2013. május 20., hétfő

2013 - Az Isteni Igazság Éve

A NAP új Fényben tündököl, lelketek mely szivárványszínben rezeg, átveszi az Új Föld mintáját. Most egy olyan korszak előtt álltok, melyben lehetőséget kaptatok, hogy lelketek magjába visszatérjetek, és az Egységtudat állapotába helyezkedjetek. Nagyon sokan rezegtek már abban a valóságban, mely az Új Föld megfelelője. Az Egységtudatban csak egész van, egészség van, nincs különválás, nincsenek betegség minták, mert a test, a tudat által képest önmaga gyógyító tevékenységére. Ébresszük azokat a lelkeket, akik még mindig alvó állapotban, ösztönösen teszik a dolgokat. Ők most egy olyan fejlődési fokozaton mennek keresztül, amelyben saját, jól kidolgozott valóságuk, napra- napra szétesik.

Nem tudják már uralni és működtetni a jól berögzült sémákat, azok a motivációk, amelyek eddig impulzussal töltötték fel őket, egyre inkább megszűnnek.

A kegyelmi Erők megnyitják az utat előttük, lehetőséget adva egy magasabb szeretetáramlásnak életükben, melyben saját rezgésemelésük által egy újabb ciklusba érkezhetnek meg. Ezeket a csoportosulásokat nevezzük ébredőknek. Magyarországon most számos ilyen lélek indult fejlődésnek, nyitotta meg magát az Isteni Fény beáramlása előtt. Kérjük, segítsétek őket, hogy ne őszintétlen kezekbe kerüljenek, és eltávolodjanak az Isteni Tudattól, attól a megnyilvánulástól, mely részüket alkotja.

Az ébredettek még nagyobbat lépnek előre. Napról napra nagyobb erőt és kihívást éreznek magukban. Érzik, hogy a feléjük megnyilvánított kétségeket ébresztő erőknek gyengül a hatalmuk, éppen ezért mindent elkövetnek egy utolsó összecsapásra, melyen azt értem, hogy próbálják gyengíteni lelketek magjából feltörő erőt, és kétségeket, szomorúságot, depressziót próbálnak ébreszteni benneteket. Ezt a manipulációt leginkább a pénz világában tudják alkalmazni. Olyan összeszedetten és feltűnően csinálják, hogy már az sem zavarja őket, hogy rég lelepleződtek. Jogosnak ítélik meg követeléseiket, törekvéseik az irányban adottak, melyben az emberi lét formáját, minden szempontból, minden eszközzel meg akarják határozni, és keretek,- az általuk jónak, valósnak vélt keretek közé szorítani. Az összeesküvés elmétekről egyre inkább lehullik a fátyol, de az idegenek, akik köztetek élnek, még mindig igen jól rejtőznek, és bárgyú, álszent arccal elhitetik veletek, hogy ők oly spirituális vezetők,- és ezáltal ti magatok is sokan meg lettetek vezetve,- mert nem láttok át a fátylon, a hamis instrukción, és átgondolatlanul, félretéve a tudatos gondolkodást követitek sokan őket.

2013 az ISTENI IGAZSÁG ÉVE. Ebben az évben fokozottan hullik le a fátyol a hamis dolgokról, a zavaros víz már tisztulni kíván, mert Isten Angyalai megvilágosítják lelketek, ébresztik a tudatotokat, hogy ne egy olyan irányt tűz ki célul, mely a hamissághoz vezet.

Életetek ezen szakaszában sok mindentől váltok meg, új impulzusok érnek, új barátságok, szerelmek szövődnek mely már az Új Kor mintáját foglalja magában.

Az elengedés és az elfogadás fontos részévé válik életeteknek.

Minden nap új csodát, meglepetést tartogat számotokra, amit lehet, hogy nehézségként éltek meg, de fontos állomása a jövő kialakulásának, annak, hogy egy olyan környezetbe helyezd magad, ahol ÖnMagadat minden kisebb erőfeszítés nélkül, könnyedén valósítod meg. Ez az év, egyben a változások éve is.

Sok minden változik meg körülöttetek, benneteket, új kihívás elé néztek, és olyan dolgokat valósítatok meg, amelyről eddig álmodni sem mertetek.

Újabb valóságotok már kialakulóban van, egyenlőre magatokban találjátok meg azt az egységet, mellyel áthozhatjátok fizikai síkra,- és az Egység állapotába helyezkedve, egy állandósult rezgéstartományban, teremtő erőtökkel életre hívjátok, megvalósítjátok, régóta dédelgetett álmaitokat.

A megkötő, lekötő, bomlasztó erők fokozatosan vesztik el valósnak vélt jogosultságukat. Ahogy emelkedik a rezgésszintetek és egyre inkább magatokra találtok, úgy eltávolodik a két valóság, és egyre nagyobb szakadék lesz köztetek.


Az ő valóságuk megtörik, darabokra hullik szét, mert az a rezgéstartomány, amelyben mozognak, nem illik bele abba a rezgéstartományba, amely az Aranykori rezgés megfelelője.
Mindenkit arra bátorítunk, hogy egy állandósult állapotba helyezkedjen, próbálja megtartani az egyensúly állapotát, próbáljon az Egységtudat állapotába helyezkedni,- elengedni a harcokat, a szeretetrezgéseit felébresztve, egy olyan légkört teremtsen, mely ébreszti, és egyben erősíti társait, példát mutat a kétkedőknek, a hitükben meggyengülteknek.
Pünkösd új energiákat ébreszt bennetek.

Olyan kódok aktiválódnak ebben a térben és időben mely a magyarságra, az (ÖSSZMAGYARSÁGRA!) igen fontos tényezőként hat. Olyan ősi kódok aktiválódnak ebben az időszakban, mellyel magatok megnyílása által, mély, ősiség érzésével telítődtök, és MAG állapotba helyeződtök.

Lelketekben megnyugvást éreztek, mert érzitek, hogy hiába dúl a vihar körülöttetek, ez csak egy átmeneti állapot, az Isteni Igazság, Rend és Törvény már nem engedi, hogy mindez sokáig így maradjon.

Minden látszat ellenére, mely a külvilágból érkezik felétek, és hitetekben, akaratotokban gyengíteni kíván benneteket, álljatok ellen, emeljétek Fénybe, hisz nincs hatalma felettetek, de mindez attól függ, mennyire engeditek be teretekbe, mennyire vagytok tudatosak, mennyire tudtok az Egység állapotában, MAGságotokba helyeződni. A Szellem ereje által újabb valóságot teremtetek.

Áldottak legyetek, áldás legyen bennetek, melyet osszatok szét a világban, bármerre sodor is a Sors bennetek!

Áldott a Fény, amelyből jöttünk és ahová tartunk.
Áldás! Áldás! Áldás!

Írta: Feketéné Lendvai Katalin

Forrás: http://ahimre.blogspot.hu/ Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése