2011. november 1., kedd

A fizikai lét a spirituális lét kapuja - A DNS 12 szála
Az univerzum történelmét fizikai testetek őrzi. Ami most történik a bolygón, az szó szerint a testetek mutációja. A DNS  genetikai anyaga és spiráljaink a fénykódolt szálai hordozza  a felemelkedés tervének kódjai, programját. A kódok felélesztése és saját identitásotok felismerése hamarosan elképesztően intenzívé válik. Ezért a fejlődő DNS a felelős. Amikor a helyére kerül a 12 szálú DNS, a tizenkét szél elkezd rákapcsolódni a tizenkét csakrából álló rendszerre. Azok, akik megnyitották magukat a fénynek, a szó szoros értelmében átrendezik a testüket. Néha, amikor éjszakánkét felébredsz, szinte érezheted is az átrendezést. A testnek ez az átalakítása a DNS újraszervezése. Az ébredő DNS teszi majd lehetővé, hogy megváltozzon a látásotok, a hallásotok, növekedjen életteretek és így tovább. Automatikusan tudni fogsz számtalan dolgot. Felkészülhetsz rá, hogy a változások meg is látszanak majd rajtad, és új képességeid fejlődnek ki. A testedben zajló folyamat nem betegség: természetes változáson és  átrendeződésen mész keresztül. Ez a változás leggyakrabban akkor zajlik, amikor alszol, és reggelente kicsit másnak érzed a tested. Ez a jelenlegi evolúciós rendszer, hogy néhány dimenzióval és rezgésszámmal feljebb juthassunk a tizenkét - hét testen belüli és öt testen kívüli - energiaközpontnak megfelelő tizenkét spirál evolúcióján alapszik, így hozható működésbe a rendszer. 

Kryon: A Mágneses Háló és Te


A föld hálórendszerének rendeltetése sajátságos. Finoman hangolt és egyetlen célja van: az Ember behangolása. Azt gondolhatjátok, hogy a bolygó geológiájának fizikai sajátossága, de több annál. Ez egy DNS-kiszolgáló motor. Ez tehát a háló-rendszer feladata. Kommunikál az Emberiséggel, minden egyes Emberrel és ez azzal van kapcsolatban, hogy ki vagy te személy szerint. Ez két dologban segít: szétválaszt benneteket és egyesít benneteket. Biztosítja számotokra a helyzeteket, a kihívásokat, a megoldásokat és a szeretetet. Néhányan már akkor kapcsolatba kerültök ezzel, ha csak rágondoltok Istenre! Lesz aki majd azt mondja "Kryon, nekem nem tetszik az ötlet, hogy a fizika belép a spiritualitás birodalmába, nem tetszik, hogy a föld hálórendszere a spiritualitás része legyen." Pedig azt mondom... ennek ez a módja! Mert mint teremtők - mert azok vagytok - ti teremtettetek mindent ami előttetek történt, beleértve a próbatételt, a dualitást, a megállapodásokat és azt a motort, ami ezt az egészet a sejtrendszeretekhez igazítja. Nem választhatod el a Szellemet a valóságodtól. Talán azt szeretnéd hinni, hogy ez valahogy felette van annak, ami fizikai, de az igazság, hogy minden fizikainak ez a középpontja. Istent nem hagyhatod ki semmiből!

Feltárjuk előttetek néhány sajátosságát annak, amit DNS-nek hívtok. A föld mágneses hálója összetett, de leginkább mint egy kézbesítő rendszer maradt meg az Emberiség számára sok-sok éven keresztül. Nagyon kevés változás történt a meghatározásokat illetően, hogy mit tesz, mert az Emberiség soha nem is próbálta átgondolni, hogy a háló talán módosítható. Az Emberiség soha nem fejezte ki a szándékát, hogy igényt tartson arra a hatalomra, ami sejtszinten létezett, vagy, hogy megfontolja, mi az ami megváltoztatható az életében. Már a régi idők profétái közölték veletek az információt, hogy mindent megváltoztathattok, ti mégsem tettétek. Látszólag csak az általatok létrehozott terv 11-dik órájában határoztátok el, hogy megváltoztatjátok a valóságotokat és megtettétek. Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek, 1989-ben egy háló-változtató kíséret érkezett, számomra ez is most van. Az ti időkeretetekben elkezdődött egy váltása a mágneses hálónak és most már tudjátok miért. A szándékotok, hogy egy új valóságot hozzatok létre a Földön, megkövetelte, hogy a mágnesség "motorja" megváltozzon, hogy lehetővé tegye a felemelkedéseteket. De hadd folytassam.

Annak érdekében, hogy megvalósuljon az Új Jeruzsálem - annak érdekében, hogy a megoldások elkezdődjenek - azért, hogy ti megváltoztassátok magát a lényegét annak amiért itt vagytok - a hosszabb élet érdekében - a feltárt tudomány érdekében, - azért hogy a Szellem úgy szólhasson az Emberekhez, hogy az életnek az egy megszokott eseménye legyen, a mágnesség beszabályozása által történő összes kommunikációnak, ami a DNS-edhez szól, meg kell, hogy "változzon." És így történt, hogy a háló-rendszer elkezdett mozdulni. Ti mozdítottátok meg! Érezték ezt mindazok, akik Fénymunkásoknak nevezik magukat és azok is akik spirituális beállítottságúak. Változni kezdett fokozatosan és egyre gyorsult. És ez a változás valójában sokkal több volt mint a mágnesség változása amit le tudtok mérni egy iránytűvel. Maga az erővonalak spirituális aspektusa, a formájuk, az azonosságuk, a szinkron a többi erővonalakkal megváltozott, hogy létrehozzon egy új felállást és egy új föld-potenciált. A megsemmisülés helyett, meglovagoltátok a változásnak ezt a hullámát és most itt ültök fénymunkások, alig egy évvel azután, hogy ez megvalósult! Tudjuk, hogy voltak köztetek olyanok akik érezték a háló mozgását. Tudunk a nyugtalanságról amit éreztek, de vannak dolgok amelyek kezdenek a helyükre kerülni ahogy a mozgás csillapodik és ennek a mágneses energiának az új pozíciója megállapodik. Másképp fogja ekkor a bolygót befolyásolni és végül stabilizálódik.

Mondanék még valamit a hálóról. 4D-ben (az Emberi dimenzió) úgy hallottátok, hogy a DNS-etek két szálból áll (hurokból vagy gyűrűből). Ez így van. Azok akik azt mondják, hogy 12 szál van, azok egy 4D-s leírását adják egy többdimenziós rejtvénynek. Valóban csak két biológiai szál van. Az összes maradék, a többi tíz amit nem említenek, nem írnak le és nem látható a 4D-ben, benne vannak abban a kettőben amelyet képesek vagytok látni. Azok nem további szálak, vagy hurkok, vagy gyűrűk. A biológiai szálakra tapadnak, legtöbbjük biológiailag illeszkedik azokhoz a szálakhoz amelyeket ti látni tudtok. Tehát valóban két szál van, a másik tíz pedig interdimenzionális formában ezen a kettőn. Így jutottatok el a 12-eshez. Látjátok? Tízet nem tudtok látni, kettőt viszont igen.

Mondanék valamit a DNS-edről is. Mágneses tulajdonságokkal rendelkezik és éppen ezért kommunikál a hálóval! Tekintettel a mágnességre, a gravitációra, az időre és az anyag elhelyezkedésére: Itt van egy soha meg nem fejtett rejtély. Nem is lehet megfejteni a ti régi 4D-s világszemléletetekben. Most hirtelen ebben az új energiában, a tudományotok kezdi megérteni, hogy legalább 11 dimenzió létezik az anyag minden atomjának a magjában. (Mi azt mondtuk, hogy 12 van.) És hirtelen azt is kezditek megérteni, hogy még az idő is módosítható. Később fel fogjátok ismerni, hogy az anyag elmozdítása egyik helyről a másikra, szintén ennek az egyenletnek a része. Van egy különleges képlet, ahol a gravitáció, a mágnesség, az idő és az anyag elhelyezése a tényezők. Ezek mind egy grandiózus táncban forognak együtt és ez lesz a fizika "forrás-rétege", ha majd felfedezitek és megértitek. Amikor majd készen áll, eljut hozzátok ez az információ, de egyenlőre mondanék valamit a "mintázatról", hogy hogyan jelentkezik ez a DNS-edben.

A DNS - Asztrológiai Energia

Ahogy a naprendszer körbe jár, különféle gravitációs sajátosságokat és tényleges mintázatokat hoz létre a részek között. Minden bolygó függetlenül kering a Nap körül a saját pályáján és az idő minden egyes független percében ez a gravitációs helyzet a mágnességnek és a gravitációnak egy különböző elrendezését hozza létre a középen lévő Nap hatására. Abban az időkeretben amit ti választottatok - ami egyébként nagyot változott az utóbbi két évben - ott egy mintázat, ez a mintázat a naphoz lett továbbítva, ami ugye a keringési pályák középpontjában van és így a gravitáció forrásának a helyén. A bolygók (beleértve a Földet és a bolygók összes holdjait, a tiéteket is) mozgása által keletkező mágneses/gravitációs mintázatot a napszél a földre szállítja (olyan energia ez, ami folyamatosan a napból a föld felé áramlik). A napszél ezt a hálóra juttatja, mivel mindkettő mágneses és az információszállítás a napszél és a háló mezejének befolyása alatt történik. A háló mintázata ezért naponta változik! Érdekes megemlíteni, hogy a föld mágneses hálója tulajdonképpen a Föld fizikai részének a terméke, de a rendeltetése, hogy a kommunikáció motorja legyen az Emberi DNS számára. Itt egy másik példa arra, hogy milyen formában vesz részt a fizikai föld ebben az Emberiségért történő együttműködésben.

A DNS-ed egyik tulajdonsága, ami lenyomatként ott van benne a születésedkor, az a legrégibb tudomány a Földön és ezt asztrológiának neveztétek el. Éppen azt a tudást ismertettük veletek, ami megmagyarázza az asztrológiát. Ez egy olyan tudomány, amit nem teljesen értetek vagy ismertek, de attól még tudomány. Amikor a "forrás-réteg"- fizika képletét megismeritek, ami a mágnességgel, a gravitációval, az idővel és az anyag helyzetével foglalkozik, az majd megmagyarázza az asztrológiát. Időközben lejöttél a bolygóra és elhelyezted a DNS-edbe - az interdimenzionális rétegek egyikébe - azt az asztrológiai információt, a naprendszer mágnességének és gravitációjának azt a mintázatát, ami a születésedkor volt. A mintázat neve, amelyet asztrológiai fogalmakban kaptál, megalapoz egy elrendezést, egy személyiség típust, azt, hogy hogyan reagálsz az Emberi ok és okozat kihívásaira. Ez egy mágneses/biológiai elrendezés ahogy te is tudod, ami egész életeden végigkísér, előidézve, hogy visszajelezz a naprendszernek - ami létrehozta azt - ugyanúgy akárcsak mások is a földön, különleges megjósolható módon.

A DNS - Életfeladat


Ugyanakkor az interdimenzionális DNS-ed másik rétegébe kerülnek az "életfeladatok". Nem megállapodások, nem karma, hanem életfeladatok. Mi az Achilles sarkad? Mire reagálsz leginkább? Mi a célod? Van aki úgy jött le, hogy intenzíven reagál a tekintélyre. Van aki spirituális töltéssel. Az életfeladat nem karma. Ez egy olyan fontos dolog, ami gyakran az energiáiddal korábban történt dolgokból fejlődik ki. Van aki olyan életfeladattal jött, ami a gazdagság kérdésével kapcsolatos, amiről már beszéltünk a mai napon (az előadás részben).

Van aki olyan életfeladattal érkezett, ami csak a szeretetről szól. Mit teremtettél magadnak a szeretettel kapcsolatban: az egymás iránti szeretetet, a gyermekeid iránti szeretetet, vagy a szüleid iránti szeretetet? Mit teremtettél magadnak? Mi az életfeladat? Ki vagy te (valójában)? Minderről lenyomat van a DNS-edben, az alternatívák, a mintázatod, a jóváhagyásod. A megállapodás csak egy kezdeti felállás. A valóság egy vázszerkezetének lett szánva számodra, hogy abban éld az életed - egy vázszerkezet, amelyet változtathatsz - egy kezdő helyzet. Itt egy kimondatlan dolog, amit eddig soha nem említettünk: ahogy megváltoztatod a valóságod, mindenki megállapodása megváltozik. A társ-teremtés legmélyrehatóbb része, az a hiányzó darab amelyet soha nem értettél meg igazán, hogy te csinálod saját magaddal! Nincs procedúra. Nem igényel semmi többet, csak, hogy kifejezd a "szándékod" a valóságod iránt - és elvárd, hogy mozgásba jöjjön. Ez csupán egy nyitott struktúra... Következésképpen, módosítható!

Akik azt mondják közületek: "én aláírtam egy megállapodást és meg kell csinálnom ezt meg azt" azok félreértik, hogy mi az "ez meg az". Hány aláírás van egy megállapodáson? Kettő! Kivel írtad alá? Te-veled! Ezért amikor kifejezed a szándékod, hogy megváltoztasd a megállapodást, mindkét aláírás egyidejűleg megváltozik. Azért adjuk ezt a metaforát, hogy megérthesd a hatalmat, amelyet meg kell, hogy ragadj, az ösvényt amelyről azt hiszed te tervezted és, hogy letérhess róla egy másikat tervezve. A születési megállapodást azonban a bolygó mágneses hálójának a közvetítésével kaptad. A karma az más dolog.

A DNS - Karma


Mi a karmát talán másképp értelmezzük mint ti. Mi "befejezetlen energiának" nevezzük. Bármikor befejezhető amikor csak akarod, néhány módszer segítségével. Amikor először érkeztünk ide mint egy kollektív háló-elmozdító entitás-csoport, beszéltünk nektek a lehetőségről, hogy érvénytelenítheted ezt a karma sajátosságot, hogy befejezheted a befejezetlen energiát. Ez a befejezetlen energia onnan származik, amit te a múltadnak hívsz, mi a jelenednek nevezzük. Sokan vagytok, akikben még ezen a napon is ott van, éppen ott ahol most hallgatod vagy olvasod ezt a szöveget. Soha nem értettétek meg. Többen közületek úgy fogták fel, mint egy adott helyzetet. Voltak akik egyszerűen beleegyeztek, hogy ez örökre velük marad és nem értették egy pillanatra sem, hogy el tudjátok kerülni, egyszerűen elvárva a tényt. A karma azonban a régi energiában létezett, mielőtt a jelzés ebben a formában hozzád érkezett. Hadd áruljak el egy titkot, lehetővé téve, hogy valami ezek közül, mostanra kezdjen értelmet nyerni. Vajon tudod mi a különbség a régi energiákban létező régi Ember és az új energiákban létező új Ember között? A DNS-ben van! Elmondom az információnak egy új darabját: a faj-tiszta indigó gyerekek karma nélkül születnek! Figyeld meg az indigókat és azt amit tenni próbálnak. Nézd meg hogyan ténykednek és hogyan reagálnak. Ez az információ megmagyarázhatja nagy részét annak amit láttok a gyerekekben… és az nem befejezetlen ügyekről szól, hanem új dolgokról.

Az indigók egyik sajátossága, hogy ők egy áttekintő szemlélettel születtek, ezzel te nem rendelkezel és még nevet sem adtatok neki. Olyan valami a DNS rétegeikben, ami a tiédnek soha nem volt része. Nevezd élet-feladatnak ha úgy akarod. Én földi feladatnak fogom hívni. Az Indigók ittlétének célja van - kollektív célja és ők tudják mi az. Hogy elkezdjék építeni az Új Jeruzsálemet (a metaforát Kryon a földi békére használja).

A régi energiában soha nem volt jelen a DNS-ben olyan jellemző, ami specifikusan a föld számára van ott és most igen. A bennszülötteknek azt meg kellett tanulni, a modern társadalmatok kidobta, de az új gyermekek sértetlenül hozták magukkal: a karmikus leckéitek, a megállapodások és a karma, mind rólad szólt és a személyes fejlődésedről. Most hirtelen, az Indigók magukban hordoznak minden tudást arról, hogy mit tehetnek a földért és szenvedéllyel fogják tenni a dolgukat.


A DNS - Fogadalmak


Azok akik értik a fogadalmakat, tudják, hogy ezek Istennek tett ígéretek, onnan amit a múltadnak nevezel. Ezeket már születésedkor megkapod, mintegy folytatásaként annak amit elkezdtél - az energiát illetően - személyesen közted és Isten között. Nincs semmi, ami olyan erős mint a fogadalom energiája - egy Istennek tett ígéret... "Édes Istenem, ígérem, hogy szegény leszek, hogy rád tudjak koncentrálni." És itt vagy, teljesíted! "Istenem, megígérem, hogy soha nem lesz Emberi kapcsolatom, helyette inkább rád koncentrálok. Szüzességet fogadok."

És akkor persze, ha nem vagy hű a fogadalmadhoz, bűnösnek érzed magad. Olyan sokszor beszéltünk már erről és elmondtuk, hogy van akiben működik és - nem egy felületes dolog. Ez a fogadalom-energia egy aktív módon lett beültetve a DNS-edbe. Nem olyan valami ami ott van egy könyvben, készen arra, hogy felfedezzék. Valóságos és működik és noszogat minden nap. Emlékeztet a fogadalomra amit tettél. Elmondtuk már korábban is kedves Emberi Lény: hatástalanítani tudod és meg tudod változtatni! Elmozdulhatsz a régi energiából az újba. Egyáltalán nem nehéz és csak a "szándék" szükséges hozzá. Emlékezz, a szándék nem kérés, hanem igény Isteni mivoltodra. A szándék olyan valami, amivel mindig rendelkeztél és mindig is rendelkezni fogsz. A szándék eljut a személyiséged polcára, ami mindig is létezett és kihozza belőled azokat a dolgokat, amelyekre szükséged van és amit megterveztél még mielőtt idejöttél.


A Lenyomat - a DNS megváltoztatja önmagát


Kaptatok egy koncepciót 1989-ben, amikor a hálót igazító kíséret megérkezett. Kimondtuk a szót "lenyomat", ami nagy kavarodást okozott ugye? Ez is volt az elképzelés, mivel ez egy nagyon erőteljes spirituális eszköz... nem szabad könnyelműen kezelni. Jóllehet később már nem beszéltünk róla sokat, a lenyomat ott volt, elérhető volt és még most is az. Élni a lenyomat lehetőségével egy céltudatos választás egy olyan Ember számára, aki beleegyezett, hogy spirituálisan megváltozzon, hogy felfedezze a dolgokat és felfogja azokat. Soha nem Istentől származtak ezek a dolgok, vagy bármely más entitástól. Mindig is a te energiáid által történtek, hogy jóváhagyjanak valami újat benned, ami hatásosabban összekapcsol a felsőbb éneddel... ez egy olyan eszköz, ami mindig is ott volt az eszköztáradban. Te dolgozol saját magaddal.

Most azonban, ebben az új energiában, ezt a lenyomatot úgy kell tekinteni, mint egy természetes "intuíciót", nem mint egy folyamatot. Mindannyiótoknak van egy olyan megérzése, hogy a múlthoz képest egy egészen más valakivé válhat. Ezzel a következőt állítjuk: Habár ez 1989-ben egy új információ volt… forradalmian új, sok vita volt a jelentését illetően, most már nemcsak hogy tudatában vagytok önmagatok megváltoztatásának koncepciójával, hanem aktívan kutatjátok a tudást, hogy hogyan csináljátok. Istenem, hogy megváltoztak a dolgok!


Mi csak azt mondtuk: "a változás jóváhagyásának beültetése". De mit változtatni? A DNS-ed! Talán most már kezd tisztább lenni a kép? Képesek vagytok megváltoztatni mindazon sajátosságok mágneses lenyomatait, amelyekről eddig beszéltünk, minden esetre szeretnétek. Ez a jóváhagyás beültetése, hogy megváltoztasd magad, a DNS spirituális szintjén... olyan valami, amiről már majdnem 12 éve beszélünk.

A DNS 12 rétege 


1 - 3. rétegek: Földelési csoport

1. réteg
Neve: Keter Etz Chayim
Jelentése: Az élet fája
Biológiai réteg.


Érdekessége, hogy a fizikai síkon csak ez az egyetlen réteg látszik, ez tartalmazza az teljes biológiai kódot, az ún. "DNS"-t. Ez a réteg a biológiai dupla hélixet képviseli, jelenlegi életünk Mester Krónikáját. Numerológiailag "egy"-es, és mint ilyen, hordozza az "Új Kezdetek" energiáját. Ez a négy és többdimenziós utasítások rendszere, a többi 11 réteg részére. Az emberi génekben tárolt utasításoknak mindössze 3%-a vonatkozik a fehérjében kódoltakra. A maradék 97% a DNS többi interdimenzionális rétegéire vonatkozó masszív kölcsönhatásokra irányul.

2. réteg
Neve: Torah E'ser Sphirot
Jelentése: A törvény isteni tervrajza
Életfeladat réteg.


Ez a 4. dimenziós kapcsolat a 8. réteggel (amelyik a földi életeink Akása krónikája). A 2. és 8. réteg összege 10-re, amely numerológiailag “egy”-et jelent, azaz hordozza az "Új Kezdet" energiáját csakúgy, mint az első réteg.


3. réteg
Neve: Netzach Merkava Eliyahu
Jelentése: Felemelkedés és aktiválás
A harmadik réteg a "Felemelkedés rétege".

Ez az egyetlen az interdimenzionális rétegek között, amely valóban a felemelkedési státuszra irányul. A hármas szám "katalizáló" a számmisztikában, és a 6. réteggel áll kölcsönhatásban, amely az Ima és a kommunikáció rétege. A kettő együtt 9 (3+6),ami "beteljesülést" jelent a numerológiában. Kryon szerint sajátos módon a Toboz miriggyel (Pineal gland) is kapcsolatban áll.


4-6. Isten-Ember csoport

4. réteg
Neve: Urim Ve Tumim

5. réteg
Neve: Aleph Etz Adonai

Jelentésük: Fény és Erő (Kristály-Magenergia). A legfontosabb spirituális minőség, Isten fája vagyis a család.

Angyal név réteg. Ezt a két réteget mindig párként tekintsük.


A negyedik és ötödik réteg együtt adja (a jelenlegi földi életben) az önkifejezés lényegét és az isteni aspektusunkat itt a bolygón. Az Akása Krónika kristályán lévő "nevet" jelentik. A két réteget együtt így értelmezhetjük: Alapvető és legfontosabb spirituális minősége mindennek, ami van: Isten fája, ami a család. Ezek Isten nevei és nem lehet ezekre, mint külön rétegekre gondolni. Együtt az isteni rétegek részei.

Ez a két réteg együtt (4 és 5) az interdimenzionális Akasha Krónikád, vagyis annak a krónikája, aki vagy az Univerzumban és mindannak, ahol voltál és vagy. A "Teremtés barlangjában" a kristályodon található név is itt van kódolva. A két réteg 9–re adódik össze, jelentése ismét beteljesülés...

6. réteg
Neve: Ehyeh Asher Ehyeh
Jelentése: Vagyok aki vagyok
Ima és a kommunikáció rétege.


Ez a legszentebb emberi réteg, amink van. A hatodik réteg a "Fölöttes Én", az ima és kommunikáció rétege. Minden isteni minőség kritikus eleme. Ez az összekötő…a vezeték. Legszorosabban a 3. réteggel (felemelkedés réteg) működik együtt. Numerológiailag a 6–os jelentése "Kommunikáció, Egyensúly és Harmónia".


7-9. Lemúriai csoport

7. réteg
Neve: Kadumah Elohim
Lemúriai neve: Hoa Yawee Maru
Jelentése: A feltárult isteniség, a DNS anyanyelve.


Az extradimenzionális érzékelés rétege.

A hetedik réteg a három lemuriai réteg egyike. Egy fontos pár részét is alkotja, ez a 7 és 8 (ezek a "lemuriai páros rétegek"). A páros egyike ez, amelyet a Plejádoktól kaptunk isteni kiegészítőül a normál földi DNS készletünkhöz. A lemuriai neve: Hoa Yawee Maru, az intuitív interdimenzionális érzékelés leírására, amellyel a Lemuriaiak rendelkeztek és amely azt is jelenti, hogy "Feltárult Isteniség".
10-12. Isteni csoport

8. réteg
Neve: Rochev Baaravot
Lemúriai neve: Akee Yawee Fractua
Jelentése: Fénylovasok. Mesterek krónikája.


A bölcsesség és felelősség rétege.


A hetedik réteg a három lemuriai réteg egyike. Egy fontos pár részét is alkotja, ez a 7 és 8 (ezek a "lemuriai páros rétegek"). A páros egyike ez, amelyet a Plejádoktól kaptunk isteni kiegészítőül a normál földi DNS készletünkhöz. A lemuriai nevének: Akee Yawee Fractua (néha Fractus) jelentése Mesterek Krónikája és hordozza a "Bölcsesség és felelőség" energiáit. Ez a réteg a Akasha Mester Krónikája jelenlegi földi életünknek. Bármely másik rétegnél több jelentése van.

9. réteg
Neve: Shechinah-Esh
Jelentése: Kiterjedés fénye, St. Germain ibolya lángja.

Az emberi sejt intelligenciájának aktivizálása.


A kilencedik réteg a "gyógyítás-gyógyulás" rétege, szintén lemuriai, de nagyon is emberi (nem plejádoktól való). Ez a réteg felelős a csodás gyógyulásokért és a DNS interdimenzionális antennája, amely az első réteghez "szól" és lehozza a 4D-be (az emberi test szintjére) a választ (a gyógyulást). St. Germain Ibolya lángja szintén ezt a réteget képviseli. Néhányan "az emberi sejtek intelligencia-aktiválásáról" beszélnek ezzel a réteggel kapcsolatban. Kryon szerint a harmónia "meghallása" a gyógyulás aktivizálásának a kulcsa.

10. réteg
Neve: Va-yik-ra
Jelentése: Az isteniség behívása. Az isteni jelleg felismerése magunkban.

A létezés isteni forrásának rétege.


Alapvetően azt kell tudni, hogy ez a réteg a 11. és 12. réteggel alkot csomagot. Ez a három utolsó a "cselekvő rétegek" csoportja és nagyban különbözik az előző 9 mindegyikének tulajdonságaitól.

A tizedik réteget "a lét Isteni forrása"-ként is emlegeti Kryon. A numerológiában a 10-est 1-re redukáljuk…ez ismét az "új kezdetek" energiáját jelenti. Ez az első az "isteni rétegek" között, amely "kérd az isteniséged megértését" jelenti energetikailag. Az Isten rétegek "cselekvő rétegek", mivel azok ösztönzik az istenit bennünk, azaz a hiteles lényünkre ébredést, megvilágosodást és emlékezést.

11. réteg
Neve: Chochmah Micha Halelu
Jelentése: Az isteni nőiség bölcsessége.
A tiszta együttérzés és anyaság rétege.


Alapvetően azt kell tudni, hogy ez a réteg a 11. és 12. réteggel alkot csomagot. Ez a három utolsó a "cselekvő rétegek" csoportja és nagyban különbözik az előző 9 mindegyikének tulajdonságaitól.

Tizenegyedik réteg nem istennői vagy női energiára vonatkozik. A héber nyelvben ez a név semmiféle női utalást nem tartalmaz. Kryon inkább arra utal, hogy ez az "Isteni nőiség bölcsessége" a tiszta együttérzés energiáját képviseli, amely jelenleg hiányzik a dualitás egyensúlyából itt a földön. Ezt a réteget erősítette a Vénusz Átalakulás (Venus Transit) 2005-ben és ebben rejlik a béke igaz titka a földön. Azoknak az emberek, akiknek ez a rétege felerősödik, a dualitás férfi és női energiái egyensúlyba kerülnek. Az "Isten rétegek" egyike ez, amely ezekben az időkben felerősítés hatása alatt áll a 2012-re való felkészítés érdekében. Megfigyelheted világszerte a győzelemre vágyók (régi férfi-erő) és az egyensúlyra, megegyezésre törekvők (új egyensúlyi erők) közötti küzdelmet. Ez a leginkább változásban lévő rétegünk, semmi kétség és ez lesz a legnyilvánvalóbb tulajdonság a világ új vezetőinek személyiségében. Figyeld meg, ahogy a vezetés világszerte kiegyensúlyozottabb lesz.

12. réteg
Neve: El Shadai
Jelentése: Isten. Mindenható Isten. Isten bennünk.
Az isteni minőség az emberben rétege. Isten réteg.

Alapvetően azt kell tudni, hogy ez a réteg a 11. és 12. réteggel alkot csomagot. Ez a három utolsó a "cselekvő rétegek" csoportja és nagyban különbözik az előző 9 mindegyikének tulajdonságaitól.


Tizenkettedik réteg igen egyszerű. Ez az Isten réteg, a legistenibb és valóban "a bennünk lévő Isten" rétege. Több isteni rétegünk van, de ez a 12….a legutolsó és a legmagasabb rezgésszámú az összes között. Miért felelős ez a réteg? Kryon ezt mondja: "Ne keressünk semmi többet, amit ez a réteg tesz, mint az otthon. Békét, fedezéket nyújt és az otthon érzését. Legyen az Isten réteg mindnyájatok otthona."


Mi a különbség a régi energia és az új energia között? Az Emberi Lényeknek az a képessége, hogy magukra nézzenek és lehámozzák az Emberség hagymarétegeit - csökkentve a dualitás hatását - hogy átjussanak a fátylon és azt mondják: "Én egy spirituális/mágneses/biológiai lény vagyok, át tudom programozni a saját DNS-em és használni tudom a körülöttem levő berendezéseket: - a tudományt - az új biológiát, az új kémiát - az új spirituális tudást - az energia alapján frissen megírt szöveggyűjteményeket, hogy megváltoztassam magam a saját erőteljes szándékommal." Minden eszköz, amelyet ma tőlünk kapsz, megfelelő. Akármit is kezdesz velük, az megváltoztatja a jövőt.
------

Kapcsolódó Atlantiszi erőkristály
LOTUS
Melek Metatron 9
Az Új tudatosság 29
Kodoish Kodoish Kodoish Adonai, Tsebayot
A Lotus az a Kristály, amely az új energiába vezet téged.
Vizualizáld a Lotust és érezd, hogy energiád megemelkedik, és Fénytested növekszik. Engedd a DNS-ed átalakulását!
Kapcsolódó cikkek: Orin, az átváltozás ideje;  Csakrák;  12 csakra; Kristályok és a DNS 12 szálaÉjjeli klub;  Lemúriai önmagatok;  Jellemvonások;  Vagyok, aki vagyok; A spirituális valóság film


Felhasznált források: Barbara Marciniak- A plejádok tanítása, kryon.hu oldal anyagai 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése