomi térben. Elindul a finomanyagi kristályszerkezet újabb fázisának bekódolása.
 
 
Október 3. – Szívnyitogató energiák érkeznek, melyek olyan érzelmeket hoznak felszínre, amik eddig blokkolták a tiszta Szív Szeretetrezgést. Ezért mély belső megérzések, néha kicsit szívszorító érzések megélőivé válhatunk. Legyünk nyitottak és befogadóak, hogy szívcsakránk gazdagodhasson egy új Szeretet-frekvenciával, melyet ezek a leáradó energiák kódolnak belénk. Ez segít a továbbiakban bennünket isteni érzéseink felismerésében és vezérlésük elfogadásában. Az Isteni Rend Törvényeinek megértésében.
 
 
Október 6. – Az elfogadás energiáit „tesztelik” globális szinten. Olyan események történnek akár veled személyesen, akár csoportban vagy nemzetek szintjén, mely megértést, együttérzést és összefogást kíván mindannyiunktól. Legyél szív szinteden és lásd meg a történtek isteni aspektusát a Szeretet erejének felemelő magaslataiból. Ne engedj a fizikai helyzet rezgéseinek, hanem értsd meg azt a legfelsőbb Okot, mely mindent irányít.
Nekünk magyaroknak ma különösen kristálytiszta, krisztusi gondolatokkal és érzésekkel átitatódva kell lennünk, mert a Föld szívcsakrája egy új hangra (rezgésre) áll be, melyet nekünk itt lakóknak feladata továbbítani. Ha tisztán adjuk át, egy olyan változás indulhat el, mely a tisztaság kristályrezgéseit árasztja szét mindenben. Ezáltal egy új Föld-, és kollektív tudati frekvencia tud aktiválódni. A Szeretet Rendjének T(r)ónusa.
 
 
Október 9. – A Szentség ereje érkezik dimenzionális terünkbe. Ez azt jelenti, hogy szívünkön át képesek vagyunk érzékelni, minden dolog teremtett szentségét, azaz az isteni Eredetet. Így képesek leszünk megkülönböztetni mindazt, ami velünk együtt képes rezegni a szentség frekvenciáján, tanítva és segítve bennünket, és meglátjuk azokat, melyek számunkra nem érdemes dolgok.
 
 
Október 10. – Ez a nap egyfajta fordulópont. Egyrészt Fényaktiválások történnek a ma nyíló dimenziókapun keresztül, melyek a Fénytestek kiépülésében játszanak nagy szerepet, másrészt felkészítés kezdődik Önmagunk Fényének felismerésére. Ez a folyamat egyre erősödő befelé fordulásra bíztat bennünket, egyfajta tudatosítása Önmagunk isteni Valójának. Ez nem azt jelenti, hogy mától remete életet kell élnünk, hanem azt, hogy tudatosan éljük meg minden percünket, érezve azt, hogy minden irányítója magamon keresztül ÉN VAGYOK!
Ennek felismerése Istenember valónkban erősít meg bennünket hitünk által.
 
 
Október 17. – Ezen a napon egy univerzális téraktiválás történik. A bolygórendszerek szintjén energetikai átrendeződés indul el. Azok az Ősprincípiumok (szellemi energiák), melyek a bolygóerőket táplálják, most egy magasabb rezgésszámú irányításra váltanak. Ezáltal a leáradó erők is módosulnak és a bolygóenergiák egyfajta összekapcsolódásának leszünk részesei. Naprendszerünk egy különleges aktiválásban részesül, melyben a Galaxis Fénytengelye újrahangolja az emelkedés „szögét”. Erre azért van szükség, mert minden energiának harmóniában kell lennie a változások megtörténtéhez. Mind a csillagrendszer tudatenergiái, mind „személyes” energetikai rendszereink és a bolygók harmonikus egysége is ezt szolgálják. A Fénytengely a szerint mozdul, ahogyan ezek az energiák a legoptimálisabban alakíthatóak. Figyeljük önmagunkat, tartsuk meg harmóniánkat és belső bizonyosságunkat, mert saját Léttengelyünk is követi ezeket a változásokat, hiszen a Fényuniverzum közepébe, a Teremtő Központba vagyunk mindannyian bekötve.
Ezen a napon még egy nagy változás történik. Egy olyan energiaminőség kezdi meg működését, mely előkészíti a közelgő „energia-csendet”. Ez egy nehezebb, megterhelőbb energia, ami megpróbáló és hitünket, szeretetünket „vizsgáló”. Kétségeken keresztül próbál eltántorítani téged hitedtől, a hiábavalóság energiáit próbálja elültetni benned. Olyan érzés, mintha egy súlyos energiaköd ereszkedne rád… de szeretettel ez is csökkenthető!
Minden nappal egyre érezhetőbb lesz ez a „terhelő erő”, de nem kell megijedned semmitől, hiszen isteni Lényed maga a Szeretet és a Fény. Támaszkodj szilárd, tiszta hitedre és szeretetedre, és bármi is történik, szeretettel itass át mindent benned és körülötted. Ez az időszak próbára tesz: mennyire gondolod komolyan az emelkedést, mennyire vagy kitartó és következetes elhatározásodban.
 
 
Október 19. – Angyalcsapatok érkeznek a Földre. Feladatuk az energiahangolások beépülésének elősegítése. Olyan eszközökkel dolgoznak, melyek lehetővé teszik az energia-rendszer megnyílását és befogadóvá válását. Megérzéseink és érzékenységünk felerősödhet, és fényvillanásokat láthatunk magunk körül. Belül furcsa bizsergő, melegedő érzetek futkoshatnak, és fejünk kicsit tompa lehet. Néha olyan, mintha magunkon kívül találnánk magunkat. Nem kell megijedni semmitől, ezek az új energiák behangolódásának jelei. Az angyalok munkája által újabb képességek bontakoznak ki bennünk, létezésünk újabb aspektusai tárulnak fel. Köszönjük meg a segítségüket és szívből jelentsük ki: legyen minden Isten akarata szerint bennem! Nagy odafigyelésre van szükség, mert ezeket az erőket csak szívünkön át, belülről érezhetjük meg.
 
 
Október 21-22. – Ez a két nap energetikailag nagyon erős. Egyrészt ellensúlyozni kell az energiaköd hatását valamilyen szinten, másrészt véghez kell vinni az energiaátalakítást. Tudatosan, szeretettel Magadban kell lenned és belső Univerzumodban dolgozni ezen a befogadáson. Most minden benned zajlik le! Sejtjeid fénykristályainak rezgéseiben, belső Világodon keresztül.
Egy kódrendszer aktiválás kezdődik el. Ez a kód már az emelkedés szellemi információit nyitogatja fényatomok szintjén. Innen kerül az új frekvencia a sejtek Fénykristályaiba, melyek a Tobozmirigyben található irányítórendszert figyelik. Ez a rendszer folyamatos kapcsolatban áll az Univerzális szellemi tudattal és egyfajta fordítórendszer segítségével a számunkra értelmezhető információkat továbbítja emberi tudatosságunkba is, hogy megérthessünk. A kódaktiválás ebben a fordítórendszerben egy változást (frekvencia-felszabadítást) idéz elő. Olyan információk továbbítódhatnak általa, melyek már a magasabb tudatosság, a Szeretet emelkedettebb meglétét igénylik. Ez a Szeretet-erő bennünk, sejtek szintjén képes információkat továbbítani, és a sejtemlékezet szükséges tereit felébreszteni. Az átalakulás folytatódik…
 
 
Október 26. – Ettől a naptól november 11-ei dimenziókapu nyitásig egyfajta energiacsend érzékelhető… ez azt jelenti, hogy a szellemi világok kivonnak bizonyos erőket a földi energiarendszerből, éppen azért, hogy a rezgések minimalizálásával alakulhasson minden a Maga rendszerében. A 17-én aktiválódott elnehezítő, megterhelő erő eléri „csúcspontját”. Bármilyen kétségek merülnek fel benned, csak befelé, Szívedre, belső Mesteredre hallgass! Most Önmagad Létezésének Központját kell megtalálnod. Magadban! E nélkül nagyon nehezen tudsz majd kapcsolódni az újabb energiákhoz. Nem kell most szólongatnod senkit, mert Mindent Magadban kell megtalálnod! Ez a főpróba… készen állsz-e elfogadni azt, amit szellemed szeretne adni neked: Új Létezésed energiáit. Ezek az erők viszont csak Önmagadon át befogadhatók és érezhetők. Neked kell most elismerned teremtő hatalmadat és szellemi nagyságodat: számot adhatsz MagadrólJ
Nem kell félned semmitől, nem fogsz elveszni vagy ilyesmi… egyszerűen csak megérzed, hol tartasz Önmagad felismerésében és elfogadásában. Csak Magadnak bizonyítasz…
 
 
Október 29. – Nagyon finom szellemi rezgés érkezik mindenkihez saját léttengelyén keresztül Önmaga felsőbb aspektusaiból. Segíteni küldi szellemed ezeket az energiákat, hogy az Önfelismerésben veled (benned) legyenek. Nehezen lesznek érzékelhetők, a még mindig működőd energiaköd miatt… Magadban érzékeled, nem kívülről kapod, hanem Magadon át, szívedbe érkezik. A Szeretet tudja beazonosítani, a Megnyílás befogadni és a Hit aktiválni.
Engedd hát az Akaratot megnyilvánulni Benned…
 
 
Október 31. – Istenember energiák ébrednek Önvalód emberi tudatosságában. Gondolataidat szellemi nagyságod és isteni hovatartozásod felé fordítják. Megerősödhetsz most Öntudatodban és kijelentheted újra tiszta Hittel:
Istenhez tartozom, Atyámé Vagyok!
 
 
 
A hónap sok olyan felismerést tartogat, mely segít megértened Önmagadat. Tiszta szeretettel és hittel nyílj meg az érkező tanításoknak. Nincs mitől félned, hiszen szellemed és lelked pontosan tudja feladataidat és utadat, vezetnek rajta téged, ha engeded.
 
Amit elvállaltál, csak azokat teszik eléd, csak azokat kell megélned. Ezért tudd, benned van mindezek ismerete, és feladatok sikeres végrehajtásának tudása.
 
Csak engedd, hogy szellemed lelkeden keresztül felébressze ezt benned. Fogadd el Önmagad és megtudod KI VAGY!
 
Áldással
Pusztai Orsi
kristálycsakra

2011. szeptember 29., csütörtök

A szeretet természetének és táplálásának megértése


A szeretet nem tanulható, és nem lehet kiművelni sem.
A mesterségesen kiművelt szeretet távolról sem szeretet lesz.
A valódi rózsa helyett művirágot találsz.
Amikor megtanulsz valamit, az annyit jelent,
hogy a külvilágból fogadod be, nem belső fejlődés eredménye.
Márpedig a szeretet csak akkor lehet hiteles és valódi,
ha a bensődben növekszik.
A szeretet nem tanulási, hanem fejlődési folyamat.
Részedről nem arra van szükség, hogy megtanuld a szeretet módjait, inkább arra, 
hogy elfelejtsd a szeretetlenség módjait.
A gátakat kell lerombolnod, az akadályokat eltakarítanod - 
és ekkor a szeretet természetes, önkéntelen részeddé válik. 
Mihelyt lerombolod a gátat, félredobálod a köveket
az útból, az áramlás megindul.
Már most is ott rejtőzik - bár halomnyi szikla rejti, 
a szeretet forrása benned buzog. Legbenső lényeddel azonos. 

Osho - Szerelmesen

FelismerésekÉletemet és kapcsolataimat a következő felismerések alapján alakítom:

1. A fizikai univerzum gondolataim testet öltése.
2. Ha a gondolataim betegek, akkor beteg fizikai valóságot teremtenek.
3. Ha a gondolataim épek, akkor olyan fizikai valóságot teremtek, amelyben túlcsordul a SZERETET.
4. 100%-ban felelősséget vállalok azért, hogy a fizikai univerzumomat olyannak teremtettem, amilyen.
5. 100%-ban felelősséget vállalok a beteg valóságot teremtő beteg gondoltaim korrigálásáért.
6. Nem létezik "odakint". Minden gondolatként létezik az elmémben. 


Joe Vitele- dr. Len: Hoponoponó

2011. szeptember 26., hétfő

Hiranus mester tanítása 2012 -ről
- Miről beszélsz ma nekem, mester?

- A dimenzióváltozásról, mi a Föld életében hamarosan bekövetkezik.

- 2012?

- Ha ti ahhoz a dátumhoz kötitek, akkor igen. Nálunk az erők éledése a fontos, nem időben mérünk - Fényben!

- Mi történik akkor, mikor az Erők már feléledtek?

- Ahogy te is tudod, a Föld rezgésszáma annyira megemelkedik, hogy elhagyja azt a dimenziótartományt, melyet ez a rezgés már meghalad, s belép egy újba, minek ez a kezdete.

- Tehát emelkedünk egy dimenziót?

- A megfogalmazás nem egészen pontos. Átléptek egy másik dimenzió határán. A folyamat itt korántsem fejeződik be. Ez csak valaminek a kezdete. Egy dimenzió: rezgésszám tartomány. Több rezgés áll benne össze. Mint ahogy a hangsor is hét hangból áll, de az még ugyanaz a hangsor. A dimenzió is több frekvencián keresztül halad. Ha belépsz a kezdő frekvencián, még egyáltalán nem jártad át e dimenziót. A fokozatnak ez az első lépése. De a fejlődés nem áll meg. A tökéletesedés tovább folytatódik, az emelkedés folyamatos.

- Akkor további feladatok lesznek?

- Pontosan. Az első: segíteni a dimenzióváltást. A második: megszilárdítani a rezgést, melyről majd elindulhat a további emelkedés. Harmadik: elindítani a további emelkedési folyamatot, és ez lesz nehéz, mivel olyan ellenerők munkálkodnak ez ellen, kik az emelkedéssel létjogosultságukat vesztenék, s befolyásuk csökkenne. Akik másokat félelmeik fenntartásával irányítanak, azoknak az emelkedés megtöri erejüket. Ezért kellenek most a tanítások, ezért kellenek most a lelkek, kik e feladattal születtek le. A Földön már elindult a folyamat, mi csoportba szervezi azokat, kik e változás segítői, résztvevői. Vezetőjüket a Földön már régen kijelöltük, s e feladattal le is születtek. Őket, és a csoport tagjait is folyamatosan tanítjuk, és készítjük a változásra, közreműködésük tudatosítására. E csoportok feladata az energiák összehangolása. Először a csoporton belül, olyan összhangot kell teremteni a lelkek között, mely szabadon áramoltatja azt az energiát, mi rajtuk keresztül a befogadó lesz. Ha energiáik összehangolódva összekapcsolódtak, fizikai és lelki kontaktusban, egy olyan energiakört képesek létrehozni, melyben az az energianyaláb tud leérkezni a Földre, mely a rezgésszint emelkedést hivatott előidézni. A Földön sok helyen lesznek ilyen energiakörök. Úgy képzeld el, mint olyan konnektorokat, melyekbe bedugják az energiavezetéket, melyből nekik kell azt felvenni és továbbítani. Ezzel segítik elő rezgésszint emelkedést, és így hozzájárulnak a dimenzióváltozáshoz. Ez a folyamat, mint mondtam, nem áll meg, hanem folytatódik a dimenzióugrás után is. Az új rezgéseket meg kell szilárdítani, és újra elindítani az emelkedés útján. Erre a feladatra születtetek, és születnek most is.

Az év, melyet ti 2000-nek neveztek, volt a kezdete azon lelkek eljövetelének, kik fontos energiákkal bírnak. Nekik nem feladatuk a csoportalkotás, azt megteszik azok, kik előbb érkeztek erre a feladatra. A 2000 után jövők olyan rezgések befogadására és továbbítására képesek, mellyel kialakítják azt az energiazónát, mely összekapcsolódva behálózza Földeteket. Ők a csomópontok. Lelkük tudja ezt, s eszük tudta nélkül is elvégzik feladatukat, legyenek bármennyire apró és törékeny testben. Ez már így rendeltetett. A feladat elvégzése rajtatok áll! A dimenzióugrást kikerülni nem lehet, de az átmenet lehet idilli, vagy keserves. Attól függően, milyen energiák szabadulnak fel a változáskor. Ha a csoportok és a harmonizáló lelkek összehangolódnak, a "föntről" érkező energiák birtokba veszik a Földet, s az átmenet felerősödik, felgyorsul. Ha ez a harmónia nem valósul meg, a pozitív energiák megrekednek, s lassabban fejtik ki hatásukat. Az átmenet hosszadalmas és nehézkes lesz.

-Mi történik az ugráskor? Mit érzékelünk?

- Az éjszaka nappallá válik, a fény s árnyék összekapcsolódik (hogy újrarendeződhessen), s bevilágítja a Földet, melyet áthat a magasabb rendű Energia. A Föld megrázkódik, s ledobja magáról, mi visszahúzná. Kilép alacsony árnyékából (ez az mit ti 3 nap sötétnek véltek), s fényesedik.

- Hogy érted azt, hogy megrázkódik?
- Úgy, mint mikor téged átjár a felsőbb energia, s megborzongsz belé. Ő is így tesz. Átjárja a magas rezgésű fényenergia, s megborzong belé. Megrázkódik, s leválik róla, mi már nem képes e rezgésszámot elviselni. Ezért mondom, rajtatok múlik e leválás sikeressége. A magasabb energia jobban taszítja az alacsonyabbat.

Emeljétek a rezgésszámot! Együtt, égi erők behívásával. Mesterek segítségével. Szeretet energiát sugározzatok szét! Kapcsolódjatok össze általa. A köröknek működniük kell! Az energiák szétsugárzása feladatotok. Hangolódjatok össze, legyetek vevők.

- Érezni fogjuk a változást?

- Ki energiáját megemeli, tudatában lesz a változásnak, hiszen része annak. Szívében egy fénysugár villan, s elindítja a felemelkedés útján. E fénysugár folyamatos összeköttetés velünk, s minden lélekkel e Földön, ki a felemelkedés útjára lép. E fényháló lesz az, min az energia folyamatosan áramolhat, emelvén a Földet, további dimenziók felé.

- S kiknek lelke nem érett meg a változásra?

- Ők dönthetnek. Maradnak anyagi valójukban az emelkedés előtti rezgésben, s teljesítik feladataikat e körülmények között, kísértések közepette, vagy lelküket felhozzák megpihenni, megtisztulni, s később térnek vissza egy fizikai testben teljesíteni, mit elmulasztottak. Körülményeik nem változnak, de jobban felkészülhetnek rá, s erősíthetik lelküket, míg pihennek. Isten kegyelme végtelen, s lelket el nem veszejt. A feladat nagy, s az energiák összekapcsolódását sürgeti. Harmonizáljátok hát össze fényeteket, s nyissátok meg szíveteket, hogy áramolhasson a szeretet.

- Most menj, Isten áldásával. A többi tanítást, ha itt az idő, megkapjátok.

Köszönöm Hiranus mester.

Köszönöm Istenem.

Pusztai Orsi
www.kristalycsakra.eoldal.hu