2012. április 19., csütörtök

A Fény tanítványai - A pszichikai változás


Steve-től:


Ismétlem, e hónap üzenete, az októberi nagy üzenet ( lásd: Újra-kapcsolódás) kiterjesztése.

Itt, a csoport több magyarázatot ad arról, hogy mi történik, az emberi összekapcsolódás pszichikai szintjén. Miközben olvassátok e sorokat, kérünk jegyezzétek annak tényét, hogy e folyamatnak nem kell negatív tapasztalatnak lennie. Evolúciónk csak akkor vehet negatív fordulatot, ha ellenállunk a változásnak és helyet adunk a félelemnek. Ahogy a Csoport is mondta: egy csodára vártok?
Nagy ölelésekkel és gyöngéd bökdöséssel:
Steve Rother
A Kard Őrzője


ÜDVÖZLET OTTHONRÓLAz Újra-kapcsolódás aktiválni fogja a Szent Szerződéseket

Az Otthonban lévők energiája itt van. Behívtátok, hogy mellettetek legyen az utazásotok minden egyes lépésénél. Ez a tiétek, mivel létezését feltettétek magatokban és a mai napon ez a tietek. 

Sokan közületek még mindig nehézségekbe ütköztök abban, hogy magatokat szenvedélyben élni lássátok, vagyis minden nap azt cselekedve, ami tetszik nektek. A legtöbbször, ez az energia már életetek része. Ez néha a munkahely vagy talán egy része annak, amit naponta tesztek. Néha az, amit alkalomszerűen csináltok. Függetlenül attól, hogy mi határozza meg szenvedélyeteket, ez határozza meg szent szerződéseteket és ez a dolog, épp most történik. Ennek a szerepnek eljátszására jöttél ide – egyedi szerződésed. Nálad jobban, senki más nem tudja beteljesíteni ezt a szerződést. Ez a te egyéni/egyedi módozatod a Mennyország és az Otthon vibrációinak behozatalára a Földre, hogy mindennap benne sétálhassatok. A mágia a tiétek. Beszéltünk a nagy újra-kapcsolódásról, ami az egész emberiség számára épp ebben a pillanatban történik. Elképzelhetitek csupán, a fátyol ezen részén lévők emócióját. Ez nagyobb annál, amit valaha is elképzelhetnétek. Azt hiszitek, hogy emberek vagytok, akik megpróbálnak rájönni arra, hogy mit tehetnének túlélésükért, hogyan találjanak egy kapcsolatot vagy hogyan találják meg a szeretetet, mivel számotokra ezek meghatározó dolgok. Kedveseim, a valóságban, ha megpróbáljátok, nem hibázhattok, mivel nagyon sok energia létezik mindenik nap, mindenik pillanata körül. Hihetetlen az, hogy a mi perspektívánkból figyeljünk titeket, amint felhatalmazzátok mindazt az energiát, ami meghatároz titeket, a sokrétű dimenziókban, ahol vagytok. Minden értelmet nyer abban a pillanatban, amikor mosolyogtok, abban a pillanatban, amikor behozzátok az Otthon energiáját és abban a pillanatban, amikor megadjátok a léleknek azt a bizalmat, mely tulajdonképpen az övé. Így hozzátok a Mennyet a Földre.
A misztikus tudomány fogja megmutatni az utatSokan közületek vezetők, tanítók és gyógyítók…ma, hozzájuk fogunk szólni.


Az egész emberiség drámai változásokon megy át. Ez az energia nem korlátozható ezekre a fényképezőgépekre. Nem korlátozhatja egy bizonyos vibrációs szint, sem egy „metafizika" szerű jelző. Az egész Föld érintett ebben. Számunkra szórakoztatónak tűnik az a tény, hogy megpróbáltok előtérbe helyezni információkat a játékról, a metafizika területéről, vagy egy „ottani" fokalizálásról. Ezt az Őrző „misztikus" tudománynak nevezi. Nagyon büszke arra, hogy ő egy misztikus. Mégis, e dolog nem változtat azon a tényen, hogy az ezekről a területekről folyamatosan áramló értékes információk miatt, ez a terület el van hanyagolva, az isteni útmutatás természetének rosszul értelmezése miatt. Csupán később jelent meg a tudományos folyóiratokban egy új teória, mely a megmagyarázhatatlant magyarázza. Emlékezzetek vissza, hogy az emberek félnek az ismeretlentől és mivel az információ forrását a kutatók nem ismerik el, ezt figyelmen kívül hagyja az emberek többsége egészen addig, amíg hihető forrásnak fogják elismerni. A félelem szabványa, az emberiség evolúciójával egyszerre elkezd módosulni. Ugyanakkor, a tudomány hamarosan elkezd majd érdekelni sokakat közületek, akik megtanultátok, hogy saját erőtökben bízzatok. A tudomány hamarosan fel fogja tárni, hogy az egész emberiség az emberi evolúció eddig soha nem tapasztalt spiráljában található és főképp azt fogja feltárni, hogy most az emberi természet megváltozik. Elképesztő sebességgel változtok meg. Az újra-kapcsolódás következtében, az emberiség egy új biológiai szintre fejlődik, melyre nem is számított senki.
Az Élet fényképezőgépének ráírányítása a legjobb nézőpontra
Úgy gondoltok ránk mint a Mennyország nagy dimenziós jelzőivel rendelkező angyalaira.

Olyan ez, mintha valamiféle kitűzőt viselnénk, mely valamiképpen jobbakká tesz minket nálatoknál. Kedveseink, ez nem így van, mivel mindannyian egyenlők vagyunk, és valamiképpen még részei is vagyunk egymásnak. Emlékezzetek arra, amikor az Otthonban voltatok a fátyolnak felénk eső részén és mindannyian hozzánk tartoztatok akkor, amikor a szabad választás játéka elkezdődött. Megszületett a döntés, hogy kezdődhet a játék és ti ezt mondtátok: „Rendben, ezt a játékot elvisszük 2000-ig, és körülbelül itt lesz a vége ennek, mert mindennek van egy befejezése." Véges lények vagytok, tehát számunkra szükséges volt az, hogy legyen egy befejezésetek. Ezután beléptetek és eljátszátok a játékot. El tudjátok képzelni az emóciót a mi oldalunkon, amikor áthaladtatok ezen a végső időponton? Túlléptetek a Föld bolygó kilépési pontján. Annyi nagyszerű lehetőség, valamint néhány nehézség is teremtődött számotokra. Most mindkettőről beszélni fogunk, mivel tulajdonképpen ezek ugyanazokat az eseményeket jelentik. Egyszerűen, különböző nézőpontokból látják ezeket. Három fajta fényképezőgép létezik ebben a stúdióban. [a lightworker műsorokat sugárzó három filmezőgépre mutat].

Ha valamikor meg szeretnétek változtatni valóságotokat, annyit kell tennetek csupán, hogy megváltoztatjátok a fényképezőgépeteket. Abban a pillanatban, amikor megváltoztatjátok a szöget, melyen keresztül megváltoztattok valamit, ezzel tulajdonképpen megváltoztatjátok a valóságot. Sok személy nincs tudatában e dolognak; annyira hozzászoktatok ahhoz, hogy egy bizonyos helyre helyezzétek a fényképezőgépet, és ne vigyétek tovább innen ezt. De mi, azt mondjuk nektek, hogy ez mozog. Ha egy adott pillanatban, elégedetlenek vagyok az életben a valósággal, bármi módon, csupán annyit kell tennetek, hogy felvegyétek a fényképezőgépet és egy jobb szögbe állítsátok be azt, melyen keresztül életeteket lássátok; ez megváltoztatja majd észlelési módotokat. Megváltoztatva az észlelési módot, egy szempillantás alatt, meg fogjátok változtatni a valóságot. Most ez hozzáférhetőbb, mint eddig valaha, és arra kérünk titeket, hogy kezdjetek el játszani, mert ti vagytok a vezetők.
A Fény Tanítványai
Ti vagytok azok azt választottátok, hogy átmentek lényeteknek számtalan külső változásán azért, hogy utat nyissatok a többi embernek. Ti vagytok azok, akiket mi a Fény tanítványainak nevezünk. Ti vagytok azok, akik azt választották, hogy itt lesztek a változásban helyt állva. És még akkor is, ha nem fognak értékelni titeket munkátokért, és talán misztikusoknak csúfolnak majd titeket, ti azok vagytok, akik azt választottátok, hogy másokért hordozzátok a Fényt és az energiát. Képzeljetek el egy sötét szobát, ahol mindenki megpróbálja megtalálni a kijáratot, ti vagytok azok, akik fogják a lámpát. Ne azt mutassátok nekik, hogyan tegyék a dolgokat vagy merre menjenek, csupán azt mutassátok meg nekik, milyen lehetőségeik vannak. Mi is ezt tesszük, a fátyolnak ezen az oldalán. Ezért nevezik Fényesnek a folyamatot. Mi többé már nem avatkozunk közbe játékotokba az angyali közbelépés régi módszereivel, hogy megmutassuk nektek azt, hogy az út jó vagy téves. A polaritásnak ezen illúzója, a helyes és téves, jó és rossz, szeretet és gyűlölet, fekete és fehér, fenn és lenn – tulajdonképpen egy olyan illúzió, melyre nincs többé szükségetek. Fekete és fehér nem létezik, csupán a szürke árnyalatai léteznek. Most, meg fogjátok határozni majd a saját észlelést és valóságot, és ha egy adott pillanatban nem vagytok vele elégedettek, megkérünk titeket, legyen bátorságotok a látásmódotok/fényszögetek megváltoztatására.


Az elkövetkező pszichikai változások


Ma, az emberi természetről szeretnénk beszélni ebben a változásban, mivel a természet nagyon gyorsan változik, ezért az emberiségre nézve nagyon változatos hatásokat fogunk látni. Beszéltünk az újra-kapcsolódás folyamatáról és arról a tényről, hogy ha ezt a folyamatot félbeszakítják, nagyon erős hatásai lehetnek a testre, az energia ingadozás miatt. Ezt a folyamatot, tudósaitok krónikus fáradtságnak (…..) nevezik, mi, egyszerűen energetikai rendellenességnek nevezzük. Az emberi agy energetikai újra-kapcsolódása most megváltozik.


A szinapszis pályák kommunikációs módja az emberi agyban megváltozik. Évek fognak eltelni addig, míg az orvostudomány fel fogja ismerni, hogy mi történik, részben azért mert nagyon kevésbé ismeri a változás kezdete előtti kommunikáció módját. Még így is, itt a misztikus világban most azt fogjuk mondani, hogy az emberiség a szemeitek előtt változik meg. Ez a változás szép és mégis nyugtalanságot fog okozni az emberiségnek.


Álmatlanság és az álom változásai:


Meg fogjátok látni, hogy mint eddig még soha ezen a bolygón, egyre több ember szenved álmatlanságban, megváltozik az álom szabványa és az alvás idő felhasználási módja. Miért, és miért kell része legyen ez a változásnak? Kedveseim, nem kell része legyen ez a változásnak. Ugyanakkor emlékeztetünk arra titeket, hogy higgyetek ebben a pillanatban hatalmatokban és ne hallgassatok meg mindent amit nektek mondunk. Ne higgyétek azt, hogy problémátok kell legyen az alvással ahhoz, hogy a kiválasztottakhoz tartozhassatok. Kedveseim, TI VAGYTOK A KIVÁLASZTOTTAK!


Itt vagytok, ültök ezeken a székeken, nézitek ezt a programot, olvassátok ezeket a sorokat, azt választjátok, hogy a Fény hírnökeivé lesztek. Ti vagytok azok, akik a következő szintre fogtok vinni minket, még akkor is, ha alvási problémáitok vannak vagy, ha segítetek a szomszédnak megoldani az alvás zavarait. Sok minden ezekből a dolgokból azért történik, hogy multidimenzionálissá váljatok és kezdjetek el más idő és tér dimenziókat megtapasztalni. Ezeknek köszönhetően fog megváltozni a ti dimenzió valóság megértésetek.


Az emberi tapasztalás egyik legnagyobb dimenziós változása az a dimenzió, amit ti álomnak neveztek. Tulajdonképpen, sokan közületek, akik nem tekintitek gyógyítóknak magatokat, meg fogjátok látni, hogy többet fogtok majd kialvatlanul, mint pihenten ébredni. Ha nem tesztek valamit ébrenlét alatt, ami tetszik nektek, abban a pillanatban amikor lefeküsztök, egy csengőhang fog egy másik dimenzióban megszólalni jelezve, hogy „ az orvos most jelen van".


Megpróbáljátok meggyógyítani azokat a hosszú sorokban rátok váró személyeket, és másnap, nem jöttök rá arra, miért is vagytok fáradtak. Ugyanakkor azt is meg fogjátok tudni, hogy sok személy ébred fel különös órákban, gyakrabban, mint eddig valaha. Évek fognak eltelni majd addig, amíg az orvostudomány elegendő adatot fog gyűjteni e tény bizonyítására, ezért figyeljetek, mert ti vagytok azok, akik személyesen elköteleztétek magatokat azért, hogy segítsetek az embereknek e változást megtenni. A fény ragyogására utalunk, mely segít nekünk a félelmet elűzni. Ti, a Fény tanítványai vagytok.


Beszéltünk már a hajnal 3 órás klubról, melyben az emberek elkezdenek hajnali három órakor felébredni. Ez tulajdonképpen, az álomnak egy normális szabványa, amit a jövőben meg fogtok tapasztalni. Az álom triádnak nevezitek ahol, normális módon, alusztok 3 órát, felébredtek 2 órára és ismét vissza feküsztök még 3 órára. Megadatik nektek két éber óra, mellyel nem tudtok mit kezdeni. E két óra, nagyon speciális, mivel ez idő alatt, az alkotás/teremtés egy mágikus állapotában vagytok. Tulajdonképpen, e két óra alatt, egy alternatív dimenzió állapotában vagytok. Az időeltolódás el fog tűnni és e két óra alatt, az amit gondoltok, nagyon rövid időn belül valósággá fog válni. E speciális pillanatban, engedélyezzétek magatoknak, kizárólag azoknak a gondolatoknak a megőrzését, melyekhez bizonyos módon kötődést éreztek. Semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkeztek, az elméletbe behatoló gondolatokat illetően. Tartsátok fenn az ellenőrzést csupán azok felett, melyeknek engedélyezitek azt, hogy elmétekben maradjanak. Ne aggasszon titeket, a negatív gondolatok elűzése elmétekből. Hagyjátok elmenni őket, mivel emberi tapasztalatotok szükséges részei ezek. Csupán tudjátok, hogy átmehetnek elméteken, támadás nélkül, és válasszátok ezek uralását és uraljátok csupán azokat a gondolatokat, melyek így vagy úgy hasznosak számotokra – és ne ítéljétek el magatokat azért, mert nehézségeitek vagy negatív gondolataitok vannak. Gyakoroljatok ellenőrzést, a kreativitás e két órája alatt.
Értsétek meg, hogy az újra-kapcsolódás e pillanataiban és óráiban, nagyon sokminden megváltozhat annyira, hogy a 3am klub, 4:45am klubbá válik és fordítva, az elkövetkező 50 év egyeztetési időszaka alatt. Az elkövetkező napokban, lesznek olyan személyek, akik megpróbálják megérteni, hogy mi történik, arra gondolva, hogy valami nincs rendben. Csupán ez a gondolat maga is, nehézségeket teremthet a Föld bolygón. Ez, az emberi evolúciónak egy normális folyamata.

Élő és negatív álmok:


Lesznek nektek ugyanakkor, nagyon élő és néha negatív álmaitok. Sokan közületek, rémálmaik miatt fognak felébredni. Ez, egy természetes folyamat, mely kiegyensúlyozza energiátokat. Sokan közületek, egész napotokat pozitív energiában táncolva/fürödve töltitek, semmibe véve azt, amit mi sötét oldalnak nevezünk. Mindannyitokban létezik egy szép, sötét rész. Ebben az esetben, lehet egy energiátokat kiegyensúlyozó álmotok, egy nagyon negatív álom, mely segít nektek kiegyensúlyozni az energiátokat. Legtöbbször, nem fogtok emlékezni ezekre az álmokra, ám egy megrázó élménnyel fogtok ébredni. Néha, emlékezni fogtok rájuk és beleremegtek majd. Az újra-kapcsolódás folytatódásával egyszerre, ezek az álmok nagyon különleges tapasztalatokká fognak válni. Ezért, ha ez történik veletek, mintsem feltennétek magatoknak a kérdést, hogy vajon ez rossz-e, inkább mosolyogjatok és higgyétek azt, hogy elegendő pozitív energiát tapasztaltok meg ahhoz, hogy kiegyensúlyozása szükségessé váljon.

Ez a kiegyensúlyozódás, már a játék kezdetétől zajlik; az emberiség újra-kapcsolódásával egy időben, ezek az események egyre gyakoribbá és drámaibbá válhatnak.


Fejfájások és szédülések:

Ezen újra-kapcsolódás idején, sok embernek lesznek fejfájásai és szédülései, melyeket eddig nem tapasztaltak még. Miközben az agy elkezd újra-kapcsolódni, új tüneteket tapasztaltok meg. Kérünk, higgyétek el, hogy ez egy normális evolúciós állapot, és nincs mitől féljetek.


Mindig szabadítsátok fel magatokat, a pszichikai tünetekkel járó kétségek alól. Soha ne tartsátok meg vagy tagadjátok ezeket, mert ezzel csak növekedni fognak, mindenféle energiákat vonzva magukhoz. Ha, saját gondolatitok uraivá kívántok lenni, akkor töltsétek ki az űröket/hiányokat. Menjetek orvoshoz, ha aggódtok. Akkor, amikor a tudomány értékes információkat tagad anélkül, hogy tisztelné az isteni vezettetést és intuíciót, megkérünk titeket, hogy ugyanezt a hibát ne kövessétek el csupán azért menve orvoshoz, mert ezek nem metafizikaiak. Használjátok és tiszteljétek az igazság minden árnyalatát, és ezután majd válasszátok a legjobb jelen lévő fényszöget, a fényképezőgépeteknek. Ötvözzétek a fizikát a metafizikával, mert itt található az igazi mágia. Ha az orvos hozzátok fordulva azt mondja, hogy semmi rendellenességet nem talált, akkor tudni fogjátok, hogy ez az evolúciónak azon útja, melyről beszélünk nektek. Ekkor, félelem nélkül örülhettek az utazásnak.

A légzési rendszer változásai és kihívásai:

Megjegyezzük, hogy sok személy változatos és szokatlan vagy megmagyarázhatatlan változásokat fog megtapasztalni légző rendszerében. A következő 5 évben, sok ilyen lesz majd ezen a bolygón. Az orvostudomány, nem szolgálhat adatokkal a nem diagnosztizált betegségekről. Semmilyen út nem létezik ezeknek az adatoknak az összesítésére, mivel ez csak azokban az esetekben lehetséges, amikor létezik egy megnevezés, mellyel katalogizálhatnak egy tünet számot. Néha az emberek, még ki is találtak betegségeket, bizonyos tünetek és változások katalogizálhassanak. Ez áll az ADD és ADHD elnevezésű rendellenességek megjelenése mögött. Ezek az Indigó gyermekek által behozott tünetek már léteztek egy ideje a Földön, és bár rendelkeztek számukra egy elnevezéssel és cimkével, a betegségek óriási evolúcióját figyelhetitek majd meg. E dolog fog történni a légző rendszer rendellenességeivel is, melyekkel az emberek többsége szembe fog kerülni. A saját légzéssetekkel való kapcsolat meg fog változni. Mivel ezek a változások, fiziológiától függetlenül fognak lezajlani, sokan közületek nehézségekbe és sebzettségbe fognak ütközni, allergiák, hűlések, - szokatlan lefolyással. Ismétlem, tudjátok, hogy ezek elmúlnak és tökéletes állapotnak fogtok örülni. Ez egy evolúciós folyamat, mely meg fog nyugtatni titeket akkor, amikor az új össze-kapcsolódás alkalmazkodik a fizikai formához. Ne higgyétek, hogy elrontottatok valamit, ha meghűltök. Tudjátok, hogy ez egy része a szószerinti újra-kapcsolódási folyamatnak, és hagyjátok az evolúciónak, hogy örömben és felélénkülve folytatódjon. Örüljetek az utazásnak… és ha ágyban kell töltenetek egy napot, örüljetek neki.


Sokan közületek megtudjátok majd, hogy az újra-kapcsolódás idején meg fognak változni szokásaitok, miközben asszimiláljátok az újra-kapcsolódást. Nem minden változásnak lesznek negatív eredményei. Lehet, hogy allergiások voltatok nyáron és egyszerre ez nem zavar már többé titeket/megszűnik. Nem minden lesz negatív vagy pozitív. Ugyanakkor tudjátok azt, hogy a fátyolnak felénk eső oldaláról, mi semmilyen különbséget nem látunk. Számunkra, ezek csupán egyszerű változások.
Multidimenzionalitás és Autizmus:


Sokszor elmondtam már, hogy miközben fejlődsz, és ezek az események elkezdenek lezajlani, az egyik legnagyobb ilyen megtörténő esemény, az új multidimenzionális megértés.


Multidimenzionális lényekké váltok és sok katalogizált betegségek meg fogtok érteni. Egyik ilyen betegség az autizmus. Az autizmust, egy olyan személyként határoztuk meg, aki mindkét világban az egyik lábával él. Legtöbbször, egy autista gyermek nem találja meg a visszautat abba a világba, melyben ti autistaként ismeritek őt. A valóságban, ők inkább élnek a másik világban, mint abban, amit ti mindennapi életnek neveztek. Egy lélek számára, ez egy frusztáló tapasztalat. Azonban mégis sokmindent beteljesíthet így. Annak ellenére, hogy ez nem egy betegség, vagy semmi téves nincs ebben, amit az autizmus szépsége által megismerhettek, tulajdonképpen, a multidimenzionális megismerés egy végtelen ajándéka. A legnagyobb kihívást egy autista személy számára, a frusztráció és düh jelenti, amit érez. Oly sok információt kapnak, azonban teljesen képtelenek ők ezt értelmezni. Akik nem autisták, rendelkeznek egy szűrővel, mely csupán a saját valóságuk vibrációját és információit engedélyezik látni és megtapasztalni. Az autista személyek nem rendelkeznek ezzel a szűrővel, és problémáik vannak az összes információ asszimilálásában, hogy úgy láthassák a dolgokat, ahogyan ti látjátok. E dolog kezd megváltozni. A tulajdonképpeni dimenzióváltással és a multidimenzionalitás felé való megnyílással, a mostani újra-kapcsolódás által, elkezdtek eszközöket találni az általakulásra, melyeket mi fordító eszközöknek nevezünk, melyek segíteni fognak nektek lefordítani az embereknek, a más dimenziókból származó kommunikációkat. Ezek sok titkot fel fognak tárni, az autista állapot rejtélyeiből. Nézzétek. Az eszközöket a fent leírtak alapján fogják jellemezni, mivel a nem-misztikus tudományból származnak, de egyes új eszközök is meg fognak jelenni az autizmus megértésére.


Egyesek ezen eszközök közül már hosszú ideje itt vannak, ám nem értették meg ezeket… akárcsak azok a személyek, akik olyan autista gyermekekkel dolgoznak, akik mindennap hallják a kristályt, tudják hogy nem tudnak beszélni a gyermekkel, ám tudnak beszélni a kristállyal. Az autista gyermek egy kristály segítségével képes beszélni, mely egy fordító eszköz számára. Beszélhetnek a kristállyal, mivel ez fordítói eszközként használható, mivel ő maga több dimenzióban létezik tehát, ugyanolyan jó eljérhetnek az ők dimenziójukba, mint a miénkbe. Nem minden kristály érhet el az autista gyermekekhez, csupán a megfelelő vibrációval rendelkezőek használhatóak erre a célra. Ily módon, sok autista gyermek képes kommunikálni egyes állatokkal, főleg a multidimenzionálisként ismert állatokkal, amilyenek a delfinek. Nem tarhatunk házi állatként egy delfint, azért, hogy kommunikálhassunk egy autista gyermekkel, azonban egy ideje léteznek fordítói tárgyak. Így történik ez a többi fajokkal is. Lehetnek tárgyak vagy élőlények ezek a multidimenzionális életformák. Egyesek új természetűek lesznek, és létezni fognak tehetséges gyermekek, akik hamarosan megérkeznek, hogy segítsenek az autizmusnak, mint ajándéknak, lefordításában és megértésében.


Amikor e gyermekek fejlődni fognak, ne féljetek tőlük. Ismerjétek meg, hogy milyenek ők, és ajándékuk, amit magukkal hoznak, az evolúció során mindenki ajándékává fog válni. Nézzétek őket, azokért a lehetőségekért, melyekkel jönnek. A Fény tanítványai vagytok.


Kedveseim, lámpa hordozók vagytok, és amikor az emberek az elkövetkező változások okozta félelem csapdájába esnek majd, ti vagytok azok, akik különbséget fogtok tenni. Ezt a döntést hoztátok meg szent szerződésetek által. Ebben az időszakban a Földön, az egész emberiség átmegy az újra-kapcsolódás folyamatán. Az emberi állat, egy magasabb vibrációba alakul át. Nem titok az a tény, hogy létezik egy pont, mely félelmet fog okozni nektek bolygótokon. Nagyon egyszerű, az emberk félnek a változástól. Kedveseink, ezért vagytok itt. Azt választottátok, hogy tartjátok a lámpát, a legjobb eredményért, anélkül, hogy megpróbálnátok pontosan mutatni az utat és anélkül, hogy bárkinek megmondanátok, milyen irányba menjen, vagy mit tegyen; csupán meggyújtjátok a lángot, hogy mindenki láthassa azt. Ez a legfenségesebb szent szerződés, sokatok számára és a mai napon itt van.Az emésztő rendszer, a gyomor-bél csatorna:

Az utolsó fizikai probléma, melyet szeretnénk bemutatni a biológiai változásokkal egyszerre, a gyomor-bél csatorna nagyméretű változásai. Kérünk, higgyétek el, hogy az emberek csupán akkor figyelik meg ezeket, amikor negatívak és problémává válnak. Ezért van mindig az újdonságnak negatív oldala. Senki sem nézne egy „jóhír" programot. Egyszerűen, ez az emberi természet. Bár számos változás negatív módon fogja figyelmeteket felkelteni, ezek pozitív módon is megtörténnek. A gyomor-bél csatorna változásai, sokféle tünetet fognak a közeljövőben magukkal hozni. Ha megtapasztaljátok ezeket, még akkor is, ha problémáitok vannak, az elsők között lesztek, akik megkapják a fizikai test magasabb vibrációját. Legyetek türelmesek és ne feledjetek el lélegezni; és ezek is el fognak múlni.Emóciók:

Kedveseink, a most zajló összes fizikai változás közepette, az emóciók teljesen felborulnak.


Több lesz a depresszió ezen a bolygón, mint eddig valaha és sokan egyre inkább fordulnak majd a belső kreatív energiához, mintsem a külsőhöz. Az energia elfojtása a legnagyobb probléma ezen a bolygón. Isten vagytok és és az Ő részéről bárminek visszautasítása, problémákat fog teremteni fizikai és pszichikai testjeitekben. Mindig is azt teremtettek, ám most az emberek sokkal érzékenyebbek lesznek, mint eddig. Csak ti vagytok képesek változást létrehozni. Kedveseink, tekintsétek ezt egy telefonbeszélgetésnek, - az akció irányában, - mivel itt hozhatjátok létre az első változást. Segítsetek az embereknek kifele költöztetni a kreatív energiát és nem befele. Azért vagytok itt, hogy ragyogjatok. Csupán tőletek függ, hogy ezt szomszédotokkal művelitek vagy több ezer embert tanítotok. Nem fogjuk megmondani nektek, merre haladjatok, ám azt elmondhatjuk, hogy van egy kulcsotok és a Fénynek egy tanítványa vagytok. Ti vagytok, akik segíthetnek a többieknek abban, hogy felemeljék fényképezőgépüket és megtalálják a legjobb fényszöget. A Fény Új Családja vagytok és a legjobban reménykedtetek abban, hogy az emberiség eljut majd a mostani pontra. Felhívunk, a cselekvésre. Nem léteznek többé majd, bezárt Fénymunkások.


Három felhívással búcsúzunk tőletek:

Bánjatok a legnagyobb tisztelettel egymásal!

Minden alkalommal segítsetek egymásnak!

Játszatok szépen együtt!

Espavo
- A CsoportKülönleges kérés
Copyright 2002. Steve Rother

Ez az információ egészben vagy részben, ingyenesen terjeszthető, azzal a feltétellel, hogy semmilyen díjat nem számítanak fel a terjesztéskor és ezt a figyelmeztetést csatolják az üzenethez. Mikor ennek az anyagnak csak egy része kerül felhasználásra, kérjük tüntessék fel, hogy ez egy rövidített változat és az olvasó megtalálja az eredeti és teljes változatot a www.Lightworker.com/beacons/címen. Támogatjuk a nyilvánosságra hozatalt, az újranyomtatáshoz engedély nem szükséges, de kérjük értesítsen róla bennünket a következő címen: Email Lightworker A Csoportról további információ a http://www.lightworker.com/ címen található vagy a Fénymunkáson keresztül a következő telefonszámon: (858) 748 5837. Köszönet a fény terjesztéséért!


Kapcsolódó bejegyzések

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése