2012. december 1., szombat

11. aranyszabály az IGAZSÁG Advent első hetébenIgazság nélkül semmi nem jöhet egyensúlyba. Ezért tisztességednek kell lenned az önmagaddal való kapcsolatodban. Biztosítanod kell, hogy az összes rossz dolog az életedben helyes volt. Ez a magadnak és a másoknak való megbocsátást foglalja magában. Az egyik legfontosabb gyógyító folyamat a megbocsátás. 

Amikor azt érzed, hogy valaki megsértette az igazságodat valamilyen formában, igazságot kell tenni, mégpedig a sérelem begyógyításával. Minden sérelmet, ami jelen van az énben, teljesen meg kell gyógyítani a teljes felemelkedés érdekében,valamint annak érdekében, hogy az egyén a különböző szintek mögé tudjon menni, amik a leckéket szolgáltatják, és lehetővé teszik az egyén gyógyulását. 

Amennyiben nem vagy felkészülve arra, hogy szembenézz a múltaddal és meggyógyítsd a sérelmeidet, akkor körbe-körbe fogsz szaladgálni, mint a saját farkát kergető kutya.Azt is hozzá kell ehhez tennünk, hogy sokszor az egyén teste automatikusan emlékszik valamire a múltból, amikor valami olyan történik a jelenben, ami előhívja a múlt emlékezetét. 

Ez jelentkezhet egy hirtelen bosszúság vagy depresszió érzésben, aminek nincs semmi kézzelfogható oka. Vagy könnyekben törsz ki, szomorú vagy depressziós vagy, olyan mértékig, hogy nem akarsz mások jelenlétében tartózkodni. A test ilyen módokon emlékszik a múltra, és ez az emlékezet lényed érzelmi sejt szerkezetén keresztül áramlik ki. Máskor a test a fizikai struktúrán keresztül emlékszik, és a fiziológián keresztül fejti ki hatását. Sokan ilyenkor megfáznak, vagy visszatérő köhögés kapja el őket, esetleg folytonos fejfájás gyötri őket, ami migrénig fajulhat. Vannak, akiken kiütések keletkeznek, amik nem múlnak el, vagy valami olyan végzetes, mint a rák. 

Mindezek a testetöltések azt mutatják, amik nem lettek feldolgozva. Pszichológiátok határozza meg fiziológiátok erősségét. Az Igazság az élet egy minősége, amit sokan nem tapasztalnak meg, valójában általánosságban ennek pont az ellenkezőjét tapasztalják meg. Amikor valaki úgy érzi, hogy tisztességtelenül bántak vele, neheztelés kezd épülni benne, ami bizonyos stádiumban haragként tör ki, vagy pedig elfojtásra kerül a gyökér csakrában, ami depresszióként ölt testet, valamint egyéb más betegség formájában. Bolygótokon az igazság hiánya az eredményezte, hogy sok ember a saját kezébe vette a törvényt, és úgy érezték, hogy a mérleg egyensúlyba került, és ez gyakran még rosszabb eredményhez vezetett, mint előtte. 

Hadd biztosítsunk benneteket arról, hogy az igazság napjai lassan felvirradnak. Mihály Arkangyal vezeti ezt a projektet, és egyre több és több olyan esetet fogtok látni, ahol az igazság győzedelmeskedik. Ez azt is jelenti, hogy az ok és okozat egyre azonnalibbá válik a manifesztációk során. Vannak, akik ezt „Azonnali Karmának” nevezik. Ha az Univerzum törvényei szerint éltek, akkor biztosan a mindenki számára legjobb igazságszolgáltatásnak lesztek szemtanúi.  (Kuthumi: Az élet 12 aranyszabálya - a felemelkedés ösvénye) 1. hét (November 30 - december 6.) : ÉRZÉK és IGAZSÁG


Advent első hete – Igazságosság erénye – Mihály arkangyal


Az ellenerők advent első hetében különösen az ember fizikai testét környékezik meg. Az archék, akik az ember fizikai egészségét hivatottak védeni, most elállnak az ember mellől. Az ellenerők ezért ezt a területet próbálják meg. Céljuk a megtévesztés, hogy becsaphassák az ember érzékelését; így megbomlaszthatják az ember és a világ harmonikus viszonyát. Ha a kísértés sikeres, ez az emberekben kétségbeeséshez vezet.


Archék a kor szellemei. Egy-egy koron keresztül vezetik az emberiséget az adott kor feladatainak megfelelően. A nagyobb szervezetekre, csoportokra vigyáznak. Nemzetek, városok, sőt egyes vezetők felett is őrködnek az adott korszakban. Hatással vannak a Föld és az ember fizikai testére.A Föld archéja Jézus születésekor Uriel volt, majd Gábriel lett. Az emberiséget Gábriel vezette hosszú időn át. Ekkor alakult az ember intellektusa, és ekkor a természettudományokban tett szert az ember jártasságra. Most Michael arkangyal vezeti az emberiséget, azaz a jelenlegi kor szellemi vezetője: Michael arché.


Az Arhék nagy angyalok, tömegben élnek, küldetésük az ember megsegítése, óvása. Az emberre intuíció szintjén hatnak.


Az első kísértés elhárítására alkalmas az igazságosság erénye. Az igazságosság mint kozmikus törvény, a karmában jut kifejezésre és csak az ember életében működik. Ezért az első adventi hét szimbóluma az ember.


Az igazságosság segít meglátni mindennek az isteni oldalát és feltárja előttünk az álságot, valamint védi a fizikai testet rezgésével.


Cél:


Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni


Hívjuk be ezen a héten az Igazságosság Lelkét, és Mihály segítségével fogadjuk be energiáit.


Advent és az okkult próbák


A szellemvilágba való helyes belépést okkult próbák sora előzi meg. Advent első három hete alkalmas egy-egy ilyen próba megéléséhez. A negyedik hét (a sikeresen végzett próbák után) pedig lehetőséget ad a belépésre a magasabb világokba a küszöb őreinek engedélyével.


Advent első hete - Tűzpróba


Ez egyfajta szellemi égésfolyamat. Egyes jelenségekkel kapcsolatban elég Ízisz fátyla; mélyebb megértés jön létre. Meg kell tanulni a szenvedéseket és a csalódásokat nyugalommal és töretlen erővel elviselni. A tűzpróba után még "büntetlenül" vissza lehet fordulni a beavatási útról. Ilyen esetben az ember életét mind fizikai, mind lelki vonatkozásban megerősödve fogja folytatni, és csak egy következő megtestesülés folyamán fejezi be a megkezdett beavatási utat.


Jelszó: "Egészséges emberi értelem nélkül minden lépted hiábavalóMihályról:Mihály arkangyal minden lélek spirituális sorsának a megoltalmazására hivatott. Olyan intenzitással szeret, amit el sem tudsz képzelni, mialatt türelmesen figyelemmel kísér életről életre, lelked tüzének pislákoló parazsát addig szítva szíved oltárán, míg az istenszeretet és a lelkesültség lángja fel nem lobban, lerombolva korlátaidat, szabaddá téve téged! 
Nagy fejedelem lévén, Mihály uralma kiterjed mindazokra, akiknek országa nem e világból való. Hogy hazavezessen, szent erejével támad rá a benső rosszra, miközben arra szólít fel bennünket, hogy negatív energiánkat pozitívvá alakítva a béke, a szépség, a szeretet medrébe tereljük. Ha spirituális utad jelentősége nőttön-nő, Mihály arkangyal energiája dolgozik benned. A Mihály "tüze" sokkal több képes kifejezésnél. A spirituális jelölt szó szerint hamuvá égeti azokat a maga állította korlátokat, amelyek úgy merülnek fel, mint az élet eseményei által kiváltott indulatgomolyok. Amikor szembenézel az igazsággal, sokszor érzed e tűz hevét, perzselését. Így például a szenvedélyes harag a változás hatékony hajtóerejévé válhat. Fogadd el, érezd, hogy elönt a hő, dühbe gurulsz, megnő az erőd! Amint megnyílik a szíved, a düh úgy alakul át, hogy te rálelhetsz a dolgok szeretetteljes megoldására. 


Mihály addig-addig ügyel lelked fényének növelésére, amíg megszabadulsz karmádtól és más korlátaidtól. Ahányszor sikerül nem kívánt eseményeket pozitívvá alakítanod, elpusztítod hamis avagy szűkös éned egy részét. Mihály azért a napért él, amelyen szabaddá válsz, azonossá Örök Éneddel. Célja mindannyiunk üdvözülése, hogy ismét szerető közösséget alkossunk. Mihály nemcsak spirituális sorsunkat oltalmazza, hanem testünket is. Hívd Mihályt, hogy bajnokod legyen, nehéz helyzetekben bátorságot öntsön beléd és védelmezzen. Végső eltávozásod után Mihály méri le lelked súlyát. A szeretetesszencia, amit összegyűjtöttél, égbe röppen, mivel könnyű, mint a pehely, a súlyosan megrakott ego viszont lehull. Ez az ego visszavon téged újra meg újra az életbe, mígnem képessé válsz elfogadni Mihály átalakító tüzét. Ha újjászületéseddel el kívánod érni a szabadságot, ne várj vele halálod pillanatáig Hívd máris Mihályt, hogy elkalauzoljon oda, ahol szembesülsz Örök Éneddel.Fohászok Mihály Arkangyalhoz: 


"Mihály Arkangyal óvj meg minden bajtól." 
"Mihály Arkangyal adj erőt, hogy szembe nézzek ezzel a helyzettel." 
"Mihály Arkangyal, segíts felfedeznem az igazságot." 
"Mihály Arkangyal, segíts, hogy hű lehessek magamhoz. 
" Mihály Arkangyal borítsd rám védő szárnyaidat." Az első adventi hétre való felkészítő meditáció hanganyaga innen letölthető:

Pusztai OrsolyaKristálycsakra


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése