2011. november 5., szombat

Mikor történik meg a Nagy Váltás?Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével
When Will the Great Shift in Consciousness Happen? 
© Fred Sterling
Minden jog fenntartva! 
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101,Honolulu, Hawaii 96819, USA Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880 www.kirael.com
Magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/


KIRAEL: Menjünk vissza az időben – mikor még az időt nem mérték – egy helyre és fényre, ahol a Teremtő összeült minden tanácsával, és egy lendületes döntést hozott, mely szerint életet hoz földi síkotokra, egy életet, melyet egy teremtő fénybe öntenek, amely megnyílik mindenre, amiről tudomást szerezhet. Ezt a fényt a szövedékeken keresztül alkották meg – az ásványok, a növények, az állatok, a rovarok, az emberek szövetén és minden más szöveten át. Minden alkalommal, amikor a Teremtő elvitte a Föld síkját a tudatosság egy bizonyos szintjére, bizonyos fajta fejlődő [evolúciós] lényt vetett közbe, amely nagyon hasonlatos a mindennapok átlag emberi lényéhez.

Az időn keresztül a Teremtő elhozta ezt az erőt e Földre, azért, hogy a Teremtő átélhesse ezt a legszebb földi utazást az érzékelő lényeken keresztül. Minden alkalommal, amikor a Teremtő lehozta ezeket a csodaszép fényrészecskéket, az embereket ebbe a világba, itt hagyta őket, hogy fejlődjenek. Nagy megértéseken keresztül fejlődtek, és olyan messzire juttatták el magukat, amilyen messzire csak tudták, amikor általában a következő két dolog egyike történt: azon a szinten túlfejlődtek, amit a Föld síkja meg tudott volna alkotni, illetve az Anyaföldet olyan mértékben tönkretették, hogy a Teremtőnek kellett meggyógyítani. Bármelyik esetben, a Teremtő mindig hazahívta minden élményét [megtapasztalását], minden fényrészecskéjét, minden embert. Minden alkalommal, mikor hazavitték őket, a Föld síkjának volt alkalma megfiatalítani önmagát.

Barátaim, a legutolsó tanácskozásokon – amikor a Teremtő által szeretett minden lény fényével találkozott – elhatározták, hogy ebben a megtestesülésben [inkarnációban] az evolúciós emberi megtapasztalás jelentősebb mértékben nyilvánul meg. A tanácsok elhatározták, hogy az emberek az ébredés számos különböző szintjén utaznak keresztül, és amikor egyszer megérkeznek egy bizonyos térbe és időbe, a Teremtő nem hív vissza haza mindenkit. Inkább, a Teremtő élményének egy bizonyos részét – fényrészecskéit, emberi lényeit – hátrahagyja itt, a Föld síkján, hogy keresztülmenjenek a legígéretesebb Változáson / Váltáson a Tudatosságban. Ennélfogva, a Nagy Változás tőletek függ, barátaim.

Napi szinten kérdezik tőlem: „Mikor történik meg ez a Nagy Változás, Kirael mester? Meg tudsz adni egy dátumot? Tudnál adni legalább egy megközelítő dátumot?” Ó, lehet, hogy képes vagyok megközelíteni ezt, barátaim, azonban az igazság az, hogy rátok hagyták a dátumot, rátok, „Mi az Emberekre”, mivel ez volt a Teremtő óhaja, hogy itt, e Föld síkján a nagy változási folyamat alatt emberi formában tartsa meg önmagát. Annak érdekében, hogy ezt megtegye, a Teremtőnek meg kellett emelnie rezgését ezeken az emberi lényeken keresztül egy olyan szintig, melyen még meg tudnak birkózni a hatalmas és rendkívüli változásokkal, amik megtörténnek.

Tehát, a Teremtő az emberi fényen keresztül fejleszti önmagát, és fejleszti az embert saját fényén keresztül. Bizonyos ponton, az emberi lény készen fog állni, hogy átessen ezen a lenyűgöző eseményen. Felkészítik, hogy szívének fényét megnyissa, és a tudatosság egy szintjéről egy másikra mozduljon el. Tehát, barátaim, az időpont akkor lesz, amikor a Teremtő úgy ítéli meg, készen álltok és ti azt mondjátok szívetekben, hogy készen álltok. 

Mikor kezdődik? Ó, barátaim, már elkezdődött. Már azelőtt elkezdődött, mielőtt megírtam első könyvem erről a tervről [Kirael: The Great Shift]. Most oly növekvő erővel bontakozik ki, hogy a világ síkja egy felfokozottabb valóságban fogja fel.

Mivel az idő és tér egymásba görbült, nyilvánvaló volt a világ változása, és senki sem tudta, mit kezdjen ezzel. Utána jöttek a tanácsadó vezetők, Kiraelek, és Kryonok, a Csoportok [The Groups] és a Föld Istennői [Gaia-k]. Eljöttek, hogy hatással legyenek bolygórendszeretekre, valamint hogy szolgáljanak titeket, „Mi az Embereket”, mert ez a mi utunk, a mi sorsunk, hogy fényetek mellett maradjunk, és segítsünk nektek a tudatosság e Nagy Változása során.

Ó, a jelek, barátaim, mindenütt fellelhetők. Láthatjátok ezeket világotok síkjának nagy történéseiben. Például, ha a fizikai síkra pillantotok, sokkal tudatosabban látjátok, mint valaha is ezelőtt. Látjátok, ahogy az Anyaföld számos akadályt távolít el magából, helyretéve alakját, helyreigazítva központi magját. Ezért láthattok földrengéseket, és hatalmas viharokat tengerein és földjein. Látni fogjátok a szárazföld lesimítását; ami valaha hegyvidék volt, többé nem lesz az. Meglátjátok majd, ami valaha síkság volt, heggyé változik, mert a csodaszép Gaia fény, az Anyaföld átalakítja felszínét.

Ha ez nem elég, szemléljétek érzelmi világotokat. Ha nem láttok változást történni körülöttetek, akkor lehet, hogy valahol egy barlangban szundikáltok. Az érzelmi világ többé nem engedi meg a politikusoknak, vallási vezetőknek és más hatalmon lévőknek olyan döntések meghozatalát, amely elpusztítja az Anyaföldet. A változás a szelek szárnyán sodródik. E Nagy Váltás érzelmi energiája fogja meghatározni minden egyes Fénytevő kibontakozó sorsát. Az érzelmek idézik elő mindnyájatokban szívetek megnyitását, és hogy tudjátok, a változás most elkerülhetetlen.

A gondolati világ valószínűleg a legérdekesebb, mert olyan energiákat tartalmaz, mint a háttérből való túlzott „mesterkedés”, a titkos kormány, az illuminátusok – minden, amit hibáztattatok gondjaitok és megpróbáltatásaitok miatt. Csupán most érkeztetek el egy tisztább megértésre, miszerint ti irányítotok. A gondolati világban ti irányítotok, rendelkeztek a „szövés” képességével, és akaratotok és szavaitok alkalmazásával, hogy előidézzetek egy pompás szerkezetű földi síkbeli létezést.

A lélek világa [spirituális világ] sokak számára nyílik meg. Közületek hányan olvassátok ezt a bizonyos cikket? Hányan hallgatjátok, ahogy elmondom ezeket a bizonyos szavakat? A lélek világának kibontakozása egy előzmények nélküli ütemben következik be. Emberek az élet minden területéről érkeznek, hogy odafigyeljenek a lélek világára. Ami valaha kizárólag a vallási vezetők világa volt, most azoknak a birodalma, akik a lélek fényében dolgoznak. A lelkiség világa erősebbé válik; ez egy energiafolyam, melyben az Anyaföld lebeg [mint a vízen], ráébresztve „Mi az Embereket” erre a lenyűgöző élményre.

Örömmel várhatjátok a Változás tisztább megfigyelését, amikor kinyitjátok szíveteket arra a felismerésre, hogy a világ változik a lehetőségek hatalmas rendjében. Nem fogjátok ismerni a Váltás pontos idejét, barátaim, addig, amíg a perc el nem érkezik. Milyen lesz? Olyan lesz, mint amilyen a mai reggeled volt, amikor felébredtél, csupán ezerszer megszorozva. Tehát, tekints a reggeledre. Hogyan érezted magad? Pozitív voltál? Negatív voltál? A fényhez igazodva érezted magad, vagy inkább nyomasztott a fény?

Barátaim, gyakoroljátok szívetek megnyitását most, mert ha a Változásig vártok, egy szép nap a Váltás tudatlanul ér el, és barátságtalan leszel, a „világgal meg nem elégedett” éned leszel, és majd úgy találod magad, hogy mélyen lecsúsztál ezen energia agóniájába. Gyakorolj úgy, mintha a Váltás már itt lenne. Gyakorold, mintha már éreznéd Teremtő Isten szerelmét, aki szerelemből/szeretetből áll, és csupán a szerelem akar lenni, és ebben a fényben meglátod utad. 

A Föld síkján most fújó nagy szelek felmelegednek, vagy lehűlnek? Kíméletlenek, vagy enyhék lesznek? Ha semmi mást nem hallasz, csupán azt, amit ma mondok, halld meg ezt: ezek a dolgok azok, amiket csupán ti tudtok irányítani. Elmondom nektek, hogy éppen most közületek egy kicsiny százalék tartja fenn – és fenn is kell tartaniuk – a pozitív, helyreállító [megváltó] fény értéket, mely átitatja és befolyásolja az egész világot, mert odakinn a világban sokan félelemmel várják a háromnapos sötétséget. Ezen világ, barátaim, semmi mást nem tart észben, csupán a „megtizedelést”. 

A megváltók [üdvözítők, megmentők], a Fénytevők, a metafizikusok, az igaz lelki emberek [spiritualisták] tudják, mit kell magas rezgésen tartaniuk. Mindenkire körülöttük hatással kell lenniük, mert oly könnyű a sötét hangulat lejtőjére kerülni. Olyan könnyű azt a negativitást szemlélni, amit világotok az elmúlt pár évezredben tartott fenn. Nehéz számotokra most egy olyan jövőt szemlélni, amely csordultig telve van fénnyel, ragyogó energiával és legvadabb álmaitokat is meghaladó erővel, hatalommal. Szinte lehetetlen számotokra egy olyan világra tekinteni, amelyet nem olyan hatalmas energiamintázatok zsarnoksága kormányoz, akik kizárólag félelmeiteken keresztül akarnak irányítani. Szinte lehetetlen számotokra meglátni az angyalok szeretetteljes csoportosulását, akik hirtelen leszállnak földi síkotokra, és átjárót nyitnak meg galaktikus testvéreiteknek, amin átjöhetnek. Ó, nehéz idők ezek az emberi világnak elfogadni bármit is, ami nem a komor és keserű [végítélet], az, amin felnevelkedtek. 

Lányok, és fiúk, most az erő hatalmas beáramlása történik. Egy kibontakozás volt legutóbb, melyet Vénusz tranzitnak hívtak, melyben e csodaszép kicsiny Vénusz bolygónak – az összes rajta fekvő Istennő energiájával – valahogyan sikerült megnyitnia magát (ahogy megteszi minden párszáz évben), és elvonulni a napcsillagotok és földi síkotok között. Amikor ezt megtette, a fény erői a Vénuszról – minden csodálatos Istennő szeretetükkel, melyek oly régóta fekszenek ott – átíveltek és lecsapódtak földi síkotokra. 

Igen, barátaim, varázslóitok, nagyszerű mágusaitok, mindannyian felébrednek. Azok, akik oly sok száz éve alszanak – amerikai, afrikai, polinéz és ázsiai őslakosok, földi síkotok őshonos fényei – újra megtalálják önmagukat. Amikor az amerikai őslakosokról beszélek, nem azokról az őshonos bennszülött amerikaiakról beszélek, akiket a rezervátumokban láttok. Ők azok az őslakos amerikaiak, akik bankrendszeretekbe, szórakoztatóiparba és más helyekbe szőtték bele magukat, ahol változást idéznek elő. 

Amikor őslakos amerikaiakról beszélek, azokat értem alattuk, akik többé nem törzsekben élnek, illetve akiket más színűek csoportjai fogolyként tartanak. Az őslakos bölcs források azok, akik nagyon csendesen imádkoznak és ezzel hatalmas energia kiformálódását idézik elő a világ körül.

Amikor őslakos polinézekről beszélek, nem azokat említem, akik várnak valakire, hogy segítsen nekik rájönni, mit kezdjenek világukkal. Azokról beszélek, akik már megalkották útjukat a fő áramlatokba. Az őshonos energiák, a bennszülött törzsek nagyon gyorsan ébrednek fel.

Már láthatjátok ezt. A bennszülött törzsek éberek, és lármáznak. Zörgetik fény-pallosaikat, magukra öltik régi öltözékeiket és az emberek elé állnak, mondván: „Elérkezett az idő. Itt az idő felébredni.” A világ körül az őshonos törzsek ébredeznek, és telve vannak aziránti igényükkel, hogy földi síkotokra harmóniát hozzanak. 

Barátaim, mikor érkezik el a ti Nagy Váltásotok? Már benne vagytok. Mindnyájan a kellős közepén vagytok. Érzitek ezt. Felemelitek hangotokat, hogy többé ne hagyjanak figyelmen kívül titeket. Érzitek annak a szükségességét, hogy felvegyétek a kapcsolatot lélek világával, ahonnan jöttetek, és ahová visszatértek. Tudjátok, hogy a Változásban vagytok, mert ez egy gyógyító út, és hajlandók vagytok meggyógyítani az emberiség négy testét.

Tudjátok ezt: a Változás most rajtatok áll. Csupán utol kell érjétek. Ne hagyjátok, hogy egy „betöretlen ló” legyen. Hagyjátok, hogy a hatás bársonyos, sima hulláma legyen, egy olyan fény, ami megváltoztatja önmagát a Föld szépségén és minden lakóján keresztül.

KÉRDÉS: Hogyan kalauzolnál minket, a Föld síkjának Fénytevőit, hogy megnöveljük rezgésünket, és átéljük a Nagy Váltás szépségét?

KIRAEL: Vannak, akik azzal fognak vádolni, hogy hatásvadász [teátrális] vagyok, vagy a közvetítőmet [médiumomat] és a szép templomot [1] próbálom szolgálni, mégis elmondom. Meg tudjátok emelni rezgéseteket a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvének gyakorlásán keresztül. Nem a közvetítőm, és nem temploma hozta el a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvét. [2] Én hoztam el a Tudatos Teremtés Tíz Alapelvét, és engem a Teremtő vezetett, mert a „teremtés” szó volt érintett.

Találjatok valamit, ami legalább egyenértékű ezekkel a csodaszép alapvető életelvekkel. Ha meg akarjátok változtatni a világot, abban az igazságban kell megváltoztatnotok, akik vagytok. Bíznotok kell abban, hogy sokkal többek vagytok, mint ahogy azt a múltban gondoltátok. Meg kell engednetek szenvedélyeteknek, hogy része legyen ennek a Változásnak, amely bennetek növekszik. El kell fogadnotok a tisztaságot, mivel ez az egyetlen mód, hogy dolgozni tudjatok fényetekben, mert ha nem rendelkeztek a tisztasággal, akkor a zűrzavart [káoszt] bírjátok. Meg kell engednetek kommunikációtoknak, hogy a következő szintre jusson, használva az összes többi alapelvet. Amikor a véghezvitel, beteljesedés felébred bennetek, látni fogjátok, hogy a beteljesülés fontos része életeteknek, mivel az egyetlen módja egy új dolog elkezdésének, egy másik befejezése.

Amikor teljesen használjátok az első hat Alapelvet, barátaim, megértitek a fény négy csodaszép Pillérét – Imádság, Meditáció, Alvás-állapot programozása, Mesteri Befolyásolás. Itt fogtok megtanulni a tapasztalás egy új szintjén imádkozni. Tudni fogjátok, hogy az imádság tudatosságotok, a kapcsolat közöttetek, felsőbb énetek és a Fény összes Látatlan Erői között. Fel fogjátok ismerni, hogy a meditáción keresztül meghallhatjátok a válaszokat, melyeket oly szorgalmasan kutattok. Az alvás-állapot programozásán keresztül tudni fogjátok, hogy csupán számotokra áll rendelkezésre ez az emberi világban. Végül, a mesteri befolyásolásban, „Mi az Emberek” összegyűlnek, és nagyobb hitetek lesz.

A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve a ti életetek – pusztán a cím okán késztetve kellene lennetek, hogy akarjátok ezt a programot támogatni. Valószínűleg szembeszegültök az Alapelvekkel, barátaim, hiszen a kettősség világa nem kedvelné, ha tudatosan teremtenétek meg életeteket. Inkább, ez a világ azt szeretné, ha megengednétek, hogy számotokra alkossa meg világotokat.

Oly sok fény-erő van – az én fényemen kívül – aki eljött, hogy a földi síkotokon megtörténő változásokról beszéljen nektek. Ez nem az én Váltásom, barátaim. Én csupán a Teremtő egy szolgálója vagyok. Én pusztán egy szolgáló vagyok számotokra, „Mi az Emberek” számára, és alázatosan köteles vagyok annyit nyújtani nektek, amennyit tudok anélkül, hogy a Nagy Változás utatokat én irányítanám.

KÉRDÉS: Hogyan dolgozhatunk a legjobban az Anyaföld változásával kapcsolatosan?

KIRAEL: Nemrégiben Florida – amit valaha Floridia-nak hívtak – számos erős hurrikánt élt meg. Hány ember állt Florida partjainál és állított fel fénypajzsot? Utah-ban hány ember imádkozott a Teremtő Istenhez közbeavatkozásért, akik látták az örvénylő szeleket, amik Florida felé vették az irányt? Hány ember mondta Kalifornia partjainál: „Hú, örülök, hogy nem Floridában élek”? Hawaii-n, Lemuriában hány ember mondta: „Látjuk a tizedelést; érezzük ezeknek a hurrikánoknak az erejét. Sűrűn beosztott napunk során szükség van egy kis időre, hogy egy fénybuborékot állítsunk fel”?

Változások fognak megtörténni, amikor „Mi az Emberek” jobban érintetté válnak az időjárás mintájának megalkotásában. Ezt felelitek: „Meg tudjuk ezt tenni Kirael mester?” Nemcsak, hogy meg tudjátok tenni, hanem most kellene közreműködnötök ebben. Használjátok imáitokat és meditációitokat.

KÉRDÉS: A közelmúltban vannak eredmények, melyeket bátorításként szemlélhetünk, ahogy továbbhaladunk a változási folyamatban?

KIRAEL: A pozitív ismertetőjele mindennek az a nagy felébredés, mely történik éppen, ahogy az emberi világ egy sokkal magasabb ismérvek alapján kutat. Vizsgáljátok meg az olyan filmeket, mint a „Fahrenheit 9/11”, A Passió [„The Passion of the Christ”]; ezek segítenek „Mi az Embereknek” megváltoztatni világotokat. Vizsgáljátok meg a hathatós kis templomokat, melyek egy másfajta választási lehetőséget [alternatívát] kínálnak és az utóbbi két, három évben kezdtek el növekedni. Vizsgáljátok meg a gyógyító utakat. Az egységesített [integrált] gyógyítás azt jelenti, hogy mindenkinek van lehetősége a gyógyulásra. Tekintsd meg azt a léptéket, ahogy az emberek elhagyják a Föld síkját, mégis nem okoznak nagy rombolást, melyet valaha okoztak. Manapság, gyakran, amikor egy családtag a távozás mellett dönt, ahelyett, hogy belépnének a fájdalomba és bánatba, a családtagok ezt mondják: „Ó, milyen káprázatos, hogy otthon leszel a Teremtő Istennel.”

Rengeteg valóság van, melyet az elmúlt pár évben kellett elszenvednetek. Lehetséges, hogy a legfontosabb valóság az a tény, hogy az olyan energiaminták, mint én magam, végül goromba visszautasítás nélkül beszélhet világotokban, vagy anélkül, hogy bárki is azt mondaná, hogy a közvetítő elveszítette eszét, vagy valami hasonló. Az összes nagyszerű fénylényt elfogadták a nagyvilágban. Mindegyikőjüknek van lehetősége beszélni, és sokan meghallgatják őket.

KÉRDÉS: Érzem, hogy változás történt a galaktikus erőknek a Föld változásában történő részvételében. Mi változott más dimenziókból és világokból származó testvéreinkkel kapcsolatosan?

KIRAEL: Ez egy remek kérdés, és lehetséges, hogy ez önmagában hírül adja a változást. Az egyik ok, amely miatt nem látjátok, ahogy túl sok energiát fordítanak a galaktikus erőkre, nem a kevesebb aktivitás és az érdeklődés hiánya. A galaktikus energiák tudják, hogy elfogadjátok őket, mégis, amiatt, ahogyan eddig kezelték őket, most a háttérben maradnak. Új energiaformákat nyitottak meg, hogy földi síkotok számára könnyebbé tegyék a tudatosság más szintjeinek elfogadását, mint például az Elven társadalomét, amelyről közvetítőm oly sokat beszél. A médium olyan szeretetteljesen beszél az Elven társadalomról, hogy az Elven világ iránti érdeklődés végigsöpört a világon. 

A galaktikus erők inkább akarnak távol maradni, és várni ébredésetekre. A kezdetekkor, önmaguk ismertté tételét erőltették. Ezért látták oly sokan őket. Nem hittek benne, hogy keresztülviszitek saját váltásotokat, és szolgálatotokra akartak lenni. Tudják, hogy ez az a bolygó, amely átéli a tudatosság Nagy Változását. Segíteni akarnak, ezért megalkottak utakat, hogy szolgálatotokra legyenek. Mégis, a legjobb, amit tehettetek, hogy kinevettétek őket, úgy téve, mintha nem lettek volna ott, vagy mintha megpróbáltátok volna megölni őket. Természetesen ez nem járult hozzá a nagyszerű fogadtatáshoz, vagy ahogy ti mondanátok Lemuriában, nem szolgált valami nagy „aloha” gyanánt.

Természetesen így visszavonták űrhajóikat légkörötökből. Drágán megfizettetek ezért, mert vannak dolgok, melyeket meg tudtak volna tenni, hogy segítsék a Föld síkját. Mozgathatták volna a második, harmadik és negyedik hurrikán energiáját, mely áthaladt Floridán. A galaktikus erők nem mentek el. Csupán nem láthatók. Itt vannak, és erősek. Most, sámánjaik, misztikusaik, varázslóik, és felemelkedett lényeik viszik véghez a Föld síkjával való kölcsönhatások legtöbbjét. Olyan energiamintákkal járnak, mint jómagam, valamint a Föld síkjának más nagyszerű energiáival, mint Jézus mester, és most kölcsönhatásban vannak a lélek világával. Tehát a lélek világa és a galaktikus világ most egyesül, és megpróbálnak szolgálatára lenni „Mi az Emberek”-nek. 

KÉRDÉS: Kirael mester, néhányan közülünk, akik Istennő energiákkal dolgoznak, éppen most tértek vissza Dél-Amerikából, ahol mátrix horgokat távolítottak el. Vannak emberek az Anyaföldön, akik kristályokat ültetnek el Lemuriából Irakban, Afganisztánban, és a világ más részein, ahol szükség van a gyógyulásra. Milyen hatással van ez a munka a Váltásra?

KIRAEL: A mátrix horgok energiaminták, melyek rögzítik a mátrix gondolatrendszerét az Anyaföldön, és ezeknek a horgoknak az eltávolítása – amely történt Sedonában, Dél-Amerikában, és sok más helyen – a túl-mesterkedés, vagy mátrix energia gyengülését idézik elő, mert a mátrix ezidáig az Anyaföld belső [mag] energiáját használta önmaga valamint a túl-mesterkedés táplálására. Elküldtünk embereket a világba mindenfelé, hogy ültessék el ezeket a csodaszép kicsiny lemuriai kristályokat, hogy a leginkább elpusztított területek ráébredjenek Lemuria csodálatos energiájára.

Szükségünk van egy lemuriai kristály elhelyezésére Jeruzsálemben; el kell helyezni egyet minden olyan országban, amely rombolást él át, és megtaláljuk a módját, hogy oda eljuttassuk ezeket. A kristályoknak nem kell nagynak lenniük, azonban „Lemuria-születésű” kristályoknak kell lenniük. Lemuria kontinensén kell megszületniük. Feltétlenül szükséges, hogy igen áldott kristályok legyenek, azért, hogy amikor elültetik őket, az Anyaföld magjával rezegjenek együtt [rezonáljanak].

Emlékezzetek, amikor a mátrix lecsapolja, kiszipolyozza az Anyaföld energiáját horgain keresztül, kicserélhetjük ezeket az energiákat azáltal, hogy ezen kicsiny kristályokat elültetjük a Föld körül, biztosítva az Anyaföldnek az üdeség érzését, és hajlandóságát, hogy kitartson addig, amíg „Mi az Emberek” fel nem készülünk a Változás véghezvitelére.

Jó estét.

[1] Kirael a Honolulu Fénytemplomra hivatkozik
[2] További információért lásd: A Tudatos Teremtés Tíz Alapelve című cikket, vagy látogass el a www.kirael.com oldalra további tudásanyagért
[3] A Négy Pillér: Imádság, Meditáció, Alvásállapot Programozása és Mesteri Befolyásolás
Fordította: Klári
© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing 3075 Kalihi Street, Suite 101,Honolulu, Hawaii 96819, USA Lightways@Kirael.com Tel: + 808 952-0880
Magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése