2012. december 11., kedd

Felkészülés 12:12:12-re

Sződd a hálót!

2012. december 02.

Felkészülés 12:12:12-re

Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Weave the Web – Preparing for the 12.12.12 – 2 Dec 2012 – White Wolf Journeys – http://www.whitewolfjourneys.com/A Merkúr most egyenesen [halad] és épp most mentünk át 2012 utolsó fogyatkozás-időszakán, beleértve a teljes napfogyatkozást november 13-án, és a holdfogyatkozást november 28-án. A fogyatkozások nemcsak gravitációs hatással bírnak testünkre és Föld bolygónkra, hanem hatást gyakorolnak az együttes [kollektív] tudatra, megvilágítva a kristályrácsot, mely a kozmikus pókhálót alkotja.


A fogyatkozásról úgy tűnik, hogy megállítja az időt, az energiát és a mozgást. Ahol egyszer létezett fényszűrés a Föld aurájában az állatöv elemi erőin keresztül, hirtelen van a sötétség, a nemlétezés [a semmi], és a Naptól, vagy Holdtól egy átmeneti „betáplálási” hiány, mely arra szolgál, hogy tudatunkat közelebb vigye a Nap, vagy Hold időszak energiájához, következésképpen felerősíti azt. Világunk változik, és egyénileg mi is változunk. Mindent felgyorsulva és letörve / lerombolva / megrendülve érzünk. Ezen utolsó pár hét sok számára hatalmas veszteségérzetet hozott. Szerettek távoznak, kapcsolatok érnek véget, álmok és vágyak vesznek el a zűrzavaros energia elmozdulásokban / váltásokban, mely ráeszmélés arra, hogy valahogyan elveszítettük a kapcsolatunkat az isteni forrással, és ez egy sürgető érzés, hogy ismét összekapcsolódjunk [vele]. Régi bizonytalanságok és félelmek bukkantak fel átvizsgálásra. Ez mindnyájunkat annak a megkérdőjelezésében hagyott, hogy hová tartunk, és mi az ittlétünk célja. Egy idő életünk irányának újraértékelésére, és a szükséges hozzáigazítások meghozatalára. 

A nagyon megjövendölt 12:12:12 napokra van, és az energia gyorsuló lépésben halad. Számos tolmácsolás létezik azt illetően, amit ez a nap képvisel, és csupán egy pár nap múlva itt van 12:12:21. A számok lelki jelentésének köze van az energetikai rezgéshez. Minden dolognak, beleértve a számokat is, sajátságos rezgéses rezgésszámai [frekvenciái] vannak az Egyetemes, vagy Isteni erőben, és ez az, ami lelki [spirituális] erőt / hatalmat ad a számoknak. A Világegyetem néha üzeneteket küld nekünk azáltal, hogy ismétlődő alapon különös számokat hoz el tudatosságunkba. Ahogy bármely jelkép típusa, ezen üzenetek jelentésének tolmácsolása nagyban függ az üzenetet fogadó személytől. A számok a világegyetemünk nyelve, egy természetfeletti tervezet / formatervezés, melynek megértését az emberek kutatják. Ma, Püthagorasz számelmélete [számmisztikája] széles körben alkalmazott mind a régi, mind az új összefüggésében, mely a varázslattal kapcsolatos.

Amikor a 12:12:12-t lebontjuk, ez a 3:3:3-at alkotja. Megérkezésem első éjjelén Balin, pontosan 3 óra 33 perckor ébredtem fel. Ez a rezgéses rezgésszám az, melyet a buddhista szerzetesek kántálása megalkot, amikor Buddhát hívják elő. Egy Mester Tanítót, aki az emberi világot a könyörületre, megbocsátásra, feltétel nélküli szeretetre és egységre tanította. A Bika csillagképben a telihold idején minden évben Buddha visszatér és egy nagyon különleges szent napot ünnepelnek, mely minden emberhez, minden törzs minden nemzetéhez tartozik. Ez Wesak-ként ismert, a mennyei vizektől való megtisztulásként, melyet az emberi világnak előidéztek, ahogy a Mester Tanítók a szent Wesak-völgyben csatlakoztak egymáshoz. Ez itt volt Balin, ahová engem elvezettek a Wesak telihold idején májusban, és a világ minden sarkáról való lelkekből egy csodálatos összejövetel gyűlt össze, hogy azon az éjjelen az egység körét megtartsák és imádkozzanak a békéért.

Néhány nappal ezt követően, egy napfelkelténél találtam magam Bali északi partjának vizeinél, kérve egy jelet a lélektől, azt illetően, hol kell lennem 12:12:12 okán. Az üzenet másodperceken belül nagyon tiszta volt, ahogy három nemes tengeri angyal, delfinek szökkentek fel a hajóm mellett.

A tiszta útmutatást követve, visszatértem Balira, és egy másik lélek összejövetel fog bekövetkezni 12:12:12 napján. Ismételten, ez egy a világ minden tájáról való lelkek összejövetele, kiket hívtak, hogy csatlakozzanak egymáshoz egy szent körben, és mindenki közületek, aki olvassa e szavakat, ennek a hathatós időnek a részese. Bali smaragdzöld szigete rendelkezik egy szépséggel és tisztasággal, mely megnyitja az emberek szívét a szeretetre történő emlékezésre. Itt megtalálható a belső béke mély érzete, azonban az ember hitét gyakran teszik próbára.

A 12:12:12 egy idő, amikor lelkek milliói a világ minden táján csatlakoznak / összefognak, vagy egyéni szertartást tartanak, hogy másokhoz csatlakozzanak. Ez a visszhangzó [rezonáns] újramintázás ideje, ahol a szív teljesen nyitott. Egy idő, hogy csendben legyünk azon fényrezgésszám befogadásához, mely tovább kinyithatja tudatosságunkat, és megalkothatja a szentháromságot bennünk. Saját bölcsesség központunk igazodása a tudó szívvel, kiegyensúlyozva hatalmi / erő központunkkal. Ez a nap hatalmas váltást idézhet elő tudatosságunkban, hiszen minden Mester Tanító összegyűlik majd, hogy ezt a váltást támogassa. A látatlan világból mindenki visszatér majd, hogy támogassa az emberi világot, ahogy a lepecsételt kapuk [portálok] ismét megnyílnak.

A sárkányok és mondai lények visszatérnek, azonban csupán a nyitott szeműek és tiszta szívűek fogják érezni és látni őket. Közülünk mindenki kap útmutatást ezen a napon, és majd egy igazodást érez megtörténni, felkészítve minket a következő fő elmozdulásra / váltásra, az igen megjövendölt 12:12:21 napjára.

A sárkány-energia működésbe hozatalához magatokban, e pompás napon szánjatok erre 12 percet, és lépjetek be a csendbe / nyugalomba. Érezzétek az ibolyafény lángot megnövekedni gyökércsakrátokban, mely a gerincoszlop alapjánál helyezkedik el. Lélegezzétek be a szeretet Aloha lélegzetét. Harmincszor lélegezzetek lassan, látván az ibolyafény hullámot felétek elmozdulni. A kilégzéssel engedjétek el a lélegzetet, valamint az összes félelmet, aggodalmat, kételyt, haragot és szorongást. Amikor befejeztétek a harminc légzést, adjatok hálát, és mondjatok köszönetet életutatokért, és ismerjétek el ennek az élménynek a jóságát és gazdagságát.

Ahogy az ibolyaszínű láng növekszik bennetek, felemelkedik teremtő középpontotokon keresztül, a napfonaton át [solar plexus-on, az erőközpontunkon át], a szívcsakrán, a torokcsakrán át a bölcsesség központunkba, és végül fel, a fejtetőn és koronacsakrán keresztül. Felfelé folyik, megnyitva égi lélek csillagunkat, összekötve minket az isteni forrással. Folytassátok a légzést, és az égi kapukból kifolyó mennyei fényt vonjátok be, koronacsakrátok tetejébe nyílva. Amikor érzitek a szentháromságot magatokban igazodva, kérjetek tisztaságot, és célt / elhatározást, ezen szavakat alkalmazva: „MUTASD MEG NEKEM… VEZESS ENGEM… KÉSZEN ÁLLOK A SZERETET EGY KIFEJEZÉSEKÉNT TOVÁBBHALADNI. KÉSZEN ÁLLOK, ELKÖTELEZETT VAGYOK SORSOM BETELJESÍTÉSÉRE.

Újra hozzátok létre a szövetséget, mely hajdan létezett az emberi világ és a látatlan világ között, azáltal, hogy megteremtitek és tisztelitek az összes elemet. Készítsetek elő egy oltárt illatos [tömjén] füstölővel, egy bíborszínű gyertyával (ha nem találtok bíborszínűt, használhattok fehéret), egy tál vizet és egy tiszta kvarckristályt. Gyújtsátok meg az illatos [tömjén] füstölőt, és küldjétek el imátokat a szent füstön keresztül az isteni forráshoz, a szent szelek őrzőit tisztelve. Gyújtsatok meg egy gyertyát, és ismerjétek el, hogy ti vagytok a fény lángja, elkötelezve [magatokat], hogy a hit őrzői legyetek, és az örökkévaló lángot égve tartjátok, tisztelitek a látatlan világból valókat, kik a lángot égve tartják az emberi világban. Tartsátok a tál vizet szívetek felett, és küldjetek szeretet gondolatokat. Ajánljátok fel a vizet vissza a Föld anyának, tisztelve azokat, akik védelmezik a szent vizeket. (Ha városban laktok, akkor ajánljátok fel vissza egy növénynek.) Tartsátok a tiszta kristályt szívetek felett, és ismerjétek el a kő lényeket, bármilyen bölcsességet, vagy útmutatást kérve, hogy azt helyezzék bele tudatotokba. Helyezzétek a kristályt harmadik szemetekhez, és érezzétek az energiaátvitelt. Ti vagytok az ötödik elem, a szeretet magjának hordozói. Érezzetek egy fényhúrt, mely összeköt benneteket lelkek millióival a világkörül, és képzeljétek el [vizualizáljátok] a szeretet küldését.

Felemelkedett varázslatot viszünk végbe ezen a napon Balin, és az elemekkel dolgozunk a különböző szertartásokon keresztül, elküldve a smaragdzöld sziget rezgését mindenkinek a lelki családunkból. Nem számít, hol vagytok, vagy mit tesztek ezen a napon, míg szántok rá időt, hogy középpontosítsátok és kiegyensúlyozzátok magatokat, újra elkötelezve magatokat célotok iránt, és hogy részei legyetek a szeretet hullámának, melyet ezen a napon küldenek majd, felébresztendő azokat, akik még mindig alszanak.

Ez egy erős napja a felkészülésnek a 12:12:21 napjára és a napfordulóra. További részleteket fogok küldeni erre az eseményre vonatkozóan, amikor visszatérek Baliról. Ha bárki érdeklődik aziránt, hogy csatlakozzon hozzánk erre a nagyszerű igazodásra, Dél-Kaliforniában leszek, a Dana Point-nál.

Kívánok nektek varázslatot, és smaragdzöld fényt, ahogy egyesítjük szívünket, hogy elősegítsük a változást szeretett Föld csillagunkon, és magunkban.

Szeretet, szivárványok és elragadtatás Baliról,

Robbyne


Ha szeretnél csatlakozni a „Sződd a Hálót” programjához, és meg szeretnéd kapni az elkövetkező eseményekről a friss információt, kérlek, vedd fel a kapcsolatot Robbyne-nal a www.whitewolfjourneys.com honlapon.


Copyright © 2012 Robbyne. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Robbyne http://www.whitewolfjourneys.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumi-tudatossag.blogspot.hu/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése