2012. május 7., hétfő

Lemuriai gyógyító program a bőség megnyitásához

A Lemuriai Gyógyító Program a tudat és a lélek mélyebb rétegeiben ható gyógyító, bőséghozó ajándék Qala Sri’amától, Maitreyától, Sanandától és Máriától.

A másik meggazdagodást segítő program egy sokkal egyszerűbben elsajátítható, ---de csak jelen életünkben-- eredményes bőség-hozó módszert kínál.

A differencia a két módszer között kb. olyan, mint a homeopátiás és az allopátiás (a betegség ellen ható, azaz a szokásos) gyógyszerek hatása között. A szokásos gyógyszereink a betegség tüneteit tüntetik el több-kevesebb sikerrel, míg a homeopátiás szerek a betegség mélyen rejlő okát szüntetik meg, vagyis meggyógyítják a beteget.

Nos, mindkét módszert szeretettel ajánlom mindenkinek, váljék meggazdagodásotokra, és hozzon mindannyiótoknak örömteli, boldog életet!


Lemuriai gyógyító program a bőség megnyitásához

Első szint

A Kryon könyveket ismerők bizonyára találkoztak a hazai számozás szerinti VI. könyvben (Átkelés a határon) a „Búcsú az Istennek tett fogadalmaktól” résszel.

Ebből idézek: 

„Sámánok figyeljetek! Nem ez az első alkalom, hogy ráébredtek spiritualitásotokra. Elmúlt életeitekben, majdnem mindegyikben eljutottatok a spirituális feleszmélésig.

Ti voltatok a szerzetesek, az apácák a templomokban, ti voltatok a sámánok, a gyógyító emberek és a javas asszonyok.

A régi energia idején ez csak Istenre való kizárólagos összpontosítással volt lehetséges.

A régi energiában való összpontosítás eléréséért cserébe felajánlottatok valamit. Volt, aki megfogadta, hogy lemond a megszokott földi emberi élet velejáróiról azért, hogy Istenre fókuszálhasson. Ígéreteket tettek Istennek, áldozatok formájában.

Figyeljetek arra, amit most mondok, mert nagyon fontos!

BÁRMELYIK életedben tettél tiszta szándékkal Istennek felajánlást, azt tovább viszed következő életeidbe és a fátylon túlra is (azaz a földi életek utáni létezésbe; MI) újra meg újra. Nem könnyű megválnod fogadalmadtól, mert belül a lelkedben Istenhez kötődsz. Ha a régi életek egyikében spirituálisan feleszméltél, és sámánná váltál, sok mindent fel kellett áldoznod az érdekében.

FÉNYMUNKÁSOK, gondjaitok vannak a kapcsolatok kialakítása és megtartása terén? Az anyagi jólét terén? A normális életvitel terén?

Képzeld el, amint azokat a régi időkben tett fogadalmakat elengeded. Lásd, hogy a levegőben tovalebegnek. Ünnepeld meg az elengedésüket ebben az új energiában.

Anyagi jólétben élhetsz, ha úgy döntesz. Engedd el a régi fogadalmakat most rögtön.”

Eddig Kryon.

A következő tanítás-meditáció-gyógyítás formája és stílusa merőben más, mint amelyet megszokhattunk Kryontól vagy Tobiastól. És ez nem véletlen.

Az alábbiakban egy nagyon különleges, erős energiájú és hagy hatású gyógyító, élet-megváltoztató agyagot találtok.

Teljesen természetes, ha nem fogja mindenki végigcsinálni, mert nem is ez volt a célja.

A tanítás-gyógyítás szándéka az volt, hogy azok a Fénymunkások, akik változtatni szeretnének életükön, és szilárdan elhatározták, hogy további életüket bőségben, örömökben kívánják leélni, megkaphassák végre a vágyott változás-ajándékot.

A tanítás ezért nem csak szimplán elolvasásra, intellektuális csócsálgatásra született, hanem az emberi „nélkülözés tudat” „bőség tudattá” való programozására.

Tehát ennek megfelelően nem elég az írást elolvasni, hanem végig kell csinálni a benne lévő olyan gyakorlatokat, mint az előző életi fogadalmak, eskük eltörlését.

Javaslom, hogy aki nekifog, szánjon rá legalább 2 óra nyugodt, sürgetéstől mentes, zavartalan időt, és figyelmét kizárólagosan erre fókuszálva-- csinálja végig megszakítás nélkül a meditációs-gyógyító folyamatot. Idegesen, türelmetlenül nem érdemes belekezdeni.

Ajánlatos továbbá 3-5 perces ellazulással, meditálással indítani, amelynek során kérhetjük a számunkra fontos magasabb dimenziójú támogatóinkat, hogy segítsenek a gyógyulásunkban, bőségtudatunk helyreállításában, valamint érdemes a folyamat után még 15-30 percet nyugodt, ellazult állapotban, meditációban tölteni annak érdekében, hogy a folyamat energetikailag megfelelően beépülhessen lényünkbe.

Talán az a legjobb megközelítés, ha a bevezető rész után, és a folyamatba való bekukkantást vagy akár végigolvasást követően –úgysem bírja ki senki, hogy ne nézzen bele-- elhatározzuk, hogy mikor szánunk időt a teljes folyamatra. Tudniillik egészen természetes, hogy általában nem úgy ül le valaki olvasni, hogy két órán keresztül nem fog felállni, tenni-venni vagy a sürgető problémáin gondolkodni.

Megfontolásra javaslom azt is, hogy egynél több alkalommal csináljuk végig a folyamatot egy-két hét eltelte után.

A következő meditatív tanítás illetve gyógyító gyakorlat tulajdonképpen egy varázslat.

A sok-sok élet alatt ránk illetve magunkra épített szenvedés- és áldozatenergia-réteget kell elvarázsolni, eltüntetni úgy, hogy a bőség energiaárama hozzánk férhessen.

Megkövült, vastag hipnotikus energiával felépített kérget kell lehántani magunkról, amelyhez csak erős, már-már hipnotikus és szertartásos véső-módszerrel érdemes hozzáfogni.

A kivételesen erős energiájú és mélyen spirituális alábbi meditatív, tanító-gyógyító gyakorlat éppen ezt teszi.

Ha jól belegondolunk a bolygón élő emberek sorsát sem lehetne évezredek óta könnyedén irányítani, ha a nép nem lenne megosztva a gazdagság-szegénység polaritása által.

Pedig az univerzumban végtelen a bőség, ám csak azok férhetnek hozzá a gazdagsághoz, az örömök forrásához, akik tudnak erről, és ismerik a „hozzáférési kulcsokat”.

Hogyan is lehetne boldog, harmonikus és teljes életet élő embereket (ön)pusztításba, pusztulásba kényszeríteni, ha nem lehetne zászlót adni a kezükbe olyan feliratokkal, hogy „Azok fosztanak meg a boldogságtól!” vagy „Azok a hibásak a szenvedéseidért!” vagy „Ezek fenyegetik a biztonságodat!” vagy „Emezek gyalázzák az Istenedet!”, stb.?

A korábbi életekben tett eskük, fogadalmak - a mint fentebb Kryon is elmondja - súlyos következményekkel járhatnak jelen (és jövőbeni) életünkben, ráadásul –előző életeinkre nem emlékezvén-- még az okát sem tudhatjuk "bőségtelenségünknek".


Ha valakinek a pénzzel és általában a bőséggel, a kapcsolatokkal és az élet örömeivel gondjai vannak, akkor szeretettel ajánlom a következő tanítást, illetve „hiánytudat” megszüntető és „bőség tudat” újrateremtő gyógyító gyakorlatot.


Az anyagban ++ és ++ jelekkel és dőlt betűvel jelöltem meg azokat a részeket, amelyek a gyógyulni vágyó olvasó aktív közreműködését kívánják, mint például a meditációs részek vagy a fogadalmak felbontása szakaszok.

A tanítás természetesen tele van spirituális kifejezésekkel, amelyek a spirituális beállítottságú olvasók számára nem okoznak majd gondot, de másoknak esetleg problémát okozhatnak, elbátortalaníthatják őket az anyag átvételétől.

Furcsa lehet a tanítás, gyógyítás szertartásos jellege is, de ez a forma is fontos tudatunk átprogramozásához.

Azt javaslom, hogy – bár tudom, hogy nem mindenkiben kelt kellemes érzést - ne zavarjon senkit az Isten szó sem. Nem valamelyik vallás vagy egyház által kisajátított istenfogalomról van szó, hanem az univerzum illetve multiverzum egységes, tudatos összességéről, a Minden Létezőről vagy Az EGY-ről, amelynek mindannyian ugyanolyan fontos részei vagyunk, mint „test-istenségünknek” egy pici, de nagyon fontos sejt-lény-része a sok milliárd közül.

Az „Isten/Istennő” (Isten/nő) együttes fogalma is furcsa lehet némelyeknek, pedig a világmindenségben a női-férfi energiák egyensúlya alaptörvény (Pl. Jin-Jang).

Sajnos, kicsi bolygónkon az elmúlt néhány-sokezer évben a nő gyógyító, intuitív, misztikus és varázsló energiáit csúful elnyomták, elnyomatták, mert a „teremtés koronái”  a féltek női energia erejétől, varázsától, hatalmától.

(Manapság éppen a varázslatos női energia születik újjá a bolygón mindannyiunkban.)


Természetesen az sem véletlen, ha ismétlésekkel találkozunk. Nem hibáról vagy figyelmetlenségről van szó, hanem arról a tényről, hogy az ismétléseknek fontos szerepe van az oldási, gyógyítási folyamatban.

A „lény” fogalom is zavaró lehet kicsit, de nem véletlen, hogy nem „embert” vagy „emberi lényeket” említ az írás, tudniillik nem mindig csak emberekre utal, és nem kizárólag a jelenleg Földön élő, hanem más időkben, dimenziókban létező, lényekre is.


Ne zavarjon senkit, ha nem ért mindent a következő szövegben, mert a gyógyulás, a „nélkülözés tudattól” való megszabadulás mindenképpen megtörténik, ha a szándék erős bennünk a „bőség tudatra” való áttérésre.

Javaslok egy technikát, amit én magam is rendszeresen használok a nehezen érthető tanításoknál, vagy a nyelvi nehézségek okozta megértési problémák kivédésénél.

Egyszerűen (ha lehet, hangosan) kijelentem azt, hogy:

„A következő tanítás és gyógyítás a teljes megértéstől függetlenül, 100%-osan eredményes lesz számomra, mert eltökélt szándékom, hogy a tanítás illetve gyógyítás eredményét minden szinten elsajátítsam, magamévá tegyem. Így legyen, és így is lesz!”

Ennyi. Ezután már az sem aggaszt, ha elszundikálok egy hasonló meditációs tanítás közben, mert tudom, hogy más szinteken beépülnek a szükséges „információs modulok”, kódok a tudatomba.


Ha mégis olyan fogalmakkal találkoztok, amelyek nem értése – érzésetek szerint— nagyon zavarná vagy gátolná az oldás bekövetkezését, akkor kérem, hogy kérdezzetek, mielőtt végigcsinálnátok.

Még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet:

Az emberiségben (azaz bennünk, mindannyiunkban) olyannyira mélyen működik az örömmel, bőséggel kapcsolatos tagadás, hogy előfordulhat az is, hogy tudatosan vagy akár tudat alatt kitalálunk mindenféle okot, hogy miért ne csináljunk olyan folyamatot, gyakorlatot, amely megszünteti, „veszélyezteti” a szenvedéseinket, áldozatiságunkat.

Ez nagyjából úgy működik, hogy előző életeinkben vagy akár a mostaniban bűnösnek kiáltottuk ki magunkat (vagy mások minket) valamiért és elhatároztuk, hogy bűneinkért boldogtalansággal, szegénységgel, magánnyal, stb. vezeklünk jelen vagy következő életeinkben.

Arra gondolok, hogy például lesznek, akik azt mondják majd, mielőtt belekezdenének az olvasásba, hogy „Na már megint egy nagy baromság!”, vagy „Nekem erre most nincs időm!”. Vagy „Én ebből semmit sem értek!” vagy „Majd egyszer megcsinálom!”, stb. Néhányan még dühösek is lesznek, és nem is tudják, hogy attól lettek idegesek, hogy tudat alatt megijedtek a „nélkülözés tudat” elengedésétől, attól, hogy esetleg elhagyják a jól megszokott, kényelmes, panaszkodós, szenvedős, áldozati életformát, a szenvedéseikért való felelősség másra háríthatóságának kényelmes állapotát.


És persze lesznek olyanok is, akiknek elég erős lesz a szándékuk ahhoz, hogy végigcsinálják, mert úgy érzik, hogy eljött a változtatás, a változás, a bőség, az örömök befogadásának ideje.

Bárki, bármelyik megoldást választja, neki éppen akkor az lesz a legmegfelelőbb.

Kérem, hogy azon kedves Fénymunkás társaim, akik elvégzik a következő oldást, és néhány hónap után változás történik az életükben (és még emlékeznek is erre a kérésemre), akkor értesítsenek, hadd legyenek a pozitív változás-tapasztalatok mások hasznára.


Néhány szó a szerzőről, Qala Sri’ama-ról


Qala, mint a Szeretet Követe, Isteni Közvetítője a magasabb dimenziójú tanításoknak, közvetlen kapcsolatban áll a Felemelkedett Mesterekkel az Isteni Atyával és Anyával. Életét annak szentelte, hogy segítse a bolygón folyamatban lévő Krisztusi Fény aktiválódását az emberiségen keresztül.


Qala olyan isteni ajándékokkal rendelkezik, mint a tisztánlátás, telepátia és a közvetlen hozzáférés az Akasha, a Karmikus és a Küldetés Feljegyzésekhez.

Nyitott szíve és elkötelezettsége lehetővé teszi számára, hogy az „Új Tanítások” közvetítője legyen.

Qala által a Felemelkedett Mesterek felajánlják segítségüket mindazoknak, akik készek megtalálni belső fényüket.

Qala munkáján keresztül ezrek szívét érintette meg az isteni energia azáltal, hogy segítette őket a Felemelkedett Mesterekkel való találkozásban.

Qala Sri’ama felajánlja minden útkeresőnek a Mesterek és saját magasabb Isteni Valójának bölcsességét az általa átadott szent tanítások által.

Áldott Szeretteim,

A következő segítség-ajándékot ajánlom nektek, hogy eljuthassatok a bőség-tudatotokhoz, és hogy ki tudjátok fejezni szívetek álmait. Amit most ajánlok nektek, az egy megvalósítási, program kezdete. Ahogy érkezik hozzám, később több információt is adok erről -- megosztom minden emberi lénnyel.

Ez egy lemuriai gyógyító program (egy megvalósítási program első szintje). Segít, hogy tudatotok kitárulhasson, eljusson a bőségig, a feltétel nélküli szeretetig. A megvalósítás és a bőség közvetlenül kötődik ahhoz, amit az energiáról, a világegyetemről, önmagunkról, Istenlétünkbe és szeretetbe vetetett hitünkről gondolunk. Örvendezz ennek az ajándéknak, s add tovább annyi embernek, ahánynak csak tudod, hogy ők is megnyithassák bőség-tudatukat, hogy növelhessék rezgésüket, s ezáltal a lehető legmagasabb potenciált hozzák létre a Földön, beteljesíthessék erre az életre szívük álmait.

Ha továbbkülditek ezt az üzenetet, kérlek, mondjatok értük egy imát - értük és mindazokért, akik korábban ezt nektek adták. Segítsetek ezzel is önnön bőségetek mélyebb megnyitásában. Amikor azokért imádkoztok, akik ezt létrehozták a számotokra, akik elküldték nektek ezt az üzenetet, energiát adtok vissza, cserében azért, amit kaptatok.

Amikor azokért imádkoztok, akiknek továbbkülditek ezt az ajándékot, azt kéritek, hogy mások veletek együtt befogadják az üzenetet, s ezzel önmagatokat is megnyitjátok, készen álltok a jövő bőségének befogadására. Tudnotok kell: végső soron éppen ez a megnyílás, az energia adására és fogadására való nyitottság adja meg nektek a bőséget. Mint röviden ebből a programból is kiderül, az „eredendő lezáródás” még Lemuriában következett be: a bőség előtt ott záródott le az energiánk.

Ennek a programnak az egyik célja, hogy áttörje az önmagunk elleni, életünkben, tudatunkban és hiedelmeinkben korlátozó szabotázs gátját. El akarjuk törölni azokat a megállapodásokat és fogadalmakat, amelyek nem engedik, hogy megnyíljunk, hogy befogadjuk a világegyetemben ránk váró bőséget. Támogasson ez a program benneteket a bőségetek, szabadságotok elnyerésében, s osszátok meg mindenkivel, akivel csak tudjátok!

Minden szeretetem a tiétek - vegyétek magatokhoz egy mély lélegzettel.

Áldás

Qala Sri'amátólCsoportos ima

++ "Lelkem áldott Isteni-Része (God Presence), a fény és szeretet minden küldötte, Felemelkedett Mesterek, Arkangyalok és Angyalok, Gaia-anya, minden új gyermek, delfinek, bálnák és ősök, kérlek, mondjátok velem ezt az imát! Segítsetek, hogy növelhessem rezgésemet, hogy megadassék nekem a veletek való egység! Drága Isten/Istennő, kérlek, add meg bőségben az örök szeretetet valamennyi lénynek, aki hozzásegített ehhez a gyógyító programhoz. Kérlek, törölj el az életükből minden akadályt, miként az én életemből is és mindazokéból, akik tőlem kapják meg ezt a gyógyító programot -- hadd folyjék bőségük szabadon fizikai, érzelmi, értelmi és szellemi síkon egyaránt! Kapcsolódhassék isteni módon össze mindazoknak a szíve, akik megkapják ezt a programot! Simítsa el az emberiség eredendő bőség-sebét és nyomorúság-tudatát a karmikus feloldozás! Köszönetet mondok, és most megnyitom magam, hogy befogadjam a bőséget. Tüntessen el minden akadályt az Isten/Istennő akarata. Beteljesül az Isten/Istennő akarata. 
Hozzon ez minden emberi lénynek vidámságot, örömöt és szeretetet!" ++

* * * * * * * * * * * 

Szeretett szívek, az emberiség csillagmagva egy ősi szeretetközösségból származik. Mindannyiunk története innen indul. Ez az ősi szeretetközösség Lemuria. Ebben a közösségben, egy, akkor a Földhöz kötődő energiamezőnek köszönhetően valamennyi lény élvezhette a szeretet áramlását, egymás szeretetét. Az ősidőkben az ember szívcsakrája nagyon nagy volt, és minden lény szívcsakráját a szeretetnek ez az egyetemes hálózata táplálta. Ennek az eredendő szeretetnek az emlékét minden ember DNS-e őrzi. És valamennyi lény szívcsakrájában ott lobog a szeretet lángja, aminek köszönhetően kiterjedhet, megnyílhat a szív afelé a tudatállapot felé, amelyet akkor érezhettünk, amikor még ehhez az ősi közösséghez kapcsolódhattunk.

Ezt a tudatállapotot egy-ségnek nevezzük. Szeretteim, a bőség az egy-ségben rejlik. Minden lélekben megvan a bőség-tudat lenyomata, s mikor ez aktiválódik, a lélek energetikai kapcsolatba tud lépni a Föld egy-ség mezőjével.

Ily módon a lélek kimeríthetetlen energiához jut, s a szív álmaira összpontosítva, s a szíven átvezetve az energiát kifejezésre tudja juttatni, meg tudja valósítani az álmokat.

Sokan, akik megindultatok ezen az úton, úgy érzitek, hogy számtalan akadályba ütköztök. Gyakran olyan, mintha az embert valahogy gátolnák, szabotálnák, korlátoznák. Valamennyi lény ott őrzi a DNS-ében az ősi emlékét annak, hogy a teremtéshez elegendő pusztán a szív rezonanciáján alapuló szándékra gondolni, szeretetteljesen arra összpontosítani. A Földön azonban sokak számára napjaink valóságában ez nem működik. Amikor szívük álmai felé próbálnak mozdulni, akadályokkal, nehézségekkel találják szembe magukat. Így aztán sokan feladják: lemondanak szívük álmairól, arra a meggyőződésre jutnak, hogy azok számukra elérhetetlenek. Azért jöttünk, hogy elmondjuk nektek: igenis meg lehet valósítani a szív álmait. Ti is képesek vagytok rá, ha hajlandók vagytok energiatesteteket újra az egy-ség folyamához, Isten/nő tudatáramához kapcsolni. Ehhez, szeretteim, sok konvenciót át kell törnötek, s meg kell változtatnotok hiedelem-rendszereiteket.

Azért hoztuk el nektek ezt a programot, hogy segítsünk. Előrebocsátjuk: a program öt szintből áll, s úgy adjuk át az emberiségnek ezt az ajándékot, ahogy azt az isteni időzítés lehetővé teszi. Tudnotok kell, szeretteim: a második szintet akkor kapjátok meg, amikor már elegen dolgoztatok az első szinttel, s ezzel életre hívjátok a második szintet. Tudnotok kell: tőletek függ, mihez kezdtek ezzel az anyaggal. A ti dolgotok, hogy továbbadjátok, hogy így létrejöhessen a második szint, s elküldhessük nektek. Ennek a gyógyító programnak mindegyik szintjén alapvetően kétféle tanítással szolgálunk. Ha csakugyan bőséget akartok teremteni az életetekben, s meg akarjátok nyitni magatokat az egy-ség árama előtt, fontos, hogy tudatotok elkezdje befogadni ezeket a tanításokat.

Tudnotok kell: e program eredményeként minden aspektusotok meggyógyul: fizikai testetek bajai, érzelmi, mentális és spirituális nehézségeitek egyaránt megoldódnak. Legyetek tisztában azzal, hogy minden általatok kerül egyensúlyba úgy, hogy szeretetet és bizonyos frekvenciájú fényeket kaptok.

Előfordulhat, hogy csakráitok nem teljesen nyitottak erre. Ezért a program különböző szintjein energiamunkát is adunk a csakráitoknak, hogy segítsünk ebben. A program első szintjén a szívcsakrátok fog segítséget kapni ahhoz, hogy adni és befogadni tudjon. Szeretteim, sokatok ismeri a földi civilizációk fejlődéstörténetét. Elmondjuk nektek, hogy a bőséggel kapcsolatos bajok Lemuriában kezdődtek, de azután átkerültek az atlantiszi, majd onnan az egyiptomi civilizációhoz. A bőségtől és a befogadástól való félelem a lemuriai tapasztalatokban gyökerezik. Az atlantiszi civilizációban kezdtünk el félni attól, hogy - önmagunk erejével - saját valóságunkat megteremtsük, hogy energiánkat irányítsuk. Az ősi egyiptomi civilizációban azután valamennyi lény megtapasztalta az Isteni Valójával történő szent egyesüléstől való félelmet, a nélkülözés-tudatot.

Ne feledjétek: mindannyiótok számára fontos, hogy életetek egy részét tudatotok, tudatosságotok gyarapításának szenteljétek, annak, hogy megszabaduljatok életetek alapvető korlátaitól. Fogadjátok el, hogy ez bizony időbe telik. Az életben sokféle nehézséggel kell megküzdenetek. Ez a folyamat pedig türelmet, szeretetet, megbocsátást követel, s azt, hogy tiszteljétek isteni mivoltotokat.

Szeretteim, a karma különös jelenség: mint minden energia, rugalmas és könnyen átalakítható. Ahhoz, hogy megerősítsétek magatokat, önbizalmat nyerjetek és megtanuljatok az energiával igazán mélyreható módon dolgozni, először is az kell, hogy a karmikus helyzeteket, problémákat könnyűnek lássátok. Az energiával való bánás képessége azután hozzásegít ahhoz is, hogy be tudjátok fogadni a rajtatok keresztüláramló bőség-tudatot. Tudnotok kell: bár a bőség-tudattal kapcsolatos problémák egyik ősi civilizációt sújtották a másik után, ez a súlyos baj orvosolható.

A lemuriabeli, eredeti okot kell megszüntetni - ezt kell kitörölnötök a DNS-etekből, az emlékezetetekből.

Így az önmagatok elleni szabotázs, a sokféle nehézség kegyelemben kioldódhat, fokozatosan enyhülhet. Áldás és köszönet mindannyiótoknak.

Namaste, Sananda, Mary és MaitreyaTanítások -- A megvalósítási program első szintje


Sananda isteni tanításai


A Földön, éppúgy, mint az egész világegyetemben, örökkévalóan jelen van, minden életet egybeköt a szeretet és a fény hálózata. Ezt az egységes mezőt nevezzük az egy-ség mezejének, szeretteim. A tanítás, amelyet hozok nektek, arról szól, hogy minden nap ismerjétek el ennek a hálózatnak a létét, nap, mint nap forduljatok hozzá és kapcsolódjatok bele.

Mindig tudjatok arról, hogy testetek minden egyes sejtje ehhez a szent hálózathoz kapcsolódik. Átfolyik rajtatok, s valamennyi részeteket összeköti minden fával, minden lénnyel, a Földdel és a csillagokkal, a Mindenséggel, kedveseim. Ha valaki úgy él, hogy közben tudatosan ehhez a hálózathoz kapcsolódik, egész életében maga mögött érezheti az energia támaszát. Ha az ember tudata a különválásra vagy a félelemre összpontosul, a tudat összehúzódik, s nem képes felfogni ennek az örökké jelenlévő egy-ség hálózatnak a szeretet- és fényáramát.


A tanítás, amelyet hozok nektek, arról szól, hogy nyissátok meg a testeteket, elméteket, szíveteket, lelketeket és szellemeteket, hogy valamennyi részetekkel tudatosan kapcsolódjatok az egy-ségnek ehhez a hálózatához, amely körülfog és átitat. Ez a mező határtalan, túláradó energiát hordoz -- abból a Forrásból táplálkozik, amelyből minden energia kisugárzik és amelybe -- átalakulás után -- visszatér.

++Mondjátok a testeteknek, elméteknek, lelketeknek, szellemeteknek és szíveteknek, hogy tudatosan lélegezze be az egy-ség hálózatát, s energiáját közvetlenül a Forrásból vegye! Energiátok így újuljon meg, gyarapodjon, innen merítsen! ++++ Amint belélegeztek, szívjátok magatokba a Minden Létező támogatását, s mindazt, ami akadályoz benneteket az egy-ség átérzésében, a hálózatra lélegezzétek ki. Amint kifújjátok ezt magatokból, a Forráshoz kerül, s ismét szeretetté és fénnyé alakul. Fordítsátok agyatokat, szerveiteket, tagjaitokat az egy-ség hálózata felé, hogy onnan szívják magukba az energiát! Kötődjetek így minden testrészetekkel a hálózathoz! Fújjatok ki magatokból minden stresszt és összehúzódott energiát! Ugyanígy elméteket is az egy-ség mezeje felé fordíthatjátok, hozzákapcsolhatjátok. ++

Ne feledjétek: számíthattok a hálózat energetikai támaszára. Kérjétek, hogy csakráitok is ugyanígy az egy-séghez kapcsolódjanak!

Maitreya isteni tanítása

A bőség törvényéről szólok nektek, ezt szeretném megosztani veletek. Ez az isteni törvény azt mondja ki, hogy a világegyetem minden energiája a tiétek, a rendelkezésetekre áll. Azt mondja ki, hogy korlátlan energiában dúskálhat mindenki, akik hajlandó ennek az energiának a befogadására és továbbadására. Az ember azzal teremti meg a bőség törvényének szíveken keresztüli folyamát, azzal kapcsolja össze magát ismét a végtelen energiával, amelyet Isten/nő bőségeként érzékelünk, hogy ellenszolgáltatás nélkül ad a szívéből -- anélkül, hogy azt várná, hogy ezért visszakap majd valamit. Ti is hozzáférhettek ehhez a határtalan mennyiségű energiához.

Ha nem köt valamilyen fogadalom vagy eskü, ami miatt tagadjátok ezt a törvényt, ha nem köt valamilyen konvenció, ami tiltaná, hogy befogadjátok a világegyetemben jelenlévő bőséget, amiről ez a törvény szól, arra kérlek benneteket: bontsatok fel mindent, ami nem engedi, hogy tudatotokat ennek az isteni törvénynek rendeljétek alá. Arra kérlek, szabaduljatok meg minden olyan hiedelemtől, amely arra indíthatna, hogy ne ismerjétek el ennek a törvénynek az igazát.


Arra kérlek: bontsatok fel minden olyan szerződést, amely nem engedi, hogy közvetlenül a Forrástól, a világegyetemtől megkapjátok az energiának a földi életeteket támogató bőségét. Rezonáljon ez a tanítás testetek minden sejtjében! Amikor felbontjátok ezeket a szerződéseket, s azt kéritek, hogy megszabaduljatok azoktól a hiedelmektől, amelyek nem válnak hasznotokra, kérjétek azt is, hogy DNS-etek ennek a törvénynek az igazságához idomuljon, s ily módon testetek minden sejtje őrizze ennek a törvénynek az igazságát.Ősi, előző életekben tett fogadalmak felbontásaSzeretteim, kérünk, értsétek meg: minden lényt érintett az a közös tapasztalat, amelyet a földi lemuriai civilizáció idején szereztek. Ez beültetett egy emlék-magot az emberiség kollektív tudatába, s ez az az emlék-mag, amelyet az egész emberiség DNS-e őriz. Amikor az emberiség a csillag-származás eredményeként (az univerzum más rendszereiből ideszületve) létrejött, eredendően magában hordozta az Istentudatot. Ezután azonban sok közös tapasztalat következett, a kollektív tudat talajába új emlék-magok kerültek.

A megállapodások, fogadalmak, amelyeket ajánlunk nektek, egy folyamatot indítanak el. Ennek eredményeként megválhattok azoktól a emlék-magoktól, amelyek nem a legnagyszerűbb lehetőségeket rejtik számotokra.

Elsősorban arra az emlék-magra gondolunk, amely azt a hiedelmet teremti meg az emberiségben, hogy Isten/nő nem létezik, hogy Isten/nő eredendő szíve, a Forrásközpont (ahonnan minden lélek születik, és ahová utazásai során visszatér) darabokra hullott, szétesett vagy megsemmisült.

Ez a kulcsfontosságú emlék abból a tapasztalatból származik, hogy egy időben valamennyi lény, egyik a másik után elveszítette minden energiáját, azt érezte, hogy energiatestét a Forrás frekvenciája nem táplálta többé a hálózaton keresztül.

Vannak lények, szeretteim, akik ezt a „különválás eredendő sebének” nevezik.

Elmondjuk, hogy köztetek is vannak olyanok, akik ezt a Földön, Lemuriában korábbi inkarnációikban átélték. Mások a mennyben (az életek között) tapasztalhatták ezt meg, ugyancsak Lemurián keresztül.

Annak, aki a Földön, lélekként élte ezt meg, elképzelhető, hogy a hét elsődleges csakrája le van kapcsolva -- nem képes semmit befogadni az egy-ség hálózatából. Tudnotok kell, hogy a hálózat nem esett szét, a világegyetem szívközpontja nem semmisült meg.

Egy korszak abban az időben véget ért, új korszak kezdődött, s ennek hatására a Föld energiamezeje egy időre bezárult.

Voltak lények, akik ekkoriban inkarnációikban azt érezték: mezőjük teljesen bezáródott. Tudnotok kell, hogy nem minden lény tapasztalta meg ezt, hiszen sokan akkor épp a korszakváltás révén emelkedtek fel. Azok azonban, akik nem emelkedtek fel, úgy érezték: kegyvesztettek lettek, elveszítették az isteni kegyelmet.


Szeretteim, ha átéltétek ezt a kegyvesztettség-érzést és még teljesen nem gyógyítottátok meg magatokban a megbocsátás által, és még nem kapcsolódtatok vissza az egy-ség hálózatára, amely mindig is létezett, akkor tisztában kell lennetek azzal, hogy komoly problémáitok lehetnek a bőséggel.


Szívetekben gyászt és fájdalmat hordozhattok emiatt, munkálhat bennetek a félelem attól, hogy nem számíthattok támaszra, hogy elhagytak benneteket. Olyan, nélkülözés- és hiány-energiák dolgozhatnak bennetek, amelyek hatására egészségtelen módon kötődhettek másokhoz, olyan módon, ami sem nektek, sem másoknak nem használ.

Meglehet: szégyenkeztek, amiért nem tudtok agyagilag jól megállni a lábatokon, és ezért elítélitek magatokat. Lehet, hogy lelketek mélyén féltek a felelősségtől, nem meritek erőtöket arra használni, hogy megteremtsétek a saját valóságotokat, saját bőségeteket. Lehet, hogy csak nyomai vannak bennetek ezeknek az érzéseknek -- az is lehet, hogy mélyen rejtegetitek őket. Ne feledjétek, hogy mindennek az alapja a Lemuriában szerzett seb: az értéktelenség érzése.


Ha nincs bőség-tudat az életetekben, ha féltek attól, hogy megvalósítsátok szívetek álmait ebben az életben, bizony ilyen vagy olyan módon az értéktelenség érzésével küszködtök. Mindaz, amit eddig leírtunk nektek, abból az alap-meggyőződésből fakad, hogy nem vagytok méltók arra, hogy megkapjátok a bőséget, ezt a számotokra legnagyszerűbb ajándékot.

Tudnotok kell, hogy ennek a gyógyító programnak az öt szintjén végighaladva megszabadulhattok az értéktelenség érzésétől, amelyet tudatosan vagy öntudatlanul őriztek. Lehet, hogy a lelketek mélyén szunnyad ez az érzés, de az is előfordulhat, hogy elmétek vagy szellemetek azon darabjai őrzik, amelyek nem tudták -- más dimenziókon vagy időkön keresztül -- teljesen feldolgozni Lemuria tapasztalatát és emlékeit.

Szeretteim, elmondjuk nektek, hogy Lemuria, a szeretet birodalma --bár földi civilizáció volt-- a csillagokon át a Plejádokig, a Vénuszig és a Központi Holdon (a Maldeken) keresztül az Andromédáig terjed.


Tudnotok kell, szeretteim, hogy Isten/nő kegyelme veletek van, bennetek él, és ahogy megnyitjátok magatokat tanításaink előtt, a most kapott megértés előtt, napról napra több ajándékot, kegyelmet kaptok az univerzumtól. A kegyelem törvénye minden pillanatban a tiétek.

Kérjetek és kaptok, de ne feledjétek: készen kell állnotok annak a befogadására, amit kértetek. Lehetséges, hogy munkál bennetek az önszabotázs, amely nem engedi meg, hogy befogadjatok, s így nem kapjátok meg, amit kértetek.

A következő szerződések azokra a hiedelmekre vonatkoznak, amelyek az ősidőkben teremtették meg ezt a bőséggel szembeni, szívetek álmán keresztüli teremtés, megvalósítás útjában álló önszabotázst.


Ezeket a hiedelmeket a lemuriai emlékek és tapasztalatok idézték elő, belőlük fakadnak. Az öntudatlan elme, az öntudatlan érző test rejtegeti őket. Tudnotok kell, hogy ahogy felbontjátok ezeket a szerződéseket, elfogadjátok, hogy megváltok mindattól, ami az emlékek elfojtásával életetekben önszabotázst teremtett. Szeretteim, tudnotok kell, hogy amikor levetitek magatokról ezeket a szerződéseket, esküket és fogadalmakat (elfojtott) fájdalom és harag szabadulhat fel a lényetekből. Mindannyiótok körül ott lesznek majd az Angyalok --segítenek majd, hogy szeretetet kapjatok, amint az önszabotázs-energiák felszabadulnak belőletek.

Tudnotok kell, hogy ezek a szerződések azért köttettek, hogy próbára tegyék a szereteteket, s hogy bizonyságot tegyenek róla. Nincs rájuk szükségetek, hiszen a szeretet mindenképpen létezik, szeretteim, akár próbára teszik, akár bizonygatják, akár nem. Pontosan ez a próbára tétel, a bizonyság keresése az, ami miatt küzdenetek kell a bőséggel és a szeretettel. Ne feledjétek, szeretteim, hogy a lemuriai tapasztalatok miatt minden lény elvesztette hitét a szeretetben és Istenlétében. Arra kérünk, bocsássátok meg ezt, bontsátok fel ezeket a szerződéseket, fogadalmakat, és térjen vissza hozzátok a hitetek!++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek a mindennél drágább szeretet próbára tételének útjára vittek minket. Felbontunk minden olyan megállapodást, amely miatt félelmeinket úgy igyekszünk megoldani, hogy elnyomjuk és tagadjuk őket -- attól való félelmünkben, hogy túlságosan félünk ahhoz, hogy képesek legyünk szeretni, és szeretteinket magunkhoz ölelni. ++++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat ---- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek a mindennél drágább, mások iránti szeretet próbára tételének útjára vittek bennünket. ++++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt úgy érezzük: nincs hatalmunk saját valóságunk megteremtésefelett. ++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött – szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt úgy érezzük: nem a miénk a fény és szívünk igazsága, a szívünk mélyéből érkező, belső útmutatás. Felbontunk minden megállapodást, ami valaha arra késztethetett, hogy ne higgyünk Istenben, Isteni Valónkban, a Világmindenség egy-ségében és önmagunkban. Eltörlünk mindent, ami miatt az elválasztás és különlét hitét választottuk, amely miatt -- attól való félelmünkben, hogy nem tudunk szeretni, szeretet befogadni, nem tudjuk az egy-séget átélni -- erőnket és fényünket félelemre cseréltük. ++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött – szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt életünk három nagyon fontos elemét is feláldoztuk azért, hogy energiánkat életünkben egyetlen fontos dologra összpontosíthassuk. Felbontunk minden megállapodást, amely arra vonatkozik, hogy életünk három fontos elemét (legyen az akár érzelmi, mentális, spirituális vagy fizikai kielégülés) feláldozzuk egyetlen másikért (legyen az akár érzelmi, értelmi, szellemi vagy fizikai kielégülés).

Kilépünk minden olyan megállapodásból, ami miatt minden energiánkat életünk egyetlen (valamelyik előbb említett) elemére összpontosítjuk, s nem hagyjuk, hogy életünk másik három területén növekedjünk -- attól való félelmünkben, hogy nem lesz elegendő energiánk, időnk vagy szeretetünk ahhoz, hogy életünkben mind a négy területen egyszerre haladjunk. ++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat ---- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem hiszünk a világegyetem támogatásában, amelyek miatt nem bízunk másokban, és nem vagyunk képesek a másoktól való elfogadásra.

Felbontunk minden megállapodást, amely arra vezet, hogy azt higgyük: elvesztettük bőségünket, s nem vagyunk képesek a többi lénnyel összekapcsolódni, tőlük kapni, és ezzel most visszaszerezhetjük bőségünket. ++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban valaha kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem tiszteljük magunk és mások isteni mivoltát, mert attól félünk, hogy Isten/nő elpusztult, hogy nem létezik szeretet, és ezért a lények nem tiszták, nincs isteni aspektusuk.

Felbontunk minden megállapodást, amely arra késztet, hogy egyedül, magányos követekként dolgozzunk, mert attól tartunk, hogy nem bízhatunk másokban, nem fogadhatunk el tőlük semmit, mert energiájuk tisztátalan lehet. ++ Szeretteim, elmondjuk nektek azt is, hogy a DNS-etek képes megszabadulni mindattól, ami ezzel kapcsolatos -- csak kérnetek kell, hogy a DNS-etek annak az igazságnak megfelelően rendeződjék át, amelyről most szólunk nektek.Szent Kinyilatkoztatás DNS-etek átrendezésére az Egységhez és a bőséghez való újrakapcsolódásotok érdekében++ "Lelkem szeretett Isteni-Része, a szeretet és a fény valamennyi követéhez fordulok: szíved által, lényem isteni akaratából segítsenek engem! Hadd rendeződjék át a DNS-em az igazság szerint: igenis képes vagyok a szeretet befogadására, s az túl tud csordulni bennem, eltölthet és keresztüláradhat rajtam. ++ ++ Rendeződjék át a DNS-em annak igazságához, hogy lényem valamennyi szintjén egy vagyok az Isten/nővel, hogy lényem minden szintjén fény vagyok és a szeretet küldötte! Kérem, rendeződjék át a DNS-em ahhoz az igazsághoz, hogy Isten az egy-ség mezőjében örökké jelen van, hogy Istennő maga az egy-ség mezőjében mozgó élő lélegzet. Rendeződjék át úgy a DNS-em, hogy elismerje az igazságot: egy vagyok a szeretet és a fény hálózatával, s teljes mértékben képes vagyok arra, hogy a szeretetnek és a fénynek ezen a hálózatán át elnyerjem a bőségemet. Most hálát adok ezért, és azt kérem, hogy valamennyi lény megkapja ezt, aki erre vágyik." ++ 


Kérjük, most ismerjétek el: lehet bennetek olyan szerződés vagy fogadalom, amelyet fel kell bontanotok. Olyan szerződés, amely a szeretetre, a bőségre, az áldozatiság energiáira vonatkozik. Kérjük, bontsátok fel a következő szerződéseket! Tudnotok kell, hogy ezek azok az elsődleges megállapodások, amelyek kötnek benneteket -- amelyeket sokan még Lemuriában vettetek magatokra még akkor, amikor elszenvedtétek eredendő félelem-tudatotok sebét.

Ez a félelem munkál bennetek a be- és elfogadással, a szeretettel, a hittel és a bőséggel szemben.

Kérlek mindannyiótokat: bocsássátok meg mindazt, ami energia-rendszeretekben ezt kiválthatta.

++ A megbocsátásért kérjétek a Karmikus Tanácsot: hozzák fel bennetek a lemuriai sebre vonatkozó karmikus emlékeket! Kérjetek karmikus feloldozást ez alól, kérjétek, hogy ez múljon el tőletek. Kérlek benneteket, hogy forduljatok a megbocsátás, a szeretet, az isteniség, a hit, a béke, az egybetartozás, a visszatükröződés és az egy-ség, a karma, a kegyelem, a teremtés, a bölcsesség, az igazság és a szabadság törvényéhez! ++

Folyjanak ezek át a lényeteken, hangolják rá a tudatotokat Lemuria isteni igazságára, annak igazságára, hogy Lemuria a feltétel nélküli szeretet birodalma. Ez a feltétel nélküli szeretet örökké jelen van az egy-ség mezőjében, amely pedig bennetek él, s tőletek függetlenül örökké létezik.

Kérlek: utasítsátok tudatotok minden részét, hogy szabaduljon meg azoktól az ősi illúzióktól és hiedelmektől, amelyek megakadályozhatják, hogy energiát kapjatok az egy-ség egyetemes mezőjéből. Kapjatok meg minden támogatást ahhoz, hogy befogadhassátok a bőségeteket.++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek szerint hittük, hogy az egy-ség mezője le lett rombolva és, hogy a szeretet és fény örökké jelen lévő hatalma, melyet Istenként ismerünk, nem létezik többé, és ezért nem képes támogatni minket életünk során, valamint felbontjuk fogadalmunkat arra vonatkozóan is, mely szerint úgy döntöttünk, hogy ezt a hitünket nem engedjük el addig, míg Isten léte nem válik bizonyítottá számunkra. ++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt sosem próbáltuk meg visszaszerezni hitünket Istenben, amelyek miatt ehelyett mélyen belénk ivódott a benső félelmeinkbe vetett hit. Most felbontunk minden megállapodást, amely miatt nem engedjük meg magunknak, hogy megvilágosodási, felemelkedési folyamatunkat szolgáljuk, hogy növeljük rezgésünket -- mindezt attól való félelmünkben, hogy az egy-ség útjára lépünk, megtapasztaljuk az egy-séget, de utána megint át kell élnünk a különválás, az elválasztás fájdalmát. ++++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek következében azt hisszük: a szeretet nem elég, és nincs elegendő energia ahhoz, hogy mindent meggyógyítson, s életünk valamennyi területén egyensúlyt teremtsen -- ezért aztán fel kell áldoznunk szívünk álmait ahhoz, hogy életünk során egyensúlyt találjunk. ++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem követtük szívünk útmutatását, azt hívén: nincs elég idő, energia, támogatás, pénz és bőség ahhoz, hogy megteremtsük és megvalósítsuk mindazt, ami életünkben lehetőségként megadatik.++ ++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt ragaszkodunk ahhoz a hiedelemhez, miszerint meg sem érdemes próbálni szívünk útmutatását követni, annak megfelelően cselekedni. Attól félve, hogy szívünk álma teljesen úgysem valósulhat meg, s az eredményben végül úgyis csalódunk, ezért aztán azt hisszük: az egész nem éri meg a beléfektetett energiát. Most megszabadulok minden ilyen hiedelemtől és kérem, hogy a DNS-em rendeződjék át annak igazságához, hogy szívünk álmai mindig támogatást nyernek, s ha hajlandók vagyunk követni a benső útmutatást, mindig kapunk segítséget, csak el kell fogadnunk. 7++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek arra a hiedelemre vezettek, hogy a szeretet keresésének útja áldozat, olyan küzdelmekkel teli út, amelyen lehetetlen feladatok és a szívet összetörő kihívások sora vár. ++++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek arra a hiedelemre vezettek, hogy a bőség-tudat nem maradhat meg a Földön, mert a Földön túl sok lénynek van nélkülözés-tudata, s ha elnyerjük a bőségünket, akkor minden nélkülözés-tudattal élő lényért mi leszünk a felelősek. Felbontunk minden olyan megállapodást, amely miatt azt hisszük, hogy ha megnyílunk a bőségünk előtt, akkor másoktól veszünk el energiát, olyanoktól, akiknek nincs elegendő energiájuk az életükben, mivel abban a hiedelemben élnek, hogy bőség valójában nem létezik, s hogy egyesek életükben vagy nagyon szerencsések vagy nagyon kapzsik. ++Szeretteim, arra kérünk, ismerjétek fel: ezek alapján a szerződések alapján megnyitjátok a csakráitokat egy új folyamat előtt -- elkezdhetitek kitisztítani mindazt a lelki fájdalmat, dühöt, neheztelést, irigységet, kételkedést, szégyent és bűntudatot, amit energiatestetekben, lelketekben, elmétekben vagy fizikai testetekben -- lelki vagy őseitektől eredő, genetikus memóriátokban -- őriztek.

Mielőtt – javaslatunk szerint -- felbontanátok a [benneteket gátló] szerződéseket, s ezzel kegyelemben és könnyen megszabadulhattok az említett energiáktól, ++ arra kérünk: forduljatok az őseitekhez, s mindazokhoz, akikkel genetikai vérvonalatok közös, hogy ők is bontsák fel veletek ezeket a szerződéseket, hogy számukra is könnyen, kegyelemben mehessen végbe ez a folyamat. ++Elmondjuk nektek, szeretett szívek: ez az a hét energia-fátyol, amely elválaszt benneteket a bőségtől.

A fájdalom, a gyász az első fátyol, amelynek utolsóként kell eltűnnie, szeretett szívek. A második a neheztelés, sértődöttség, a harmadik pedig a düh. A negyedik fátyol a szégyen, az ötödik a kételkedés, a hatodik pedig nem más, mint a bűntudat. A hetedik fátyol az irigység, amelytől elsőként kell megszabadulnotok, szeretteim.

Tudnotok kell, hogy ennek a lemuriai programnak a második szintje hozzásegít majd ahhoz, hogy teljesen megszabaduljatok ezektől az energiáktól, hogy sejtmemóriátok teljesen felszabadítsa őket.Ha mégis feltörnek bennetek ezek az energiák, Isteni Valótoknak ajánlhatjátok őket, s kérjétek, hogy tűnjenek el ezek az energiák tőletek. Tudnotok kell, hogy ez része annak a folyamatnak, amelynek során visszaszerzitek bőség-tudatotokat -- ne tagadjátok le tehát, ha felbukkannak bennetek ezek az energiák.Ha tagadjátok a létezésüket, ezzel csak elnyomjátok őket, s kezdhettek mindent elölről. Igenis elmondjuk nektek: sokan közületek átmentek már ezen előző életeikben. Megindultatok bőség-tudatotok felé, de ahogy ez a hét fátyol leereszkedett bennetek, úgy éreztétek: nem tudjátok megőrizni az életekbe vetett hiteteket. Kérünk benneteket, bocsássátok meg minden előző életeteknek, amelyben megnyíltatok, megindultatok a bőség felé, ám ahogy a fátylak elétek borultak, újra bezáródtatok. Az Angyalokhoz fordulunk, hogy segítsenek nektek, a lemuriai követekhez, hogy legyenek veletek ebben a programban.

Tudnotok kell, hogy a program első szintje hathetes; legalább hat hétig tart, mire teljesen integrálódni fog lényetekbe.++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek oda vezettek, hogy bezártuk a szívünket azok előtt, akikre irigyek vagy féltékenyek vagyunk, s tagadtuk szépségüket és isteni voltukat, mert féltünk attól, amire emlékeztettek.

Most bocsánatot kérünk azoktól, akiket netán elutasítottunk, akikre olyasmit vetítettünk ki, ami nem a sajátjuk. Megszabadulunk a féltékenységünktől, minden, valaha tapasztalt irigységünktől. Kérjük Isteni Valónkat, vegye ezt le rólunk. Kérjük, hogy oldoztassunk fel minden karmikus emlék alól, amely miatt irigységet, féltékenységet őrizhetünk magunkban. Karmikus feloldozást kérünk ezzel kapcsolatban, s hálát adunk Istennek, amiért segítségünkre van abban, hogy ezt az energiát szeretetté alakítsuk. ++++Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt eltagadtunk gondolatokat és érzéseket, amelyek miatt bűnösnek érezzük magunkat, elrejtjük és megtagadjuk önmagunk egy részét. Felbontjuk az összes megállapodást, amely oda vezet, hogy nem fogadjuk el a bűntudatot, amit érzünk, s amely miatt nem bocsátjuk meg egész önmagunknak azokat a dolgokat, amelyek miatt bűnösnek érezzük magunkat. Valamennyi életünket isteni tapasztalatként tiszteljük, akkor is, ha némely életünkben esetleg negatív dolgokat teremtettünk és rosszat tettünk másoknak. Megbocsátunk magunknak és karmikus feloldozásért fohászkodunk ezért, és megértjük, megbecsüljük, hogy minden lény keresztülment ezen. Kérjük, hogy lényünk valamennyi szintjéről távozzék el minden bűntudat, hogy szabadok lehessünk! Elfogadjuk isteni mivoltunkat. ++++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt nem hiszünk a szívünknek és az elménknek, mert attól tartunk, hogy nem vagyunk egyek az igazsággal -- legalábbis nem vagyunk teljesen tisztán és bizonyosan egyek vele. Levetünk minden sebet és emléket, ami miatt ebben vagy bármely más életben vagy dimenzióban nem bízunk önmagunkban, kételkedünk a szívünkben, elménkben és isteni szándékainkban. Megszabadulunk a kétségeinktől, kérjük, hogy mindaz, ami hozzájuk vezetett, távozzék lényünk minden szintjéről, hogy szabadok lehessünk. ++++Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt félünk isteni mivoltunktól és szégyelljük, hogy kik vagyunk -- mindezt azért, mert attól tartunk: nem vagyunk méltók a szeretetre, a fényre és az isteniségre. Kérjük, hogy szabadulhassunk meg minden karmikus emléktől, amely az értéktelenség érzetét kelti bennünk, s amely miatt lényünk bármely szintjén szégyelljük magunkat azért, hogy kik vagyunk ezen a Földön.

Elhatároztuk: elfogadjuk, hogy fény vagyunk és szeretet, s méltók vagyunk arra, hogy fényt és szeretetet kapjunk.

Karmikus feloldozást kérünk mindazért, ami az értéktelenség, a szeretet nélküliség érzetét keltette bennünk. Mindezt elengedjük magunktól és átadjuk Istennek. ++++Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek miatt a szégyenhez, a kételyhez, a bűntudathoz és a féltékenységhez ragaszkodtunk, s ahelyett, hogy felvállaltuk volna ennek a felelősségét, Istent hibáztattuk mindezért. Most felbontunk minden megállapodást, amely miatt másokra, Istenre vagy önmagunkra haragszunk ennek megteremtéséért, s amely miatt különállást teremtettünk az életünkben. Felbontunk minden szerződést, amely ellenállást ébresztett bennünk a lényünk valamennyi aspektusára kiterjedő szeretet egy-ség elsajátításával szemben.

Kérjük, távozzék lényünk minden szintjéről minden harag, s karmikus feloldozást kérünk minden olyan esetért, amikor másokat hibáztattunk azért, amit meg kellett tapasztalnunk, s negatív dolgokat vetítettünk ki azokra, akiket okoltunk ezért. Kérjük, hogy minden harag, amit valaha másokra sugároztunk, térjen most vissza Isteni Valónk szívébe, hogy szeretet válhassék belőle.

Most megbocsátjuk magunknak az összes haragot, amit magunkkal vagy másokkal szemben bármelyik életünkben vagy dimenzióban éreztünk, minden alkalmat, amikor magunkat vagy másokat hibáztattunk, s ezt letagadtuk. Levetkőzzük Isten, a fény, a fénnyel való kapcsolatunk tagadását, s a karma, a kegyelem, a megbocsátás, a szeretet és az isteniség törvénye által újra megnyílunk a fény befogadására. ++
++Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek következtében a szívünkbe lyukat perzselő, keserűséget és dühöt ébresztő sebet őrzünk. Felbontunk minden megállapodást, amelynek alapján ezt a lyukat önutálattal, mások vagy Isten/nő iránti nehezteléssel töltenénk meg. Most felbontjuk az összes szerződést, amely bármi miatt másokkal szembeni sértődöttséget ébreszt bennünk, s amely oda vezet, hogy Istenre vagy önmagunkra haragszunk azért, amiért nem teremtődött meg az, ami a legmagasztosabb cél vagy isteni szándékunk. Elhatározzuk, hogy most megszabadulunk a szívünkben, elménkben, szellemünkben vagy testünkben őrzött minden elégedetlenségtől, irigységtől és keserűségtől, amit nem törölt el a karma törvénye vagy a karmikus feloldozás. Kérjük, törlődjék el minden olyan karmikus emlék, amely miatt lyukat rejtegetünk magunkban, s azt keserűséggel, irigységgel és elégedetlenséggel töltjük meg – s ezek miatt neheztelés támad bennünk, s tölti meg ezt a lyukat. Felbontjuk az összes megállapodást, amely miatt sosem vetkőzzük le sem ezt a haragot, sem a ragaszkodásunkat azok iránt, akik ilyen vagy olyan módon segítenek vagy támogatnak bennünket. ++++ Megszüntetünk minden olyan szerződést, amely arról szól, hogy nem szeretünk másokat, ha nem teszik meg nekünk azt, amit várunk tőlük. Felmondjuk a megállapodásokat, amelyek nem engedik elhinnünk, megértenünk, hogy mások szabadok, s nem engedik, hogy elfogadjuk: úgy adnak, úgy tesznek szolgálatot nekünk, ahogy nekik tetszik. Nem félünk többet attól, hogy mások nem segítenek nekünk, s bocsánatot kérünk minden lénytől, akikre valaha nehezteltünk, amiért nem eléggé, vagy megítélésünk szerint egyáltalán nem támogattak bennünket. Kérjük, hogy mindez távozzék tőlünk, hogy karmikus feloldozásban részesülhessünk emiatt, hogy megszabadulhassunk mindettől. ++++ Isteni kinyilatkoztatással, Isten/nő nevében és a kegyelem, a szeretet, az isteniség, a megbocsátás, az isteniség és szabadság törvényei szerint most felbontjuk mindazokat -- a minden időben, térben és dimenzióban kötött -- szerződéseket és fogadalmakat, amelyek oda vezettek, hogy soha nem szabadultunk meg az eredendő seb fájdalmától, a szeretet és a fény mezőjétől való elszakadás emlékétől. Most eltöröljük az összes megállapodást, amely arról szól, hogy sosem kapcsolódunk be újra az egy-ség mezőjébe, a szeretet és a fény hálózatába. Felbontjuk azokat a szerződéseket, amelyek valamiféle önostorozásként a fájdalomhoz láncolnak bennünket, mindaddig, míg be nem bizonyítjuk, hogy méltók vagyunk a szeretetre, a fényre és a bőségre. Megszüntetjük az összes megállapodást, amely arról szól, hogy sosem engedjük el a fájdalom, a neheztelés, a düh, a szégyen, a kételkedés, a bűntudat és a féltékenység hét fátylát, a hét fátylat, amely nem hagyja, hogy ebben a világban megtapasztaljuk a bőséget. Felbontunk minden szerződést, amely tiltja, hogy mindezzel összefüggésben segítséget kapjunk a fény családjától, s amely miatt lemondtunk a fény családjával való kapcsolatról.++++Felbontjuk az összes szerződést, aminek alapján -- attól félvén, hogy újra elveszítjük, csakúgy, mint a szeretettel való kapcsolatunkat -- lemondtunk bőség-tudatunk visszaszerzéséről. Kérjük, hogy mind a hét fátyolra vonatkozó karmikus emlékeink alól kapjunk feloldozást. Emeltessék fel a hét fátyol rólunk, őseinkről és lélek-családunkról egyaránt! Minden ősünket kérjük: bocsásson meg nekünk, s kérjük, hogy a megbocsátás, a karma és a szeretet törvénye áramoljék át valamennyiünkön. A kegyelem törvénye alapján kérjük, hogy ez kegyelemben, könnyen mehessen végbe. Így történjen ez minden lénnyel, akihez eljut ez az üzenet! ++Szeretett szívek, tudnotok kell, hogy minden itt leírt szerződés vagy fogadalom hatással van a szívetekre, megszabadítja azoktól a kötelékektől, amelyek a lemuriai időkhöz láncolják, elvágja azokat a szálakat, amelyek más életeitek fájdalmas élményeihez kötnek, amikor is elzártátok a szíveteket a bőség elől.

Elmondom nektek: szívcsakrátok gyógyító programba kerül. Ha részt akartok venni ebben a szívcsakra-gyógyító programban, minden este 7-kor eljönnek hozzátok az Angyalok és Arkangyalok. Három óra hosszat dolgoznak a szívcsakrátokon. Arra kérlek: igyekezeteket önmagatokat ez alatt az idő alatt jobban szeretni, mint máskor. Az, hogy önmagatokat szeressétek, kulcsfontosságú ahhoz, hogy ki tudjatok gyógyulni az értéktelenség érzéséből. Tudnotok kell, hogy ez öröklődhetett a családotokban. Ha ez így van, akkor családotok számára is kérhetitek ezt a szívcsakra-gyógyító programot, feltéve, hogy családtagjaitok nyitva állnak ennek befogadására. Úgy legyen!Áldott légy, szeretett szív!

A fény családjától, Sanandán, Maitreyán és Márián keresztül a te támogatásodra.Tudatotok megnyitása az anyagi bőség előtt -- a pénz isteni eredetű

Qala Sri'ama, Phoenix, 2005

Áldás, Szeretteim!Csodálatos program következik. Célja, hogy tudatotokat anyagi, pénzzel kapcsolatos bőség-tudattá alakítsa.

Átprogramozzuk a tudatotokat annak a gondolatnak a befogadására, hogy a Pénz Isteni eredetű. Mind szellemi, mind gyakorlati szempontból fontos, hogy megszabaduljunk a pénzt övező szégyenérzettől. Ha nehézségetek van ezzel a programmal kapcsolatban, ne feledjétek: természetes jogotok, hogy azt tegyetek ebben a világban az általatok teremtett pénzzel, amit csak akartok. Az is lehet, hogy az a szívetek vágya, hogy jótékony célra fordítsátok pénzeteket.

Az, hogy az embernek pénze van, szeretteim, nem azonos a kapzsisággal. A pénz nem kapzsiság, de nem egyszer fukarságból ragaszkodnak hozzá.

Arra kérlek benneteket, hogy tekintsétek a pénzt úgy, mint egy fajta energiát, márpedig minden energia Isten bőségének része, amit elutasíthat vagy elfogadhat az ember. Ha úgy döntötök, hogy elfogadjátok, természetes jogotok, hogy arra használjátok ezt a pénzt, amire csak akarjátok. Ha úgy gondoljátok, jótékony célra, a szükséget szenvedők szolgálatára is fordíthatjátok.Szeretteim, tudnotok kell, hogy a pénz az élet szerves része, és ha pénz-problémáitok vannak, szeretet-problémáitok vannak. Könnyen lehet, hogy nem akarjátok megnyitni a szíveteket az előtt a gondolat előtt, hogy a pénz isteni. Ha nem áll nyitva a szívetek a pénz isteni volta előtt, nem vagytok képesek arra sem, hogy szabadon, fenntartások nélkül pénzt kapjatok vagy adjatok. Márpedig épp a pénzzel kapcsolatos fenntartások akadályozzák a pénz áramlását az életetekben. Legyen segítségetekre ez a program abban, hogy felszabadítsa a pénzzel kapcsolatos hiedelmeiteket, tudjatok pénzt kapni, teremteni és adni -- szabadon, a szívetek szerint, amint azt Isteni Valótok diktálja.Szeretettel, Qala Sri'ama

A pénzzel kapcsolatos magatartásunk megtisztítása és átprogramozása++ Arra kérjük a Felemelkedett Mestereket, lelkeinket, csoportlelkeinket, Isteni Valónkat és isteniségünket, hogy legyenek velünk a bőség gyönyörű templomában, amely arany oszlopokon áll körülöttünk. Fehér márványpadló van a lábaink alatt, fehér kristálykupola a fejünk felett. Ott ülünk, mint olyan lelkek, akik meg akarnak szabadulni a bőségtől való félelemtől. Azt szeretnénk, hogy tudat-hiedelmeink új programot kapjanak: igazodjanak ahhoz az igazsághoz, hogy a pénz nem válik külön Istentől, hogy a pénz isteni energia és egy Istennel. ++++ Ahogy mint ott ülő lelkek beszívjuk a levegőt, forduljunk kérésünkkel most az Angyalokhoz, Arkangyalokhoz, a Galaktikus Szövetség Küldötteihez, a Föld belsejében működő templomi munkásokhoz, Gaia Anyához és a Földi Királyságokhoz: legyenek velünk. Kérjünk minden lényt, hogy segítsen nekünk tudatunknak ebben a bőség-tudattá való szent átformálásában. ++++Merüljünk mélyen magunkba, s kérjük lelkünket, hogy vesse le a bőségtől való félelmet, a félelmet, hogy "nincs elég". ++

Félünk attól, hogy általában nincs elég semmiből a Földön ahhoz, hogy bőséggel ellásson bennünket, nincsen elegendő gazdagság ahhoz, hogy minden lény bőségben élhessen.

Félünk, hogy áldozatot kell hoznunk ahhoz, hogy mások hozzájussanak a szükségleteikhez. Abban a hiedelemben élünk, hogy nincs elegendő ahhoz, hogy mindannyian bőségben éljünk. Szabaduljunk meg ezektől a félelmektől, az áldozat-tudattól! Engedjük el azokat a félelmeinket, amelyek miatt nem élünk mindig bőségben, és nincs meg mindig, amire szükségünk van.

++Ha csakugyan a lelkünk mélyén ott őrizzük ezt a félelmet, akkor, ahogy most belélegzünk, ahogy most Isteni Valónk megjelenik, adjuk át a félelmet Istennek, Isteni Valónknak. Tárjuk ki a szívünket, és ajánljuk fel ezt a félelmet. Félelmünk azokból az utazásokból eredhet, amelyeken nem kaptunk eleget. Bocsássunk meg, kérjünk karmikus oldást minden olyan életért vagy tapasztalatért, amikor hiányt szenvedtünk, és amelynek hatására kialakult bennünk az a hiedelem, hogy sosem lesz elég jólétünk, bőségünk.++++Mialatt az oldás megtörténik, kérjük valamennyi lélektől, hogy horgonyozza le energiáját a Földhöz és szabaduljon meg félelmeitől: az élet iránti felelősség miatti félelemtől, a kudarctól való rettegéstől. Hiszen félünk attól, hogy -- bármilyen értelemben -- kudarcot vallunk és nem tudjuk kiteljesíteni életünket.

Arra kérünk minden lelket, küldje most fényét le a Földbe, kapcsolódjék a Földanyához, horgonyozza le, bocsássa a Földbe az energiáját, bocsássa egyenesen a Földanya kristály-szívébe, hogy az alakítsa át számára. A Földanya testén keresztül kell átalakítanotok az energiát, ha ugyanis saját fizikai testetekben szabadul fel, fájdalmat okoz. Most minden lelket arra kérünk, hogy a testben, teljes egészében a fizikai testben horgonyozzon le, s bocsássa el minden, földi léttel kapcsolatos félelmét.

Minden lelket arra kérünk, hogy szabaduljon meg a felelősségérzettől, vagy attól az érzéstől, hogy bármilyen földi célját nem sikerül elérnie, valamilyen igényét nem tudja kielégíteni. Karmikus feloldozást kérünk minden sebre, amelyet ezek a lelkek -- bármely más csillagrendszerből is-- magukkal hoztak. Karmikus feloldozást kérünk ezeknek a lelkeknek minden, földi civilizációval való kapcsolatára, amely miatt úgy hiszik: nem elég értékesek ahhoz, hogy a Földön kielégítő módon valósítsák meg magukat. ++++Lélegezzetek most mélyen! Minden lelket arra kérünk: bontson fel minden esküt és fogadalmat -- bármi okból is tette azt --, amely nem engedi, hogy teljesen összeolvadjon a fizikai testtel és a Földanyával. Ahogy belélegeztek, az Isteni Anyához és az Isteni Atyához fordulunk, és ők előlépnek és arra kérnek minden lelket: bontsanak fel minden ígéretet és szerződést, amely megtiltja, hogy szeressék a fizikai testüket és a Földanyát, ha nem teljesítik földi kötelességeiket, ha nem teljesítik ki az életüket. Bontsanak fel minden fogadalmat, amely miatt, ha ragaszkodnak az életükhöz, nem szerethetik a fizikai testüket. Ahogy beszívjuk a levegőt, azt kérjük, hogy minden ezzel kapcsolatos eskü, fogadalom és megállapodás szűnjön meg. Így most már a lélek teljes egészében elfoglalhatja a testet, szeretheti a fizikai testet. ++++Ahogy most belélegzünk, az Isteni Anya gondviselése valamennyi léleknek segít, hogy megnyíljék az új tudata, s hogy diadalmasan végbemenjen a régi tudat átalakulása. Megkérünk minden lelket: bontsák fel most az összes olyan esküt, fogadalmat és szerződést, amely nem engedi, hogy emberi természetüket, az emberiséggel való kapcsolatukat szeressék, s vessenek véget minden megállapodásnak, amely tiltja, hogy egyek legyenek az emberiséggel. ++++ Ahogy belélegzünk, adományként szétárad bennünk a kép: tudatunk határtalan, korlátlan mennyiségű energiát adhat és kaphat, olyan formában, amilyenben csak akarjuk. Ahogy megjelenik ez a látomás, most arra kérjük a lelkünket: vesse le attól való félelmünket, hogy tudatunk korlátok közé van szorítva és nem képes ezt megtenni. Arra kérünk minden lelket: nyugodtan adjanak szabadon energiát másoknak, olyan formában, amilyenben csak akarnak -- ne féljetek többé attól, hogy nem kapjátok majd vissza, hogy az energia áramlása megáll, amint ti adtok a többieknek. Lélegezzetek most ki mélyen, s hagyjátok, hogy lélek-testetek elengedje mindezt -- s közben arra kérünk minden lelket, hogy bontson fel minden esküt, fogadalmat és szerződést, amely miatt -- attól való félelmükben, hogy elvesztik a bőséget -- nem adtak másoknak szabadon. ++Ahogy most újra belélegzünk, megkérjük valamennyi lelket: ne féljenek többé attól, hogy az isteni terv nincs a segítségükre. Sokan féltek attól, hogy az isteni terv másokat segít, de ti kimaradhattok, hogy nincs elegendő energia, és hogy nem benneteket választanak, s mások részesülnek a bőség energiájában.

++Arra kérünk most minden lelket, hogy bontsanak fel minden esküt, fogadalmat és szerződést, amely miatt abban a hitben vagy attól való félelemben élnek, hogy ők kimaradnak az isteni tervből, hogy mások előbb kapnak segítséget, hogy mások előbbrevalók, másokat Isten jobban szereti és többet ad nekik. ++++Ha valaki így érez, arra kérjük, hogy most a levegővel együtt fújja ki magából ezt az érzést. Távozzék ez az érzés minden lélek legmélyéről is! Kérjük, hogy gyógyuljon be, részesüljön most karmikus feloldozásban, s ezáltal teljes gyógyulásban minden ezzel kapcsolatos seb. Eközben kérjük a karma törvényét, a szeretet törvényét, a szabadság törvényét, a kegyelem törvényét, az isteniség törvényét, az isteniség törvényét annak teljes alakjában, az együttérzés törvényét, az összetartozás törvényét, a megvalósítás törvényét, a teremtés törvényét, a bölcsesség törvényét és a megbocsátás törvényét, hogy áramoljon át lelkünkön és segítsen, hogy meg tudjunk szabadulni ettől a félelemtől. Kérjük, hogy távozzék a testünkből, mindenből, amit belénk ültettek, a programokból és lélekdarabkákból -- mindenből, amihez csak kötődik. ++++Kérjük, hogy minden program szabaduljon fel és formálódjék át annak igazságához, hogy Isten -- a mindannyiunkat szolgáló isteni terv szerint -- mindig segít bennünket és gondoskodik rólunk. Kérjük továbbá, hogy tudatosodjék bennünk: az isteni terv bennünket is szolgál. Segítségével kegyelemben és könnyen megkapunk mindent, amire csak isteni teremtetésünk folytán, isteni szándékaink beteljesítéséhez, önmegvalósításunk során szükségünk van. ++
++És amint beszívjuk a levegőt, szeretteim, eljön hozzánk El Morya, Kuthumi, Sananda, Buddha, Maitreya, St. Germaine, Babaji és Sanat Kumara. Körülvesznek, nyolcágú csillagot formálnak, s ez a nyolcágú csillag kulcsfontosságú segítséget nyújt ahhoz, hogy valóságunk a bőség valósága legyen. Arra kérnek bennünket, hogy hozzuk be most ezt a nyolcágú csillagot a lelkünk mélyére, hogy újra összekapcsolódhassunk a világegyetem bőség-tudatával. Arra kérik lelkünket, fogadjuk be ezt a nyolcágú csillagot a szívünkbe, elménkbe és testünkbe. ++++Kérik a lelkünket: vetkőzzük most le minden félelmünket a világegyetemtől, a kapcsolattól, a világegyetemhez való kapcsolódásunktól. Hagyjuk, hogy ennek a bőséget teremtő kapcsolatnak az ereje növekedjék. Legyen nagyobb, erőteljesebb az a kapcsolat, amely a világegyetemhez energetikailag fűz. Ahogy beszívjuk a levegőt, azt szeretnénk, hogy ne féljünk többé energiánkkal a világegyetemhez kapcsolódni. Azt kértük: szűnjön meg minden eskü és fogadalom, amely nem engedi, hogy teljesen megnyíljunk a világegyetem előtt, mindaz előtt, amit a világegyetem tartogat a számunkra, aminek isteni voltunk jogán vissza kell térnie hozzánk. Ezzel az élet virágán és a világegyetemen keresztül kapcsolatok hálózata jön létre, és energiatestünkön át a velünk lévő Mesterek az élet virágát nyújtják felénk, s azt az gyökércsakránkba ültetik. Arra kérik lelkünket: fogadjuk most el ezt, s ne utasítsuk el a világegyetemmel való kapcsolatot, hiszen ez köt össze a bőség-tudattal, a bőség teremtésével.++++ Most valamennyi Mester előlép. Köztük Kuthumi szárnyas korongot hoz -- ez a Főnix korong. Azért hozzák közénk, hogy lelkünk legmélyebb félelmeit átalakítsák. A bőséggel kapcsolatos félelmekről van szó, arról, ahogy félünk attól az erőtől és szabadságtól, ami akkor áraszt el, amikor megnyílunk, hogy befogadjuk a bennünket megillető bőséget.++ ++ Elhozzák nekünk a szárnyas korongot, s arra kérik a lelkünket, fogadjuk el ezt, mint szeretetajándékot, amely segít a bőség erejétől és szabadságától való félelem lehető legmélyrehatóbb átalakításában. ++ ++ Arra kérik a lelkünket: bontsunk fel minden szerződést, fogadalmat és esküt, amely nem engedi, hogy a bőség befogadásával visszanyerjük az erő szabadságát. Vessünk véget azoknak a szerződéseknek és ígéreteknek, amelyek nem engednek a bőséghez, mert azt mondják: azzal több felelősség járhat. Kérik lelkünket: bontsunk fel minden szerződést és ígéretet, amely a felelősségtől való félelemről, illetve emiatt önnön erőnk tagadásáról, energia-kapcsolatunk visszautasításáról szól. ++++ Ahogy belélegeztek, Angyalok egy csoportja lép hozzátok: egy balról, egy jobbról áll mellétek, egy mögétek, egy elétek lép, egy másik angyal fölétek száll, egy pedig alattatok helyezkedik el, hogy megtartsa nektek az energiát. Arra kérnek: mélyedjetek el a szívetekben, mélyüljetek el szívetek templomában, hogy találkozhassatok velük. Elmondják nektek, hogy ők a bőség angyalai, akik azért jöttek most hozzátok, hogy megnyissátok bőség-kapcsolatotok energiacsakráit, a fölöttetek nyíló hat kaput, a világegyetemmel való összeköttetéseteket. Arra kérnek: nyissátok meg szíveteket a hat lábbal [kb. 1,8 méterrel] fölöttetek lévő portálnak és a hat lábbal alattatok lévő portálnak, az ugyanilyen távolságra lévő balra és jobbra nyíló portálnak és a szívetek előtt és mögött nyíló, szintén hat lábra lévő portálnak, hogy tudjátok: a bőség energiáját hozzák el a szíveteknek -- mindazt, amit előző életeitekben nélkülöztetek. ++Azt kérik tőletek: ne féljetek többé attól, hogy ebben az életben ismét nélkülöznötök kell, hogy hiányt kell szenvednetek pénzben és anyagi javakban, szeretetben, szexualitásban, szabadságban, észben és értelmi képességekben, szórakozásban, játékban, testi egészségben, családban, párkapcsolatban és örömben vagy egységben. Arra kérnek, szabaduljatok meg a hiánytól, a nélkülözés megnyilvánulásától való félelemtől.++ Arra kérik a lelketeket: vetkőzzétek le legmélyebb félelmeteket: azt, hogy féltek a bőség-kapcsolattal járó, Isteni Valótokon keresztül folyó energiaáramlástól.

És ahogy most beszívjátok a levegőt, arra kérjük a lelketeket, hogy bocsássa meg mindazt, ami valaha azt az érzést kelthette bennetek, hogy lelketek elszakadt Isteni Valótok szívétől. Bocsásson meg szívetek Isteni Valója minden elszakadást, a lelki elhagyottság és elszigeteltség érzését. És most, miközben belélegeztek, arra kérünk: vessetek véget azoknak az esküknek és fogadalmaknak, amelyek Isteni valótok tagadására és elutasítására vonatkoznak, amelyek miatt lelketek nem tudja mindezt levetkőzni, mert fél Isteni Valótok erejétől, a teremtés erejétől, az Isteni Való szeretetétől és fényétől, hiszen mindez elönt, amikor megerősítitek lelketek akaratát, lelketek szabad akaratát.

Amint most beszívjátok a levegőt, arra kérünk: törjetek meg minden olyan esküt és fogadalmat, amely oda vezet, hogy lelketek akaratát isteni akaratotok tagadására használjátok. És miközben most belélegeztek, arra kérünk: ne féljetek többé attól, hogy a lelketek akarata fölött az isteni akarat uralkodik, hogy szabad akaratotok helyébe Isten akarata lép. ++
++ Kérjük: vegyétek észre, hogy Isten nem választható el tőletek, hogy Isten bennetek él, mindannyiótokban, hogy Isten örökké jelen van lényetek minden aspektusában. És amint ennek átérzésére kérünk, szabaduljatok meg attól a félelemtől, hogy lényetek bármilyen vonatkozásának Istennel való kapcsolata korlátozna benneteket. Ne féljetek többé a közvetlen kapcsolattól! ++ Arra kérünk: szabaduljon meg lelketek minden, azzal összefüggő félelemtől, hogy most csak korlátozott kapcsolatotok van a bőség áramával, hogy nem ti irányítjátok önnön valóságotokat, hogy talán a ti hibátok, hogy korlátok közé szorítjátok a valóságotokat. Lássátok be: nincs olyan külső erő, amely ily módon büntetne benneteket azért, mert lelketekben karmikus energiát őriztek. Kérjük: ne féljetek többé attól, hogy karmátok korlátozza a lelketeket. Ne féljetek attól, hogy ebbe semmi beleszólásotok nincs, hogy ez gátakat szab, korlátozza bőségetek áramát és valóságotokat.

++ Most, ahogy megint beszívjátok a levegőt, arra kérünk minden körülöttetek és bennetek lévő lelket, minden lelket, akit csak elő tudunk szólítani az emberiségből, hogy álljon mellétek, s szabadítson meg a kapzsiságtól való félelemtől; szabadítson meg attól a félelemtől, hogy ha az ember bőségben él, akkor kapzsi és többet vesz el, mint amennyire szüksége van, és hogy ez nem a legmagasabbrendű valóság, mert nincs elegendő ahhoz, hogy minden lénynek több jusson, mint amennyire szüksége van. ++Ismét Istenanyához fordulunk, hogy álljon mellétek és segítsen újra megszabadulnotok attól a félelemtől, amelyet a pénz által hordozott energia iránt éreztek, attól a gondolattól, hogy az tisztátalan energia. Kérjük, ne féljetek többé attól, hogy a pénz beszennyez, hogy valamiféle negatív energiát hordoz, hogy a bőség megszerzéséért fontos dolgokat fel kell áldoznotok, s hogy a bőség útján lehetetlen a jótékonyság.++ Ahogy belélegeztek, arra kérünk: nyíljatok most meg teljesen Isteni Valótok előtt.

Kérjük: a napokon és a holdakon át minden lélek kapcsolódjék most az isteni Forráshoz. Eközben arra kérünk egy gyönyörűséges aranyfény-korongot és egy szépséges holdfény-korongot: most megnyíló bőség-portáljaitokon át hozza működésbe a Központi Holddal és a Központi Nappal, most pedig a Nagy Központi Holddal és a Nagy Központi Nappal való összeköttetéseteket. ++++ Kérjük: vegyetek lélegzetet, miközben a korongok forognak, s összekötik a lelketeket a Nagy Nagy Nagy Központi Nappal és a Nagy Nagy Nagy Központi Holddal. Amint beszívjátok a levegőt, a fényoszlop rezegve felemelkedik, s egyenesen Isten szívéhez, a Forrásrezgéshez repül. Kérünk valamennyi lelket: fogadja be a Forrás frekvenciáját, s bontson fel minden esküt és fogadalmat, amely ennek a frekvenciának, vibrációnak a tagadására vagy elutasítására vonatkozik. ++++Kérünk mindannyiótokat: ismerjétek fel, hogy egyek vagytok Istennel, nem szakadtatok el tőle, Isten részei vagytok. Ismerjétek fel, hogy ez a ti frekvenciátok, és ahogy most ezt beszívjátok egészen a szívetekig, nyissátok meg a szíveteket Isten előtt, minden lény előtt, most. Nyissátok meg a szíveteket a mindenütt jelenlévő energia előtt, minden lélek és szellem előtt, a fény előtt.++

++ És miközben belélegeztek, szeretett szíveim, kérjük a bőség Arkangyalait, hogy most nyissák meg a szíveteket, s kapjatok mélyebb kapcsolatot a bőségetekkel. Közeledvén fénykardot hoznak. Bennük a kozmikus tűz fényének kék, arany és platina, smaragd, szivárványszínű, rózsaszín és fehér sugarai égnek. Ebből a kozmikus tűzből font fénygyűrűkkel vesznek körül, s így szívják magukba az önnön bőségetek visszatérésétől, az Isteni Valótokhoz fűző kapocstól való félelmeteket. Mindez a tiétek! És amint beszívjátok a levegőt, az Arkangyalok most mélyen a csakráitokba vezetik a fénygyűrűket, s ezzel megnyitják valamennyi csakrátokat a bőségetek előtt. Most a csillagok bőség-követeihez fordulunk, és ők nap- és holdkaput tárnak fel nektek, hogy képesek legyetek befogadni, amit kaptok, hogy össze tudjatok kapcsolódni a bennetek lévő gyémánt bőség-lapkákkal. Megnyitják, és működésbe hozzák ezeket a gyémánt bőség-lapkákat, és kioldják belőletek a nélkülözés energiáját, s a bőségtől, a gazdagságtól való félelmet. ++Arra kérnek: bontsatok fel minden szerződést, amely miatt nélkülözésben éltek, bontsátok fel az esküket és fogadalmakat, amelyek olyan spirituális szolgálatra köteleznek, melyekért cserébe csak a legelemibb igényeiteket elégíthetitek ki, s egész életetekben azért küzdötök, hogy spiritualitásotokról bizonyságot tegyetek.

Bontsatok így most föl minden esküt és fogadalmat, amely arra kötelez, hogy spiritualitásotokat és hiteteket a bőség hiányával tegyétek próbára.

++ És amint levetkőzzük a félelmeinket, a hit bizonyításának és spiritualitásunk próbára tételének kényszerét, elfogadjuk a hitünket, spiritualitásunkat, és bőségünket. Elfogadjuk, hogy ez a három egy, s hogy ez az út a kegyelem útja, amelyen haladni könnyű és élvezetes.

Nyissuk meg most a tudatunkat ezek előtt a gondolatok előtt, s kérjük lelkünket, hogy csakugyan fogadja be mindezt, azonosuljon azzal, hogy mi vagyunk a valóság teremtői. Szabaduljunk így meg minden olyan programtól, amely a bőséggel való küzdelemhez vezet, amely miatt félünk attól, hogy magunk teremtsük meg önnön valóságunkat, amely miatt rettegünk attól, hogy önmegvalósításunk útján nem kísér kegyelem, könnyedség és öröm. ++++ Amint most belélegzünk, kérjük, hogy törlődjenek ki belőlünk ezek a programok, s minden félelem-gondolatforma programozódjék át: szolgálja gazdagságunkat, bőségünket -- kegyelemben, könnyedséggel és küzdelem nélkül. Rajta, próbáljuk meg most! Legyen ez a valóságunk! S miközben lelkünk erre törekszik, vezessük magunkból a Földbe az energiát, hogy földeljük szándékunkat, hogy visszanyerjük az erőnket, s boldogan fogjunk valóságunk megteremtéséhez. Szándékunkat Isten-energiával, Isten támogatásával sugározzuk ki, s miközben ezt kisugározzuk, szeretetünkkel megteremtjük új valóságunkat. Amint most belélegzünk, a megvalósítás fénygyűrűjét nyerjük jutalmul. Azért kapjuk ezt, hogy segítsen megkapni bőségünket. Az Isteni Atya szívén keresztül összeköti valamennyi csakránkat az Isteni Anya szívével, majd a csakráinkon keresztül visszatér. Alsó csakráinkat a felsőkkel, majd az Isteni Anyával, s az Isteni Atyával köti össze, hogy azután újra lekanyarodjon, s az alsó csakrákon át ismét felfelé induljon. Amint beszívjuk a levegőt, ez a gyűrű most működésbe lép, és segíti, hogy csakráink a bőségünkhöz kapcsolódjanak.++ ++ Pár lélegzetvétellel nyissuk meg most a csakráinkat! Próbáljuk meg kiszélesíteni fényoszlopainkat! Legyenek fény-oszlopaink nagyon-nagyon magasak, s egyre szélesebbek, míg olyan szélesek nem lesznek, hogy mint egy csatorna, hogy bebocsássák bőségünket a Földre. Szélesítsük ki most fény-oszlopainkat -- hatoljanak át a Földön, töltsék ki fényükkel a termet! Gyönyörű, arany-fehér oszlopok. Lássátok őket a csakráitokkal. Küldjétek most le az oszlopot a Föld kristály-magjába, majd szélesítsétek ki, erősítsétek meg, lélegezzétek be a szívetekbe, s nyúljatok ki vele a napokon és holdakon át az isteni Forráshoz! Ahogy felfelé növekszik, egyre fényesebb, mind aranyfényűbben ragyog.++ ++ Gyönyörűséges energia folyik rajta keresztül a Földbe -- feltölti a csakráitokat, lespirálozik a Föld magjának szívébe. Szélesítsétek most tovább, és kérjétek a bőségeteket: töltsön meg titeket. Hívjátok a bőségeteket! Kérjétek, amit akartok: milyen módon nyilvánuljon meg fizikai világotokban ez az energiabőség. Hová szeretnétek irányítani a bőségetek áramlását? Hol szeretnétek, hogy fizikailag megjelenjen? Milyen alakot öltsön ez az energia? Szélesítsétek, tágítsátok, növeljétek az energiátokat! Erősítsétek, növeljétek, mélyítsétek a földbe a fényoszlopot, majd szélesítsétek tovább, hadd tudjon ismét minél több energia befolyni rajta! ++Ez a bőségetek. Ez az energia maga a végtelen, Isten energiája, s azt teremtetek belőle, amit csak akartok, azzá alakítjátok, amit csak akartok. ha akarjátok, pénz lesz belőle. De ha gondolatformáitok, tudatotok szerint a pénz nem Isten része, ez az isteni bőség, amely nem más, mint Isten energiája, nem pénzként fog jelentkezni a számotokra. Azt kérjük most a lelketektől: szabaduljon meg most minden olyan félelemtől, gondolattól, hiedelemtől, hogy pénz és Isten különálló fogalmak, hogy a pénzben nem él Isten, s létezik valamiféle más energia, amely beszennyezi a pénzt. Kérünk, lássátok be: Isten ebben a pénzben is jelen van, Isten mindenben ott él, Isten mindenütt jelen van -- a pénzben is. Sőt, nemcsak hogy jelen van a pénzben, hanem ez a pénz [is] maga Isten. Kérjük tudatotokat, fogadja el, hogy nincs különválás, hogy a pénz is csak energia, Isten része, hogy a pénz isteni, hogy a pénz ettől az isteniségtől ragyog. Ha úgy jobban tetszik, képzeljétek el, hogy a pénz fényben ragyog. Ha végtelen bőségetekkel pénzt akartok teremteni, akkor képzeljétek el, hogy ez az energia a pénzzé változik. Befolyhat ez a pénz a saját számlátokra, cégetek bankszámlájára vagy bárhová, ahol a pénzt tartjátok.Jöjjön most be ebbe képbe energiaáramotok oszlopa! Táplálja azt, s alakítsa pénzzé ezt az energiát! De ne feledjétek: ha elmétek vagy lelketek abban a meggyőződésben él, hogy a pénz nem Isten része, akkor az energia számotokra nem ölt pénz alakot, hiszen azt, hogy milyen formában testesül meg az energia, a hitetek szabja meg. Teljes lélekként fogadjuk el a szívünkben és az elménkben, hogy a pénz isteni, hogy a pénz isteni és ragyog, hogy a pénz isteni, szent és isteni, hogy a pénzben Isten él, hogy pénz és Isten nem elválasztható. És ha bőségeteket pénzzé szeretnétek alakítani, akkor kérjétek Istent, hogy adjon több energiát valamilyen pénzteremtő projekthez.++ Képzeljétek most el, hogy az oszlopotok a Föld fölött tovább növekszik, s képzeljétek el ezt a folyamatot, amelynek pénzt kell hoznia a számotokra. Képzeljétek el mindezt minden képzelő erőtökkel, s vezessétek ide, küldjétek ide az energiátokat. Horgonyozzátok ide az energiátokat, s töltsétek meg a bőségetekkel!

Belélegzünk, és közben átérezzük, hogy Isten időtlen, s kérjük, hogy tűnjenek el elmétekből folyamataitok időbeni korlátai. Nyíljon meg elmétek az isteni lehetőségek előtt: az előtt, hogy bőségetek mindennél nagyobb lehetőségeket teremtsen e folyamatotok számára.

Forduljatok magához Istenhez, hogy a bőség ennek a folyamatnak a legeredményesebb megvalósulásában öltsön testet! Nyissátok meg szíveteket és elméteket, hogy ne csak ti és a ti bőségetek, hanem a Földön élő valamennyi lény a legnagyobb lehetőségekben, potenciálban, bőségben részesüljön ezáltal a folyamat által. ++++ Forduljatok most ezekhez a lényekhez tágra nyitott szívvel! Érezzétek, hogy veletek vannak, hogy veletek együtt e folyamathoz kapcsolódnak. Érezzétek, hogy örülnek ennek, s az ő útjuk is -- a tiétekkel együtt -- ezen projekthez vezet. Érezzétek őket és mondjatok most köszönetet nekik. Mondjatok köszönetet nekik, küldjetek nekik szeretetet. Vegyetek lélegzetet mindannyiukért, s azért a bőségért, amelyet most hordoztok. Sugározzátok ki most ezt, s szívetekből, mint energiát vezessétek a fényoszlopon keresztül egyenesen a folyamat szívébe. ++

++ Nézzetek most e projekt szívébe, s töltsétek meg bőség-tudatotokkal, míg csak a folyamat testében túl nem árad a bőség, meg nem tölti, ki nem tömi, át nem itatja Isten energiájának ez a bősége. ++++ Miközben lélegzetet veszünk, az Idő Mestereit, a Karmikus Tanács Mestereit hívjuk: legyenek velünk. Ezekhez a szent lényekhez fordulunk most segítségért, s kérjük, hogy szűnjék meg minden akadály, ami ezzel a folyamattal kapcsolatban bőségtestünk áramának útját állhatná. Kérjük, folyjon rajtunk és a projekt testén most keresztül a Karma Törvénye, a Kegyelem Törvénye, a Szeretet Törvénye, a Megbocsátás Törvénye, a Béke Törvénye, az Isteniség Törvénye, az Megvalósítás és a Teremtés Törvénye, az Egy-ség Törvénye és a Visszatükröződés Törvénye.

Hozzák ezek a törvények összhangba folyamatunkat az isteni tervvel! Kérjük, hogy minden lény és lélek, aki ehhez a projekthez kapcsolódik, nyissa most meg a szívét, hogy csoport-tudattal teremthessük meg ezt. Isten Anyához és Atyához, a Felemelkedett Mesterekhez, az egész emberiség Isteni Valójához, hogy az egész emberiség lelke fogadja be ezt.

Az Angyalokhoz, az Arkangyalokhoz, Gaia Anyához fordulunk, hogy horgonyozzák le ezt velünk együtt.

Hálát adunk ezért, s arra kérjük a Megvalósítás Törvényét, hogy teljesítse be ezt a folyamathoz kapcsolódó isteni tervet, melyet -- bőségünket ismét a folyamatra sugározva -- szívünk szeretetével és lelkünk fényével hoztunk működésbe. ++++ Kérjük, áradjon túl bennetek az energia bősége. Kérünk minden ide kapcsolódó lényt, hogy valóságával támogasson és segítsen, s kérjük, hogy minden ide kötődő lényt szabadítson fel a karmikus gondviselés, hogy mindez Isten akarata, az isteni terv szerint valósulhasson meg. Kérjük, hogy lelkünk akarata ehhez igazodhassék, s kérjük a Mesterek tudásának kék sugarát, hogy teljesítse be most ezt az isteni terv szerint.

Kérjük a Hit, a Bizalom, a Szeretet, a Megvalósítás, a Kegyelem és az Öröm valamennyi követét, hogy halmozzák most el folyamatunk fény-testét gondviselésükkel és ajándékaikkal, s kérjék, hogy ez a kívánságunk szerint pénzt vagy bőséget teremtő folyamat kapcsolódjék egyetlen energetikai hálózatba minden ide kötődő lénnyel, úgy, ahogy azt az isteni terv előírja. ++Teljesedjék ez be a három Isteni Valónk szíve által, a ti Isteni Valótok szíve által, és mindazok Isteni Valója által, akik együtt ülnek veletek a Felemelkedési Tanácsokban. Kérjük Gaia Anyát, fogadja most el ezt, s ahogy mi is elfogadjuk, horgonyozza le ezt Gaia kristályszívébe.++Most elfogadjuk a bőségünket, elfogadjuk a bőségünket, s elfogadjuk, hogy bőségünk abban öltsön testet, amit kérünk. Most elfogadjuk a bőségünket, elfogadjuk a bőségünket, s elfogadjuk, hogy abban az alakban folyjék hozzánk, amilyenben mi szeretnénk.

Elfogadjuk, hogy a pénz egy Istennel, hogy a pénz szeretet, hogy a pénz, amikor túlcsordul az életünkben, nem más, mint a bőség egyik formája, s hogy életünkben ennek teljes árama ott folyik.

Most elfogadjuk ezt a teljes áramot, elfogadjuk, hogy a pénz isteni, hogy a pénz egy Istennel, elfogadjuk a pénzt, most elfogadjuk életünkben a pénzt, befogadjuk életünkbe a pénzt, elfogadjuk életünkben a pénzt, elfogadjuk a pénz áramát az életünkben, elfogadjuk életünkben a pénz bőségének folyamát, elfogadjuk életünkben a pénz áramát, teljes áramát, elfogadjuk életünkben a pénz teljes áramát, elfogadjuk a teljes folyamot, elfogadjuk életünkben a pénz teljes áramát, elfogadjuk és beteljesítjük életünkben a pénz teljes áramát, elfogadjuk és beteljesítjük életünkben a pénz teljes áramát, a pénz isteni és elfogadjuk életünkben azt, ami isteni, elfogadjuk életünkben a pénzt és a pénz teljes áramát.

Így legyen és így is van. ++

A szeretet minden áldásával,

Qala Sri'ama és a Fény Követei* * * * * * * * * * * * * *

A cikk írója és szerzői jogainak tulajdonosa: Qala Sri’ama Phoenix, 2004/2005

Az anyagot bárki továbbküldheti, feltéve, hogy a szerzőre és jogaira való hivatkozásokat és kontakt-információkat (például e-mail címet) érintetlenül hagyja, s a szöveget semmilyen formában nem szerkeszti, vagy változtatja meg.

Az alábbi írás sem egészében, sem részeire vonatkozóan nem használható fel előadások, tanfolyamok anyagaként vagy oktatási segédletként.

A cikk publikálása bármilyen formában kizárólag csak a szerző vagy magyarországi képviselői engedélyével történhet.

Kontakt e-mail címek. Qala web oldala: http://www.g-a-i-a.com/, a GAIA e-mail címe: zy@g-a-i-a.com, magyarországi GAIA képviselők: Balogh Tímea Lilly : info@blueside.hu és Madár István: istvan.madar@bps.hu .

Kérjük, hogy az írás továbbadásakor ez a felhívás maradjon az írás része Qala-nak való tiszteletadásként, aki ezt az anyagot számunkra elkészítette.

Szeretettel kívánok mindenkinek határtalan bőséget, örömöt és nyugalmat az élet minden területén!


Madár István 


1 megjegyzés: